Chcela by som sa spýtať, prečo ťažko nadväzujem partnerské vzťahy, prečo vedú k deštrukcii a ako to zmeniť.

Požiadali ste ma, aby som sa pozrel do vášho podvedomia. Z tejto roviny je často osud vedený do inej oblasti, ako ste si vybrali ako ľudská bytosť. Mám pocit, že nedokážete vnímať dostatočne svoje podvedomie a idete proti tomu, čo je najhlbšie skryté vo vašej duši. Náboženské tendencie sú príliš silné a nedokážete ich odstrániť. Pokiaľ sa nebudete venovať aktívne náboženstvu, tak problémový osud.

Zdravotný stav
Energetické pomery dobré, energiu zosávajú hormonálne žľazy, treba ich preliečiť, sú disharmonické, nie choré. Kyvadlo neobkreslilo všetky hormonálne žľazy v tele. Vhodná liečba antikoncepciou alebo prírodnými hormonálnymi prípravkami vo voľnom predaji. V oblasti hormonálnych žliaz je pasivita. Za najhoršie miesto bola označená hypofýza.

Psychický stav
Aurický obal je dobre ukotvený k fyzickému telu. Psychika je stabilizovaná.

Povaha
Ste hysterická povaha energeticky usadená v ústnej dutine. Charakterizujú to obrazy pracovitosti a vytrvalosti, niekedy strata životného smeru a blúdenie.

Sexualita povahy
Je usadená v šedej kôre veľkého mozgu. Hovoríme o arabskej sexualite. Charakterizuje to obrázok islamskej tanečnice, rozprávkového sveta.

Astrológia sudičky
Skúmam oblasť neurónov mozočku. Ide o určité poslanie a nasmerovanie v tomto živote. Náboženské postavy s náboženskými predmetmi, na konci postava, ktorá sa má venovať náboženstvu a všetkému, čo s ním súvisí. Pokiaľ tak žijete, vaše podvedomie vás podporuje.

Astrológia psychiky
Skúmam oblasť neurónov veľkého mozgu. Objavujú sa obrazy hovoriace o problémoch so sexualitou a sexuálnym životom.

Astrológia planét
Skúmam oblasť neurónov stredného mozgu. Sú tu určené veci do budúcnosti. Nachádzajú sa tu náboženské astrologické schémy, matka s dieťaťom a okolo plno hviezd. Pokiaľ sa nebudete venovať náboženstvu, možné nepríjemnosti.

Astrológia anjelov
Skúmam oblasť neurónov miechy. Náboženské postavy zväzujú krídla anjelov a nedovolia šťastný osud, pokiaľ sa nebudete aktívne venovať náboženstvu.

Astrológia duchovná
Skúmam aktivitu v gangliách. Aj túto oblasť strážia nábožensky ladené postavy a nedovoľujú, aby ste mali duchovné vedenie, pokiaľ nebude aktívne náboženstvo.

Snová astrológia
Skúmam snové podvedomie. Veštecky dekódujem, čo sa tu deje. V snoch zvádzate boj s náboženstvom a prehrávate. Do denného vedomia ide neúspech.

Rodová karma
Skúmam vplyv predkov na váš terajší osud. Silné náboženské vplyvy, osoba svätca a túžba, aby sa v jeho rode niekto tejto oblasti venoval. Neustále túto predstavu a vplyv likvidujete. Únava a vnútorná vyčerpanosť.

Pôrod
Pociťujem, že pri pôrode zasiahli deštruktívne sily a spôsobili odklon od náboženského osudu. Nenávisť žien na svätca v rode za to, že si vybral cestu k Bohu, a teda aj duchovno.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené v detstve pod vplyvom rodičov. Celková vzrušivosť: nejasná a zahalená. Povrchová vzrušivosť: nejasná. Pohlavná vzrušivosť: nejasná. Citová vzrušivosť: na duchovné veci. Celkovo problematické vedomie na vytvorenie silného zväzku s mužom. Je tu určená náboženská cesta.

Traumatické udalosti
Okolo vašej postavy plno čiernych bodov. Traumaticky pôsobí na vás všetko sexuálne.

Duchovná úroveň
Okolo vás je sivastá farba. Štandardná morálka a etika.

Hviezdy, osud
Iba keď bude náboženská aktivita a vnútorná zmena postoja k tejto problematike.

Zvláštnosti
Vaše neuróny sú nastavené na duchovnú aktivitu spojenú s náboženstvom.

Pridaj komentár