Po úvodnej prednáške o chápaní a využití kultových stavieb a kultovej ezoteriky sme realizovali prezentáciu 9. najstarších historických zasväcovateľov a zároveň staviteľov kultových stavieb celého sveta.

Výskyt spomienok v oblasti Afrika. Zemepisná šírka a dĺžka (3,G). Budoval stavby z materiálu a to drevené koly a kamene s lastúrami. Otváral zo sveta mŕtvych anjelské sféry z lastúr a perleti. V danej oblasti zasväcoval členov svojho rodu. Sám bo stigmatik a mal otvorené v sebe anjelské sféry.

Výskyt spomienok v oblasti Afrika. Zemepisná šírka a dĺžka (7,I). Budoval drevené viazané konštrukcie. Stavby slúžili na otvorenie dimenzie do sveta mŕtvych predkov tohto rodu šamanov. Do živých členov kmeňa vkladal iba niektoré foto kópie zo spomienok predkov.

Výskyt spomienok v oblasti Kaukaz. Zemepisná šírka a dĺžka (7,E). Budoval stavby vo vybraných jaskyniach. Na steny kreslil uhlíkom jedinečné znaky, ktoré sa nezachovali a vždy vytváral nové znaky. Zasväcoval a vytváral komunikáciu s info poliami kozmických inteligencií vo svete mŕtvych spomienok.

Výskyt spomienok v oblasti Európa. Zemepisná šírka a dĺžka (6.D). Budoval stavby z kameňa v dlhých mnohometrových kamenných pásoch. Do toho skrížené a zviazané drevené koly. Vytváral priestor pre zasväcovanie do anjelských sfér pierkových.

Výskyt spomienok v oblasti Havajské ostrovy. Zemepisná šírka a dĺžka (3,G). Budoval stavby z bambusových tyčí a na nich zavesoval kokosové orechy. Otváral dimenzie anjelov šamanov kokosových orechov.

Výskyt spomienok v oblasti Južná Amerika. Zemepisná šírka a dĺžka (14,K). Budoval stavby výkopom a to kilometrovým. Do nich dával kamene. Otváral dimenziu v svete mŕtvych a to sféry kozmickej inteligencie.

Výskyt spomienok v oblasti Grónsko. Zemepisná šírka a dĺžka (16,B). Budoval jamu, ktorá bola vykopaná do zeme, prípadne sa využila prírodne vytvorená jama. Ritualistika kusov zvierat a ľudí. Vytvorili si kanál na trvalú komunikáciu s info poliami spomienok mŕtvych predkov. Chodili si sem pre rady.

Výskyt spomienok v oblasti Sibír. Zemepisná šírka a dĺžka (13,G). Budoval stavby z kameňa. Vytváral objekty ako štvorce a podobne. Vytváral kanál na prepojenie s kozmickými inteligenciami, zabezpečoval rituálnu smrť členov klanu a odchod ich spomienok do priestoru spomienok kozmickej inteligencie, ktorá vo svete mŕtvych tvorí osobitnú kapitolu. Týchto kozmických inteligencií je značné množstvo v nekonečnom priestore a nekonečnom čase minulosti pred ľudskou civilizáciou.

Výskyt spomienok v oblasti Južná Amerika. Zemepisná šírka a dĺžka (15,K). Budoval stavby zo živých stromov a na ne vešal ľudské kosti. Usiloval sa neustále žiť v prítomnosti anjelov z ľudských kostí. Neustále musel upravovať kosti v korunách stromov a okolo stromov, aby zabezpečili aktívny kontakt.

V rámci prednášky som prezentoval niektorých najstarších staviteľov a zasväcovateľov cez techniku kultovej stavby a magickej ritualistiky. Je možné vnímať rozmanitosť kultových stavieb a ich rozličný význam za rôznymi účelmi. Všade uvádzam určité koordináty, odkiaľ som čerpal tieto údaje. V danej krajine a danom sektore sa nachádzajú ešte nejaké tie kostné pozostatky a odtiaľto možno veštecky odfotiť spomienky vo svete mŕtvych a dať obraz o aktivitách týchto kultových šamanov. Informácie možno získať aj zo záznamov v magmatickom jadre Zeme a to cez koncentráciu do hormonálnych žliaz. No na to treba ovládať paletu vešteckých výkonov.

Samozrejme, že sa budeme usilovať predstaviť v Pyramidálnej škole aj ďalších zasväcovateľov cez kultové stavby.

Pridaj komentár