Pravdivé a nepravdivé. Hlbšia úroveň pravdy. Všetko je pravdivé a ide o hĺbku pravdivosti. Princíp nevylučovania niečoho. Stupeň a úsilie zvyšovania pravdivosti. Výroky o hmote a forme hmoty. Výroky o vlastnostiach hmoty. Vedecké skúmanie idúce k vyššej forme pravdivosti. Predpoklady a podmienky vyššej formy pravdivosti. Vedecké hodnotenie pravdivosti. Vedecký spor o hĺbku pravdivosti. Preverovanie vlastností niečoho, čo tvorí formu hmoty. Existencia jedinečnosti.

Hmota, forma, vlastnosti, všeobecné vlastnosti, jedinečné vlastnosti. Všetko patrí do množiny hmoty. Do množiny hmoty patrí všetko, všade a vždy. Základným prvkom hmoty je forma hmoty. Podmnožinami hmoty sú formy hmoty. Množinou jednej formy hmoty sú vlastnosti a to nemenné a premenné. Nemenné sú v tom, že keď sa niečo zmení na niečo, tak je to vždy hmota na hmotu a nič iné. Premenné sú v zmene formy na inú formu a nič viac.

Snažíme sa o prepojenie vedeckých foriem bádania s filozofickou nadstavbou, ktorá stojí pevne na vedeckom bádaní. Upúšťame od predstavy, že toto je pravdivé a tamto je nepravdivé. Alebo len tento človek má pravdu a tento sa mýli. V zásade každý má pravdu, iba stupeň a hĺbka pravdivosti je iná. Keď niekto v stredoveku tvrdil, že Zem je doska, mal pravdu.

Historicky predtým boli zvieratá, ktoré nemali žiadnu predstavu o tom, aká je Zem. A vôbec ich to netrápilo. Potom prichádza človek, ktorý si uvedomí, že Zem je doska a vôbec si vytvoril o niečom predstavu a niečo k niečomu prirovnáva. A v zásade má pravdu na tú dobu jedinečnú a výnimočnú. Dobre vieme, že každý výrok obsahuje v momente jeho myšlienkového pochopenia aj omyl. Aj dnešný pohľad na Zem, že je guľatá, obsahuje v sebe omyl. Vôbec nie je guľatá, ale oválna. A keď budeme hľadať a bádať o tvare Zeme vedeckými metódami, prídeme k presnejšiemu vyjadreniu jej tvaru. Teda pravda v určitom čase a priestore je pravdivá, ale vždy s prvkom omylnosti. Pravda je relatívna v čase a priestore a vždy obsahuje pravdu aj omyl. Nezaoberáme sa tu triviálnou pravdou o tom, či je streda, alebo piatok.

Aj pohľad ezoterika v stredoveku dosahuje pravdivosť tej doby a neustále je tu niekoho úsilie prekonať túto pravdivosť v hlbšiu pravdivosť. Ale pravdivosť minulosti, pokiaľ bola prekonaná, sa nemá čo pomenovať ako klamstvo alebo nepravda. Každý výrok je pravdivý a ide o to, nájsť ešte pravdivejší, hlbší výrok.

A toto platí aj pre ezoteriku ako množstvo pravdivých výrokov so snahou ísť k hlbšej pravdivosti. Môžeme hovoriť o negácii pravdivosti. Teda prekonanie pravdivosti vyšším stupňom pravdivosti a to na vedeckých metódach, lebo iba tie v tomto čase a priestore môžu prinášať hlbšiu pravdivosť.

Na to, aby sme dosiahli negáciu stupňa pravdivosti, treba spájať vedecké myslenie a vedecké metódy skúmania hmoty. Vo vedeckom myslení má tvoriť hmota determinantný pojem, ktorý zahŕňa všetko, všade a vždy. Pokiaľ myslíte hmota, tak do nej zahŕňate všetko, čo bolo v nekonečnom čase minulosti, v nekonečnom priestore a v nekonečnom počte možností tvorby a zmeny hmoty formy.

Hmota je základná, zatiaľ nemenná a ešte neprekonaná všeobecná vlastnosť každej jedinečnej formy hmoty. Keď niekto dnes po prieniku do sveta atómov, častíc a antičastíc tvrdí, že dve formy hmoty sú rovnaké a podobné, tak zaspal dobu. Zmenila sa hĺbka pohľadu na formy hmoty a prienik do mikrosveta častíc ukázal, ako to, čo bolo niekedy možné označiť ako rovnaké a totožné, už dnes nemožno. Vedecké bádanie do mikrosveta nedovoľuje povedať prekonanú pravdu vo filozofii a to, že dve formy sú podobné. V triviálnej podobe už nemožno hovoriť, že dva kúsky zlatých ingotov sú rovnaké a totožné. To už nejde. Aj matematik by dnes už nemal hovoriť, že každá jednotka je tak isto rovnaká ako tá druhá alebo hociktorá jednotka v zmysle číslice. V zmysle mikrosveta žiadna jednotka nie je rovnaká a totožná. Pri detailnom skúmaní zistíme, že deklarovaná všeobecná vlastnosť matematiky jednotiek neobstojí. Teraz už máme negáciu jednotky v tom zmysle, že každá jednotka musí dostať určité desatinné číslo. Celé čísla nezodpovedajú hĺbke dnešného vedeckého myslenia. Tak isto záporné čísla neobstoja v dnešnom vnímaní sveta. Všetko je hmota a okrem hmoty niet nič iné v zmysle, že to zatiaľ vedecké badanie neprekonalo. Teda používať vo vedeckom myslení záporné čísla je sporné. Všeobecná zákonitosť o hmote musí platiť aj tu. Nemám tu na mysli počtárske umenie, ale aplikovanie najvyššieho všeobecného zákona a to zákona jedinej množiny hmoty a nič iného mimo nej. Keď túto pravdu prekonáte, dajte to vedieť.

 

Pridaj komentár