Špeciálne zasvätenie, ktoré ide do sveta mŕtvych spomienok ľudí, zvierat a vymretej organickej hmoty v kozme. Človek alebo zviera zomrie a po smrti uvoľní do sveta mŕtvych svoje spomienky. Tie sú bežne prístupné tým, ktorí prežili klinickú smrť a vrátili sa do života. Cvičeným ezoterikom je svet mŕtvych spomienok okolo nás aj v samotnom človeku prístupný na základe výcviku v Plazmatickej škole. Viac fotografií nájdete v Galérii zasvätení.

Svet mŕtvych obsahuje roztrúsené spomienky ľudí, ktorí v reinkarnáciu neverili. Vo svete mŕtvych sa nájdu spomienky mŕtvych, ktoré sú viazané pokope túžbou v reinkarnáciu. Najčastejšie sú to ľudia, ktorí prežili klinickú smrť, mali kozmické vedomie, ktoré získali počas embryonálneho vývoja. Cvičí sa v Kozmickej škole. Tak isto ľudia, ktorí mali stavy stigiem. Tieto spomienky sú zocelené a často nabité túžbami, aby aj po smrti fungovali a niečo robili. Tieto spomienky už nemajú vedomie a osoby o sebe nevedia. Tak isto vo svete mŕtvych sú najviac stužené a funkčné spomienky jedincov, ktorí mali počas života veľkú detskú žľazu a ponechali si detskú psychiku, nedospeli do stavu psychicky dospelých jedincov. Zároveň mali zúžené vedomie na jeden objekt, ktorému sa celý život venovali ako pierka, kamienky a podobne. Po smrti títo jedinci vytvorili anjelské sféry. Z týchto sfér dostávajú ľudia niečo ako kópie rovno do detskej psychiky asi v 4. roku života.

Vo svete mŕtvych spomienok sú však aj spomienky vymretých iných organických civilizácií, ktoré mali svoj vývoj mimo planétu Zem. Najčastejšie v iných oblastiach kozmu ako je nám vôbec dnes známe. A práve toto zasvätenie vedie do blízkosti týchto spomienok vo svete mŕtvych. Pre praktické účely ich voláme kozmické inteligencie. V našej Galaxii, ktorá obsahuje aj našu slnečnú sústavu, sa ich staticky na jednom mieste nachádza asi 22. Ide o spomienky, ktoré sú nabité túžbou, aby sa tieto záznamy aj vo svete mŕtvych rozvíjali ďalej. Postupne ich kontaktujeme a vytvárame si predstavu o tom, ako fungujú, čo je ich poslaním a ako ho realizujú. Kozmické inteligencie majú trvalý záujem zbierať spomienky ľudí vo svete mŕtvych. Napríklad človek zomrie a jeho spomienky idú do sveta mŕtvych, pri prechode do tejto dimenzie sú mu kozmickými inteligenciami odoberané hlavne spomienky na rané detstvo. Potom spomienky na kosti a často aj určité poznatky. Len málokto z ľudí si po smrti uchová svoje spomienky úplne pokope a musí si ich úporne brániť rôznymi technikami. Kozmické inteligencie si kopírujú spomienky v našich hlavách a to hlavne na detstvo. Môžeme povedať, že sme dobrým zdrojom spomienok, ktoré kozmické inteligencie požierajú a budujú svoje posmrtné záznamy.

Bežným ľudom, ktorí nemajú pestované špeciálne veštecké vnímanie sveta ani nenapadne, že sa takéto niečo deje okolo nás. Kto má však trénované zmysly na vnímanie sveta a kontaktuje kozmické inteligencie dobre vie, akú veľkú cenu majú naše spomienky pre ich reinkarnačné ambície. Vo svete mŕtvych sa cení niečo iné ako technická vyspelosť a blahobyt. Vo svete mŕtvych sa hodnotí vyspelosť nejakej civilizácie k svetu mŕtvych a príprava na reinkarnácie. Z tohto hľadiska nás považujú za dementné bytosti, posadnuté vlastnou prízemnosťou. A zároveň sme pre nich výdatný zdroj spomienok.

Pre potreby zasvätenia sme si vybrali 22 jedincov z histórie ľudstva, ktorí mali s kozmickými inteligenciami kontakty, ale zároveň kozmické inteligencie nedokázali preniknúť do ich tiel a hlavne psychiky a nedokázali si obsadiť ich spomienky. Sú to prípady, ktoré využili potenciál kozmických inteligencií pre seba, svoj rozvoj a chápanie univerzálnych zákonitostí. Ich spomienky sme našli vo svete mŕtvych ucelené a nestali sa zdrojom odobratých spomienok.

Základom ich obrannej techniky je nenávisť, tvrdá pomsta a hnev na všetky spôsoby a to trvalo. Toto im dovolilo, aby sa spomienky kozmických inteligencií nedostali do nich. No keď potrebovali ich radu, tak na chvíľu doslova zákerne zmenili postoj a boli ochotní im darovať všetko, čo majú. V tomto stave si dali poradiť a po prijatí rady okamžite zmenili postoj do pozície bezhraničnej nenávisti. Pokiaľ sa venujete reinkarnácii a chuti, aby vaše spomienky po smrti boli aktívne, je potrebné vylúčiť všetko, čo sa robilo spoločne s kozmickými inteligenciami. Aby momenty kontaktovania neboli súčasťou zocelených spomienok v reinkarnačnej ambícii každého z nás.

Podobné niečo sa týka aj anjelských sfér, ktoré som opisoval vyššie. Postoj nenávisti a odporu treba zaujímať aj voči anjelským sféram a nechať si iba radiť. Iba počas poradenia ich máme radi a potom meníme postoj. Tak isto všetko, čo sme robili s anjelskými sférami, treba odmietnuť ako súčasť balíka spomienok vo vlastnej reinkarnácii. Kto tak nespravil, ten znehodnotil svoje posmrtné ambície. To sú aspoň výsledky našich vešteckých bádaní vo svete mŕtvych spomienok.

Zasvätené osoby dostali do pamäti kópiu spomienok tých, ktorí zaujali voči kozmickým inteligenciám správne postoje. Počas zasvätenia im Saša Pueblo pritiahol aj niečo zo záznamov každej z 22 kozmických inteligencií. Zasväcované osoby si hneď precvičovali správny dvojitý postoj nenávisti a lásky voči kozmickým inteligenciám. Na záver boli záznamy kozmických inteligencií vrátené naspäť do ich pozície a to cez spaľujúce sa meteority v atmosfére, elektrické oblúky pri zváraní, elektrické výboje, blesky, plazmu v laseri. Takýto postup dovoľuje vrátiť ich naspäť do oblastí, kde fungujú.

Počas zasvätenia sme stavali aj kultový objekt z paličiek, ktoré sme poviazali a dali na stoly. Bližšie pozri Galériu zasvätení. Každá zasväcovaná osoba si tvorila vlastnú kultovú stavbu z vlastnej ruky, špajdlí, špagátov, kamienkov, paličiek, sklenených guličiek a podobne.

Na záver uvádzam koordináty kostných pozostatkov tých jedincov, ktorí mali kontakt s kozmickými inteligenciami, ale zároveň odolali ich vplyvu a využili ich pre seba. Na to, aby ste sa napojili na pozostatky týchto jedincov, je potrebné mať schopnosti diaľkového veštectva. Tieto prípady tu uvádzam aj preto, aby ste si boli vedomí, že v oblasti ezoteriky veštecky prešetrujeme celý svet mŕtvych a to, čo tu prinášame, nie sú iba výplody bujnej fantázie, ale seriózne bádanie približujúce sa vedeckému bádaniu. Aj keď toto bádanie si nemôže robiť nárok na označenie vedecké. Budeme ho označovať pojmom metafyzicko veštecké bádanie na základe vedeckých metodológií a postupov overovaných iba skupinou ezoterických jedincov a ich vlastnej praxe.

01. Z oblasti Austrália. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,K). Mŕtva osoba. Ubránil sa vplyvu kozmickej inteligencie a jeho posmrtné spomienky sa nestali súčasťou niektorej kozmickej inteligencie. Táto osoba mala psychický kontakt s kozmickou inteligenciou, ktorá je vo svete mŕtvych spomienok v oblasti Ďalekého východu. Voláme ju STIGMA POSTAVA. Šofér kamiónu a snažili sa cez jeho psychiku putovať do kozmických diaľok.

02. Z oblasti Ď. východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,C). Mŕtva osoba. Ubránil sa vplyvu kozmickej inteligencie a jeho posmrtné spomienky sa nestali súčasťou niektorej kozmickej inteligencie. Táto osoba mala psychický kontakt s kozmickou inteligenciou, ktorá sa nachádza vo svete mŕtvych spomienok v oblasti planéty Slnko. Voláme ju VEĽKÁ HLAVA. Bol to matematik v raketovom priemysle. Chcel vždy od tejto inteligencie iba poradiť.

03. Z oblasti Sibír. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,D). Mŕtva osoba. Ubránil sa vplyvu kozmickej inteligencie a jeho posmrtné spomienky sa nestali súčasťou niektorej kozmickej inteligencie. Táto osoba mala psychický kontakt s kozmickou inteligenciou, ktorá je vo svete mŕtvych spomienok v mikrosvete na Ďalekom východe. Pracoval na ropných vežiach. Vo voľnom čase prenikal na základe kultových stavieb do sveta vlastných spomienok a fantázií. Kozmos inteligencie mu radili, ako to má robiť, ale iba radili.

04. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,I). Mŕtva osoba. Ubránil sa vplyvu kozmickej inteligencie a jeho posmrtné spomienky sa nestali súčasťou niektorej kozmickej inteligencie. Táto osoba mala psychický kontakt s kozmickou inteligenciou v súhvezdí Tukan. Voláme ju VEĽKÁ LEBKA. Staviteľ kultových stavieb. Nechcel to robiť, ale musel a odmietal to prijať.

05. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,E). Mŕtva osoba. Ubránil sa vplyvu kozmickej inteligencie a jeho posmrtné spomienky sa nestali súčasťou niektorej kozmickej inteligencie. Táto osoba mala psychický kontakt s kozmickou inteligenciou vo svete mŕtvych a to v oblasti galaxie za súhvezdím Tukan. Bol to praveký človek, ktorého učili ľudským spôsobom dnešnej doby. Nepáčilo sa mu to.

06. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,E). Mŕtva osoba. Ubránil sa vplyvu kozmickej inteligencie a jeho posmrtné spomienky sa nestali súčasťou niektorej kozmickej inteligencie. Táto osoba mala psychický kontakt s kozmickou inteligenciou v galaxii za súhvezdím Panna. Voláme ju KANIBAL. Bol to šaman určitého kmeňa prírodných ľudí a dostával niečo ako záchvaty a kozmické inteligencie s jeho psychikou cestovali v kozme.

07. Z oblasti Borneo. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,I). Mŕtva osoba. Ubránil sa vplyvu kozmickej inteligencie a jeho posmrtné spomienky sa nestali súčasťou niektorej kozmickej inteligencie. Táto osoba mala psychický kontakt s kozmickou inteligenciou. Táto osoba mala psychický kontakt s kozmickou inteligenciou v makrosvete a obostiera celú zemeguľu. Voláme ju OROL. Kňaz, ktorý mal predstavu, že je planéta, na ktorej je život, aj tomu veril. Sugeroval si to a lovil kozmické inteligencie ako na mucholapku.

08. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,G). Mŕtva osoba. Ubránil sa vplyvu kozmickej inteligencie a jeho posmrtné spomienky sa nestali súčasťou niektorej kozmickej inteligencie. Táto osoba mala psychický kontakt s kozmickou inteligenciou, ktorá je vo svete mŕtvych v oblasti Indie a je v priestore mikrosveta. Voláme ju CHOBOTNICA. Nechal si radiť, ako sa pohybovať v troch kozmoch okolo nás. Náš kozmos je číslo 1 a má 40 miliárd svetelných rokov. Svetelný rok je 1 bilión kilometrov. Kozmos číslo 2 je asi 10 miliárd svetelných rokov a kozmos číslo 3 je nejakých 70 miliárd svetelných rokov tesne v reálnom kozme.

09. Z oblasti Španielsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (3,F). Mŕtva osoba. Ubránil sa vplyvu kozmickej inteligencie a jeho posmrtné spomienky sa nestali súčasťou niektorej kozmickej inteligencie. Táto osoba mala psychický kontakt s kozmickou inteligenciou, ktorá je vo svete mŕtvych a v mikrosvete. Niekde v jadre Zeme. Voláme ju POSTAVA. Arabský bojovník a radila mu, ako úspešne bojovať. Pravdepodobne Maurský bojovník.

10. Z oblasti Kaukaz . Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,F). Mŕtva osoba. Ubránil sa vplyvu kozmickej inteligencie a jeho posmrtné spomienky sa nestali súčasťou niektorej kozmickej inteligencie. Táto osoba mala psychický kontakt s kozmickou inteligenciou vo svete mŕtvych v oblasti Atlantiku asi 5 000 kilometrov od povrchu Zeme skoro v strede magmatického jadra. Voláme ju BABY. Bol to praveký človek a kozmická inteligencia ho terorizovala, aby staval kultové stavby; robil to nerád a odmietal to. No musel, či chcel, alebo nechcel.

11. Z oblasti Rusko . Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,D). Mŕtva osoba. Ubránil sa vplyvu kozmickej inteligencie a jeho posmrtné spomienky sa nestali súčasťou niektorej kozmickej inteligencie. Táto osoba mala psychický kontakt s kozmickou inteligenciou vo svete mŕtvych v oblasti Saturnu. Voláme ju KOSŤ. Bola to duševne chorá osoba, ale venovala sa bádaniu kozmických inteligencií veľmi podrobne. A báda ich vo svete mŕtvych dodnes.

12. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,G). Mŕtva osoba. Ubránil sa vplyvu kozmickej inteligencie a jeho posmrtné spomienky sa nestali súčasťou niektorej kozmickej inteligencie. Táto osoba mala psychický kontakt s kozmickou inteligenciou, ktorá sa nachádza v svete mŕtvych spomienok okolo Slnka a je v mikrosvete. Už sme ju bádali a označujeme ju TECHNIK. Bol pútnik s karavánami. Násilne mu vysvetľovali a na zvuku ho vodili do kozmického priestoru. Nekonečné vzdialenosti a dostali ho v kozmickom priestore do kozmu číslo 4. Kozmos číslo 4 je bilión biliónov svetelných rokov od nás a možno ešte viacej. Budeme sa tomuto kozmu číslo 4 ešte venovať podrobnejšie.

13. Z oblasti Borneo. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,J). Mŕtva osoba. Ubránil sa vplyvu kozmickej inteligencie a jeho posmrtné spomienky sa nestali súčasťou niektorej kozmickej inteligencie. Táto osoba mala psychický kontakt s kozmickou inteligenciou, ktorá sa nachádza v oblasti Jupitera v mikrosvete. Bol to kupec kožušín. Mal obdobia šialenstva a prenikal do svojho vnútorného sveta ako autista, ktorý nemá záujem o vonkajší svet. Kozmické inteligencie mu radili, ako to tam má zbudovať vo vnútornom svete.

14. Z oblasti Ď. východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,E). Mŕtva osoba. Ubránil sa vplyvu kozmickej inteligencie a jeho posmrtné spomienky sa nestali súčasťou niektorej kozmickej inteligencie. Táto osoba mala psychický kontakt s kozmickou inteligenciou v oblasti Mikronézie. Je umiestnená v mikrosvete a to je v menšom priestore ako 0,1 milimetra. Treba ovládať Silva techniky rezonancie hlasiviek. Jaskyniar profesionálne. Kozmické inteligencie mu vysvetľovali o tých kozmických inteligenciách, ktoré nepôsobia okolo planéty Zem trvalo, ale iba dočasne určitý časový úsek, a potom putujú na iné miesto cez svet mŕtvych.

15. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,F). Mŕtva osoba. Ubránil sa vplyvu kozmickej inteligencie a jeho posmrtné spomienky sa nestali súčasťou niektorej kozmickej inteligencie. Táto osoba mala psychický kontakt s kozmickou inteligenciou, ktorá je vo svete mŕtvych v oblasti Tichého oceánu a presnejšie v stratosfére. Osoba bola astrológ, vzdelanec. Zaoberal sa kozmickými inteligenciami a vysvetľovali mu, ako fungujú tieto zápisy vo svete mŕtvych.

16. Z oblasti Ď. východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,E). Mŕtva osoba. Ubránil sa vplyvu kozmickej inteligencie a jeho posmrtné spomienky sa nestali súčasťou niektorej kozmickej inteligencie. Táto osoba mala psychický kontakt s kozmickou inteligenciou, ktorá bola vo svete mŕtvych na obežnej dráhe Jupitera. Počas života bol baník a radilo mu to, ako vnímať kozmos univerzálne.

17. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (3,F). Mŕtva osoba. Ubránil sa vplyvu kozmickej inteligencie a jeho posmrtné spomienky sa nestali súčasťou niektorej kozmickej inteligencie. Táto osoba mala psychický kontakt s kozmickou inteligenciou, ktorá je vo svete mŕtvych v našej slnečnej sústave. Dotyčný pracoval v múzeu a kozmická inteligencia mu vysvetľovala zákonitosti diania v kozme.

18. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,I). Mŕtva osoba. Ubránil sa vplyvu kozmickej inteligencie a jeho posmrtné spomienky sa nestali súčasťou niektorej kozmickej inteligencie. Táto osoba mala psychický kontakt s kozmickou inteligenciou, ktorá je vo svete mŕtvych umiestnená okolo planéty Urán. Kozmická inteligencia mu radila, ako si spraviť univerzálny názor na dianie v astronomickom kozme.

19. Z oblasti Ď. východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,E). Mŕtva osoba. Ubránil sa vplyvu kozmickej inteligencie a jeho posmrtné spomienky sa nestali súčasťou niektorej kozmickej inteligencie. Táto osoba mala psychický kontakt s kozmickou inteligenciou, ktorá sa vo svete mŕtvych nachádza na obežnej dráhe Saturnu. Kozmická inteligencia mu radila, ako veci vnímať univerzálne. Dotyčný žil v divokej prírode.

20. Z oblasti India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,H). Mŕtva osoba. Ubránil sa vplyvu kozmickej inteligencie a jeho posmrtné spomienky sa nestali súčasťou niektorej kozmickej inteligencie. Táto osoba mala psychický kontakt s kozmickou inteligenciou, ktorá je vo svete mŕtvych na obežnej dráhe Saturnu. Radila mu pri brúsení diamantov.

21. Z oblasti Aralské jazero. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,E). Mŕtva osoba. Ubránil sa vplyvu kozmickej inteligencie a jeho posmrtné spomienky sa nestali súčasťou niektorej kozmickej inteligencie. Táto osoba mala psychický kontakt s kozmickou inteligenciou, ktorá je vo svete mŕtvych v priestore obežnej dráhy Uránu. Táto kozmická inteligencia ho poúčala okolo ezoteriky a duchovnej cesty.

22. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,E). Mŕtva osoba. Ubránil sa vplyvu kozmickej inteligencie a jeho posmrtné spomienky sa nestali súčasťou niektorej kozmickej inteligencie. Táto osoba mala psychický kontakt s kozmickou inteligenciou vo svete mŕtvych na obežnej dráhe Neptúnu. Nechal si radiť pri práci v oblasti technologických zariadení.

Pridaj komentár