Teoretický pohľad na ezoteriku z hľadiska poznatkov a skúseností medicíny. Ide o to, aby sme do ezoteriky vliali postupy ľudového liečenia, liečiteľstva, alternatívnej medicíny, ale aj samotnej medicíny. Samozrejme, aby sme všetky tieto oblasti prispôsobili ezoterickej praxi a nie naopak. Je to náš prvý pokus o teoretický prienik z tejto pozície do teoretickej a praktickej ezoteriky.

Koncepcia delenia ezoteriky podľa orgánov.
Ezoterik ako osoba, ktorá ovláda názvy orgánov tela a zároveň sa dokáže do nich koncentrovať. Tak isto ich vie ošetriť vešteckými výkonmi zo zmyslových centier. Pozná chorobné stavy, ktoré sa môžu v daných orgánoch vyskytovať. Cieľom ezoterika je aj udržanie orgánov v dokonalej zdravotnej kondícii. Orgány sú mozog, srdce, pľúca, pečeň, slezina, obličky, tenké a hrubé črevá, kosti, prostata, maternica, svaly, koža, kostná dreň, chrupavky, cievy, žily, lymfa, nervstvo, neuróny, zmysly a tuk tela.

Koncepcia delenia ezoteriky podľa skupín buniek.
Ezoterik ako osoba, ktorá sa naučí z medicíny o fungovaní buniek tela. Naštuduje si odborné výrazy o bunkách a ich fungovaní. Zároveň má schopnosť prenikať do buniek psychicky. To znamená, že dokáže rozrezonovať membrány tela a hlavne hlasivky a mať rezonujúcu myseľ. Naučí sa spoznať chorobné stavy buniek a to ich poškodenia metabolizmu, poškodenia tvorby látok pre telo, schopnosť spolupracovať s riadiacimi centrami v mozgu. Všetko samozrejme vešteckými zmyslami. Tak isto sa oboznámi s genetickými zmenami, ktoré prebiehajú v bunkách tela. Bunkové skupiny tela a to trváce: mozgové, nervové, pankreasu a chrupaviek; obnoviteľné: hormonálne, pľúcne, pečeňové, slezinové, obličkové, kmeňové bunky kožné, kmeňové bunky kostnej drene, kmeňové bunky semenníkov, obnoviteľné bunky srdca, lymfatické, cievne a žilové, maternice a prostaty, kostí, žalúdka, lymfatických uzlín, blanovité bunky. A treba ísť ešte ďalej a to do orgánikov v bunkách, bunkových blán, do jadra bunky, do jadrového telieska a do chromozómov.

Koncepcia delenia ezoteriky podľa biochemických látok.
Ezoterik je osoba, ktorá pozná názvov základných biochemických látok, ktoré sa delia podľa skupín buniek. Ezoterik najprv ovláda úroveň orgánov, potom buniek. Dokáže sa do nich koncentrovať psychicky a až potom spozná chemické látky, ktoré sa v bunkách produkujú. Vie veštecky zistiť, čo sa v bunkách biochemicky deje. Biochemické skupiny tela sú hormonálne látky, enzýmy, stopové prvky, vitamíny, iné chemické látky podľa jednotlivých skupín tela.

Koncepcia delenia ezoteriky podľa neurónových centier.
Ezoterik je osoba, ktorá pozná názvy jednotlivých neurónových centier a dokáže cez rezonanciu blán tela prenikať do neurónových oblastí tela. Vie veštecky zistiť, čo sa v nich deje. Neurónové oblasti tela sú neuróny veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, ganglií, miechy, brušného mozgu a neuróny chromozómov. Tak isto pozná funkcie neurónov a centrá, ktoré sú v nich vybudované a v akom stave sa nachádzajú. Neurónové centrá pre orgány tela, biochemické, energetické, rozumové, pudové, inštinktívne, reflexné centrá, ezoterické centrá.

Koncepcia delenia ezoteriky podľa energií.
Ezoterik je osoba, ktorá má v prvom rade schopnosť veštecky vnímať tvorbu a prietoky energií, ktoré sa tvoria v tele alebo pretekajú cez telo. Rozoznávame bioenergie, ktoré sa vytvorili v procese trávenia, v procese tvorby rôznych látok, v procese metabolických aktivít v bunkách tela. Energie magmatického jadra planéty Zem. Energie z iných organických a anorganických zdrojov. Energie kozmických telies pretekajúcich planétou Zem. Sexuálne energie.

Koncepcia delenia ezoteriky podľa chorobných stavov.
Ezoterik je osoba, ktorá má teoretické a praktické skúsenosti s rôznymi liečebnými postupmi, ktorými dokáže ovplyvňovať a udržiavať výborný zdravotný stav. Ezoterik je osoba, ktorá z profesionálnych dôvodov nepripustí, aby mu duchovná cesta zničila zdravie a šťastný osud.

Diagnostika veštecká chorobných stavov orgánov.
Diagnostika veštecká chorobných stavov systémov tela.
Diagnostika veštecká tvorby bioenergie a pretekania cez organizmus.
Diagnostika mozgových centier riadenia organizmu.
Diagnostika centier mozočku na harmonizáciu procesov v organizme.
Diagnostika biochemických centier v strednom mozgu .
Diagnostika nervovo- pohybových centier v mieche.
Diagnostika brušného mozgu a centier riadenia bunkových procesov.
Diagnostika ganglií a centier na riadenia reflexných reakcií.
Diagnostika jadier buniek a ich vzájomná spolupráca v určitom systéme.
Diagnostika psychických centier v mozgu.
Diagnostika sexuálnych centier v mozgu.
Diagnostika podvedomých centier v mozgu.
Diagnostika biochemických látok tela.
Diagnostika jadier buniek a genetika.
Diagnostika mikroorganizmov v tele.
Diagnostika toxínov v tele.
Diagnostika nočných pochodov organizme.

Chorobné stavy buniek.
Chorobné stavy orgánov.
Chorobné stavy genetické.
Chorobné stavy starnutia.
Chorobné stavy biochemické.
Chorobné stavy mikroorganizmov.
Chorobné stavy neurónov.
Chorobné stavy psychické.
Chorobné stavy riadiacich centier.
Chorobné stavy systémov tela.

Liečba založená na vešteckom porovnaní iných prípadov, ktoré sa z toho vyliečili.
Liečba založená na pude sebazáchovy a vhodných genetických zmenách v organizme.
Liečba založená na kineziologickej reakcii kyvadielka a svalových platničiek.
Liečba založená na poradenstve anjelských sfér.
Liečba založená na biochemických látkach aplikovaných cez žalúdok, pľúca, kožu, anál, vaginálny otvor.
Liečba založená na tvorbe a prietoku energií v ľudskom tele.
Liečba založená na magických rituáloch.
Liečba založená na programovaní a vizualizácii.
Liečba pomocou hypnózy.
Liečba cez lekárske postupy.
Liečba cez budovanie nových centier riadenia aktivít v organizme.

Koncepcia delenia ezoteriky podľa druhu liečby.

Liečivé procesy stojace na nízkych koncentráciách liekov. Tak isto na vysokých koncentráciách liekov. Ezoterik všetku medicínsku techniku nahradí vešteckými technikami, ktoré úspešne konkurujú aj tým najdokonalejším prístrojom v medicíne. Ezoterik ovláda masérske postupy, akupunktúrne postupy, akupresúrne postupy, pohybové terapie. Ovláda techniky vhodných stravovacích návykov, ovláda techniky zdravej životosprávy, ovláda techniky mikronatrhávania svalstva, ovláda techniky vhodných genetických mutácií, ovláda množstvo psychoterapií na ovládanie svojich psychických pochodov. Ovláda hypnotické techniky. Ovláda dychové techniky. Ovláda techniky programovania. No v prvom rade sa prioritne stará o prevenciu a dlhovekosť.

Koncepcia delenia ezoteriky podľa druhu mikroorganizmov v tele.
Ideál ezoterika ovláda aj problematiku mikroorganizmov, ktoré žijú v ľudskom tele. Má naštudovanú mikrobiológiu a vie vešteckými technikami zisťovať, kde a aké sú mikroorganizmy v tele. Pozná skupiny mikroorganizmov, ich prospešnosť pre organizmus, ale aj negatívne vplyvy.

Pridaj komentár