Reinkarnácia a reinkarnačné ambície. Spoznávanie jej zákonitostí. Veštecké prešetrovanie prípadov, ktoré sa reinkarnovali. Prešetrujeme a bádame prípady reinkarnácií kozmických inteligencií, čo sú vlastne spomienky vo svete mŕtvych. Ide o vymretú organickú hmotu, ktorá žila v iných častiach kozmického sveta. Tento záznam má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj v nahrávkach Plazmatické MP3.

Už dávno sa vedelo, že je tu svet mŕtvych a že po smrti ľudské spomienky niekde končia. Tušilo sa, že smrťou všetko nekončí. No predstavy o posmrtnom živote boli vyjadrované iba spôsobom kreslenia obrázkov, ktorým chýbala presnosť a dovoľovali rozličný výklad.

Našou ambíciou je prešetriť, čo sa bude diať vo svete mŕtvych a podložiť to vešteckým dôkazovým materiálom. Vieme, že tento dôkazový materiál nemá hodnotu overených vedeckých dôkazov. To nie je ani náš zámer. Jednoducho takýto zámer nemôžeme v dnešných podmienkach realizovať. No do bádania a skúmania sme zaviedli čo najviac vedeckých postupov s cieľom dosiahnuť čo najpravdivejšie tvrdenia.

Svet mŕtvych je všade okolo nás a prekrýva dnes poznaný kozmický svet. Svet mŕtvych a ich priestor je nekonečný čo do vzdialenosti, ale aj do času. Teda sú tu zahrnuté všetky druhy organického života, ktorý si počas života bol schopný niečo pamätať a po smrti uložil svoje spomienky do tejto dimenzie.

Každý človek sa napojí na svet mŕtvych v momente smrti a prechodu do klinickej smrti. Pokiaľ v klinickej smrti postupuje a zomrie, prejdú jeho spomienky z neurónov do tejto dimenzie okolo nás. Pokiaľ sa niekto vráti z klinickej smrti, tak sa mu pozmení psychika a neuróny veľkého zostanú trvalo napojené na túto dimenziu. Samozrejme, že takýto človek, ktorý sa vrátil z klinickej smrti, bude iný a začne vnímať svet inak ako ostatní ľudia. No nemusí byť vybavený na veštecké vnímanie sveta mŕtvych a schytá do seba niektoré informačné pole zo sveta mŕtvych, ktoré malo v sebe túžbu sa reinkarnovať. Samozrejme, že títo ľudia o tom netušia.

Cvičení ezoterik sa dokáže dostať do klinického stavu cvičením a sugeráciou, že zomiera. Presunie koncentráciu do šedej kôry veľkého mozgu a otvorí si cestu do sveta mŕtvych spomienok. Je vždy nastavený na to, aby do sveta mŕtvych prenikal ako foto turista, chcel fotiť a nie niečo dostať do seba. Treba si na to dávať pozor. Potom je potrebné, aby ste si nastavili určité časové pásma, ktoré chcete vnímať. Pokiaľ chcete vnímať kozmický priestor, všade je treba nahodiť kozmické vedomie a rozpätie, ktoré chcete vnímať, napríklad čas od 600 miliónov rokov pred naším letopočtom až po dnešné dni. Vtedy môžete veľmi dobre vnímať všetko vo svete mŕtvych, čo sem preniklo z planéty Zem počas vývoja živočíchov. Svet mŕtvych ako na dlani, rozmlátené informačné polia tých, čo nechceli reinkarnáciu. Spoločné info polia zvieracích druhov. Spoločné polia prírodných a šamanských ľudí od 100 000 po 6 000 rokov pred naším letopočtom. Potom spoločné kozmické inteligencie vo svete mŕtvych, čo sú spomienky mŕtvej organickej hmoty mimo planétu Zem. Tak isto je potrebné mať Silva vedomie blikania a kmitania, ktorým prenikáte do mikrosveta, ktorý je menší ako 0,1mm. Svet mŕtvych sa delí na makrosvet a mikrosvet. Makrosvet je všetko väčšie ako 0,1 mm.

Vo svete mŕtvych sú aj info polia spomienok ľudí, ktorí sa túžili vrátiť na planétu Zem či už vedome, alebo iba ako náhodný akt túžby po milej osobe alebo po stratenej veci. Dôsledne realizovanú reinkarnáciu robíme iba teraz a zároveň ju trvalo preverujeme a dokladuje prípadmi reinkarnácie.

Na reinkarnáciu sa treba pripravovať už za života a to stavom viery, že reinkarnácia funguje a máte o ňu záujem. Ďalej je dobré sa venovať problematike ľudských orgánov a medicíne na všetky spôsoby. To podporuje reinkarnačné ciele a túžby. Potom je tu snaha ešte za života prenikať do všetkých svojich spomienok po vzore autistov, ktorí chcú žiť iba vo svojich spomienkach uložených v neurónoch a vonkajší svet ich nezaujíma. Prenikáte do spomienok a nakoniec sa v nich pohybujete ako v reálnom svete. Každú predstavu, každý pocit a každý zvuk prejdete a uložíte doň túžbu po reinkarnácii a túžbu, aby sa takto ošetrené spomienky nestratili a neboli nikým odobraté. Myslite to na život a smrť a dáte tomu plnú vážnosť. Zároveň k tomu pridáte stav sugeratívnej kómy a uverenia, že vám zlyhali orgány tela. K tomu môžete pridať kozmické vedomie, ktoré leží okolo orgánov tela. No kozmickým vedomím prenikáte teraz do priestoru spomienok a nie reálne na obežnú dráhu.

Potom sa usilujete o stigmatické predstavy a to sú predstavy uverenia, že sa vám na povrchu tela otvárajú krvavé rany v podobe znakov, ktoré spevňujú všetky spomienky, ktoré sú uložené v pamäti. Všetko sa extrémne spevňuje a pripravuje fungovať vo svete mŕtvych. Prechádzate takto všetky spomienky. No nie všetky. Musíte nechať bokom tie spomienky, ktoré boli spojené s anjelskými sférami, ktoré popisujem bližšie v Anjelskej škole alebo v Slovníku. Tak isto vynecháte tie spomienky, ktoré sú pokryté spoločnou činnosťou s kozmickými inteligenciami. Uvedomte si, že všetko, čo ste spoločne robili s kozmickými inteligenciami a anjelskými sférami, treba dôsledne poslať tam, odkiaľ to prišlo. Keby ste ich spravili súčasťou vašej reinkarnácie, tak by vaše spomienky a programované túžby nefungovali. Poučte sa z tých úbožiakov, ktorí sa o to pousilovali a doplatili deštrukciou svojich spomienok vo svete mŕtvych.

Potom je potrebné každý kúsok svojich spomienok magicky spracovať mimo prepojených spomienok anjelských a kozmických inteligencií. Ostatné magickými predstavami pohybu rúk a tela spevníte, aby sa cez tieto spomienky nikto nedostal. A hlavne si dáte pozor na spomienky z detstva a spomienky o kostiach. Po týchto spomienkach je veľký záujem vo svete mŕtvych. Prosím nerobiť si ilúzie o svete mŕtvych, je to tu ako banda darebákov, ktorá rozkradne vaše spomienky ani sa nenazdáte.

Potom je vhodné, aby ste si nahodili seansové vedomie a to je sugeratívne uverenie, že vám hormonálne žľazy narástli na iných miestach tela. Potom z magma záznamov zhromažďujete spomienky o sebe. Sú uložené magmatických poliach Zeme ako miniatúrne magnetické kmity. Všetky, ktoré sú okolo vás a čisto o vás bez anjelských spomienok a kozmických inteligencií. Umiestňujete ich okolo seba a to natrvalo v aure. Aura je energetický obal okolo vás.

Zároveň všetky potrebné spomienky dostávate do stavu kultového objektu a tranzovo natĺkate tu istú predstavu do tej istej spomienkovej predstavy. Potom je tu potrebné programovanie, čo sa má diať vo svete mŕtvych, aby vaše vybraté spomienky do reinkarnácie boli zocelené a aby ste robili to, čo reinkarnáciu stužuje. A zároveň sa dokázali vo svete mŕtvych udržať a presadiť.

Veríte v reinkarnáciu, každú vybratú spomienku poriadne spracujete túžbou, magickými úkonmi, stigmatickými úkonmi, tranzovými stavmi, zberáte záznamy o sebe v magmatických poliach Zeme, každú spomienku dávate do kultovej stavby. Zároveň si želáte, aby vybrané spomienky zostali v kope počas nekonečného času vo svete mŕtvych. Aby ste putovali svetom mŕtvych kde sa len dá, lebo máte odcvičené kozmické vedomie. Bližšie Kozmická škola. A zo sveta mŕtvych prenikáte podľa okolností k organickej hmote, pokiaľ sa niekde rozvíja. A to mám na mysli nekonečný priestor kozmu a nekonečné vzdialenosti. Všade naberáte do seba informácie priamo zo sveta mŕtvych, a tak isto zo sveta živých. Zásada je, že to musí posilňovať vaše posmrtné spomienky, dávať im dynamiku, možnosť ďalšieho napredovania. Posmrtné spomienky možno zbierať ako foto odtlačky turistu alebo priamo z niečoho, čo zomrie, ale zo sveta mŕtvych spomienok. Mimoriadne hodnotné vo svete mŕtvych sú spomienky detí a odtlačky toho, čo si do mysli uložili deti.

Už teraz je vhodné všetky druhy spomienok spevňovať a zoceľovať a to diaľkovým napojením na detské spomienky, robiť z nich veštecké foto a aj zo spomienok na kosti v ľudských hlavách. V tomto stave potom ošetrovať vlastné spomienky v pamäti. Reinkarnačné ambície sú hlavne o spomienkach, ktoré máme v hlave. Presnejšie v neurónových oblastiach hlavy.

Pridaj komentár