Špeciálne meditácie, ktoré sú založené na znakoch, písmenách a čísliciach. Ezoterika mozočku, ktorý je v zadnej časti veľkého mozgu. Táto oblasť produkuje v ľudskej mysli neustále tvorbu znakov geometrického charakteru. Jedinci tu usadení produkujú trvalo znaky a vnímajú všetko v znakoch a nie ako obrazy alebo symboly. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj v Nahrávkach pod názvom Kabala MP3. Môžeš si ju vypočuť a nechať pôsobiť na seba. Prípadne podľa nášho vzoru cvičiť. Môžeš sa dať do kabaly a jej umenia zasvätiť, a tak si zjednodušiť cestu ku kabalistickej mysli. Môžeš nás kontaktovať a radiť sa cez internet. Tak isto sú možné osobné stretnutia a konzultácie. Je tu možnosť aj osobného zasvätenia ako súkromnej osoby.

Skoro každý, kto sa chce seriózne venovať kabale, musí prejsť rozsiahlym výcvikom a množstvom zasvätení, aby si otvoril fenomén kabaly vo svojej mysli. Aby to nebol iba folklór, ako sa to už stalo u nás a v ezoterike obzvlášť. Aj z historického kontextu sa 90 percent kabalistov iba hralo na kabalistov. Pokiaľ nie je meditujúci jedinec dostatočne psychicky usadený v mozočku a nedokáže tu psychicky operovať so znakmi, tak sa na kabalistu iba hrá a má vhodne nastavené svoje umelé sebavedomie.

V prvom rade je potrebné, aby ste sa vedeli skoncentrovať do mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu pod zadným zrakovým mozgom a má veľkosť menšej tenisovej loptičky. Je rozdelený na dve časti a to ľavú a pravú časť. Každá z týchto dvoch častí je podelená na 10 častí. Každá z 20 častí spoločne je obtiahnutá 3. až 7. vrstvami neurónov. Tieto neuróny si v prvom rade plnia úlohu kontrolóra všetkého diania v orgánoch a častiach tela. Koordinujú činnosť riadiacich centier vo veľkom mozgu a častiach tela. Mozoček má za úlohu vyberať aj spomienky uložené prevažne vo veľkom mozgu, a tak operovať v pamäti. Mozoček je možné stočiť aj na skenovanie do vonkajšieho sveta, ale potom je treba vrátiť ho do skenovania iba vnútorného sveta.

Mozoček je jedinečný fenomén. Po určitom výcviku je možné mozočku prikazovať, čo má v tele zrealizovať a čo chcete dosiahnuť.

V podstate sa pri výcviku kabaly objavia dva problémy a to, aby kabalistické cvičenia viedli anjelské sféry, ktoré opisujem v Anjelskej škole. Tu sa treba naučiť ich poslúchať a postupovať tak, ako to chcú anjelské sféry, ktoré na rozdiel od ľudskej mysli dokážu vnímať univerzálne zákony kozmu a nielen planéty Zem. Pre ezoterika to nie je také jednoduché, pokiaľ si robil meditácie podľa vlastnej chuti. Pokiaľ chce byť ezoterik v kabale úspešný, tak sa naučí postupovať tak, ako to odobrili anjelské sféry. Odporúčam každému kabalistovi, aby sa dal zasvätiť do anjelských sfér a mal takýchto pomocníkov.

No nastupuje ďalší fenomén a to je schopnosť prikazovať mozočku, ktorý dokáže realizovať meditáciu a postup vpred aj bez vás a vášho pričinenia. Počas meditácie je potrebné nezavadzať a neotravovať. Jednoducho počkať, až mozoček zrealizuje, čo ste mu nakázali. No na takýto postup musíte mať už dostatok cvičení za sebou a tak isto zasvätení, ktoré by sme vám mohli poskytnúť. Robíme aj raz do roka veľké opakovanie zasvätení. Pokiaľ ste už v ezoterike zdatný a prešli ste množstvom rôznych cvičení, tak jedného dňa narazíte na to, že bežnou psychikou to človek nedokážete zvládnuť a využiť. No mozoček to hravo spraví za vás a dokonca to spraví ideálne a s každou ezoterickou skúsenosťou. V určitom období vývoja na duchovnej ceste je potrebné prestať používať veľký mozog a prejsť na používanie mozočku.

Tretia zásadná zmena čaká každého ezoterika v oblasti brušného mozgu v stene čriev. Tu sa pri bunkových meditáciách zobudí liečivý fenomén, ktorý preberie starostlivosť o váš organizmus na genetickej úrovni. A aj tu sa musí ezoterik odnaučiť osobne venovať tomu, ako sa vo vnútri seba bude uzdravovať. Bližšie v Geriatrickej poradni.

Vymenoval som tu tri zásadné zmeny, ktoré budú čakať na kabalistu, ktorý už postúpil do vyšších úrovní ezoteriky. Jednoducho si bude musieť zvyknúť na iné mechanizmy fungovania, ako bolo zvykom doteraz. Niektorým kabalistom tieto zmeny neprospejú a zostanú sa motať na nižších úrovniach.

Kabalista sa musí vedieť vhodne usadiť v mozočku, musí zvládnuť siamské znaky, ktoré sa tvoria u siamských zrastených dvojčiat aj trojčiat. Potom musí prevziať množstvo znakov, ktoré vytvorili jeho predchodcovia, nájdete si ich v Galérii foto zasvätení pod označením Znaky. No je možné ich získať aj zasvätením, ktoré vám rád zrealizujem. Potom je treba prechádzať množstvom meditácií, ktoré premenia vo vašej psychike všetky spomienky na znaky a ich možné kombinácie. Vhodné je študovanie matematiky a lingvistiky, ktorá sa venuje problematike písma. Potom je treba dokázať otočiť mozoček do vonkajšieho sveta a naučiť sa kabalizovať všetko, čo vidíte, počujete, čucháte a hmatáte.

Až po takýchto výcvikoch a zmenách ste schopný pochopiť tie kabalistické spisy a znaky, ktoré sú v nich zrealizované. Kabala všetko vníma v znakoch a geometrických tvaroch a nie v podobe obrazových symbolov. Pomocou kabaly je možné posilňovať abstraktné myslenie a hlavne pochopenie zákonitostí, ktoré sú mimo terajšiu ľudskú myseľ.

Pridaj komentár