Zmyslové senzory. 1. oči, 2. bubienok ucha, 3. sliznica nosa, 4. chuťové poháriky, 5. hmat končekov prstov, chodidiel, úst, análu a kože tela, 6. svaly a ich nervové platničky, 7. zuby v ústach, 8. celková orientácia a pohyb. Zmyslové centrá v šedej kôre veľkého mozgu. Zrak v zadnom zrakovom mozgu. Sluch v spánkových lalokoch. Čuch v prednom mozgu. Celkovo hmat v temennom mozgu. Chuť v spodnej časti predného mozgu.

Patológia zmyslových centier, zmyslových senzorov a veštecké orientované zmysly. Výcvikom bez poškodenia vytvorenie vešteckých zmyslov a to veštecký zmysel zrakový, hmatový, sluchový, svalový a veštecká koncentrácia cez temenný mozog. Veštecký zmysel chuťový, čuchový, veštecký zmysel cez senzor zubov.

Ezoterik odmieta robiť veštecké výkony cez chorobné stavy zmyslových senzorov a zmyslových centier vo veľkom mozgu. Postupným výcvikom si vybuduje nové zmyslové centrá v neurónoch veľkého mozgu. Veštecký výkon robí výhradne zo spomienok, ktorými dokáže vhodne operovať vo svojej pamäti. Ezoterik myslí aj na dobrú kondíciu zmyslov, a preto zmyslové centrum čuchové, chuťové a zubov použije na podporu zmyslových centier v neurónoch temenného mozgu, spánkového mozgu a zrakového mozgu. Hľadisko zdravia má svoju prednosť.

Špecifickým prípadom sú nervové zakončenia vo svaloch, ktoré nie sú rozvinuté do aktívneho zmyslu ako je sluch a zrak. Ezoterik zoberie do ruky kyvadlo a naučí sa cez mikropohyb svalov rozoznávať čerstvé a pokazené jedlo. Alebo či je niečo funkčné alebo nefunkčné. Spraví tak do vonkajšieho sveta a až následne to použije ako veštecký výkon dovnútra svojej pamäte a spomienok. Je tak treba urobiť, lebo technika kyvadla a nervových platničiek vo svaloch je základná technika vo vešteckých výkonoch.

Tak isto je špecifický prípad zmyslových senzorov, ktoré majú rozvinuté hlavne zvieratá, ľudia majú zuby ako zmyslový senzor blokovaný. Tu treba tak isto prejsť odblokovaním a nacvičením, aby sa zuby v ústnej dutine prebudili do stavu funkčných zmyslov.

Zmysel pre koordináciu a realizáciu sídli v temennom mozgu a je prepojený na miechu v chrbtici. Tu ezoterik používa sugeráciu nehybnosti tela a uverenie, že sa už nemôže pohybovať a doslova hýbať vo vonkajšom svete. To vedie k tomu, že centrum pohybu sa stočí dovnútra organizmu. Stačí iba sugerácia.

Ezoterik používa základnú vešteckú techniku a to je kresba postavičky na papier pred sebou. Ide o postavu človeka, ku ktorému si napíše meno priezvisko. Osobu si predstaví v pamäti a cez oči pretlačí na papier. Zoberie do ruky kyvadlo. To je špagátik, na ktorom je závažie. Položí si otázku: je to osoba statočná alebo podvodník? Ezoterik má otestované, že jeho kyvadlo sa pri pokazených potravinách napríklad točí doľava na základe aktivity svalov. A keď sa mu točí aj nad nakreslenou postavou doľava, tak menovaný je deštruktor.

Ezoterik, ktorý chce veštecky prenikať do buniek a sveta menšieho ako 0,1, musí zvládnuť Silva školu, kde sa naučí, ako rozkmitať membrány tela ako sú hlasivky, žalúdok, blany svalov, mechúr a miešnu alebo mozgovú blanu. Nikdy nie ušné bubienky. Bez tejto schopnosti nebude vedieť veštecky a aj psychicky prenikať dovnútra buniek.

Veštecký ezoterik, ktorý si už zbudoval zmyslové centrá vo veľkom mozgu, môže využiť na zdokonalenie sugeráciu toho, že zmyslové centrá sa v tele vyvinuli na niektorom inom mieste. Jednoducho uverí, že zmyslové centrum sa vytvorilo vo svaloch, koži, kostiach, v tuku, lymfatickom riečišti, v srdci, žalúdku v blanách a krvné riečišti. U každého vzniknú individuálne veštecké schopnosti.

Veštecky ladený ezoterik môže veštecké výkony robiť s anjelskými sférami, z ktorých má vo svojej psychike niečo ako spomienku. Anjelské sféry vedia, čo treba urobiť práve teraz, aby bola budúcnosť trvale úspešná. Veštecké výkony možno robiť s kozmickými inteligenciami vo svete mŕtvych. Veštecké výkony možno robiť v hypnotických stavoch, ktoré popisujeme v Spánkovej škole. Veštecké výkony možno robiť v aure okolo tela. Sugerácia presunu do priestoru okolo seba. Veštecké výkony možno robiť v stave sugerácie klinickej smrti, v kozmickom vedomí, stigmatickom, ale aj náboženskom vedomí.

Úplným vrcholom veštecky ladeného ezoterika je veštenie cez mozoček, kde sa uskutočnilo množstvo zasvätení a prevzali sa skúsenosti veštcov celej histórie ľudstva. Mozočku sa prikáže, aby vás veštecky naladil, vybral vhodný veštecký stav a vám zostáva iba veštecky vnímať, zapísať a vyhodnotiť.

Špecifický veštecký výkon je do magmatických energií, kde treba sugeratívne presun hormonálnych žliaz na iné miesto v tele.

Veštecky ladený ezoterik sa musí naučiť veštecky vnímať svoje spomienky v pamäti, svoje telo. Musí sa naučiť veštecky vnímať svet mŕtvych, magmatické záznamy o živote ľudí, kozmické vnímanie priestoru kozmu, energetické vnímanie sveta.

Pridaj komentár