Ako vznikli anjelské sféry? Kde fungujú? Čo sa s nimi dá robiť? Negatívne tendencie. Pozitívne tendencie. Anjelská múdrosť. Anjelské veštecké výkony. Anjelské sféry má skoro každý jedinec. Detská žľaza a jej veľkosť rozhoduje, kto má aké anjelské sféry. Biela anjelská línia, sivastá a čierna.

Aby sme celej problematike anjelských sfér rozumeli, je potrebné si zopakovať, ako vlastne anjelské sféry vznikli a ešte stále vznikajú. Anjelskú sféru vytvárajú jedinci, ktorým počas života trvale zostáva veľká detská žľaza v oblasti hrudnej kosti, k tomu treba pridať to, že tieto osoby nikdy vo vnútri psychicky nedospejú a ich vývoj sa zastaví na úrovni detskej psychiky. Ďalej takéto osoby majú záujem iba o jeden objekt po celý život. Teda neustále niečo robia napríklad s pierkami, kamienkami, ale aj magnetmi. Jednoducho to môže byť ľubovoľný materiál, časti tela alebo dokonca energia, prípadne sny. O tom, či vznikne biela, sivá alebo čierna anjelská sféra rozhoduje veľkosť detskej žľazy. Platí zásada, že čím väčšia detská žľaza, tým vyššia istota, že sa vytvorí biela anjelská sféra. Biela anjelská sféra môže mať rôznu úroveň sily a to sa prejavuje zmenou farebnosti. Teda buď má farbu priezračnú, bielu, zlatistú, diamantovú alebo doslova ako drobné pulzujúce častice.

Sivé anjelské sféry vedú ľudskú psychiku k pocitu spokojnosti, človek robí veci po svojom a má z toho dobrý pocit. V bežnom živote to vyzerá striedavo, niekedy úspech a niekedy neúspech. Čierne anjelské sféry vedú ľudí k deštruktívnemu správaniu.

Teda máme tu napríklad jedinca, ktorý mal extrémne veľkú detskú žľazu počas celého života a má zároveň detskú psychiku na úrovni 10 – ročnej osoby a zároveň neustále žmolí v ruke pierka. V sebe a vo svojich spomienkach vytvorí anjelskú sféru, ktorá po jeho smrti končí vo svete mŕtvych spomienok. Do tejto dimenzie je možný prístup iba cez prežitie klinickej smrti. Prípadne si ezoterik profesionálne nacvičí stavy klinickej smrti a vie si otvárať a zatvárať tento stav. No ani po prežití klinickej smrti si osoba nemusí byť vedomá sveta mŕtvych anjelských sfér, pokiaľ nemá aj veštecké schopnosti tieto posmrtné záznamy vnímať.

Tvrdíme, že skoro každý má anjelské sféry, ktoré dostávame približne v 4. roku života. Toto dostávame zo spomienok mŕtveho arktického šamana, ktorý bol stigmatický a celý život dával deťom tieto anjelské sféry. Tento mechanizmus zostal aj po jeho smrti a funguje v pohode dodnes. O tom, čo dieťa v 4. roku dostane, rozhoduje veľkosť detskej žľazy a nič iné. Dieťa nedostáva priamo anjelskú sféru, ale iba jej kópiu, hovoríme odtlačok, ako keď odfotíte človeka a na pamiatku si necháte fotografiu.

Teda skoro každý má nejaký ten anjelský odtlačok, no nie všetci ho využívame a môžeme vhodne komunikovať. To často záleží aj od výchovy a duchovnej vyspelosti majiteľa anjelskej sféry. Krajný prípad je osoba, ktorá má bielu anjelskú sféru a naučila sa hazardovať a pokúšať osud, lebo má trvalo pocit, že sa mu nemôže nič stať a všetko vždy dopadne dobre. A to je skutočne veľký omyl. Na druhej strane sú osoby, ktoré sú s anjelskými sférami jedna ruka a anjelské sféry sú doslova osobnými priateľmi takýchto ľudí. No má to aj negatívne následky, či už na zdravotný stav, alebo doslovnú lenivosť, letargiu a neschopnosť využiť výborný životný potenciál. Tieto osoby riskujú, že po smrti všetky ich spomienky skončia v anjelských sférach sveta mŕtvych.

Najvhodnejšia forma spolupráce anjelských sfér bielej línie je poradenstvo a žiadne iné aktivity. Teda privolanie na poradenie, ukázanie a potom odchod, nezáujem o anjelské sféry. Takto sa dá minimalizovať negatívny vplyv na zdravie a letargickú pasivitu.

No netreba si myslieť, že iba anjelské sféry rozhodujú o úspechu alebo neúspechu. Anjelské sféry bielej línie sú časťou úspechu a šťastia. Ostatné faktory sú zdravie, nadanosť, pracovitosť. Naším prieskumom úspešných jedincov celosvetového významu sme zistili vysoký výskyt bielej anjelskej línie. Ich hlavný zmysel úspešnosti je v tom, že anjelské sféry nastavujú ľudskú myseľ na budúcnosť a ukazujú vhodné riešenia do budúcnosti. Teda akoby predvídanie správnych krokov v blízkej budúcnosti, ktoré majú trvalý charakter.

Na záver uvádzam prehľad anjelských sfér a aké intuičné schopnosti vytvárajú v psychike človeka.

01. Anjel pierkový biela línia.
Veštecký výkon, ako múdro konať v čomkoľvek a to tak, aby to nepôsobilo negatívne na zdravie a šťastný osud.

02. Anjel tŕstie biela línia.
Veštecký výkon na označenie chýb, nepríjemností a nebezpečenstva.

03. Anjel meteorit biela línia.
Veštecký výkon na odhalenie deštrukcie, nepríjemností a nebezpečenstva spojeného s rizikom.

04. Anjel magnet biela línia.
Veštecký výkon hodný vyšetrovateľa a kontrolóra toho, čo sa deje niekde s niekým.

05. Anjel snový biela línia.
Veštecké poradenie okolo snov a ich využitia.

06. Anjel mikrosvet biela línia.
Veštecké výkony výhradne v mikrosvete, pokiaľ psychika veštca má základy Silva techník blikania, kmitania a vibrovania.

07. Anjel kostí biela línia.
Veštecké výkony k tomu, aby vyhľadal niečo, čo potrebujete alebo niekto potrebuje.

08. Anjel orgánov biela línia.
Veštecké výkony iba výhradne do oblasti toho, čo sa deje v ľudských bunkách.

09. Anjel magma biela línia.
Veštecké výkony zamerané do oblasti zdravia človeka. Vyhľadanie chorých miest v ľudskom tele.

10. Anjel kultový objekt biela línia.
Veštecké výkony na psychický stav a spôsob stabilizovania.

11. Anjel planét biela línia.
Veštecký výkon a prieniky do psychických oblastí. Tak isto poradí v kozmickej ezoterike psychického prieniku do kozmu.

12. Anjel liečiteľ biela línia.
Veštecké výkony na choré miesta u človeka.

13. Anjel lastúr biela línia.
Veštecké výkony, ktoré spadajú do psychického putovania v kozmickom priestore a hlavne mimo známe oblasti kozmu. Niekde za 120 miliárd svetelných rokov.

Pridaj komentár