Zasvätenie do vedomia miechy. Koncentrácia do miechy a psychické prejavy miechy. Ide o zasvätenie do vedomia miechy, ktoré je typické pre prírodných ľudí. Prírodní ľudia sú etniká ešte žijúce v súzvuku s prírodou. Teda neprijali úplne civilizačné faktory. Pokiaľ sa neviete dobre koncentrovať do miechy, tak si sadnite tak, aby ste mali trvalý tlak na chrbticu v rôznych miestach. Takto udržíte koncentráciu na miechu trvalo.

Ide o jedno z posledných zasvätení do vedomia miechy a zároveň aurickej ezoteriky. Pod aurickou ezoterikou rozumieme energetický obal okolo fyzického tela človeka, ktoré vzniká z molekúl vzduchu, svetla, prachových častíc a myšlienkových pochodov ľudského mozgu. Aurický obal je v tomto prípade pri vedomí miechy asi 50 centimetrov. U každého je to individuálna záležitosť. A práve sem do aurického obalu ide celý systém zasvätenia.

Celé to funguje tak, že pokiaľ je vaša vedomá koncentrácia do miechy, tak sa otvára aurický obal a v ňom sa objavujú energetické objekty, ktoré boli vytvorené zasvätením. Vhodné je si ich predstavovať ako mydlové bubliny a to v rôznych veľkostiach. Niekedy je ich tvar zmenený a môže nadobudnúť aj tvar ľudského tela. Je to individuálne. Tieto objekty otvorením vedomia miechy sa z kľudovej polohy v mysli človeka zaktivizujú a začnú si plniť určité úlohy, ktoré boli do nich počas zasvätenia vložené. Vhodná je predstava biopočítača, kde sa počas zasväcovacích obradov vložia určité príkazy a schopnosti. Teda takzvané mydlové bubliny sa vytvorili kopírovaním týchto objektov od historických zasväcovateľov, ktorí celý svoj život alebo jeho podstatnú časť venovali určitej oblasti ezoteriky. Treba si uvedomiť, že na povrch alebo rovno do objektu možno vložiť všetky skúsenosti historického zasväcovateľa.

Zasvätené osoby si musia zvyknúť na to, že v danej oblasti ezoteriky sú tieto objekty viac nadané a majú viac skúseností ako ktorýkoľvek ezoterik osobne. Teda je tu veštecký objekt ako sploštená mydlová bublina. Do tejto bubliny vošli mnohoročné skúsenosti zasväcovateľa, ktorý žil v minulosti a aktívne praktizoval danú oblasť. Nemáme žiadnu šancu, aby sme sa dotyčným objektom z mydlových bublín kedykoľvek vyrovnali. To treba rešpektovať a zbytočne ich neotravovať a nezavadzať im, keď majú pracovať. Objekty sú naučené poslúchať, vy im vydáte príkaz a nestaráte sa do ich činnosti. Váš záujem počas vykonávania vášho príkazu by narušoval ich činnosť v aure.

Viacerí zasvätenci nedokážu tieto objekty v podobe mydlových bublín v aure nájsť. Tu si treba vypestovať schopnosť aurického veštectva, ktoré má svoje zákonitosti. Veštecky aurické objekty vnímame výhradne zadným zrakovým mozgom a nie priamo očami, lebo by sme si mohli poškodiť zrak. Treba si na to dávať pozor. Veštecky sa treba k objektom priblížiť takou silou, aby ste nerušili ich činnosť. Najlepšie je približovať sa zo svojho vnútra k objektom v aure po milimetroch a okamžite sa stiahnuť, pokiaľ brzdíte alebo znemožňujete ich aktivitu. Najlepšie je zostať svojím vedomím v tele a z tela vydať iba príkazy, čo chcete, aby objekty v aure robili. Potom už nezasahovať do činnosti.

Počas zasväcovania je možné vložiť alebo odkopírovať od historických zasväcovateľov magické objekty, ktoré umožňujú komunikáciu s celou aurou. Na aktivity v aure potrebujete ovládať zvláštnu magickú reč. Jej základy opisujem v Magickej poradni. Trvalo by množstvo rokov, kým by ste sa ju naučili a ďalšie množstvo rokov praxe k tomu. To je pre duchovnú cestu dnešných ľudí nemožné. A to ste nezvládli ešte špecializáciu na magickú reč vhodnú do aury pre vás osobne. Cesta výučby a ovládania je z hľadiska času nemožná. No cesta odkopírovania magických objektov je vlastne prebratie objektov mágie od rôznych historických zasväcovateľov a združenie do spoločného celku. Teda magické objekty sú tu tlmočníci a tí, ktorí budú vykonávať naše pokyny a my nebudeme zasahovať do toho, ako to robia.

Potom je tu rada objektov, ktoré sú špecializované na rôzne úkony v aure. V prvom rade veštecké objekty a objekty nízkoenergetické. Potom veštecké objekty na báze kmitania, ktoré dovoľujú precíznejšie a detailnejšie veštectvo. Potom sú tu objekty liečiteľské či už energetické alebo priamo vplývajúce na liečiteľské objekty. Sú špecializované na rôzne liečby a rôzne druhy energie. Do aury sa dostávajú počas zasvätenia aj takzvaní duchovia, ktorí boli vytvorení naraz často spojením aj 5 historických zasväcovateľov. Majú za úlohu priamo v aure upravovať alebo lepšie povedané zdokonaľovať magické objekty, a tak isto veštecké alebo liečiteľské objekty.

Tak isto zasvätenec musí požiadať tieto postavičky duchov, aby objekty upravili. Zase si zasvätená osoba musí byť vedomá, že jej schopnosti na zdokonaľovanie sú mizerné a nedostatočné. Zasvätenec nemá čo do zdokonaľovania zasahovať, ale iba vydať na to príkaz, keď cíti, že sú málo účinné. Po vydaní príkazu všetko nechá na objekty zdokonaľovania. Nesmie sa zasahovať.

Čo sa týka zasväcovateľa, tak musí mať schopnosť komunikácie s historickými zasväcovateľmi, musí ich vedieť vyhľadať z ich pozostatkov a rozlíšiť, akí boli a akú silu dosahovali. Potom sa zasväcovateľ musí stať médiom, ktoré oživí informácie u dotyčného historického zasväcovateľa. Zároveň pri zasvätení plní príkazy odkazu zasväcovateľa a postupuje individuálne. Stane sa, že zasväcovateľ ostatných osôb sa príliš angažuje a presadzuje svoj prístup. Vtedy proces zasvätenia viazne a je málo účinný. Treba si dať pozor a nemiešať sa do aktivít odkazu historických zasväcovateľov.

Zasväcovateľ musí zasväcovanú osobu uviesť do vhodného stavu, otvoriť jej auru a celé vedomie prírodného človeka a šamana. Teda z miechy vyteká energia okolo zasväcovanej osoby a tvorí celú auru. Do aury vedú všetky aktivity pri zasvätení. Zasväcovaná osoba robí pred sebou určité rituály a tie pomáhajú pri zasvätení. Tak isto zasväcovateľ sa musí dostať do vhodného stavu. Ide o zvláštny stav, keď zasväcovateľ cíti, že môže celý odkaz odovzdať zasväcovaným osobám. Tak isto cíti, že zasvätené osoby sú už v určitom hypnotickom alebo tranzovom stave. Vtedy už nemusí nič robiť a zasvätenie prebehne samé bez problémov. Ide to „ako po masle“.

Pri tomto zasvätení išlo o aktivizáciu zvukových efektov priamo v aurickom obale. Osoby na zasvätení neustále vydávali určité zvuky a učili sa zvukové ezoterické rituály. Zvuková mágia je mimoriadne náročná. Nejde o spievanie, ale kombináciu vhodne zvolených zvukov. Prítomné osoby si vyrobili rôzne hrkátka či už tým, že ich zavesili na paličky, umiestnili do kovových hrnčekov alebo si vyrobili paličky na búchanie do predmetov. Zase nejde o umenie bubnovať, ale dosahovať taký rytmus, ktorý magicky podporuje zasvätenie. Trochu to trvalo, kým zasväcované osoby prišli na to, ako realizovať zvuky v rámci mágie.

Zasväcované osoby absolvovali spolu 14 zvukových rituálov a štrnásť zasvätení. Tieto zvukové zasvätenia priniesli aj prekvapenie. K zvukovým objektom, ktoré sa skopírovali do aury zasväcovanej osoby, sa musela vytvoriť aj postava šamana, ktorá priamo vydávala zvuky alebo ako dirigent riadila rozozvučanie sa aury v podobe kmitania. Zasväcované osoby si vytvárali zvukové objekty ako hrkátko, trasátko a búchadlo. Bližšie pozri obrázky pri článku alebo viac v Galérii zasvätení.

Prekvapenie čakalo aj pri samotnom zasväcovaní, kde zlom došiel po pustení zvukovej nahrávky bubnov. Ako zasväcovateľ som pri každej osobe mal prudké pohyby, ktoré sa podobali divokému búchaniu na bicie nástroje. Pravda všetko výhradne iba ako údery vo vzduchu okolo zasväcovaných osôb. Až potom sa celé zasväcovanie rozbehlo. Moje pohyby pripomínali pohyby boxera a karatistu zároveň. Niektoré zasvätenia som musel zo začiatku zrealizovať touto technológiou ešte raz.

Nakoniec sa všetko podarilo, a treba si počkať, kým zasvätenie a vytvorené objekty preniknú do zasväcovanej osoby a znovu sa usadia v aure.

VIAC FOTOGRAFIÍ V GALÉRII ZASVÄTENÍ – REIKI KMITAJÚCE LIEČITEĽSTVO 2N

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.