Neurónové oblasti brušného mozgu a neurónové oblasti v gangliách. Vedomie brušné. Vedomie ganglií. Aura okolo ľudského tela. Halucinácie zväčšenia tela. Zasvätenie do aury. Odkopírovanie a vytvorenie objektov starých šamanov. Prienik do brušného mozgu. Prienik do ganglií. Liečba brušného mozgu a ganglií. Duchovná cesta do tejto roviny ľudskej duše. Tento zápis z praktického nácviku má aj svoju autentickú zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

V celej ezoterickej praxi sme zaviedli delenie do určitých ezoterických úrovní. Tieto ezoterické roviny sme podelili podľa neurónového kľúča. Nezaoberáme sa tu vedomiami inšpirovanými kozmom, planétami, súhvezdiami a galaxiami. Pozri Silva škola.

Prvú úroveň tvoria neuróny na povrchu veľkého mozgu. Ide o vedomie šedej kôry veľkého mozgu. Tu sú usadení prevažne ľudia, ktorí prežili klinickú smrť. Zostanú natrvalo usadení v tejto rovine vedomia. Ich ja a to, čo všetko prežili a čo chcú dosiahnuť, je nervovým vzruchom koncentrované sem. Často po prežití klinickej smrti majú dotyčné osoby poškodený mozog a hlavne šedú kôru veľkého mozgu. Bežní ľudia sem nemajú posunutú koncentráciu. Často sa u tohto typu vedomia otvorí náboženské vnímanie sveta.

Bežní jedinci sú usadení výchovou a svojou mozgovou aktivitou do stredného mozgu. Stredný mozog sa nachádza približne v strede hlavy. Je v oblasti výskytu hormonálnej žľazy epifýzy a hypofýzy. Pod stredným mozgom končí predĺžená miecha. Stredný mozog si predstavujete ako rozrezané vajíčko na dve časti. Vedomie stredného mozgu je typické pre dnešných ľudí.

Ďalším druhom vedomia je vedomie mozočku. Nachádza sa pod zadným zrakovým mozgom v zadnej časti hlavy. Má veľkosť rozrezanej menšej tenisovej loptičky. V tomto druhu vedomia sú umiestnení tí, ktorí sa venujú židovskej ezoterike a židovskému náboženstvu. Tento druh vedomia a koncentrácie do tejto oblasti je jedinečnou záležitosťou niektorých židovských ezoterikov.

Potom je tu vedomie miechy. Miechu si predstavujete ako ceruzku, ktorá sa ťahá zo stredu mozgu cez stavce chrbtice úplne až do kostrče. Toto vedomie je typické pre prírodných ľudí. My ho voláme vedomie šamanské. Nervová a aj psychická aktivita vychádza z miechy. Precvičujeme ho ako súčasť šamanskej kultúry.

Potom tu máme vedomie brušného mozgu. Ide o drobné neurónové útvary v stene hrubých a tenkých čriev. Toto vedomie je vedomím brušného mozgu. V dnešnej dobe majú toto vedomie otvorené cicavce ako medveď a podobne. V ľudskom tele zostalo ako pozostatok historického vývoja. Jednoducho nezaniklo, ale zostalo pasívne a nemôže zasahovať do ľudskej psychiky a konania. Pri duševných poruchách a slabo vyvinutom intelekte však môže prevziať aktivitu a človek sa správa skoro ako zviera.

Do tohto vedomia prenikáme koncentráciou pozornosti zo stredného mozgu do miechy v chrbtici, z chrbtice potom do neurónov brušného mozgu. Treba postupne absolvovať prienik ľudského vedomia do neurónov v stenách hrubých a tenkých čriev. Keď sem preniknete, tak cez stredný mozog do tejto oblasti posielate určité podnety, napríklad si predstavíte určitý druh zvieraťa. Správu pošlete brušnému mozgu a čakáte, aká bude reakcia. Keď brušný mozog vydá pokyn, aby ste určitým spôsobom reagovali, napríklad chce, aby ste zviera pred vami zabili, tak spravíte, ale iba v predstave a v silnej sugerácii, že ste to spravili ako v skutočnosti. Takýmto mechanizmom oživujete aktivitu brušného mozgu, ale nikdy nepripustíte, aby ste príkazy z brušného mozgu realizovali aj skutočne fyzicky.

Potom začnete posielať do brušného mozgu podnety o tom, že vaše vnútorné orgány sú vhodné žrádlo. Predstavíte si napríklad vlastné srdce a pošlete podnet do brušného mozgu, že srdce je pred vami na zemi. Brušný mozog zareaguje a vydá príkaz na jeho zožratie. Vy to sugeratívne spravíte a zároveň preliečujete srdcový sval prostredníctvom brušného mozgu. Takto to spravíte so všetkými orgánmi tela. Aktivizuje prepojenie brušného mozgu na jednotlivé orgány v tela. To je línia preliečovania sa.

No v brušnom mozgu je uložený aj duchovný rozmer ľudského bytia. Treba ho celkovo aktivizovať cez aurický obal okolo fyzického tela. Tu už kdesi začína aurická ezoterika viazaná na vedomie brušného mozgu. Máte pocit, že sa oblasť vašich čriev zväčšila smerom von a črevá sú raz tak veľké. V tomto imaginárnom priestore pred sebou pracujete jednak za účelom liečby, ale aj preniknutia do aury, ktorá sa týmto cvičením okolo vás vytvorí. Aurický obal sa pri brušnom vedomí zväčší okolo fyzického tela na všetkých miestach približne o 10 cm a z tejto aury inú energetické hrubé lúče. Do aury sa ponoríte na základe vešteckých schopností. Zároveň si spomeniete na určitý druh zvieraťa, napríklad hada a túto predstavu vložíte do aurického obalu okolo svojho tela. Pokúsite sa mať pocit, že vás zoviera had. Máte pocit stúpajúcej sily a stúpa aj energetická potencia. Takto môžete do aury vložiť rôzne druhy nižších zvierat ako dážďovka, pavúk, stonožka. Máte pocit, že ste sa stali ľudským pavúkom alebo ľudským hadom.

Do brušného vedomia sme spravili aj prvé zasvätenia a to vložili sme sem obrázky pavúkov a hadov s blikajúcimi svetielkami zo zrkadiel. Predstavíte si tu tieto obrazy a stabilizujete kontrolu nad týmto druhom vedomia. Pozri zasvätenia do tejto oblasti vedomia.

Potom je tu ďalšia oblasť nášho záujmu a to je vedomie ganglií. Ide o drobné objekty pri každom orgáne tela. Väčšie ganglie vo veľkosti nechta na palci ruky sú v temennom mozgu, za žalúdočným vakom a za mechúrom. Ostatné sú drobné ako špendlíková hlavička. Najviac je ich okolo miechy. Skoncentrujete sa do brušného mozgu a dáte mu podnet na to, že vaše orgány s gangliou sú pred vami na zožratie. Brušný mozog vydá príkaz na zožratie orgánu a aj s gangliou. Takýto spôsobom prenikáme do oblasti ganglií.

Prenikáme tu z dôvodov liečenia ganglií. Postupne do nich prenikáte a prienikom ich preliečujete. Prienik zintenzívnite tým, že si nasugerujete zväčšenie ganglií až na veľkosť futbalovej lopty. Prienik do ganglií je aktívnejší.

Tento druh vedomia ganglií má aj svoju aurickú podobu. Okolo ľudského tela alebo v ňom sa vytvoria energetické gule vo veľkosti futbalovej lopty. Takýto aurický obal sa vytvára pri každej ganglii. Tak isto aj tu je kontakt ľudského vedomia s aurou. Tento kontakt sa viaže na pocity, že okolo vás je plno drobného hmyzu, ktorý sa zoskupuje potom do určitej ľudskej postavy. Tieto aurické objekty sú mimoriadne aktívne a treba sa ich naučiť ovládať. Treba v prvom rade vedieť preniknúť do každej ganglie a vedieť kombinovať ich zatváranie a otváranie. Vhodnou kombináciou aktivity a pasivity ganglií ovládate objekty v aure, ktoré sú pripravené aktívne reagovať na vaše duchovné požiadavky. Naučte sa s nimi pracovať. Keď ukončíte s nimi kontakt, tak im prikážte, aby vyvíjali aktivitu spánku.

Do tejto roviny vedomia sme spravili aj prvé zasvätenie na úrovni kmitania a blikania, aby sme posilnili kontrolu nad týmto druhom vedomia. Pozri Zasvätenia.

Pridaj komentár