Znovu sme zrealizovali ďalšie zasvätenie, ktorého cieľom bolo skopírovať skúsenosti tých kozmických ezoterikov, ktorí psychicky prenikali do kozmického priestoru, ktorý vedecky báda astronómia. Na zasvätenie sme vybrali niektoré súhvezdia Južnej oblohy. Pred zasvätením sme zrealizovali teoretickú prednášku Koncepcia kozmického vedomia v ezoterike. Potom nasledovalo Praktikum z kozmického vedomia. Za tým opakovanie zasvätení a v poobedňajších hodinách nové zasvätenie. Tento zápis má svoju fotodokumentáciu v Galérii zasvätení. Zvukovú podobu vyhľadaj v Kozmos sekcii MP3.

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ chcete dosiahnuť v tejto oblasti ezoterický pokrok, dajte sa zasvätiť. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám.

V prvej časti sme sa venovali teoretickým úvahám, ktoré konštatovali, ako sme objavili kozmické vedomie u kozmonautov, ktorí boli na obežnej dráhe Zeme viac ako 4 mesiace. Potom sme ho veštecky objavili u detí, ktorých matky boli počas tehotenstva hyperaktívne. Nasledovalo veštecké skúmanie ťažkých psychiatrických prípadov, ktoré mali kozmické vedomie okolo orgánov. Nasledovalo napájanie sa na jedincov, ktorí mali kozmické vedomie a psychický prienik do kozmu. Spoločne v ich prieniku sme sa učili psychicky prenikať do kozmu. Zároveň sme prepracovali techniky nácviku kozmického vedomia. Asi 20 ezoterikov zahájilo výcvik kozmického vedomia a začalo prenikať psychicky do kozmického priestoru. Najprv to bola obežná dráha planéty Zem a potom slnečná sústava, súhvezdia, neskoršie galaxie a nekonečné kozmické vzdialenosti.

V druhej časti sme prakticky precvičovali nahodenie kozmického vedomia okolo orgánov tela a násilný a najťažší postup a to je prienik kolmo hore nad hlavu. Kontrolovalo sa, aby si to cvičiaca osoba nepomýlila a neprenikala do svojich spomienok, do energetických objektov okolo seba, do obrázkov alebo osôb v miestnosti. Treba psychiku a všetko naštelovať tak, aby aspoň jedna myšlienka a jeden pocit išiel cez atmosféru, čo je asi 100 000 km o povrchu Zeme. Všetko sledoval vešteckými schopnosťami Saša Pueblo a upozorňoval meditujúcich na nesprávne aktivity. V praktickom cvičení si cvičiace osoby pred sebou vytvárali kultové objekty z rôznych kusov kovu, mincí, drôtu, špendlíkov a hliníkovej fólie. Precvičili sme prienik nad planétu Zem. Precvičili sme prienik k Slnku. Precvičili sme prienik do súhvezdia Kozorožca. Následne do ďalšej galaxie v blízkosti našej Galaxie. Po tomto praktickom nácviku s kontrolou vykonania Saša Pueblo zopakoval a zdokonaľoval minulé zasvätenia do kozmických anjelov, do základného kozmického stavu a do psychického prieniku do slnečnej sústavy.

Poobede po prestávke sa zrealizovalo nové zasvätenie do vybraných súhvezdí Južnej oblohy. Saša Pueblo vybral spomienky 30. ezoterikov, ktorí prenikali do týchto súhvezdí. Zasväcovaná osoba stabilizovala svoje kozmické vedomie pomocou individuálnej kultovej stavby. Zasvätenie prevádzal Saša Pueblo, ktorý na stenách vytvoril ovplyvňovač magmatických energií pretekajúcich miestnosťou. Išlo o 4 špeciálne ohnuté drôty, ktoré bránili prieniku magnetických energií magmatického jadra Zeme. Každá zasvätená osoba dostala kópiu odtlačku spomienok osôb, ktoré počas svojho života prenikali do kozmického priestoru. Na konci zasvätenia sme sa ešte pokúšali prenikať do stredu našej Galaxie, kde sme psychicky vyciťovali územie gigantických mixérov zoskupených do guľovitého tvaru okolo nehybného stredu. Bolo zaujímavé sledovať, ako ľudská psychika reagovala v strede galaxie. Zhodli sme sa v tom, že z bodu Galaxie, ktoré nazývajú astronomickí vedátori aj čierna diera, sa dalo skvele vnímať celú našu Galaxiu, všetky jej súhvezdia, a tak isto aj jednotlivé planéty v súhvezdiach. Bol to nesporne zaujímavý zážitok.

Zverejňujeme tu koordináty zemepisnej dĺžky a šírky, kde sa nachádzajú pozostatky dotyčných osôb, ktorých spomienky poli použité pri zasvätení. Spomienky týchto osôb vyhľadal Saša Pueblo vo svete ľudských a zvieracích spomienok a spomienok uložených v magmatických poliach planéty Zem, ale aj kozmických energiách okolo planét. Ide o osoby, ktoré mali kozmické vedomie a najlepšie psychicky prenikali do kozmického priestoru.

Súhvezdie OKTANT
01. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,F).
02. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,Q).

Súhvezdie PÁV
03. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,F).
04. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,0).

Súhvezdie CHVOST HADA
05. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (3,E).
06. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,I).

Súhvezdie OROL
07. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,D).
08. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,B).

Súhvezdie JUŽNÁ KORUNA
09. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,H).
10. Z oblasti J Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,K).

Súhvezdie STRELEC
11. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,E).
12. Z oblasti Tumoru. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,K).

Súhvezdie KOZOROŽEC
13. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,G).
14. Z oblasti Aljaška. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,C).

Súhvezdie MIKROSKOP
15. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,F).
16. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,Q).

Súhvezdie INDIÁN
17. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,J).
18. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,Q).

Súhvezdie TUKAN
19. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,H).
20. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,K).

Súhvezdie ŽERIAV
21. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,E).
22. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,E).

Súhvezdie JUŽNÁ RYBA
23. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,H).
24. Z oblasti Mikronézia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,I).

Súhvezdie SOCHÁR
25. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (3,E).
26. Z oblasti Aljaška. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,C).

Súhvezdie VODNÁR
27. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,E).
28. Z oblasti Z. Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,P).

Súhvezdie PEGAS
29. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,E).
30. Z oblasti str. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,H).

Pridaj komentár