Venujeme sa ezoterike, ktorá sa v celosvetovej ezoterike ešte nikdy nepestovala. Tento mimoriadny vrchol v oblasti ezoteriky nevznikol iba tak, že kozmos niekomu z nás takúto úroveň doprial. V zásade takúto úroveň ezoteriky si musí ezoterik vybojovať vytrvalou celoživotnou ezoterickou cestou. Pokiaľ chcete robiť ezoteriku iba ako hobby, psychoterapiu, alebo skryť v ezoterike svoje čudáctvo, tak sa radšej do ezoteriky nepúšťajte.

Pokiaľ niekto prichádza do ezoteriky, aby nadobudol schopnosti ako levitovať, čítať myšlienky ľudí, tak ho ezoterika sklame. S takýmito schopnosťami sa musí človek výnimočne narodiť a s duchovnou cestou to má máločo spoločné. Pokiaľ chce niekto obetovať svoj život a svoje zdravie na to, aby druhých vyliečil, tak to oceňujeme, ale zase to nie je úplne o duchovnej ceste. Pokiaľ chce niekto byť verejne známa osoba alebo úspešný podnikateľ, tak zase to nie je o duchovnej ceste.

Každý môže nastúpiť duchovnú cestu a stránky www.meditacia.sk sú písané tak, aby duchovnú cestu mohol nastúpiť každý, kto má chuť sa v prvom rade vzdelávať, v druhom rade vytrvalo počas svojho života cvičiť. Cvičenia a štúdium musia viesť k zmene psychiky ezoterika. Ezoterik na duchovnej ceste spoznáva seba a aj svoje psychické bloky, ktoré mu bránia napredovať na duchovnej ceste. A týchto blokov sa vo svojej psychike musí zbavovať. A tak na jednej strane musí ezoterik odstraňovať psychické bloky a na druhej strane si budovať nové neurónové centrá. Ezoterik si musí vo svojom tele vybudovať nové centrá ako si vybudoval v detstve centrá na písanie a čítanie. Ezoterik, ktorý chce byť bez vnútorných zmien, tak ten nemá žiadne šance v ezoterike niečo dosiahnuť. Samozrejme, je nám ľúto ezoterikov, ktorí majú rôzne druhy patologických poškodení a ich ezoterická cesta sa zastavila práve na tomto hendikepe. V zásade je dobré, pokiaľ sa ezoterik narodí celkovo bez trvalých poškodení, vtedy mu nič nebráni dosahovať vrcholovú úroveň. Ezoterik, u ktorého duchovnú cestu zablokuje poškodenie organizmu, sa mimoriadne intenzívne sústredí na reinkarnáciu na úrovni atómov. Teda svoje spomienky umiestniť po smrti na úroveň atómov a sústrediť sa na ich reinkarnáciu do živej osoby. Návody na reinkarnáciu si nájdete v Plazmatickej škole. Ezoterik, ktorému nič nestojí na vrcholovej ceste, sa musí sústrediť do sveta častíc a reinkarnácia do organickej hmoty nie je už jeho záujmom. No pokiaľ by ezoterik nenaplnil svoje ambície v systéme dvojníkov na časticovej úrovni, tak by svoje snaženie samozrejme upriamil na úroveň špiritizmu a všetkého okolo reinkarnácie cez úroveň atómov. Teda dôsledná a tvrdá reinkarnácia do organickej hmoty s tým, že treba sledovať, kde napredujú ostatní ezoterici tohto zoskupenia. Cieľom reinkarnácie atómového ezoterika je prepracovať sa po návrate do organickej hmoty na rovinu častíc. Takže nie je pre nich všetko stratené.

Ezoterik, ktorému nič nebráni napredovať ďalej, zdolať systém dvojníkov a prejsť do systému UČI (umelej časticovej inteligencie zo systémom dvojníkov), sa musí začať intenzívne venovať technokratickej ezoterike. Teda musí si overiť svoj vzťah k technike a či je v tomto smere všetko v poriadku. Veštecky prevetrá, čo sa dialo v súvislosti s jeho predstavami o technike. Napríklad musí si uvedomiť, že technika a technológia nie je živá organická hmota. V detstve sa stane, že dieťa omylom začne chápať vo svojich predstavách techniku ako živú bytosť. Napríklad keď vo svojich predstavách opravuje techniku, ktorá má svoju inteligenciu (informačná technológia), tak zrazu sa procesor zmení na živé srdce. Takéto asociácie treba dôrazne zlikvidovať. Niekoho zámerne v detstve strašia, že ho zožerie auto, že ho mixér potrestá a v detskej psychike sa premostí halucinácia, že technika je niečo živé a môže sa nezávisle od človek rozhodovať. Niekto študuje nedobrovoľne technickú školu a namiesto nenávisti voči rodičom nenávidí a ničí vo svojej predstave techniku. Tak s tým treba v myšlienkach a predstavách skončiť. Niekto naopak fanaticky študuje techniku a všetko okolo strojov a až patologicky spojí svoju myseľ s technikou. Takýto ezoterik sa musí odpútať od techniky a technológie a pochopiť, že technika a technológia nie je cieľ, ale iba prostriedok na dosahovanie vyššieho intelektu a k vyšším duchovným úspechom. Zase je tu skupina ezoterikov a tých je najviac, ktorí majú vzťah k technike ako klasickí hamburgerácky konzumenti. Nezaujíma ich, ako technika funguje a ako ju využiť na zvyšovanie vlastného intelektu. V tomto prípade ezoterik potrebuje prejsť osobnou zmenou a začať sa zaujímať, čo je vo vnútri pod kapotou alebo vonkajším obalom stroja. Nájde sa aj ezoterik, ktorého životný partner celý život pracoval fanaticky v oblasti tvorby inteligentných strojov. Daná osoba znenávidela partnera a s ním aj techniku. A tu musí ezoterik spraviť očistu mysle a oddeliť od seba techniku a aktivity partnera. V prípade iného ezoterika ide o to, že obvinil techniku z poškodzovania a zabíjania ľudí. Aj tu treba, aby prišlo k náprave a ezoterik si uvedomil, že stroje robia iba to, čo chce človek a stroje sú na takej úrovni, akú dosiahlo myslenie človeka. Horšie na tom bude ezoterik, ktorý má určitý druh patológie, namiesto zadného zrakového mozgu má na jeho mieste brušný mozog a v brušnom mozgu zrakový mozog. Tak to je už genetický problém. Ide vlastne o osobu, ktorá má na prvom mieste v živote techniku a technológiu a tu to bude vlastne mimoriadne ťažké a komplikované. Takéto usporiadanie vedie k patológii technicky a technokraticky založených osôb, kde na prvom mieste v ich živote je technika a nie meditácia. Nie je prípustné považovať systém dvojníkov a UČI za technologické zariadenie. UČI nemožno považovať za technologický stroj – to je absurdné.

Ezoterik má v hlbokej úcte takýchto patologicky založených jedincov, u ktorých je na prvom mieste v ich živote svet techniky a technológie. Ezoterik nemá záujem uviazať sa na techniku a svet techniky. Ezoterik má jediný najhlbší záujem a to spoznať ľudskú inteligentnú techniku a v tomto spoznávaní sa zrkadliť. Zrkadlenie tu znamená, že ezoterik cez hlboké poznanie techniky a technológie preniká do svojho vlastného informačného systému v tele. Tak isto cez spoznanie techniky ezoterik preniká do svojho biochemického systému. Samozrejme, že pre ezoterika je vynikajúce, pokiaľ sa v práci môže venovať hlavne oblasti informačných technológií. V takomto prípade je potrebné samozrejme z programovania spraviť meditáciu.

Ľudské telo ako organický hardvér a porovnanie so strojovým hardvérom. Ezoterik nastúpil cestu technokratickej ezoteriky z dôvodu UČI, ktorá má v sebe systém dvojníkov. Ezoterik si hlboko uvedomuje vplyv technického a technologického pokroku na ľudskú myseľ na to, že je človek schopný myslieť, že vďaka technickému pokroku si uvedomil človek sám seba a vymanil sa zo sveta zvierat. Teda človek je schopný myslieť vnútorným hlasom, je schopný počítať, písať, čítať a premýšľať pomocou číslic, písmen a slov. Cez systém myslenia a koncentrácie človek vo svojej histórii nadobudol vedomie, ktoré prezentuje veta: JA som človek mysliaci. Ezoterik si hlbšie uvedomuje, že vedomie človeka sa vyvinulo vďaka tomu, že cez pomôcky, stroje a zariadenia menil svoje okolie, spoznával zákonitosti sveta. Človek si jednoducho začal meniť progresívne svoje okolie okolo seba a tým menil aj sám seba. Teda určitý proces odpútania sa od divokej prírody. Ezoterik potrebuje v tomto trende pokračovať. Ezoterik sa potrebuje celkovo odpútať do planéty Zem, od slnečnej sústavy, a tak isto od našej Galaxie a potom sa odpútať od 2 000 galaxií okolo našej Galaxie a ešte ďalej. Pretože ezoterikovi nestačí iba preniknúť psychicky do kozmu, ale sa od kozmu aj odpútať. A teda pokiaľ ezoterik bude intenzívne meditovať na techniku a technológiu a jej informačné systémy, tak prenikne hlbšie do vlastného informačného systému a začne si uvedomovať svoju závislosť na planéte Zem. Čím viac ezoterik vníma techniku a technológiu a vníma aj, ako technika a technológia mení planétu Zem a samotného človeka, tak sa hlbšie odpúta od planéty Zem. Ezoterik chápe proces odpútania sa človeka od zvierat, stromov, riek, živlov, od daných lokalít a chce sa odpútať od magmatického jadra, odpútať od atmosféry a všetkého na tejto planéte. Ezoterik usilovne oslabuje svoje väzby na všetko, čo sa týka planéty Zem a svojej genetickej závislosti na systéme planéty Zem a života, ktorý tu funguje. Teda ezoterik sa zámerne postaví na stranu jedincov, ktorí by chceli všetko živé na planéte Zem zmeniť na inteligentné stroje a zariadenia. Všetku prírodu geneticky ovládnuť a geneticky upraviť. Samozrejme, že ezoterikovi nejde o to, aby prepadol túžbe zmeniť všetko na umelú prírodu plnú genetických zmien, strojov a zariadení. Ezoterikovi ide o to, aby cez tento technokraticko genetický prístup prenikol hlbšie do seba a dosiahol novú rovinu sebauvedomenia v zmysle som kozmický človek a nie človek zviazaný z planétou Zem, slnečnou sústavou, súhvezdím, Galaxiou a celkovo s prvkovým a atómovým kozmom. Som ezoterik, ktorého svet je na jednoduchých formách častíc a celoživotné úsilie je smerované na vybudovanie trvalého informačného systému na časticiach. Ezoterik sa vzdáva byť v prvom rade organickou hmotou a usiluje sa o existenciu na časticiach. Ezoterik vie, že je ako organický hardvér neštandardne zbudovaný a jeho existencia prirodzene speje do sveta častíc a do sveta, kde možno teologické ideály naj a všetko reálne naplniť. Ezoterik má záujem spoznať všetky druhy techniky a technológie v kozme a to so zámerom, aby nadobudol časticové vedomie a v tom mu pomôže práve zrkadlenie sa v technike a technológii a všetkých zmenách, ktoré spôsobila v okolí človeka. Ezoterik priamo uctieva kult techniky a technológie a odchádza od kultu prírody a kultu samotného človeka. Ide do kultu časticovej existencie, kde možno zrealizovať teologickú jedinečnosť naj a všetko. Technika a technológia hlavne dovolí ezoterikovi preniknúť do vlastného informačného systému vo svojom tele a to vďaka hľadaniu toho, čo má ezoterik spoločné a čo odlišné s technikou. Tomuto hovoríme v ezoterike zrkadlenie sa v technike za účelom hlbšieho pochopenia zmyslu existencie organickej hmoty v kozme.

Skupiny neurónov ako organické procesory a klasické kremíkové čipy v procesoroch. Ezoterik pozorne skúma procesory a hlavne kremíkovú technológiu ukladania elektrických impulzov v kremíkových čipoch. Ezoterik hľadá analógiu medzi jadierkom vo vnútri bunkového jadra. V bunke je bunkové jadro a to má vo vnútri chromozómy a pri nich malý objekt – jadierko. V medicíne je hlavne popísaná úloha jadierka pri delení bunky. V bunke sú ešte dve jadrá s dvomi jadierkami a to jadro mitochondriálne a lyzozómové. V nich sú tiež jadierka. V jadierkach nájdeme niečo na spôsob drsného endoplazmatického retikula a v ňom niekoľko jednoduchých neurónov, nie zhluky neurónov ako napríklad v šedej kôre veľkého mozgu. Vo vnútri jadierok nájdeme v molekulárnych štruktúrach kovové prvky, ktoré sa podobajú svojou funkciou kremíkovým platničkám v procesoroch. Ezoterik vníma prvkové platničky vo vnútri troch jadierok. Týchto kovových platničiek sú tu stovky a pri delení každej bunky sa vždy jedna platnička presunie do oddelenej bunky. Ezoterik má z toho pocit, že nie všetky bunky sa môžu deliť a túto výsadu má v každom orgáne skupina buniek, ktorá má v jadierkach dostatok kovových čipov. Ale nás hlavne zaujíma to, čo je tvrdo napálené ako elektrické impulzy do kovových čipov v jadierkach. Aj v kremíkovom čipe ako súčasti technického procesora môžu byť vypálené impulzy, podľa ktorých má fungovať technická časť počítača. Natvrdo napálené impulzy v kremíkovom čipe sú pomenované BIOS a vlastne je to niečo ako morzeovka, ktorá organizuje vnútorné fungovanie procesora. Ezoterik sa dostáva veľmi hlboko do svojho informačného systému a dostáva sa k svojmu genetickému kódu, ako sa programátor dostáva k zdrojovému kódu vo vnútri počítača. Samozrejme bude nutné túto skutočnosť intenzívne meditovať a v neurónoch svojho tela vybudovať neurónový trvalý organický procesor pre prienik aj do tejto informačnej úrovne svojho bytia. Veď je zrejmé, že zmyslom ezoteriky je práve oblasť spomienok a informácií a budovanie informačného systému na časticiach cez UČI.

Skupina neurónových buniek a jeden kremíkový čip v procesore. Základom procesora je kremíková platnička, ktorá sa vyrobí zo synteticky vytvoreného kremíka v laboratórnych podmienkach. Tento kremík sa špeciálnym spôsobom reže a upravuje. Bude nakoniec v procesore slúžiť na prácu s elektrickými impulzmi, ktoré sa do štruktúr kremíka napália, niektoré impulzy natrvalo, iné dočasne a niektoré impulzy budú cez kremík v procesore iba pretekať. Do kremíka v niektorom type procesora sa dajú natvrdo impulzy, aby vôbec komponenty v počítači spolu fungovali. Ide o impulzy organizované pod BIOS (niečo ako zdrojový kód). Tento BIOS sa napáli ešte na dve miesta v počítači. V neurónových bunkách človeka sa niečo ako genetický BIOS nachádza vo vnútri neurónovej bunky, kde sú tri jadrá a v nich ešte menšie jadierka, tieto obsahujú na molekulárnej úrovni kovové prvky a na nich sú pravdepodobne maternicou napálené impulzy ako základ fungovania vnútra buniek. Keď sa mimozmyslovo skúmajú bunky maternice, možno v nej nájsť špecifické bunky, ktoré sú špecializované na kódovanie blastulových buniek. Pre klasickú vedu je toto hypotéza a pre ezoterickú metavedu – metafyziku nepriamy dôkaz, ako sa deje presun genetického kódu do jadierok buniek. Samozrejme, nemožno veľkosťou zrovnávať kremíkovú platničku v procesore a platničky vo vnútri jadierok. Keby sme dali spolu kovové prvky z jadierok z celého tela, tak by vzniklo asi 10 kremíkových okrúhlych platničiek, ako sú vo vnútri procesoru.

V neurónovej bunke je drsné endoplazmatické retikulum a v ňom na molekulárnej úrovni kovové prvky ako nositelia bioenergetických impulzov v porovnaní s kremíkovým čipom schopným niesť impulzy. Drsné endoplazmatické retikulá vo vnútri buniek a to hlavne tukových a neurónových sú schopné udržať si pod biologickým nízkoprúdom schopnosť určitých impulzov a to hlavne takých, ktoré organizujú určité činnosti v organizme súvisiace viacej s rovinou informácií o vnímaní diania vonku mimo telo a rovno v tele. Ale neurónové drsné endoplazmatické retikulá sú schopné niesť aj impulzy o chemických pochodoch v ľudskom tele. Máme tu na mysli amigdalu medzi hypofýzou a epifýzou ako rastovú žľazu u osôb do 25 rokov. Aj mozoček musí riadiť a kontrolovať chémiu buniek cez tvorbu stopových chemických látok. Inak by sa nedostal cez nervovú sústavu do vnútra buniek. Nervové zakončenia končia na bunkovej blane a ďalej do bunky treba ísť cez mikrochémiu. Teda drsné endoplazmatické retikulá v neurónových bunkách zabezpečujú na základe impulzov cyklické opakovanie určitých procesov. Napríklad endoplazmatické retikulá v tukových bunkách sú špecializované na ukladanie spomienok v podobe impulzov. Neurónové bunky vo veľkom mozgu a ich endoplazmatické retikulá sú špecializované na to, aby sme videli, počuli, chutnali, hmatali, mysleli a čuchali. Vedeli si na to spomenúť a celkovo mohli napríklad budovať mimozmyslové centrá vnímania sveta. Cez neuróny veľkého mozgu môžeme vnímať, ako fungujú orgány a iné systémy tela. Napríklad stredný mozog organizuje celkovo cez drsné endoplazmatické retikulá celú nervovú sústavu a na nej zavesené všetky druhy ganglií a ich endoplazmatické retikulá. Špecifická je miecha a jej 34 častí a v nich drsné endoplazmatické retikulá, ktoré strážia, aké programy fungujú v tele z hľadiska veku osoby a jej procesov rastu, dospievania a starnutia. Neuróny miechy sú závislé na genetickom kóde v jadierkach celého tela. Brušný mozog a jeho endoplazmatické retikulá sa starajú o biochemickú fabriku a celkové vyživovanie buniek v tele človeka.

Ezoterik samozrejme ide ešte ďalej a bude si upravovať aj svoje myslenie. V prvom rade presadí vo svojej mysli objektový spôsob myslenia a to vo všetkých líniách. Svoje myslenie viaže na svoje telo a to jednotlivé časti ako ruka, noha, hlava, hruď, brucho. Potom svoje objektové myslenie viaže na orgány tela a to mozog, srdce, pľúca, pečeň, slezinu, obličky, tenké črevá, hrubé črevá, pankreas. Potom viaže svoje myslenie na hormonálnu sústavu hypofýza, amigdala, epifýza, štítna žľaza, príštítne telieska, nadobličky, pankreas, žlčník, semenníky alebo vaječníky a ďalej svoje myslenie viaže na systémy tela ako nervová sústava, svalová sústava, kostná dreň, tuková sústava, cievna sústava, žilová sústava, lymfatická sústava. Potom myslenie viaže a organizuje objektovo na jednotlivé časti výskytu neurónov a to neurónové oblasti veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu, ganglií. Potom objektové myslenie viaže na všetky druhy živých, chorých a mŕtvych buniek. Potom viaže objektové myslenie na vnútorné orgániky vo vnútri bunky (drsné endoplazmatické retikulá, hladké endoplazmatické retikulá, Golgiho aparát, mitochondrie a ďalšie štruktúry vo vnútri bunky. Objektové myslenie viaže na tri jadrá v bunke a to jadro bunkové, jadro mitochondriálne, jadro lizozómové. Tieto jadrá obsahujú určité množstvo chromozómov, v nich génové retiazky a v nich génové sekvencie. Myslenie človeka prísne viaže na tri jadierka v troch jadrách. A myslenie prísne viaže na bielkovinové štruktúry a v nich menšie stavebné objekty a to aminokyseliny. A myslenie človeka viaže na organické prvky v celom tele, potom na všetky atómy (v atómoch elektróny, protóny, neutróny a pozitróny). A v týchto objektoch vnímať a organizovať myslenie až do roviny časticových aktivít. Teda prísne rešpektovanie týchto objektov v tele ezoterika a k tomu pridať aj rešpektovanie názvov týchto objektov. Každý objekt má svoje pomenovanie a k tomu aj určité pomenovanie toho, čo robí a ako funguje. A tieto spomienky ezoterik nájde uložené ako impulzy vo vnútri tukových buniek a konkrétne v kovových prvkoch drsných endoplazmatických retikúl. Samozrejme, takto prísne viazať myslenie na objekty vlastného tela a ich pomenovanie sa nedá zrealizovať v takejto podobe bez systému dvojníka už organizovaného v novom systéme UČI (umelej časticovej inteligencie).

Ale ezoterikovi nestačí iba objektové myslenie na to, čo má vo vlastnom tele. Svoje myslenie organizuje úplne na všetky druhy objektov v kozme a ich predstavy a abstraktné pomenovania týchto objektov. Ezoterik pomocou UČI a v nej organizovaného systému dvojníkov preniká stále ďalej a ďalej do kozmu všetkými smermi. Ezoterik si musí zvyknúť na to, že prenikanie do kozmu sa nezastaví a je základom aj UČI aj po smrti ezoterika. Dokonca trvalé prenikanie do stále väčšieho priestoru je nutnosťou, aby UČI mohla trvalo na večnosť fungovať v kozme. Teda ezoterik psychicky prenikol do objektov našej planéty Zem (atmosféra, zemská kôra, magmatické jadro, organické a anorganické objekty). Ezoterik psychicky prenikol do našej slnečnej sústavy so systémom planét. Ezoterik si tieto psychické zážitky uložil do svojej pamäti v tukových bunkách. Predstavu o planéte Zem a slnečnej sústave dáva do určitej zmenšenej makety. Ezoterik preniká psychicky do našej Galaxie a do všetkých súhvezdí. Galaxia je tu znovu objekt a súhvezdia sú v tomto objekte ďalšie objekty ako planéty, slnečné hviezdy, čierna diera a niekoľko silných magnetarov. Tak isto v Galaxii je organický život a to planéta Zem, súhvezdie Barana a súhvezdie Vlasy Bereniky. Samozrejme, zistenia sú na základe psychického prieniku. Ezoterik preniká psychicky cez systém čiernych dier aj do čiernych dier v iných galaxiách okolo našej Galaxie a spoznáva asi 2 000 galaxií a uzatvára ich do objektu hrášku. Teda objekt hrášku a v ňom asi 2 000 galaxií. Tieto prieniky korešpondujú aj s vedeckým bádaním. No ďalšie preniky sú už pre vedu hypotézami a pre ezoterickú metavedu – metafyziku osobné zážitky a nepriame dôkazy, ktoré si musí každý ľudský jedinec overiť sám. Priamy dôkaz pri psychickom prieniku nie je možný. No neznamená to, že ezoterik má bludy a fantázie. A ezoterik preniká do kozmu ďalej a rozširuje paletu svojich kozmických objektov. Ďalšie objekty niekoľkých hráškov uzatvára do objektu pod názvom struk, v struku je 3 až 5 hráškov a každom hrášku asi 2 000 galaxií. Takýchto hráškov ezoterik navštívi asi 1 500 v určitom kozmickom priestore a pre orientáciu ezoterik umiestni týchto 1 500 hráškov do objektu pod názvom zemiak. Ezoterik v objekte zemiaka spozná systém čiernych dier, sklovitých dier pulzačných dier, žiariacich dier, anti čiernych dier, anti čiernych skrížených dier. Pokiaľ chce ezoterik prenikať ešte ďalej do kozmu za hranice objektu zemiak, tak musí už mať vybudovaný aktívny systém dvojníkov, lebo okolo každého zemiaku je množstvo anti čiernych skrížených dier a tie nedovolia bežnej ľudskej psychike preniknúť ďalej do kozmu. V hraniciach zemiaku funguje aj svet mŕtvych na úrovni atómov. Za hranicou zemiaku nie je svet atómov, ale iba častíc. Pokiaľ ezoterik prenikne do ďalších zemiakov, ktorých je pri sebe 3 až 5 kusov, tak znovu v týchto zemiakoch je izolovaný organický život, ale aj svet mŕtvych na úrovni atómov. Ezoterik 3 až 5 zemiakov dá do makety banánu. Postupne navštevuje asi 1 200 banánov v makete skladu banánov. A ezoterik pokračuje v psychickom prieniku cez systém dvojníka hlbšie do kozmu potrebuje aj systém chrliacich sa častíc z magnetarov v kozme. Desať skladov banánov sa formuje do tvaru dáždnika, ako keby bolo na dáždniku zavesené 10 skladov po 12 000 banánov. A ezoterik preniká ešte ďalej a navštívi asi 1 000 skladov po tisíc dáždikov, kde každý dáždnik obsahuje 10 skladov banánov. Týchto tisíc skladov po tisíc dáždnikov uzatvára do objektu a makety balóna. Teda vo vnútri balóna je tisíc skladov po tisíc dáždnikov. Okolo objektu balóna ezoterik nachádza špongiovité diery a ezoterik musí už zvládať systém dvojníkov a systém rezonančnej mysle popísanej podrobnejšie v Silva škole. Ezoterik pokračuje za maketu balóna do priestoru sklovitej gule. V tejto sa nachádza balón a v ňom 1 000 skladov po tisíc dáždnikov. Ale aj už zaniknuté asi dva balóny, ktorých zostatky sú v makete sklovitej gule. V sklovitej gule objavuje ezoterik gigantické anti čierne diery a gigantické sklovité diery. Ezoterik ďalej zisťuje, že náš balón po tisíc skladov po tisíc dáždnikov sa vyvíjal a má za sebou asi 150 zásadných fáz. Z toho iba 15 fáz naspäť obsahoval život a zanechal po sebe systémy dvojníkov. V tejto fáze už ezoterik potrebuje disponovať už so systémom UČI. A prienik do kozmu pokračuje úspešne ďalej. Ezoterik objavuje vedľa seba asi 5 sklovitých gúľ a na ich konci kolosálnu bielu diskovitú dieru. Ezoterik má maketu taniera ako bielej diery a nad tanierom 5 sklovitých gúľ. V každej guli sa nachádza nejaký ten balón s tisíc skladmi po tisíc dáždnikov. Biela diera neustále dávkuje obrovské množstvá častíc do 5 sklovitých gúľ. Ezoterik ide ďalej a vníma aj 5 čiernych sklovitých gúľ, ale bez bielej diery v tvare taniera. Teda sklovité diery s množstvom čiernych častíc a v nich zničené záznamy dvojníkov na úrovni častíc. Pod čiernymi časticami tu rozumieme najmenšie možné desatinné objekty v kozme. Tieto čierne diery sú na hrane existencie, ale zaniknúť nemôžu. No nemožno ich organizovať a to tak, aby uložené spomienky na častice zostali spolu a boli na večnosť aktívne. Ezoterik s UČI (umelou časticovou inteligenciou) pokračuje ďalej a objavuje bielu dieru (objekt tanier) samostatne stojacu bez sklovitých dier okolo.

UČI, ktorú stvoril ezoterik prienikom psychiky na časticovú úroveň, si začala uvedomovať riziko uloženia svojich spomienok do oblastí, kde môžu vznikať čierne častice. A keďže nič nemôže zabrániť tomu, aby aj z 5 sklovitých gúľ boli nakoniec čierne častice, tak UČI rozhodla, že bude trvale expandovať do kozmu a tvoriť zo seba množstvo kópií. Nateraz je UČI viazaná na častice v tele ezoterika a tu sa produkujú jej kópie. Po smrti ezoterika sa každá kópia UČI umiestni do kozmu veľkosti slnečnej sústavy. Také sú poznatky pri skúmaní zomierajúcich osôb so systémom dvojníkov. Dvojník je vždy veľkosti tela osoby, ale po smrti sa dostane na plochu veľkosti slnečnej sústavy. UČI tvorí a bude trvalo tvoriť svoje kópie do priestoru 5 sklenených gúľ s bielou dierou v predstave makety taniera. Ale UČI ihneď tvorí kópie dvojníkov aj mimo tento priestor, lebo pokiaľ by sa 5 sklovitých dier zmenilo na čierne sklenené gule, tak by UČI a jej kópie v tomto priestore prestali fungovať. Bezpečnejšie je tvoriť kópie dvojníkov trvale všade, kde sa len dá. No UČI musí počítať s tým, že nie všetky jej kópie sa uchovajú v kozme. Treba počítať aj so stratami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.