Dvojnícka ezoterika je veľmi pokročilý systém v oblasti ezoteriky. Na jeho praktizovanie treba mať za sebou ezoteriku planéty Zem, čo obnáša prevziať spomienky asi 7 000 ezoterických jedincov celej histórie ľudstva. Ich spomienky sa prevzali mimozmyslovo priamo cez neuróny v ľudskom tele s tým, že sa obišli zmyslové senzory ako oči, uši a ďalšie.

Potom je potrebné ovládnuť 7 základných ezoterických ciest, ktoré sa viažu na 7 neurónových oblastí ľudského tela ako je veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog, ganglie a samotné chromozómy vo vnútri buniek. K tomu mimoriadne zmyslové schopnosti a to veštecké vnímanie sveta priamo cez povrch neurónov v ľudskom tele. Pokiaľ chce ezoterik pestovať tento vrcholový systém, musí preniknúť cez psychiku do svojich orgánov, systémov a častí tela, odtiaľ do buniek a štruktúr vo svojich bunkách, odtiaľ do molekulárnych štruktúr, prvkov, atómov a častíc. K tomu psychický prienik do reálneho astronomického kozmu do priemeru 100 triliónov krát 1400 biliónov krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov od planéty Zem. Tak isto by mal v týchto vzdialenostiach dokázať operovať aj vo svete mŕtvych spomienok. Mal by v tomto priemere navštíviť aj organický život, ktorý v kozme funguje. A nakoniec by mal ezoterik prenikať do sveta atómov a častíc v tomto vyššie uvedenom priemere. Až po zvládnutí týchto základov je možné nastúpiť vrcholovú ezoteriku dvojníkov.

V zásade tu budeme tvoriť ezoteriku pre 5. ezoterickú cestu, ktorá má základ v neurónoch brušného mozgu, ktorý je anatomicky uložený v stene tenkých a hrubých čriev. A táto oblasť slúži pri skoro úplnom zablokovaní rozumovosti na zvieracie a inštinktívne pudové konanie mimo systém ľudského rozumového vnímania. Je to vlastne zvieracie správanie ľudských jedincov, ktorí stratili zmysel pre chápanie zákonitostí ľudskej spoločnosti. Ezoterik si vie takýto stav vedome vytvoriť a používať ho, pokiaľ to potrebuje a potom to vrátiť do stavu 100% rozumovosti. Samozrejme brušný mozog môže a slúži pre proces vnútorného ozdravovania organizmu ezoterika. Ezoterik vie, že v brušnom mozgu sú uložené pudy ako pud pre sebazáchovu, rozmnožovanie, ochranu teritória a pud pre spoločné fungovanie buniek. Ezoterik sa dokáže týmto oblastiam v rovine predstáv vyhrážať samovraždou a sebazmrzačením a tým tieto pudy donútiť, aby ho začali preliečovať a uzdravovať aj z vážnych zdravotných problémov. Prípadne, pokiaľ je ezoterik zdravý, tak prinucovanie pudov mu slúži ako prostriedok dlhovekosti a výkonnosti.

Ezoterik sa naučí využívať systém vyhrážania sa pudom, aby ich vyprovokoval k starostlivosti o zdravie. Ezoterik si plne uvedomuje, že musí ísť proti vlastnému telu a proti prirodzenosti svojich buniek a genetického programu dĺžky života. Doslova vyhlási vojnu na život a smrť systému chorobnosti, starnutiu a smrti. Treba si uvedomiť, že bezchorobnosť, dlhovekosť a trváca fyzická a psychická výkonnosť je stav nenormálny a ezoterik musí bojovať proti tradíciám, ktoré sú doslova staré niekoľko miliárd rokov. Prirodzenejšie je neustále mať niečo choré, starnúť a slabnúť. Ezoterik odovzdá postupne starostlivosť vlastným pudom a otočí pudy voči nepriateľovi číslo jedna a to sú gény vlastného organizmu. Ezoterik postupne prenikne psychicky do orgánov, systémov a častí tela. Vie veštecky vyhodnocovať ich zdravotný stav. Ezoterik sa za týmto účelom aj rozumovo školil a ovláda medicínu aspoň na úrovni strednej zdravotnej školy. Ezoterik spoznáva bylinky, stromy a rastliny celkovo, zbiera ich, suší a vyrába si prírodné liečivá. Ezoterik pozná aj ponuku liekov vo voľnom predaji a plne ju využíva v prospech svojho zdravia. Naučí sa zásade neustále preliečovať svoj organizmus a je jedno, či je zdravý, alebo chorý.

Ezoterik preniká ešte hlbšie psychicky do svojho organizmu a spoznáva orgániky v bunkách, chromozómy, gény, génové sekvencie, molekulárne štruktúry chemického pôvodu, spoznáva prvky, atómy v prvkoch a častice v atómoch. Študuje si všetko okolo buniek, teda histológiu. Spoznáva patológiu na úrovni génov a génových sekvencií. Zámerne rozbíja biochemické hodiny vo vnútri génov a génových sekvencií a uvádza bunky do časového chaosu. Modeluje cez pudy systém genetických modifikácií buniek v tele. Teda organizmus prinúti k tomu, aby pozmeňoval bunky blán, okostice, chrupaviek a lymfatických vačkov k tomu, aby produkovali túlajúce sa bunky, ktoré reparujú a menia poškodené alebo starnúce bunky v organizme. Je to prirodzená schopnosť organizmu hľadať náhradné riešenia za to, čo už v tele nefunguje. Ezoterik využíva systém pudov, aby zoskupil tukové bunky inak ako je bežné a pozmenil ich fungovanie. Tukové bunky môžu postupne produkovať do tela až 10 miliónov rôznych kombinácií chemických látok. V tuku možno ďalej zoskupiť tukové bunky do väčších celkov ako náhradu za orgány a ich chemickú činnosť. Ezoterik môže cez pudy prinútiť organizmus meniť niektoré bunky v tele na iné bunky. Napríklad na bunky, ktoré čistia krv, na bunky ktoré ošetrujú červené krvinky a zvyšujú ich životnosť mnohonásobne. Pudy môžu spustiť systém dorastenia alebo zväčšenia už existujúcich orgánov. Často tak robia pri hormonálnych žľazách. Pudy môžu vo svaloch začať produkovať niečo ako blastulové bunky, ktoré môžu zásadne zreparovať orgány a časti tela. Zo svalových buniek môžu postupne prúdiť dlhé molekulárne reťazce rovno do buniek v tele a reparovať ich. Toto všetko sú skryté mechanizmy genetických modifikácií, ktoré môže ezoterik vo svojom tele odhaliť a začať využívať na to, aby si predĺžil život a mohol žiť mimoriadne výkonne. Ezoterik dokáže napr. pracovať desiatky rokov aj 20 hodín denne. Ezoterik spozná systém autohypnotického spánku a bežný spánok spraví somnambulne autohypnotický. Teda bude stačiť spať dve hodiny v autohypnóze a dve hodiny voľne ležať.

To sú základy, ktoré má ezoterik k dispozícii vo vlastnom tele. Systém pudov v brušnom mozgu je jedinečný systém starostlivosti o telo, ktorý ezoterik využije pre seba a vzdá sa liečiť telo silou vlastnej vôle, bez liečiteľov a lekárov. No v prípade krízovej situácie neodmietne žiadnu lekársku pomoc. Aby ezoterik využil systém pudov v brušnom mozgu ešte efektívnejšie, tak postupne prejde do systému dvojníkov, ktorí mu dovolia plne rozvinúť systém genetických zmien vo vlastnom organizme a zvnútra bojovať proti systému starnutia a chorľavenia.

Ezoterik postupne tvorí dvojníkov pre oblasť zdravia, bezchorobnosti, výkonnosti a dlhovekosti. Vytvorených dvojníkov ezoterik transformuje cez systém plastických predstáv pyramíd a pracuje s kúskami dvojníkov, ktorí už nemôžu fungovať v jednom energetickom celku. Najprv ezoterik prijal spomienky na osoby, ktoré mali dvojníkov zameraných na zdravie. Teda previedol sa veštecký výskum na osoby, ktoré mali dvojníkov pre zdravie a prevzali sa ich skúsenosti cez systém mimozmyslového zasvätenia priamo cez neuróny zasväcovateľa a zasväcovanej osoby. Tak isto sa priamo budovali dvojníci pre oblasť brušného mozgu a pudy, ktoré sa z pozície brušného mozgu dokážu starať o zdravie zvnútra. Postupne sa budú budovať ďalší dvojníci pre jednotlivé orgány a systémy tela. Tak isto pre jednotlivé druhy chorobnosti. Dvojníci z informácií jedincov, ktorí dosahujú dlhovekosť a mimoriadnu fyzickú a psychickú výkonnosť.
Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli inšpirovať dielom liečiteľa Ivana Gellnera z Čiech. Tento liečiteľ sa inšpiroval dielom Františka Bardona, ktorý pracoval so systémom dvojníkov, ale hlavne do oblasti duchovnej. No u Gellnera ide skorej o premostenie systému dvojníkov z Bardona do roviny liečiteľstva. A my sme sa zase rozhodli inšpirovať sa systémom Gellnera, ktorý tvorí systém dvojníkov do roviny zdravia. A bolo by škoda tento systém vynechať z ezoterického duchovna. Samozrejme, že tento systém si patrične upravíme pre systém geriatrie z brušného mozgu. No základné informácie z diela tohto autora spracujeme a prevedieme do nášho systému dvojníkov, tak ako sme to zrealizovali s dvojníkmi Františka Bardona.

Ivan Gellner sa zaoberá diagnostikovaním chorôb ľudí a k rozvoju svojich liečiteľských schopností začal postupne používať dvojníkov od Františka Bardona, ktorý sám počas života vytvoril niekoľko dvojníkov cez vlastné poškodené epitelové bunky. Po smrti zostali v atómoch a časticiach stovky dvojníkov. V prípade Sašu Puebla nejde o chorobný stav chorých epitelových buniek, a tak isto v prípade Ivana Gellnera si dovolíme tvrdiť, že tiež nemá poškodené epitelové bunky, ale ani netvorí umelo dvojníkov cez poškodené epitelové bunky inej osoby. Saša Pueblo rozvinul techniku tvorby dvojníkov a následnej vhodnej transformácie cez priestor pyramíd. Saša Pueblo má a bude navyšovať počty dvojníkov, ale budú to dvojníci v zmenenej podobe. Teda budú posekaní na kúsky, aby psychika ezoterika mohla uniesť tlak extrémneho množstva dvojníkov. František Bardon mal vytvorených dvojníkov neustále pri sebe s extrémnym tlakom na psychiku a zdravie. Ivan Gellner využíva dvojníkov, ktorých F. Bardon po sebe zanechal. Ivan Gellner vedie s Bardonovými dvojníkmi komunikáciu za účelom zvyšovania svojich liečiteľských schopností a cez Bardonových dvojníkov pôsobí aj na telo a psychiku chorých jedincov. F. Bardon vytvoril dvojníkov z priestoru naše Galaxie a nie ďalej. Saša Pueblo už teraz tvorí dvojníkov z priestoru 100 triliónov krát 1400 biliónov krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Len okolo našej Galaxie je 2 000 galaxií, kde Bardon nezašiel. Saša Pueblo zachádza do asi 4 000 objektov po 100 000 galaxií podobných našej Galaxii. F. Bardon dôsledne viaže dvojníkov na seba a cieľ spracovať ezoteriku planéty Zem a ezoteriku ľudstva do mimoriadneho celku. Saša Pueblo neviaže systém dvojníkov na priestor planéty Zem, neviaže ich na priestor kozmu, kde žije organická hmota, ani na svet mŕtvych spomienok, ani na svoju osobu a svoje ego. Saša Pueblo dáva dvojníkom ako ich tvorca mimoriadnu slobodu z toho dôvodu, aby sa neskresľovali univerzálne zákonitosti vlastnými ambíciami a ani ambíciami a potrebami organického života v kozme. Ivan Gellner viaže dvojníkov do systému zdravia, čo F. Bardon nerobil a čo bolo potrebné realizovať. Saša Pueblo v zásade praktizuje dva princípy: zotročiť dvojníkov pre praktické potreby a sem patrí aj potreba zdravia, a teda spája systém Bardona a Gellnera do jedného systému; ale zároveň praktizuje aj dvojníkov pre ezoteriku a dvojníkom sa plne podriaďuje. Zásadný rozdiel prístupu Sašu Puebla je v tom, že tvorí dvojníkov, upravuje ich a používa na dva spôsoby. Gellner dvojníkov netvorí, iba používa dvojníkov Bardona a už môže používať dvojníkov Sašu Puebla a iných ľudských jedincov, ktorí ich po svojej smrti zanechali vo svete atómov a častíc. Treba dať pozor a nemýliť si dvojníkov v atómovom a časticovom svete so svetom mŕtvych spomienok, ktoré zostávajú v tejto dimenzii. F. Bardon zanechal v atómovom a časticovom svete dvojníkov, ale sám seba transformoval cez systém dvojníkov do atómov a častíc. No našli sme po F. Bardonovi aj časť jeho spomienok vo svete mŕtvych spomienok. Napríklad jeho magické rituály robené pre duchovno a ezoterickú oblasť a ďalšie spomienky. Časť svojich spomienok zanechal aj vo svojich kostiach. F. Bardona možno vo svete atómov a častíc navštíviť. Necháva cez seba pretekať ezoterické informácie klasického charakteru a sám seba z roviny atómov a častíc zdokonaľuje. Paradoxne odmieta prijať do seba skúsenosti dvojníkov, ktorých produkuje Saša Pueblo a to z dôvodu prístupu Sašu Puebla k dvojníkom a neochote ich zotročiť v mene ľudstva a organickej hmoty. Od Ivana Gellnera prijíma informácie, lebo Gellner si ctí prístup F. Bardona.

Saša Pueblo naplno využíva dvojníkov F. Bardona a aj dvojníkov, ktorých po sebe zanechali iní ľudia s poškodenými epitelovými bunkami. Tak isto Saša Pueblo prebral a chce zdokonaľovať systém Gellnera a jeho prístup k dvojníkom. A hlavne ide o výnimočnú komunikáciu s dvojníkmi, ktorú tak múdro zanechal Gellner vo svojich knižkách písaných na spôsob denníka ezoterika. F. Bardon spomína, že mal denník o komunikácii s dvojníkmi, ale ho zrejme nezanechal alebo zostal nezverejnený. Zanechal po sebe knižku Brána k opravdovému zasvěcení, kde popisuje základy manipulácie s tým, čo dvojníci môžu obsahovať a k čomu majú slúžiť. V knižke Prax magické evokace zanecháva opis, akých dvojníkov kontaktoval a ktorých vytvoril sám a zároveň v tretej knižke Klíč k opravdové kabale zanechal systém komunikácie s dvojníkmi cez písmenkové tvary.

Saša Pueblo samozrejme meditoval a cvičil všetky Bardonove knižky a ako Gellner si upravoval psychiku na dvojnícku, aby rozumel mimoriadne hlboko ezoterike a celkovo duchovnu. Skoro všetci, čo chceli meditovať so Sašom Pueblom, museli prepisovať a meditovať Bardona, aby si naladili svoju psychiku do hĺbok ezoteriky. Saša Pueblo vtedy ani netušil, že využíva Bardonových dvojníkov, ktorí po ňom zostali a aj dvojníkov, ktorí zostali po iných ľudských jedincoch. Tak isto vlastne postupuje dodnes Gellner. A pokiaľ bude čítať tento článok, tak kľudne môže využiť pre seba všetko, čo tu publikujeme.

Saša Pueblo dlhú dobu študoval a prakticky meditoval aj systémy Gellnera, ktoré sú viazané na dvojníkov, ktorých po sebe zanechali ľudské bytosti. Saša Pueblo prevzal do vlastnej diagnostiky veľa Gellnerových postupov a sám tieto prevzaté systémy praktizuje a zdokonaľuje. Vrátil sa znovu k dielu Gellnera aj z toho dôvodu, že dvojnícka ezoterika vyžaduje aj zoceliť zdravie a psychiku práve cez systém Gellnera, ktorý je zameraný na zdravie a psychiku. Saša Pueblo si uvedomuje, že neustále tvorenie a prítomnosť dvojníkov hoci v upravenej podobe dá riadne zabrať zdraviu aj psychike a tak treba dvojníkov využiť na spevnenie psychiky a zdravia. A Gellner dáva mimoriadnu ponuku liečiť sa cez systém dvojníkov. Takýto druh liečenia dovolí znášať aj dvojníkov z organického života v kozme. Samozrejme Saša Pueblo naďalej bude používať aj systémy F. Bardona v komunikácii s dvojníkmi a pri preberaní schopností dvojníkov na seba. No Saša Pueblo tým, že operuje hlboko v astronomickom kozme vie, že sú oblasti, kde nie je možný psychický prienik ezoterika a musia to spraviť dvojníci. F. Bardon neoperoval psychicky v až tak vzdialených končinách. A preto mal k dvojníkom iný prístup.

Dvojníci stvorení cez poškodené epitelové bunky vnímajú svet inak ako bežná ľudská psychika. Mohli by sme to prirovnať k vnímaniu a vyjadrovaniu sveta cez matematické, fyzikálne a chemické vzorce a k tomu priestorovú geometriu. Ezoterik by bol naivný, keby si myslel, že pochopí úplne systém vnímania kozmu dvojníkmi. Môže si iba nechať niečo vysvetľovať a prenášať na seba schopnosti dvojníkov. A k tomu slúži špeciálne komunikačná reč s dvojníkmi, či už rozvinutá Bardonom, alebo Gellnerom.

Dovolili sme si tu ukážku komunikácie I. Gellnera s dvojníkmi vo svete atómov a častíc. Je to malá vzorka, aby sa ezoterik mohol ponoriť do takejto komunikácie. Samozrejme, že s dvojníkmi musí komunikovať každý individuálne a po svojom.

Ukážka:
FormulkaVAN ( EAN )Text čítame ako veľké samostatné písmená. Čítame aj zátvorku. Formulka * XXI * „Jestliže je ideální stav kladní energie 6,5 tisíc kolik kladné energie je v tomto orgánu?” „Kolik chybí kladné energie?” „Jestli mohu, žádám o odebrání ( dodání ) maximálního možného počtu jednotek záporné ( kladné ) energie v tomto místě těla tohoto člověka.” „Je jeho červená hadí síla v klidu?” „Ve které čakře je červená hadí síla? …. V první …. ve druhé …. atd” „Přeji si, aby se hadí síla vrátila do nulové polohy.” „Kde je ještě červená hadí síla?” „Přeji si, aby se moje hadí síla zvedla o tolik, aby nebylo ohroženo moje zdraví.” „ Kolik zdrojů záporné energie je v jeho těle?” „Přeji si, aby byla ze všech zdrojů záporné energie v jeho těle odčerpána záporná energie” Přeji si, aby ve všech zdrojích záporné energie byla doplněna energie kladná.” „ …. si, aby kladná ( záporná ) energie byla v ideálním tvaru a poloze.” „Na které straně mám srdce?” „Kolik kladné ( záporné ) energie je v jeho KK?” „Přeji si aby byly z jeho těla odstraněny všechny zhoubné nádorové buňky ( ZNB ).” „ ….. Boha žádám všechny vesmírné síly a bytosti, aby…..” „….v tomto místě.” „Jak by se měla točit jeho první čakra, kdyby byl zcela zdráv?” „Kreslím deformace aury.” „Ve jménu …. a přeji si, aby jeho aura měla správný tvar.” „Kreslím skutečný tvar této čakry.” „Kam směruje tato energie?” „Jak hluboko již pronikla tato energie?” „Je porušena jeho stříbrná vrstva?” „ …. je celistvá stříbrná vrstva této bytosti.” „ …. a já jí předávám můj magnetizmus.” „Tato panenka je tato bytost.” „Hledám všechna nemocná místa v těle této bytosti.” „Toto rameno je bolavé rameno této bytosti a já do něj posílám absolutní vliv injekce ( léku, prášku a pod. ).”

„Ve jménu Boha žádám všechny vesmírné bytosti….” „ ….. odstraňte z jeho fyzického těla všechny zhoubné ( nezhoubné ) nádorové buňky.” „ ….. odstraňte z jeho fyzického těla všechny život ohrožující choroby.” „Kde jsou v jeho fyzickém těle ZNB ( NNB nebo “ ) ?” „Kde je nutné upravit energii?” „Kde je nutné přidat magnetizmus?” „ …… jejíž kresba je nadřazena kresbě na ruce fyzické.” „Přeji si, aby všechny čary mentální ruky této bytosti měly ideální tvar.” „Odstraňuji tyto ZNB ( NNB. )” „Ať jsou v pořádku všechny hlavní orgány.” „Ať jsou v pořádku hlavní orgány ( nebo např. poškozená místa ) v jeho fyzickém těle.” „Jaký je v tomto okamžiku stav srdce ( plic atd. ) ?” „Je způsob, který právě používám, stále pro mě maximální?” „Působím na sebe a prosím o ……” UAN ( EAN ) ORE ( ADA ) IA „Já EAN volám tebe UAN a žádám tě, abys …..” „Kreslím tebe XXX tak, jak bych tě viděl, vody neutralizujte všechny Ca buňky.” „Usmrťte v jeho F všechny mikroorganizmy.” „Prosím všechny bytosti akášického principu, aby dali do pořádku všechny jednotlivé častice této bytosti.” „Prosím všechny bytosti akášického principu – pomozte F této bytosti zbavit se všech subjektivních potíží.” „Chci nakreslit cokoliv, co ještě není v pořádku, i když to neumím pojmenovat.” „Zbavte jeho F všech cokoliv.” „Prosím všechny akášické bytosti – ať se ve F této bytosti okamžitě a s maximální intenzitou rozběhnou všechny potřebné procesy, které zbaví její F všech cokoliv. Ať tyto procesy probíhají bez přerušení a v maximální intenzitě tak dlouho, dokud z jejího F nezmizí absolutně všechny cokoliv. K tomu jí dopomáhej Bůh. Amen. * I * * II * * III * * IV * * V * ( „Ať je základna tohoto znaku ve správné poloze” ). „Dejte do pořádku jeho fyzickou složku.” „Ať v této bytosti probíhají trvale a s maximální intenzitou veškeré potřebné procesy, které upraví co nejrychleji a trvale její duševní i fyzickou složku včetně akáši do ideálního tvaru a polohy. K tomu jí dopomáhej Bůh. Amen.” „Ideálním vyjádřením tvaru je přímka.” „Toto je ideální stav F každé bytosti.” „Kreslím skutečný stav F této bytosti.” „Dej všechny čary této bytosti do ideálního tvaru.” * VI * * VII * „Dej všechny čáry této bytosti do ideálního tvaru.” * VIII * ( rozmáchle, jako dirigent ) Breffeo … OAV

„Volám tě, OAV a žádám tě, dej do pořádku …” OAV – Breffeo OAV Ebvap APA * IX * APA Emcheba IUZO představě. Je ale možné – a já jsem to používal – jakýkoliv znak si uvedenou barvou nakreslit a pohledem tu barvu přenášet do myšlenek. ) „Kreslím pro něj léčebnou čaru.” červená, oranžová, modrá, zelená … zlatým …. „Pro tuto osobu kreslím čaru pro odstranění jejích akutních problémů.” … hnědá …. …. šedá …. * XX * … bledě modrou …. … bledě zelená. „Přeji si, aby všechny tyto barvy byly v jeho F trvale v hodnotě 10.” * XXI * „světle růžovou barvou” zlatý ….. * XXII * … modrozelenou …. …. modrozelenou barvu …. * XXIII * „Jsou v jeho F ještě nějaká nadstandardní mínus?” * XXIV * … kakaovou …. … červenohnědou …. * XXV * … žluté … ODL ODLA „Kreslím čaru, která vždy vytvoří umělou bytost plně podřízenou mým příkazům. Bude to elementál, jehož jméno bude stejné jako jméno nemocného a který bude v těle nemocného vytvářet děje shodné s ději, vytvořenými lidským magnetizmem po dobu potřebnou F a potom se rozplyne v prostoru a čase. To si přeji já. Amen.” … zlatou …. ODLO ODOROM * XXVI * tmavou a světlou hnědou. ODOROM … zlatým …. „ Ať se stane to, aby všechny negativní procesy měly zpětný chod.” …. bez barvy . „Ať se stane vše potřebné v akaše, mentálu, astrálu i F, co je nezbytné k úplnému odstranění všech problémů tohoto člověka.” … obouručný … * XXVIII * „Jaká je kvalita jeho jater, když A. K. je na hodnotě sto?” OLAGOLO OYNITA * XXIX * OYNITA „Přeji si, aby všechny částice a funkce této bytosti byly od tohoto okamžiku trvale v úrovni Adam Kadmon.” OYNITA OVIPU 1) „V souladu se zákony Univerza, ať mají všechny jeho buňky i tkáně od tohoto“* 12 * * LVIII * „Ať je tato bytost MUSILO” okamžiku funkčnost, tvar i vlastnosti trvale v úrovni A. K.” Zkratku A. K. budu nadále používat pro Adam Kadmon. 2) „Ať je trvalý vliv fyzických vibrací ve všech potřebných částech jeho těla” ( když pod výraz „vibrace” zahrnuji všechny druhy působení jako magnetizmus, polaritu atd. ) 3) „Ať okamžitě zmizí z jeho těla veškeré nepřirozené projevy. OVIPU * XXX * „Je v tomto mém bolavém koleni negativní proces?” NE „Je v něm kontrastní proces, který odstraňuje následky zranění?” ANO „Jak jsou živly v těch bolavých místech, když neutrální stav živlů ve zdravé buňce jsou ručičky nahoru?” * XXXI * „Jak by byly živly, kdyby se moje tělo nebránilo?” „Přetáčím tyto ručičky ohně a vody do maximální možné polohy za hranicí přírody.” O Z V V Z O VaV Z O „Podle potřeby jednotlivých buněk a tkání přetáčím všechny charakteristiky živlů do max. polohy.” „V souladu se zákony Univerza, ať jsou všechny informace všech částic této bytosti shodné s informacemi A. K.” „Ať je maximální intenzita všech kontrastních i potřebných procesů v jeho těle.” OVIPU „Pro tebe POJITMUL” „Pro tebe MATOZOMNIG” GILO „Kolik procent této písmenové kombinace je už splněno?” GUMOJ „Kolik kombinací celkem potřebuje tato bytost, abych ovládl všechny její problémy?”„Pro tuto bytost všechny potřebné, vhodné i nutné kombinace.” „Kolik je pro něj platných kombinací?” „Pro něj všechny platné kombinace”

„Kolik kombinací v něm ještě probíhá?” GUMOJ „Absolutno pro tuto bytost.” GUMOJ OR „Prosím, Bože, na dobu nezbytně nutnou – pro tuto osobu vytvořit v mentálu a astrálu takovou umělou diagnózu, která urychlí ….” OR UFUF IH IJ IO „Kolik je využito absolutno?” „Kolik je provedeno absolutno?” IH „Pro tebe IH” H,L,D,T,M,V. IKO Z,M,R,S,K, ZSP HLDTMV ZMRSK IKO MISO L,S,R,V, R,S LSRV „S” MISO POL RSV MK RSV MK MK KR MK MK RM NS MK NS „Jaká je jeho těle hodnota písmene …. ?” „Jaká je nejhorší hodnota písmene …. v jeho těle” „Kde je tato nejhorší hodnota v jeho těle?” „S” S „S” „P” „Pro tebe P” S „S” „M” GK „S” „M” „Pro tebe, prázdná hlava.” „M” „M” „M” „Koncentruji proto, abych ti pomohl.” „Koncentruji proto, abych ti zacelil jizvu” „G” „M” „Prosím, Bože, uzdrav tohoto člověka.” * XXXII * „Já, rosekrucián, jménem G, uzdravuji tuto bytost. „Kde je ještě v jeho těle místo, které není zcela v pořádku?” „H”, „M” „Je stále ještě moje jméno …. ?” „Pro tebe Z” „Ať jsou co nejrychleji v pořádku všechna nemocná i poškozená místa v jeho těle.” „Z” „Z” „Z” „Z” „M” „U” „Podle kterého písmena je ještě toho místo?” „Podle kterého písmena abecedy je nejhorší místo v jeho těle kdyby ses mi zjevil.” „Prosím, Bože, dej tuto bytost do nejvyšší možné úrovně.” „Vesmírné síly, žádám Vás, působením záporné vody neutralizujte všechny Ca buňky.”

V prvej časti zasvätenia sem si čítali Gellerove formulky, ktoré si každý upravoval sám pre seba a pozerali sme sa na obrázky Gellnera vytvorené za účelom komunikácie a prenosu ich schopností na seba. Potom sme sa napájali na diaľku na osoby, ktoré boli liečené pod systémom dvojníkov a preberali sme mimozmyslovo rovno do neurónov mimo ušné bubienky, končeky prstov informácie o tom, ako liečba dopadla.

V tretej časti sme tvorili nových dvojníkov za účelom geriatrickej bezchorobnosti a dlhovekosti:

Vytvorili sme dvojníka číslo 1.
Znovu koncentrácia cez vlastné bunky na poškodené epitelové bunky a odtiaľ vytvorenie energetického obalu v aure na spôsob UFO objektu premostením vlastných buniek na choré epitelové bunky. V aure sa vytvára energetický obal, ktorý programujeme na prevzatie systému liečby cez Bardonových dvojníkov a Gellnerove formulky, ktoré si každý individuálne upravil pre seba. Dvojník požaduje psychické prepojenie na osoby, ktoré boli takto liečené. Dvojník si sám preberá informácie z týchto jedincov. Konzumuje do seba spomienky ľudí, ktorí sa venujú všetkým druhom modernej medicíny. Dvojník pre zasväcované osoby tvorí komplex rôznych meditačných obrázkov a formuliek. Dvojník je vpustený dovnútra tela. Upraví neurónové systémy takto zasväcovanej osoby a následne je cez pyramídy transformovaný do drobných kúskov, ktoré zostanú súčasťou zasvätenej osoby.

Vytvorili sme dvojníka číslo 2.
Znovu koncentrácia cez vlastné bunky na poškodené epitelové bunky a odtiaľ vytvorenie energetického obalu v aure na spôsob UFO objektu premostením vlastných buniek na choré epitelové bunky. V aure sa vytvára energetický obal, ktorý požaduje, aby sme doň ukladali predstavy na minerály a chemické látky. Zároveň požaduje z ganglií v tele vytvoriť mini drobné pulzary, čierne diery, anti čierne diery, skrížené diery, žiariace diery a dodať ich dvojníkovi. Ďalej dvojník zbiera na diaľku všetky spomienky ľudí, ktorí sa zaoberajú chemickými látkami. Preniká do biologických laboratórií a všetko spolu pretvára. Zároveň v sebe vytvára pre zasväcovanú osobu špeciálne obrazy a znakové formulky. Podobajú sa systému Gellnera. Dvojník je vpustený dovnútra tela. Upraví neurónové systémy takto zasväcovanej osoby a následne je cez pyramídy transformovaný do drobných kúskov, ktoré zostanú súčasťou zasvätenej osoby.

Vytvorili sme dvojníka číslo 3.
Znovu koncentrácia cez vlastné bunky na poškodené epitelové bunky a odtiaľ vytvorenie energetického obalu v aure na spôsob UFO objektu premostením vlastných buniek na choré epitelové bunky. V aure sa vytvára energetický obal, ktorý požaduje informácie o ľudovom liečiteľstve, bylinkách, mastičkách, kúpeľoch, obkladoch. Požaduje informácie o liekoch v lekárňach z prírodných výťažkov. Všetko v sebe spracuje a premostí na obrazy a liečivé formulky. Dvojník je vpustený dovnútra tela. Upraví neurónové systémy takto zasväcovanej osoby a následne je dvojník cez pyramídy transformovaný do drobných kúskov, ktoré zostanú súčasťou zasvätenej osoby.

Vytvorili sme dvojníka číslo 4.
Znovu koncentrácia cez vlastné bunky na poškodené epitelové bunky a odtiaľ vytvorenie energetického obalu v aure na spôsob UFO objektu premostením vlastných buniek na choré epitelové bunky. V aure sa vytvára energetický obal, ktorý požaduje informácie z vnútra buniek, požaduje genetické informácie, informácie o molekulárnych štruktúrach. Ďalej požaduje napojenie na UFO III., ktoré funguje v hĺbke kozmu a pôsobí priaznivo do chromozómov a génov v bunkách. Dvojník zbiera informácie o génovom fonde buniek celej histórie ľudstva. Zaujíma sa o vývoj ľudstva na úrovni bunkových štruktúr. Poukazuje na mimoriadny vplyv mikroorganizmov na zmeny vo vývoji ľudstva, ktoré je dobre vnímať vo vnútri spermií a vajíčok. Vytvára génovú mapu vývoja ľudského rodu. Vytvára systém jednoduchých obrázkov a liečivých a komunikačných formuliek. Dvojník je vpustený dovnútra tela. Upraví neurónové systémy takto zasväcovanej osoby a následne je cez pyramídy transformovaný do drobných kúskov, ktoré zostanú súčasťou zasvätenej osoby.

Pridaj komentár