Cez neuróny brušného mozgu sa realizuje 5. duchovná cesta. Ide o cestu 4. pudov, ktoré sa starajú o to, aby sme sa správali určitým spôsobom. Ezoterik podriadi pudy pre zdravie, bezchorobnosť a dlhovekosť.

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám. Pokiaľ cvičíte sami, robíte tak na vlastnú zodpovednosť. Tieto cvičenia, pokiaľ sa robia neodborne, môžu škodiť.

Akciu sme zahájili praktickými cvičeniami, cieľom ktorých bolo koncentrovať sa do oblasti tenkých a hrubých čriev. Tu sa nachádzajú ganglie veľkosti špendlíkových hlavičiek plné neurónových buniek. Všetky tieto ganglie spolu označujeme brušný mozog. Na koncentráciu do týchto ganglií je vhodné používať príkaz pre mozoček a rezonancie v membránach tela.

Základom pre koncentráciu sú obrázky jaskýň, ktoré sa veľmi podobajú na ľudské vnútro, jaskyňa má často rezonančnú akustiku a obsahuje množstvo užitočných látok vhodných pre liečbu. No ezoterik prichádza do jaskyne zomrieť a nie vyzdravieť. To by pud sebazáchovy, pud rozmnožovací a pud teritoriálny neaktivizovalo a neprinútilo, aby bojovali za zdravie ezoterika. A preto sa cez jaskynné obrázky ezoterik vyhráža pudom samovraždou, zmrzačením, odrezaním prstov na rukách a nohách, odrezaním pohlavných orgánov, neochotou dýchať, chuťou odrezať si kus mäsa a zjesť ho. Všetko sa deje v predstavách, sugeratívne a nie v skutočnosti. Tento psychický stav prinúti pudy, aby bojovali v tele ezoterika za bezchorobnosť a dlhovekosť. Takto to funguje a treba to rešpektovať.

Teda ezoterikovi ide o psychický prenik do ganglií v brušnom mozgu a tadiaľ dovnútra buniek, cez bunky do mikrosveta fyzikálnych častíc a prvkov Mendelejovej periodickej tabuľky. Je to jediná rozumná a kontrolovateľná cesta návyku zmenšenia psychického prieniku do častíc fyzikálneho tela.

Ezoterik si bude dávať pozor, aby do brušných neurónov neukladal obrázky jaskýň a potom prenikal psychicky do týchto predstáv. Treba si na to dávať pozor. Potom do oblasti, kde psychicky prenikáte, nedávajte magmatické záznamy planéty Zem. Riskujete, že budete prenikať do magma záznamov a nie do vlastných buniek. Pokiaľ máte v sebe záznamy zo sveta mŕtvych spomienok alebo UFO odtlačky, tak si dávajte pozor, aby ste prenikali do buniek a nie do týchto predstáv. Ezoterik sa musí vlastným egom zúčastniť prieniku do buniek ganglií v brušnom mozgu, tak isto do prieniku ťahá aj svoje podvedomie. Pokiaľ ezoterik používa techniku sugerácie uverenia, predstavu chemických látok, používa autohypnotický stav zaspávania, UFO odtlačok, prípadne anjelské sféry detských dyslektikov, tak to sú iba pomocné prostriedky a treba sa snažiť prenikať do ganglií vlastnou vôľou. Ezoterik cíti, že preniká do ganglií silou vôle, v neurónoch sa niečo zapisuje a neuróny si zvyknú na psychické prenikanie do tejto oblasti. Meditačné výkony musia mať reálny základ a zápis v neurónoch a nesmú sa robiť vo vzduchoprázdne.

Táto duchovná cesta ide cez bunky, histológiu, chromozómy a gény. Končí na úrovni molekúl zložených z rôznych prvkov a tie z fyzikálnych častíc. Ezoterik spoznáva mikrosvet, ktorý sa skladá zo stále menších a menších buniek. Vedľajší cieľ ezoterika je liečba buniek a bunkových štruktúr. Psychický prienik do buniek prináša UFO vedomie, ktoré sa jedinečne prepája na svet mŕtvych spomienok a na svet živej organickej hmoty v kozme riadenom na základe čiernych dier. To je vzdialenosť od našej planéty a to všetkými smermi do približnej vzdialenosti 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Ezoterik preniká do makrosveta kozmu a mikrosveta častíc.

Toto zasvätenie je pre náročnejších ezoterikov, ktorí už ovládajú Silva vedomie rezonancií a tak isto 3. ezoterickú cestu do mozočku. No určite sa tieto cvičenia dajú robiť aj menej profesionálne.

Zverejňujeme tu koordináty jedincov. Ide o živé osoby alebo ich pozostatky a to hlavne kostné, prípadne spopolnené. Po čase sa nemusia tieto miesta zhodovať s tým, čo sme zverejnili. Všetci prenikali do buniek vo vlastnom tele, či už na úroveň bunkovej blany, na úroveň orgánikov, na úroveň blany bunkového jadra, mitochondriálneho jadra, do chromozómov v týchto jadrách a ich jadierkach. Tak isto na úroveň génov vo vnútri jednotlivých častí chromozómov, ale aj na úroveň prvkov periodickej tabuľky prvkov.

01. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,I).
02. Z oblasti Taliansko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,E).
03. Z oblasti India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,H).

04. Z oblasti Čína. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,G).
05. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,P).
06. Z oblasti Polynézia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,K).

07. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,J).
08. Z oblasti S Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,F).
09. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,C).

10. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,F).
11. Z oblasti Haiti. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,G).
12. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,L).

13. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,Q).
14. Z oblasti India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,G).
15. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,G).

16. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,I).
17. Z oblasti Grónsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (17,B).
18. Z oblasti Stred. Amerika. Zemepisná šírka a dĺžka (11,H).

19. Z oblasti J Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,L).
20. Z oblasti Tumoru. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,K).
21. Z oblasti Sibír. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,E).

22. Z oblasti India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,G).
23. Z oblasti Kaukaz. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,E).
24. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,E).

25. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,I).
26. Z oblasti Grónsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,A).
27. Z oblasti N. Zéland. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,M).

28. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,M).
29. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,G).
30. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,J).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.