Teoretická úvaha nad technikou prepájania mozočkov meditujúcich osôb navzájom. Už sme sa v minulosti venovali teoretickým základom psychického prieniku do mozočku za inými účelmi ako je myslenie cez mozoček, veštecké výkony cez mozoček. Ezoterik má možnosť osvojiť si slovník, ktorý tu používame a pochopiť vzájomné súvislosti s týmto druhom meditácií.

Teoretické základy kabaly
Ezoterik by mal najprv ovládnuť teoretickú rovinu kabaly, mal by brať ezoteriku ako školské vyučovanie a nie ako koníček vypĺňajúci voľný čas. K teoretickej zdatnosti slúžia certifikácie na teoretickej úrovni, články v Kabalistickej škole, zasvätenia, galéria zasvätení a samozrejme slovník pojmov. Ezoterik ovládne teoretickú rovinu tak, ako keby išiel na normálnu skúšku v škole. Toto považujem za seriózny prístup ku kabale.

Anatomické základy mozočku
Ezoterik jednoznačne ovláda anatomické zloženie mozočku. Vie si predstaviť, kde sa nachádza, koľko má častí, ako funguje, aké geometrické štruktúry vytvára a podobne.

Praktická zdatnosť kabaly
Ezoterik sa tejto teoretickej príprave venuje, keď už ovláda základné cvičenia preniku do mozočku a prácu v mozočku. Ezoterik je natoľko seriózny, že už bude mať za sebou dostatočnú prax vyplývajúcu z praktickej certifikácie. Ináč to nemá zmysel a nedosiahne sa cieľ premostenia mozočkov navzájom.

Vývojové štádiá mozočku
Ezoterik si uvedomuje, že mozoček sa počas života vyvíja a vyvíja sa aj jeho špecifická geometrická štruktúra. V embryonálnom vývoji má skôr tvar drobných fľakov a potom sa mení buď na paličku, guľôčku, trojuholník, obdĺžnik, lichobežník, alebo výnimočne na množstvo drobných guličiek. Ezoterik si musí veštecky zistiť, akú druh geometrických štruktúr má v mozočku a potom bude hľadať premostenie na podobné geometrické štruktúry.

Pravidlo 10 % koncentrácie do mozočku
Ezoterik musí dodržiavať niekoľko pravidiel, jedno zo základných pravidiel je udržať do mozočku iba 10 % koncentrácie a nezvyšovať ju. Teda zo 100% koncentrácie je koncentrácia rozdelená 10 % na mozoček, 10 % predný mozog a veštecký výkon, 10 % na prienik neurónov do vonkajšieho prostredia okolo ezoterika a 70 % ide na iný mozoček. Tento pomer treba trpezlivo a vytrvalo dodržiavať.

Cez mozoček sa koncentrovať na veľa bodov
Ezoterik dokáže dávať mozočku príkazy na určitý druh koncentrácie, v tomto prípade je to príkaz skoncentrovať sa do vonkajšieho sveta. Potom je tu príkaz spojiť sa s vhodným mozočkom. Potom je to príkaz vytvoriť kópiu iného mozočku a tento odtlačok vložiť do mozočku ezoterika.

Možnosť myslenia cez mozoček
Ezoterik dokáže využívať mozoček ako niekoho, kto sa napojí na každý neurón v inom mozočku. Mozoček vyhodnotí, koľko neurónov v inom mozočku je k dispozícii a či počet neurónov v ezoterikovom mozočku a počet neurónov v inom mozočku stačí na skenovanie a vyhodnocovanie preniku do určitej oblasti a rozsah tohto prieniku.

Možnosť astrologického veštectva
Ezoterik dáva príkaz mozočku na veštecký výkon do určitej oblasti, v určitom rozsahu a určitej detailnosti. Aj tu treba mať určitú kapacitu neurónov mozočku a zvyčajne na perfektné veštecké výkony treba často kapacitu aspoň 20 mozočkov.

Možnosť siamského premostenia
Ezoterik prešiel množstvom zasvätení, cvičení a inšpiroval sa činnosťou mozočkov siamských dvojčiat. Pozná tento systém fungovania a veštecky zistí, ako to vlastne funguje, keď sú prepojené dva mozočky navzájom. Hoci v tomto prípade ide o prepojenie priamo cez nervovú sieť. No v prípade ezoterika ide o prepojenie výhradne psychické a na diaľku.

Možnosť skenovania vnútra až na úroveň génov
Ezoterik zvýšenú kapacitu premostených mozočkov použije aj na hlbší prienik dovnútra vlastných buniek a ich systémov. Kapacita vlastného mozočku nikdy nedovoľuje naraz skenovať dianie vo všetkých bunkách. Teda premostenie mozočkov ezoterik využije na intenzívnejšie skenovanie svojho vnútra.

Možnosť skenovať vonkajšie okolie
Pokiaľ chce ezoterik prenikať do nekonečných vzdialeností, musí počítať s tým, že kapacita jeho mozočku bude postupne viac a viac nedostatočná na takéto vzdialené prenikanie a potrebuje premostenie viacerých mozočkov. Niekedy to môže byť aj značné množstvo prepojených mozočkov. Jednoducho nemá ezoterik, ktorý prenikol do kozmu príliš ďaleko, nič iné, ako prepojovať mozočky.

Možnosť pohybu v mozočku podľa pravidiel čiernej diery
Ezoterik si uvedomuje, že vnútro mozočku tvoria neuróny miechy, o ktorých hovoríme, že sú pohybové neuróny a tieto sa môžu dostať pod vplyv pohybu v čiernej diere našej Galaxie. No takýto systém si dovolí budovať iba ezoterik, ktorý má za sebou rozsiahlu prax psychických prienikov cez čierne diery v kozme.

Nutná zákonitosť navyšovania kapacity mozočku
Ezoterik si je vedomý toho, že bez navyšovania množstva neurónov mozočkov sa jeho duchovný vývoj na určitej úrovni zastaví a nepôjde ďalej.

Možnosť Reiki energií v mozočku
Ezoterik ovláda aj inú techniku a to premostenie na úplne iný mozoček s inou geometrickou štruktúrou. V tomto prípade však dochádza k silnej tvorbe energie, čo možno zaradiť do systému Reiki.

Centrum komunikácie s mozočkom sa buduje vo veľkom mozgu
Ezoterik si je vedomý nutnosti budovať v šedej kôre predného mozgu centrum pre spoluprácu s mozočkom. Toto centrum sa musí podobať ako vajce vajcu tomu, čo sa deje priamo v mozočku. Je to nutné navzájom dolaďovať. Ezoterik nikdy nepracuje priamo v mozočku.

Prepojenie mozoček, stredný mozog a veštecký výkon cez odosobnenie sa
Ezoterik si je vedomý potenciálu mozočku a stredného mozgu do oblasti vešteckých výkonov v astrológii, ktorá je založená na kombinácii množstva vešteckých techník.

 

Pridaj komentár