Chcel by som vás poprosiť o vypracovanie môjho mikrobiálneho profilu. Za ochotu vopred ďakujem.

Požiadali ste ma, aby som veštecky odhadol, čo sa deje vo vašom tele po stránke mikrobiologickej. Nemožno konštatovať, že váš imunologický systém pracuje optimálne. Nesie v sebe množstvo rizík, ktoré sa môžu v budúcnosti prejaviť.

Geriatrická diagnostika kostná dreň: kyvadlo obkreslilo kostnú dreň všade. Slabé miesta nie sú. Stav buniek kostnej drene ako u 40 ročnej zdravej osoby. Organizmus sa slabšie stará o túto oblasť. Epitelové bunky majú dostatočnú životnosť. Orgániky kostnej drene sú mierne poškodené. Bunkové a mitochondriálne jadrá majú slabú životnosť. Chromozómy sú v poriadku. Gény: gén na poškodzovanie kostnej drene. Dcérske bunky, z ktorých sa tvoria biele a červené krvinky, obsahujú gén na poškodzovanie neurofilných granulocytov, ktoré ničia baktérie. Gén poškodzuje aj lymfocyty.

Geriatrický profil bielych krviniek: neurofilné biele krvinky sú mierne poškodené. Eusinofílne biele krvinky sú veľmi silné. Bazofilné biele krvinky sú mierne poškodené. Monocytné biele krvinky sú veľmi silné. Detská žľaza obsahuje gén vyvolávajúci chaos pri tvorbe lymfocytov T a tieto obsahujú nežiaduce vírusy, ktoré oslabujú ich činnosť. Starostlivosť o štandardnosť buniek je poslabšia a letargická. V tele sú oblasti bez kontroly. T lymfocyty z detskej žľazy produkujú imunoplasty, tie produkujú pomocné bunky dobre, zabíjačov tvoria veľmi slabo. Celková výkonnosť je u vás iba 40%.
B lymfocyty z lymfatických tkanív pracujú malátne a nedostatočne. Tvoria imunoblasty veľmi slabo. Z imunoblastov je tvorba plazmatických buniek nedostatočná. Celková výkonnosť iba 20%.
Imunoglobíny z T a B lymfocytov ako Ig6, IgA, IgM, IgE, IgA sú u vás iba 20%, teda nedostatočne. Celkovo treba túto oblasť mikrobiálnej imunity dať do poriadku.

Geriatrická diagnostika mikroorganizmov v tele

Koža: neprepustí mikróby ani dobré, ani zlé. Nebezpečné mikróby prepustí a časť zlikviduje postupne. Neprepustí ani potrebné ani rizikové vírusy. ZLÁ REAKCIA.

Ústa: mikróby dobré prejdú, nežiaduce mikróby sú zlikvidované. Riskantné sú pozabíjané v ústnej dutine. Žiaduce aj nežiaduce vírusy prejdú. Riskantné neprejdú. ZLÁ REAKCIA.

Oči: neprejdú ani žiaduce, ani nežiaduce, ani devastačné mikróby. Vírusy žiaduce prejdú, nežiaduce neprejdú. Rizikové neprejdú. DOBRÁ REAKCIA.

Uši: všetko v poriadku. DOBRÁ REAKCIA.

Nos: mikróby žiaduce neprejdú. Nežiaduce neprejdú. Žiaduce vírusy a nežiaduce prejdú. ZLÁ REAKCIA.

Pohlavné orgány: žiaduce mikróby neprejdú. Nežiaduce prejdú. Nebezpečné životu neprejdú. Vírusy žiaduce prejdú, nežiaduce neprejdú. Životunebezpečné čiastočne prejdú. ZLÁ REAKCIA.

Anál: všetko v poriadku.

Reakcia pri poškodení kože a orgánov: poškodenie kože veľmi ZLÁ REAKCIA. Poškodenie vo vnútri tela DOBRÁ REAKCIA.

Dýchacie cesty: DOBRÁ REAKCIA:

Hrubé črevo: nebezpečné vírusy a mikróby pustí do tela. ZLÁ REAKCIA.

Nosné mandle: DOBRÁ REAKCIA.
Krčné mandle: DOBRÁ REAKCIA.

Slepé črevo: pustí riskantné vírusy a mikróby. ZLÁ REAKCIA.

Lymfatické uzliny: na všetko reagujú nedostatočne. ZLÁ REAKCIA. Na prípadné onkologické problémy SLABÁ REAKCIA.

Detská žľaza: pasívna reakcia na udržanie štandardov ľudských buniek. ZLÁ REAKCIA.

Mozgo miešny mok: v poriadku.

Bunková blana: množstvo poškodených buniek má byť asi 10%, u vás asi 40%. Mikróby žiaduce dobrá spolupráca, nežiaduce odpor. Dobré vírusy bunky odmietajú, zlé púšťajú dovnútra. Rizikové mikróby húževnatý odpor. Riskantné vírusy pripravené pestovať. ZLÁ REAKCIA.

Tenké črevá: v porovnaní s optimálnym stavom máte nedobré mikroorganizmy na príjem vitamínov. V tele je nedostatok všetkých druhov vitamínov. ZLÝ STAV.

Hrubé črevá: voči štandardu je tu množstvo húb, plesní a celkovo to nie je vhodná skladba mikroorganizmov. ZLÝ STAV.

Mikrobiálny stav v organizme: rizikové mikróby nie sú. Rizikové vírusy sú v bunkách a hlavne v bunkách žíl a ciev. Vírus prenesený z tetovania. Vírus môže poškodzovať vnútro buniek. V tele nie sú mikroorganizmy, ktoré by organizmus potreboval, nevhodná skladba. Vírusy sú rizikové a varovné. ZLÝ STAV.

Geriatrická liečba podľa pudov

Natierať telo močom aspoň 15 krát po dobu 2 mesiacov. Osprchovať.
Nechemizované jablká, najlepšie plánky, šúchať po tele aspoň 15 krát. Vždy použite nové jablko. Jablká držte v uzavretom vrecku v chladničke.
Na detskú žľazu si dajte mäso zo škrečka. Aspoň 4 krát priložiť do oblasti hrudnej kosti. Mäso možno skladovať v chladničke. Realizovať za sebou 4 dni.
Na oblasť detskej žľazy ukladať oškvarky, kusy mäsa, klobásy, slaninky. Aspoň 5 krát po sebe. Terapia trvá 15 minút.
Okolo tela ukladať silnejšie magnety a pritom ležať. Nechať pôsobiť 20 minút. Možno magnety zavesiť okolo seba aspoň 10 krát. Tak isto šúchať telo otrubami z racio predajne. Môžete ich pridávať aj do stravy. Do stravy naklíčené obilie.
Omývať telo minerálkami Lucka, Slatina, Magnézium a pod. viackrát.
Aspoň 2 mesiace jesť ekologicky čisté produkty, nič iné. Prosím dodržať. O dva mesiace sa prihláste na kontrolu.

Pridaj komentár