Venujeme sa tu problematike organického života v kozme, ktorý sa kontaktuje na psychickom základe. Teda ezoterik potrebuje ovládať dva druhy vedomia a to kozmické a bunkové. Iba spojenie týchto dvoch vedomí vedie k tvorbe UFO odtlačkov. Ezoterik je schopný sa psychicky presúvať reálnym kozmom a psychicky kontaktovať organický život v kozme na základe kozmického vedomia, ale nevytvorí UFO odtlačok trvalého spojenia medzi ezoterikom a organickým jedincom v kozme. Tento zápis má k dispozícii aj určité nákresy. Vyhľadaj: Galéria: Mapy v ezoterike. Pod názvom: Zasvätenie do UFO organického života II.

Zároveň bunkové vedomie mu dovoľuje po takomto psychickom kontakte ponechať pri fyzickom tele energeticko informačný odtlačok UFO, ktorý je možné vnímať iba veštecky školenými zmyslami. Podobá sa veľkej mydlovej bubline sformovanej do určitého tvaru a obsahuje určité informácie, ktoré môžu vplývať na psychiku ezoterika. UFO je zvláštne psychické prepojenie organického jedinca v kozme a ezoterika. Ezoterik má UFO odtlačok a organický jedinec v kozme má tiež UFO odtlačok ako komunikačnú bázu medzi sebou. Niečo ako trvalé internetové pripojenie.

Do oblasti UFO odtlačkov sme vstupovali na základe štúdia amerického psychiatra, ktorý sa usiloval pozrieť sa na UFO problematiku minimálne nestranne a popísať prípady, ktoré sa hlásili k čudesným stavom. V knižke sme našli aj mená takýchto osôb. Tak sme začali tieto prípady veštecky preverovať a postupne sme u nich nachádzali určité energeticko informačné objekty v podobe niečoho ako mydlová bublina. Tieto útvary mali rôzny tvar. A pomenovali sme ich ako UFO odtlačok. U týchto jedincov s UFO odtlačkom sme nachádzali dva základné stavy psychiky. A to buď mali otvorené kozmické vedomie a k tomu bunkové vedomie a prevažne kontaktovali organický život v astronomickom kozme. Po takomto kontakte sa okolo nich alebo ich tele vytvoril energeticko informačný útvar rôznych UFO tvarov. Alebo títo jedinci mali klinické a bunkové vedomie a psychicky prenikali do sveta mŕtvych spomienok. Po tomto kontakte sa v nich alebo okolo nich vytvoril útvar UFO podobný zahustenej hmle do tvaru kotúča.

Teda už tu nastáva delenie na dve kategórie UFO odtlačkov a to z organického života v kozme a UFO odtlačkov zo sveta mŕtvych spomienok. A toto delenie budeme aj dodržiavať.

Aby ezoterik kontaktoval organický život v kozme, potrebuje zvládnuť kozmické vedomie, kde si nahadzuje okolo ganglií orgánov a častí tela obrázky z reálneho kozmického priestoru. Psychicky sa odpája od magmatických síl a to hlavne likvidáciou systémom Feng shui. Fyzicky sa prepájajú určité neuróny veľkého mozgu a z tejto oblasti do kozmu ide tenký energetický lúč. Bežne by sa tento lúč tlačil do kozmu, ale v tomto prípade sa stiahne do tela a rovno dovnútra buniek. Ezoterik na aktivizáciu bunkového vedomia použije mozoček a priamu fyzickú rezonanciu na membránach tela. Ezoterik pomocou mozočku a rezonancie na membránach preniká do určitého množstva buniek a spája tu kozmické a bunkové vedomie. Psychika sa teraz valí cez vnútro buniek rovno do kozmu a kontaktuje určitú formu organického života, po takomto kontakte ezoterikovi zostane UFO odtlačok a tak isto takýto UFO odtlačok človeka schytá kontaktovaný organický život v kozme. Dve strany kontaktu a dva UFO odtlačky. Ezoterik má UFO odtlačok a organický jedinec v kozme má tiež UFO odtlačok.

Potom je tu druhý základný stav a to je rané štádium klinickej smrti, kde ezoterik stišuje orgány a časti tela a u niektorých orgánov pozastaví sčasti aj ich činnosť. Nie v celom orgáne. To vedie k tomu, že psychicky sa ezoterik presúva na šedú kôru veľkého mozgu a prepínajú sa neuróny do stavu, kedy z nich ide psychoenergia nad hlavu. Táto sa podobá na dym. Bežne by stúpala do sveta mŕtvych spomienok, ktoré sa sem uložia po smrti organickej hmoty. No v tomto prípade sa tento akože dym z veľkého mozgu tlačí do tela a priamo do buniek a odtiaľ ide do sveta mŕtvych. Pri kontakte s kozmickými inteligenciami alebo anjelskými sférami schytá UFO odtlačok podobný jemným kvapkám rosy sformovaným do určitého tvaru.

Ďalej by bolo treba uviesť, v akých vzdialenostiach vyhľadávame organický život, ale aj spomienky mŕtvej organickej hmoty v kozme. Je to priestor vzdialený od planéty Zem asi 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Ide o svet čiernych dier guľovitého a diskovitého tvaru. Za týmto svetom je svet iných útvarov, ktoré sa chovajú a fungujú inak. Teda pre výskum UFO odtlačkov sme vyhradili aj priestor výskumu.

Pokročili sme vo vešteckom vyhľadávaní žijúcich jedincov, ktorí mali UFO kontakt s organickým životom. Získali sme určitý prehľad tých najjednoduchších prejavov života v kozme, ktoré kontaktovali ľudia a to prevažne nedobrovoľne. Pokiaľ takýto kontakt bol od detstva, tak sa stane súčasťou psychiky takejto osoby a pokiaľ sa zlikviduje, tak osoba má nepríjemné psychické pocity po takomto zásahu a je treba vrátiť UFO odtlačok danej osobe a nahradiť ho iným UFO odtlačkom.

Máme aj prvé skúsenosti s UFO odtlačkom z organického života v kozme. Niektoré UFO odtlačky sa ťažko riadia a môžu zásadne devastovať psychiku ezoterika. Niektoré UFO odtlačky pomáhajú v meditáciách a urýchľujú prieniky do buniek tela v danej lokalite. Teda môžu byť pomocníci pri meditáciách. Niektoré UFO odtlačky môžu zbierať pre ezoterika informácie pri vešteckom výkone. Niektoré UFO odtlačky naučia ezoterika psychicky hlbšie prenikať do astronomického kozmu. Niektoré UFO odtlačky z organického života z kozmu pôsobia nepriamo a dávajú ezoterikovi univerzálnejší pohľad na kozmický svet. Niektoré UFO odtlačky intenzívne kontaktovali organický život v kozme a poskytnú informácie, ako to robiť lepšie a s určitými efektmi. UFO odtlačky z okrajov sveta čiernych dier v blízkosti 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov pomôžu ľudskému intelektu pochopiť svet čiernych dier lepšie, ako je to bežne možné. UFO odtlačky poradili, ako cestovať v kozme cez čierne diery. Teda už sú tu prvé veľmi dobré výsledky zo spoločného kontaktovania sa s organickým životom v kozme cez bunkové vedomie.

Doterajšie skúsenosti s UFO odtlačkami a celkovo s kontaktovaním organického života v kozme sú skúsenosti hlavne s jedným kontaktom, o ktorom osoba ani nemusí vedieť, iba má nejaké tušenie a nesporne tieto osoby UFO problematika priťahuje. Pokiaľ chceme organický život v kozme skúmať, tak ho musíme vyhľadávať, zaevidovať, spoznať a potom sa tohto UFO odtlačku aj zbaviť. Teda systém, že si jeden druh UFO odtlačku ponecháme trvalo, neprichádza do úvahy. To si vyžaduje zvládnuť a prepracovať techniky ich likvidácie. Zatiaľ sa nám podarilo vždy nájsť jedincov, ktorí ovládali tieto techniky. Problémy môžu nastať, keď zájdeme a budeme kontaktovať organický život takého druhu, ktorí ľudia na planéte Zem ešte nekontaktovali.

Ďalší problém je otázka kontaktovania organického života v kozme. Mohli by sme organický život kontaktovať iba v kozmickom vedomí a prienikom cez techniku z jednej čiernej diery do druhej čiernej diery. Skúšali sme takéto kontaktovanie a vyznačuje sa nejasnosťou vnímania a všetko je príliš neosobné. Pokiaľ sa realizuje kontakt s organickým životom v kozme systémom kozmické vedomie cez bunkové vedomie, tak inému organickému životu v kozme sa dá rozumieť lepšie a aj rozumový výklad je jasnejší. A po kozmicko bunkovom kontakte zostáva spoločná väzba cez UFO odtlačky s daným organickým životom a ezoterikom.

Problém, ktorý budeme musieť riešiť v rámci skúmania a bádania, je technika skúmania organického života cez techniku UFO. Môžeme veštecky pozorovať jedincov, ktorí majú UFO odtlačok od narodenia. Môžeme si UFO odtlačky nainštalovať sami. Môžeme skúmať UFO odtlačky jedného organického života na inom organickom živote. Teda ide o organický život v kozme na inom organickom živote v kozme. Ezoterik iba vyhľadá takéto úkazy. Vieme napríklad, že UFO odtlačok Okno, ale aj UFO odtlačok Oblak, ako sa hovorí, konzumujú UFO odtlačky, ktoré ezoterik schytal počas svojich výprav za organickým životom v kozmicko bunkovom vedomí.

Tak isto je tu otázka hromadných návštev ezoterikov cez kozmicko bunkové vedomie v danej oblasti, kde je výskyt organického života. Teda vedome prenikneme do oblasti, kde žije organický život a vyhľadávame určité typy a druhy, ktoré by nám mohli pomôcť na duchovnej ceste. Samozrejme, tu nastupuje aj ďalší problém a to je, ako vyberať na skúmanie organický život v kozme. Uvedomujeme si, že nemôžeme kontaktovať všetok organický život v kozme a musíme robiť určitý výber. Tento výber sa podriaďuje smerovaniu ezoterika a preto bude účelový, nebude plne všestranný a plne objektívny.

Nemôžeme napríklad kontaktovať organický život iba náhodne, ale vyberať si zo živých jedincov takých, ktorí majú určité parametre k duchovnosti, tak isto by sme mali zvážiť, či majú kozmické vedomie, aký majú vzťah k svetu mŕtvych, tak isto skúmať to, čo zanechali vo svete mŕtvych. Každopádne hľadáme takých jedincov ich histórie, ktorí nás na duchovnej ceste môžu posunúť ďalej.

Pokiaľ chce ezoterik kontaktovať organický život v kozme, tak by mu stačilo iba kozmické vedomie. Pokiaľ však chce mať s organickým životom v kozme trvalé aktívne prepojenie, tak to musí realizovať cez prepojenie kozmického a bunkového vedomia. Na to potrebuje ezoterik ovládať aj vedomie cez mozoček v zadnej časti hlavy a k tomu Silva vedomie rozrezonovania napríklad membrán hlasiviek. Teda ezoterik ovláda kozmické vedomie, bunkové vedomie, Silva vedomie, mozoček vedomie a potom sa môže pustiť do UFO ezoteriky.

V prvej fáze kontaktuje cez bunky svojho tela jednoduchšie formy organického života v rozsahu 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov od planéty Zem. Ide o UFO odtlačky ako Batman, Rebrinák, Mrak, Had, Okno, Dvojkríž a iné. Do úvahy prichádza a do 30 UFO odtlačkov. Ide o organický život, ktorý sa podobá na ľudský život vo vývoji tela a celého organizmu. Neobsahujú žiadne technologické pomôcky v tele a žiadne genetické aplikácie. UFO odtlačky môžu urýchľovať duchovný rast, pomáhať ezoterikovi prebúrať sa hlbšie do buniek a fyzikálnych častíc. UFO odtlačky môžu intuitívne vplývať na myslenie a meditáciu ezoterika.

Pokiaľ chce ezoterik kontaktovať vyspelejšie formy organického života cez kozmicko bunkové vedomie, tak musí prejsť ďalším výcvikom a to je sugerácia prežitia úderu blesku, alebo zásah guľovitým bleskom alebo vysokým napätím. Ezoterik sa napája na takýchto jedincov na diaľku a zistí, že skoro vždy majú UFO odtlačok organického života z kozmu, ktorý má v sebe množstvo technológie a množstvo riadených genetických zmien. Tak isto sa ezoterik napája na osoby, ktoré majú v sebe rôzne súčiastky a zariadenia. Tak isto si sugeruje rôzne súčiastky a genetické zmeny. Takýmto systémom nemá ezoterik problém kontaktovať vyspelejší život v kozme. Ezoterik musí ovládať likvidáciu UFO odtlačku pomocou spomienok zomierajúcej osoby mladého veku.

Pokiaľ by chcel ezoterik kontaktovať z kozmu do vzdialenosti 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov nejaký organický život najvyspelejšieho parametru, tak by si musel nahodiť stav jedincov, ktorí prešli prudkým ožiarením a v priebehu niekoľkých minút pomreli. Tento stav sa čiastočne nasugeruje a dovoľuje kontakt toho najvyspelejšieho z organického života v kozme.

Teda sú tu tri úrovne organického života v kozme. Naša úroveň, úroveň prerastania organického života technickými prostriedkami a úroveň zásadných genetických zmien.

Druha úroveň organického života dovoľuje vytvárať UFO odtlačky z ezoterika. Od tohto druhu a tejto úrovne sa môže ezoterik naučiť fungovať cez černe diery. Potom skenovať kozmos na základe čiernych dier a hviezd s pulzáciami, naučiť kontaktovať rôzne druhy organického života. Naučia nás hlbšiu duchovnú cestu.

Zverejňujeme tu koordináty jedincov. Ide o živé osoby alebo ich pozostatky a to hlavne kostné, prípadne spopolnené. Po čase sa nemusia tieto miesta zhodovať s tým, čo sme zverejnili. Všetci prenikali do buniek vo vlastnom tele či už na úroveň bunkovej blany, na úroveň orgánikov, na úroveň blany bunkového jadra a mitochondriálneho jadra, ďalej do chromozómov v týchto jadrách a ich jadierkach. Tak isto na úroveň génov vo vnútri jednotlivých častí chromozómov, ale aj na úroveň prvkov periodickej tabuľky. Všetkých týchto jedincov udrel normálny alebo guľovitý blesk, alebo prúd vysokého napätia. Prípadne boli ožiarení jadrovým výbuchom a následkom neho zomreli za pár minút a hodín.

Ide o jedincov živých v tejto dobe, ktorí majú kontakty vo vzdialenosti 1 biliónov rokov krát 4 000 miliárd svetelných rokov od našej planéty Zem. Tento organický život inklinuje k duchovnu výrazne a budeme sa mu venovať osobitne.

01. Z oblasti . Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (3,Q).
02. Z oblasti . Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (3,I).
03. Z oblasti . Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,F).
04. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,F).
05. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,E).
06. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,G).
07. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,Q).
08. Z oblasti Sever. Amerika. Zemepisná šírka a dĺžka (9,E).

Ide o jedincov živých v tejto dobe, ktorí majú kontakty vo vzdialenosti 2 biliónov rokov krát 4 000 miliárd svetelných rokov od našej planéty Zem. V tejto oblasti je organický život zameraný do veľmi hlbokých meditácií a duchovna. Budeme podrobne skúmať. V zóne 3 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov sa nenachádza žiadny významnejší organický život.

09. Z oblasti Nová Guinea. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,I).
10. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F).
11. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (3,E).
12. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,J).
13. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,J).
14. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,M).
15. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,L).

Ide o jedincov živých v tejto dobe, ktorí majú kontakty vo vzdialenosti 4 biliónov rokov krát 4 000 miliárd svetelných rokov od našej planéty Zem. Je to svet plný kvalitných čiernych dier. Organický život v tejto oblasti zbiera napríklad informácie z čiernych dier. Prežiť ťažké kozmické podmienky. Návštevy organického života v kozme. Jeden organický život sa špecializuje iba do sveta mŕtvych a to na úroveň mikrosveta.

16. Z oblasti Austrália. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,I).
17. Z oblasti Borneo. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,G).
18. Z oblasti Z. India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,E).
19. Z oblasti Kaukaz. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,E).
20. Z oblasti Taliansko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,L).
21. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,N).

Ide o jedincov živých v tejto dobe, ktorí majú kontakty vo vzdialenosti 5 biliónov rokov krát 4 000 miliárd svetelných rokov od našej planéty Zem. Táto oblasť je okrajová oblasť nášho sveta plného množstva čiernych dier. Za touto vzdialenosťou je už svet s iným typom čiernych dier. Organický život, ktorý je tu nestále, bojuje so zánikom čiernych dier. Zúfalý boj o život, ktorý nemožno vyhrať.

22. Z oblasti Sumatra. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,I).
23. Z oblasti Čína. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,F).
24. Z oblasti Francúzsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,E).
25. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,L).
26. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,J).

Zverejňujeme tu koordináty jedincov. Ide o živé osoby alebo ich pozostatky a to hlavne kostné, prípadne spopolnené. Po čase sa nemusia tieto miesta zhodovať s tým, čo sme zverejnili. Všetci dokázali účinne likvidovať túto úroveň UFO. Robili tak na základe spomienok, ktoré sa uvoľňujú zo zomierajúcich ľudí v mladšom období života. Tieto spomienky idú do sveta mŕtvych spomienok.

27. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,J).
28. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,F).
29. Z oblasti Z. India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,G).
30. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,Q).
31. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,K).
32. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,E).
33. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,B).

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám. Pokiaľ cvičíte sami, robíte tak na vlastnú zodpovednosť. Tieto cvičenia, pokiaľ sa robia neodborne, môžu škodiť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.