5. ezoterická cesta sa realizuje v oblasti tenkých a hrubých čriev. Ide o brušný mozog, ktorý tvoria drobné zhluky neurónov veľkosti špendlíkovej hlavičky. Tieto sú navzájom pospájané nervstvom. Všetko spolu sa nachádza v stene tenkých a hrubých čriev.

Ide tu v prvom rade o pud sebazáchovy, ktorý je uložený v prvej časti hrubého čreva od oblasti spojenia tenkého a hrubého čreva (v blízkosti je slepé črevo) po oblasť prvého záhybu pod pečeňou. Tento pud sa v prvom rade stará o to, aby sme si neubližovali a život predčasne neukončili.

1. No ezoterik tento pud donúti cez obrázky jaskýň a vyhrážaním sa samovraždou v predstavách, aby sa začal intenzívne starať aj o zdravie v zmysle dlhovekosti a bezchorobnosti.

2. S týmto pudom sa dá veštecky komunikovať, čo má ezoterik robiť, aby ho prinútený a znásilnený pud liečil, udržal v dlhovekosti a bezchorobnosti. Ezoterik bezvýhradne splní, čo po ňom pud požaduje, aby bola liečba úspešná.

3. Ezoterik nebojuje s pudom a uvoľňuje mu priestor svojho tela na aktívnu činnosť. Nebráni sa prieniku pudu až na úroveň buniek.

4. Vytrvalým cvičením a mnohoročným vykonávaním liečivých procedúr pod dozorom pudov si ezoterik vybuduje v neurónových oblastiach centrá pre trvalé aktivity pudov smerom k zdraviu. Používa pri budovaní centier vyhrážky neposlušného dieťaťa, ktoré pokiaľ si nepresadí svoje, tak si bude ubližovať.

5. Ezoterik si veštecky zistí, či sú pudy ochotné ho zvnútra liečiť a pokiaľ áno, tak to využije. Pokiaľ odmietnu, tak to ezoterik rešpektuje a hľadá liečbu cez anjelské sféry. Cez anjelské sféry sa dá liečiť, ale má to vedľajšie nebezpečné následky, ktoré sa môžu upraviť. Teda je tu hranica, pokiaľ pud môže ešte niečo napraviť.

6. Ezoterik sa neustále aktívne stará o svoje zdravie a vytrvalo ho drží v špičkovej kondícii. Teda všetko je trvale zdravé, nepribližuje sa to k akútnemu chorobnému stavu. Všetko je ako u 10 ročnej zdravej osoby.

7. Každý pud má aj na starosti produkciu bioenergií v tele, presun magmatickej a kozmickej energie, a tak isto sexuálnej energie z pohlavných orgánov.

8. Tento pud po donútení modifikuje bunky blán. Vytvára túlavé bunky, tieto prenikajú do iných buniek a opravujú ich.

9. Tento pud automaticky modifikuje tukové bunky a dáva ich do určitých útvarov. Začína produkovať v tukových bunkách až do 10 miliónov užitočných látok, ktoré postupne natekajú dovnútra organizmu v prípade fyzickej a psychickej únavy.

10. Tento pud môže špeciálne modifikovať bunky maternice a semenníkov. Takéto modifikácie prospievajú dlhovekosti.

11. Tento pud môže modifikovať a vhodne pozmeniť bunky hnedého tuku a zabezpečiť v ňom uloženie strategických rezerv pre prípady núdze.

12. Proces stravovania a konania všetkého, ako to schvaľujú pudy a podriadenosť ezoterika pudom.

V brušnom mozgu sa nachádza tiež pud rozmnožovací, ktorý je uložený pod pečeňou, žalúdkom a pod slezinou. Od prvého záhybu hrubého čreva po druhý záhyb idúci dole smerom do konečníka. Tento pud sa v prvom rade stará o to, aby sme sa aktívne zúčastnili vlastného rozmnoženia.

1. No ezoterik tento pud donúti vyhrážaním sa poškodením pohlavných orgánov, aby sa začal starať o zdravie a to hlavne o to, aby ezoterik nechorľavel. K tomu obrázky jaskýň.

2. S týmto pudom sa dá veštecky komunikovať, čo má ezoterik robiť, aby ho prinútený a znásilnený pud liečil, udržal v dlhovekosti a bezchorobnosti. Ezoterik bezvýhradne splní, čo po ňom pud požaduje, aby bola liečba úspešná.

3. Ezoterik nebojuje s pudom a uvoľňuje mu priestor svojho tela na aktívnu činnosť. Nebráni sa prieniku pudu až na úroveň buniek.

4. Vytrvalým cvičením a mnohoročným vykonávaním liečivých procedúr pod dozorom pudov si ezoterik vybuduje v neurónových oblastiach centrá pre trvalé aktivity pudov smerom k zdraviu. Používa pri budovaní centier vyhrážky neposlušného dieťaťa, ktoré pokiaľ si nepresadí svoje, tak si bude ubližovať.

5. Ezoterik si veštecky zistí, či sú pudy ochotné ho zvnútra liečiť a pokiaľ áno, tak to využije. Pokiaľ odmietnu, tak to ezoterik rešpektuje a hľadá liečbu cez anjelské sféry. Cez anjelské sféry sa dá liečiť, ale má to vedľajšie nebezpečné následky, ktoré sa môžu upraviť. Teda je tu hranica, pokiaľ pud môže ešte niečo napraviť.

6. Ezoterik sa neustále aktívne stará o svoje zdravie a vytrvalo ho drží v špičkovej kondícii. Teda všetko je trvale zdravé, nepribližuje sa to k akútnemu zdravotnému stavu. Všetko je ako u 10 ročnej zdravej osoby.

7. Každý pud má aj na starosti produkciu bioenergií v tele, presun magmatickej a kozmickej energie, a tak isto sexuálnej energie z pohlavných orgánov.

8. Tento pud po aktivizácii modifikuje bunky chrupaviek. A tieto bunky na úrovni malých buniek prenikajú do organizmu a pozmenia chemickú činnosť buniek v tele.

9. Proces stravovania a konania všetkého, ako to schvaľujú pudy a podriadenosť ezoterika pudom.

Ďalší v poradí je pud teritoriálny a ten sa tiež nachádza v stene hrubého čreva. Začína od prvého záhybu na ľavej strane a končí v konečníku. Tento pud sa v prvom rade stará o to, aby sme v prípade presunu cez určité územie nezablúdili a putovali tam, kde potrebujeme prísť.

1. Ezoterik tento pud prinúti vyhrážkami postupného odsekania rúk a nôh. K tomu obrázky jaskýň.

2. S týmto pudom sa dá veštecky komunikovať, čo má ezoterik robiť, aby ho prinútený a znásilnený pud liečil, udržal v dlhovekosti a bezchorobnosti. Ezoterik bezvýhradne splní, čo po ňom pud požaduje, aby bola liečba úspešná.

3. Ezoterik nebojuje s pudom a uvoľňuje mu priestor svojho tela na aktívnu činnosť. Nebráni sa prieniku pudu až na úroveň buniek.

4. Vytrvalým cvičením a mnohoročným vykonávaním liečivých procedúr pod dozorom pudov si ezoterik vybuduje v neurónových oblastiach centrá pre trvalé aktivity pudov smerom k zdraviu. Používa pri budovaní centier vyhrážky neposlušného dieťaťa, ktoré pokiaľ si nepresadí svoje, tak si bude ubližovať.

5. Ezoterik si veštecky zistí, či sú pudy ochotné ho zvnútra liečiť a pokiaľ áno, tak to využije. Pokiaľ odmietnu, tak to ezoterik rešpektuje a hľadá liečbu cez anjelské sféry. Cez anjelské sféry sa dá liečiť, ale má to vedľajšie nebezpečné následky, ktoré sa môžu upraviť. Teda je tu hranica, pokiaľ pud môže ešte niečo napraviť.

6. Ezoterik sa neustále aktívne stará o svoje zdravie a vytrvalo ho drží v špičkovej kondícii. Teda všetko je trvale zdravé, nepribližuje sa to k akútnemu zdravotnému stavu. Všetko je ako u 10 ročnej zdravej osoby.

7. Každý pud má aj na starosti produkciu bioenergií v tele, presun magmatickej a kozmickej energie, a tak isto sexuálnej energie z pohlavných orgánov.

8. Tento pud po aktivizácii modifikuje chemicky bunky okostice a vytvára bunky podobné makrofágom, ktoré sa začnú starať o mikroorganizmy v tele špeciálnym spôsobom.

9. Neustále je možné sa veštecky pudov dožadovať, aby kládli požiadavky na správnu skladbu mikroorganizmov v tele a ako najlepšie sa prispôsobia neustále sa modifikujúcim mikroorganizmom.

10. Proces stravovania a konania všetkého, ako to schvaľujú pudy a podriadenosť ezoterika pudom.

Pud bunkový sa nachádza v stene tenkého čreva od spodnej časti žalúdka a kľukatí sa dole. Končí na pravej strane v stene hrubého čreva. Tento pud sa stará o to, aby si bunky v tele plnili svoje poslanie.

1. Ezoterik tento pud prinúti, aby sa tak isto podieľal na zdraví ezoterika v rovine mikrosveta buniek. Vyhráža sa mu zjedením vlastného tela, vyhráža sa predstavami, že nebude dýchať. K tomu obrázky jaskýň.

2. S týmto pudom sa dá veštecky komunikovať, čo má ezoterik robiť, aby ho prinútený a znásilnený pud liečil, udržal v dlhovekosti a bezchorobnosti. Ezoterik bezvýhradne splní, čo po ňom pud požaduje, aby bola liečba úspešná.

3. Ezoterik nebojuje s pudom a uvoľňuje mu priestor svojho tela na aktívnu činnosť. Nebráni sa prieniku pudu až na úroveň buniek.

4. Vytrvalým cvičením a mnohoročným vykonávaním liečivých procedúr pod dozorom pudov si ezoterik vybuduje v neurónových oblastiach centrá pre trvalé aktivity pudov smerom k zdraviu. Používa pri budovaní centier vyhrážky neposlušného dieťaťa, ktoré pokiaľ si nepresadí svoje, tak si bude ubližovať.

5. Ezoterik si veštecky zistí, či sú pudy ochotné ho zvnútra liečiť a pokiaľ áno, tak to využije. Pokiaľ odmietnu, tak to ezoterik rešpektuje a hľadá liečbu cez anjelské sféry. Cez anjelské sféry sa dá liečiť, ale má to vedľajšie nebezpečné následky, ktoré sa môžu upraviť. Teda je tu hranica, pokiaľ pud môže ešte niečo napraviť.

6. Ezoterik sa neustále aktívne stará o svoje zdravie a vytrvalo ho drží v špičkovej kondícii. Teda všetko je trvale zdravé, nepribližuje sa to k akútnemu zdravotnému stavu. Všetko je ako u 10 ročnej zdravej osoby.

7. Každý pud má aj na starosti produkciu bioenergií v tele, presun magmatickej a kozmickej energie, a tak isto sexuálnej energie z pohlavných orgánov.

8. Pri aktivizácii tohto pudu treba spolupracovať s mozočkom, vhodne rozrezonovať membrány a prenikať dovnútra neurónových buniek v stene tenkého čreva.

9. Tento pud po prinútení modifikuje určité bunky lymfatického riečišťa pozmeňuje ich na túlavé bunky na spôsob vírusových buniek. Tieto potom prenikajú dovnútra buniek a upravujú poškodenia až na úroveň génov. Tento pud sa stará o bunkové blany, o to, aby bunkové a mitochondriálne jadrá mali dlhovekosť. Tento pud sa stará o to, aby orgániky v bunkách boli v normálnom tvare. Aby sa z deliacich buniek stali trváce bunky a delili sa iba výnimočne. Aby sa bunkové a mitochondriálne jadrá spojili. Aby sa spojili bunkové jadrá do jedného. Aby neboli poškodené chromozómy. Aby neboli v chromozómoch zdevastované gény. Aby sa vytvorili gény dlhovekosti, bezchorobnosti a životnej vitality.

10. Proces stravovania a konania všetkého, ako to schvaľujú pudy a podriadenosť ezoterika pudom.

Pridaj komentár