Zasvätenie bolo zamerané na liečbu ľudského tela cez brušný mozog a budovanie systému bezchorobnosti, výkonnosti a dlhovekosti. Celú problematiku alternatívnej medicíny si nájdete v Geriatrickej poradni. Zatiaľ sme vnútorné liečiteľstvo praktizovali cez brušný mozog uložený v stene tenkých a hrubých čriev a k tomuto systému sa usilujeme pripojiť ďalší významný systém ľudského tela a to sú svaly.

Len málokto je počas života úplne zdravý a ešte na dôvažok neustále aktívny, vitálny a dokonca sa dožije v plnom zdraví viac než 100 rokov. Jednoducho takýchto prípadov je veľmi málo a skôr ich možno považovať za niečo čudesné a atypické. V zásade v tele a psychike takýchto ľudí fungujú netradičné poškodenia ako je dvojité množstvo kmeňových buniek alebo základných blastulových buniek z embryonálneho vývoja. A tieto môžu zabezpečiť bezchorobnosť a dlhovekosť. Tento stav sa podobá na stav dvoch jedincov v jednom tele. Mali sa vlastne narodiť dvaja jedinci, ale zostal jeden a v ňom dvojitý základ. Prípadne počas embryonálneho vývoja došlo k netradičným zmenám v oblasti génov a génových sekvencií. Ako keby sa pokazili biologické hodiny starnutia. Prípadne osoba dostala potenciál viacnásobného delenia buniek ako je bežné. Všetky tieto vnútorné prejavy možno považovať za stav neštandardný a doslova patologický. Aj keď niekomu sa toto konštatovanie môže zdať čudné. Pre drvivú väčšinu ľudí je pre život typický stav z choroby do zdravia a znovu do chorobného stavu a tak ďalej.

V prípadoch opačného typu poškodenia sa zase počas embryonálneho vývoja nevytvoril dostatok blastulových buniek ako kmeňového základu a dokonca počas detstva boli tieto kmeňové základy poškodené. Treba si uvedomiť, že blastulové kmeňové bunky sa podieľajú počas detstva na periodickej výmene a obnove celého tela. Poškodenie tohto základu sa prejavuje v tom, že osoba, ktorá má už 30 rokov, má ešte bunky z 10. roku života a to z dôvodu nedostatku alebo poškodenia blastulových kmeňových buniek. A v týchto prípadoch sa životnosť a vitalita značne znižuje. Samozrejme, že sú tu aj ďalšie faktory predčasného starnutia a systému z choroby do choroby a nikdy do stavu kompletného zdravia. Môžu to byť poškodenia na genetickej úrovni ako nedostatočný potenciál delenia buniek alebo zrýchlené biologické hodiny starnutia.

Geriatrický program zdravia je v prvom rade založený na tom, že ezoterik využíva k liečbe vlastný vnútorný potenciál a odmieta sa liečiť sám ako človek. Odmieta sa liečiť cez lekárov, a tak isto cez liečiteľov. Samozrejme, že pokiaľ sa ocitne v akútnom stave chorobnosti a ohrozenia života, tak má záujem o lekársku starostlivosť. Inak zveruje svoje zdravie a vitalitu do rúk svojho brušného mozgu v stene tenkých a hrubých čriev. Brušný mozog je vlastne množstvo drobných zhlukov neurónov pospájaných nervovými dráhami. V týchto neurónoch sa nachádza systém pudov ako je pud sebazáchovy, ktorý nám bráni, aby sme predčasne a násilne ukončili život, potom je tu pud rozmnožovací, ktorý nás núti, aby sme sa rozmnožovali, pud teritoriálny, aby sme bojovali o určité teritórium a tým aj o potravu a prežitie. A nakoniec je tu pud bunkový, ktorý komanduje bunky v tele, aby sa spoločne podieľali na spolužití v rámci tela.

Je potrebné, aby ezoterik pudy prinútil k tomu, aby sa vzorne starali o orgány, systémy tela a bunky. A to sa dá práve vyhrážaním sa cez predstavy samovraždy, mrzačenia a zámerného poškodzovania organizmu. Samozrejme, výhradne v rovine predstáv, ktoré sa nikdy nezrealizujú. A ide vlastne o sugeráciu a dočasné uverenie, že si idete poškodzovať svoje zdravie a vtedy nastáva ten moment a to, že tieto pudy v stene čriev prinútite, aby sa prepli do systému extrémnej starostlivosti o ľudské telo. Je to doslova násilný a neprirodzený akt na organizme.

Všetkým pudom sa treba neustále vyhrážať a to pravidelne a vytrvalo predstavami samovraždy, poškodzovania pohlavných orgánov, sekaním prstov rúk a nôh, nedýchaním a pojedaním vlastných častí tela. Po takomto vyhrážaní sa pudy prebúdzajú, prenikajú do tela a začína celkové preliečovanie ľudského tela. V tejto fáze je potrebné vzdávať sa chuti liečiť sa sám, kontrolovať, čo pudy robia, kde to robia, ako to robia. Nie je dobré správať sa k pudom prenikajúcim do tela priateľsky, nepriateľsky, agresívne, v stave lásky a zamilovanosti alebo ako k dieťaťu. Jednoducho treba pudy pustiť dovnútra systému, počúvať a odhadovať, čo potrebujú k liečbe organizmu. Pre bežných jedincov, ktorí nemajú vyvinuté veštecké schopnosti, to bude určitý problém, ale dá sa to prekonať.

Pudy po pravidelnom vyhrážaní postupujú do vnútra tela a pri tomto prieniku modifikujú a upravujú bunky v rôznych oblastiach ľudského tela ako sú blanovité bunky, ktoré pozmenia na špeciálne mikroútvary podobné vírusom, presunú ich cez krvné riečište do chorých buniek a títo modifikanti reparujú poškodené vnútro buniek. Tak isto môžu modifikovať
chrupavkové bunky, bunky okostice a bunky lymfatických komôrok lymfatického riečišťa. Tieto útvary sa potom podieľajú na reparácii organizmu. Prenikajú do vnútra buniek, opravujú bunkové orgániky vo vnútri bunky, opravujú bunkové jadro, mitochondriálne jadro, chromozómy v jadrách, génové retiazky, génové sekvencie, molekulárne štruktúry a skladbu prvkov v ľudskom tele. Prenikajú do vnútra buniek, môžu z deliacich buniek robiť trváce bunky no nie v prípade kože, chrupaviek, nervových zakončení, častí očí. Tu delenie buniek musí bežať ďalej. Ďalej uskutočnia spevnenie chromozómov, ich správne pozície v bunkách tela, dobyjú ich alebo prevedú do režimu dlhovekosti , opravia génové retiazky, pozmenia na génových retiazkach génové sekvencie. Vytvoria génové sekvencie pre spomalenie procesov starnutia a poškodia génové sekvencie pre procesy prirodzeného starnutia. V žiadnom prípade nemožno hovoriť o prirodzenom princípe ľudskej existencie. Ezoterik v tomto prípade ide proti prirodzenosti veci a usiluje sa o neštandardný stav trvalého zdravia a bezchorobnosti.

No takýto postup sa v žiadnom prípade nebude pozdávať ľudskému systému, ktorý je starý okolo 500 miliónov rokov. A to je veľká sila a dynamika, ktorá síce dovolí ozdraviť organizmus, ale po ozdravení sa systém organizmu – raz byť chorý, potom vyzdravieť a zase ochorieť – preberá k aktivite a doslova útočí na to, aby sa geriatrická liečba skončila a pudy sa vrátili do normálneho štandardu. A o takýto prístup organizmu nemáme záujem. Pre ezoterika je potrebné a požaduje od organizmu, aby pudy trvalo zostali fungovať v jeho tele a usiluje sa o systém „trvalky“, čo je vlastne systém tých jedincov, ktorí majú systém trvalého zdravia a vitality daný od prírody. Samozrejme, že to nie je jednoduchý boj proti návyku organizmu ísť z choroby do zdravia a znovu a znovu tento mechanizmus opakovať. To ezoterik nechce, lebo vie, že v pokročilejšom veku už organizmus nedokáže zvládnuť takýto mechanizmus.

A preto ezoterik vyhlasuje vlastnému organizmu vojnu na život a smrť. Ezoterik po pudoch a celom organizme požaduje vyhrážaním sa, aby sa geriatrický program ujal ako trvalý stav organizmu. Samozrejme, že s tým organizmus nebude súhlasiť a nezostáva nič iné, iba ho prinútiť k takémuto kroku. A ezoterik pokračuje vo vyhrážaní sa smrťou a poškodením, pokiaľ pud sebazáchovy nezachová tukové modifikácie v určitých tvaroch a produkciu užitočných látok neudrží na maximálnej úrovni 10 miliónov užitočných látok vytrvalo natekajúcich do tela. Ďalej sa ezoterik vyhráža, aby organizmus cez pudy vytvoril v tele niečo ako super hotel pre bunky, kde pudy vedia o každej bunke, sledujú ich požiadavky a zabezpečujú prísun potrebných a odsun nežiaducich látok. Teda upraviť vyživovacie a tráviace pomery na rovinu strava lieči a uzdravuje. Tráviaci systém ako fabrika na liečivú výživu. Ďalej sa ezoterik cez pudy vyhráža organizmu, aby biele krvinky a ich systém dôsledne cez systém detskej žľazy kontroloval všetky mikroorganizmy v ľudskom tele, riadil ich rozmnožovanie a požadovaný genetický vývoj. Ďalej ezoterik donucuje a požaduje po organizme cez pudy, aby pud bunkový trvale upravoval chromozómy, ich pozície a ich spoluprácu. Tak isto požaduje trvalé upravovanie pozícií génových retiazok, delenia buniek. Tak isto požaduje, aby sa upravovali génové sekvencie a spomaľovali sa pochody starnutia, ako sa len dá. Ďalej ezoterik požaduje po pudoch, aby držali pokope aj molekulárnu úroveň bunkových blán, orgánikov, chromozómov, génov, génových sekvencií. Požaduje kvalitné a silné uhlíkové väzby prvkov na seba s predstavou, že molekulárna základňa buniek bude mať silu „oceľových lán“ a správne bioenergetické vyžarovanie.

No ezoterik chce ísť ešte ďalej a bude po pudoch požadovať, aby sa tento systém zdravia do zdravia stal trvalým systémom tela , aby ho organizmus akceptoval a porobil tie správne kroky cez systém prinútených a doslova znásilnených pudov vyhrážaním. No musí veštecky vyzistiť, či pudy môžu splniť túto požiadavku, alebo nie. Pokiaľ požiadavku trvalého zdravia do trvalého zdravia akceptujú, tak ezoterikovi oznámia, kde sa bude trvalosť geriatrického programu budovať. A v tomto prípade to môžu byť po výbere pudov bunky nervového systému, tukové bunky, bunky šedej kôry veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu, ganglií okolo orgánov tela. Prípadne sa rozhodne pre oblasť všetkých chromozómov. Prípadne pre oblasť všetkých génových sekvencií, ale môže to byť aj úroveň molekulárnych prvkových štruktúr. Výber je výhradne na pudoch.

Veľký problém nastupuje v tom prípade, keď pudy nevyberú žiadnu oblasť pre trvalosť geriatrického programu. Aj v tomto prípade je tu možnosť a to vo všetkých oblastiach výskytu neurónov tela vybudovať trvalé centrá neustálym a trvalým vyhrážaním sa pudom. Niečo ako keď sa človek naučí čítať a písať. Prípadne, keď sa človek naučí niektorú športovú disciplínu a potom ju tak zautomatizuje vo svojom mozgu, že už funguje bez vedomej kontroly dotyčnej osoby. A toto treba dosiahnuť, neustále počas dňa viackrát na tom pracovať a to mnoho rokov.

No vráťme sa k prípadom, keď je organizmus cez pudy ochotný vybudovať trvalosť geriatrického programu v určitej oblasti tela. Potom sa pudy začnú prebíjať do svalovej hmoty v ľudskom tele. Teda do nosných svalov pod kožou, do kostrových svalov na povrchu kostí a tak isto do svalov hladkých, ktoré voláme aj úponové svaly, ktoré držia orgány tela v danej pozícii. Do tohto systému nespadá sval žalúdočného vaku ( žalúdok ) a srdcový sval.

Prečo vlastne si to všetky pudy nasmerovali do svalov a čo tu chcú dosiahnuť? Ide o to, že pokiaľ sa má niečo v ľudskom tele zásadne zmeniť, tak na to treba niečo ako blastulové bunky, ktoré sa tvoria v embryonálnom období vývoja človeka. A tu je možné, aby pudy zrealizovali modifikáciu určitého množstva svalových buniek na blastulové bunky a poupravovať iné bunky v tele a to tak, aby sa geriatrický program stal trvalým systémom. Je to možné a dosiahnuteľné. No pudy si vyberú, v ktorom druhu svalstva to urobia.

Už viackrát sme pri diagnostikách pozorovali, že pokiaľ sa u detí nevytvorilo dosť kmeňového základu pre vývoj orgánov a častí tela alebo ich niečo poškodilo, zničilo, tak organizmus zachraňovali svalové bunky a ich zmena na niektorých miestach na blastulový základ. No určite nie tak kvalitný, ako pri prirodzenom embryonálnom vývoji. Ale postačujúci na obnovu a vývoj organizmu do štádia dospelosti. Podobný úkaz sa dal sledovať aj u osôb, ktoré sa dostali do blízkosti úderov blesku. No nie priameho úderu do tela. To by neprežili. Aj u týchto osôb bolo možné veštecky vnímať, ako organizmus masívne vytvára zo svalových buniek náhradné blastulové bunky a masívne obnovuje organizmus. A tento proces sa pokúsime plne využiť v prípade geriatrických trvaliek.

Cieľom tohto zasvätenia bolo obnoviť jedinečné schopnosti svalových platničiek vo svaloch. Ide o nervové zakončenia vo svaloch, ktoré dokážu vyvolávať bioenergetický impulz. Už sme niekoľkokrát oživovali 6. zmysel svalových platničiek. V kineziologických zasväteniach sme sa snažili vo svalových platničkách oživovať vešteckú schopnosť správnej reakcie na to, čo telu pomáha a čo by mu škodilo. Pri pohári s čerstvou vodou majú svalové platničky reagovať aktivitou a uvoľniť svaly k pohybu. Pri pohári s koncentrovanou kyselinou musia svaly tuhnúť a ezoterik nemôže po pohári s kyselinou siahnuť. Keď niekto klame, tak svaly tuhnú, keď hovorí pravdu, tak sa svaly uvoľňujú k pohybu. Potom sme obnovovali prútikárske schopnosti a to na negatívne ladeného človeka voči osobe ezoterika sa vykoná určitý naznak určitého pohybu. Pri pozitívnom ladení telo spraví určitý iný náznak pohybu. Tentokrát sme sa snažili oživiť schopnosť svalov produkovať dostatočné množstvo liečivej energie vo svaloch. Ide o to, že civilizácia zatvorila fenomén liečivých síl vo svalových platničkách a týmto zasvätením sme ho otvorili a vytvárali sme dostatok energie vo svaloch na preliečenie vlastného organizmu.

Zároveň sme na svalové platničky prepájali psychické procesy v brušnom mozgu a tiež v ostatných 6. neurónových oblastiach ľudského tela. Teda zasvätenie plnilo dve funkcie: jednu liečiteľskú a druhú psychickú. Celkovo bol záujem začať aktívne psychicky operovať vo svaloch tela a to nosných, kostrových, ale aj hladkého svalstva. Zasväcované osoby si na začiatok prezerali obrázky bleskov, do ktorých sme vložili umelecké obrázky od autora, ktorý mal intenzívne otvorené svalové bunky a nervové platničky vo svaloch. To bolo cvičenie na naladenie sa. Potom sa účastníci na diaľku napájali na oblasti, kde práve prebiehali aktívne búrky. Pri prepojení bolo cítiť, že energetické napätie z búrky sa výhradne prenášalo do svalov, ako keby sa organizmus bránil a privádzajúce energie jednoznačne tlačil do svalov zasväcovaných osôb. Potom sa zasväcované osoby napájali na poškodené epitelové bunky mimo seba a z psychického prieniku do búrky vytvárali vo svojom tele alebo pri tele dvojníka. Teda z bežiacej búrky ukladali pocity a energie do seba, alebo priestoru okolo seba. Vytvoril sa energeticko-informačný dvojník, ktorý nalaďoval zasväcovanú osobu do vhodného stavu. Zasvätené osoby sa museli zodpovedne napájať v mieste búrky iba na povrch udierajúcich bleskov a nie do priestoru okolo bleskov. Potom nastupoval Saša Pueblo, ktorý si otvoril magnetickú auru z miechy na spôsob filipínskych liečiteľov a k tomu kozmické vedomie z ganglií a s tým spojenú tvorbu mini čiernych dier, anti čiernych dier a pulzarov, ktoré sa dajú v kozmickom vedomí produkovať. Tieto útvary pomáhajú v mysli zasväcovaných osôb vhodne odstraňovať bloky. Potom Saša Pueblo aktivoval spomienky osôb, ktoré mali silne aktivované svalové bunky. Treba podotknúť, že Saša Pueblo už pol roka cvičil špeciálne cvičenia podobné Pilatesu, aby aktívne psychicky prenikal do svalov a premostil ich so svojou psychikou. Zasväcované osoby boli počas zasvätenia v autohypnotickom stave podobnému zaspávaniu, ale plne vnímali, čo sa deje počas zasvätenia. Rozumovosť bola zámerné znížená na 40% z bežnej rozumovosti a pripomínala rozumovosť detí v materskej škôlke. Niekedy sa na požiadanie Sašu Puebla rozumovosť u zasväcovaných osôb znižovala na 20 % a pripomínala rozumovosť cvičených zvierat reagujúcich na povely.

Zasväcované osoby sa usilovali držať pozíciu osôb, ktoré nechcú fungovať v bežnom systéme choroba – zdravie – choroba. Upozorňujeme, že toto je prirodzený systém fungovania organizmu. Systém fungovania zdravie – zdravie – dlhovekosť je vlastne porucha organizmu. A zasväcované osoby sa usilujú vytvoriť výhradne systém zdravie a žiadna choroba, na to potrebujú spoluprácu svalov, do ktorých musia preniknúť pudy z brušného mozgu. Znásilnené pudy potrebujú modifikovať určitý počet svalových buniek v zmysle vytvorenia niečoho podobného ako blastulové bunky počas vývoja plodu a embrya. A takto modifikované bunky prerobia systém zdravie – choroba- zdravie- choroba na systém zdravie – zdravie – zdravie.

Treba podotknúť, že zasväcované osoby mali za sebou už rok aktívnej práce v oblasti geriatrickej liečby, ktorá sa prezentuje v Geriatrickej poradni. Úspešne ju previedli až do momentu, keď je celý organizmus od orgánov a systémov tela preliečený až na úroveň molekulárnych štruktúr z atómov. A teraz sa zasväcované osoby usilujú, aby sa geriatrický program stal trvalým fenoménom organizmu a už nikdy neukončil svoju aktivitu. Je úplne prirodzené, že u takto preliečených osôb geriatrický program postupne utícha a končí. A to nechceme pripustiť, chceme prinútiť organizmus, aby rešpektoval geriatrickú liečbu, udržal tukové modifikácie a 10 miliónov užitočných látok z týchto modifikácií, aby perfektne vyživoval organizmus a produkoval vyživovacie látky podobné liečivým látkam. Ďalej aby imunitný systém a hlavne biele krvinky prísne kontrolovali rozmnožovanie mikroorganizmov a tento proces dôsledne riadili ako v genetickom laboratóriu. Potom aby geriatrické sily udržali aktivitu a pozíciu chromozómov, génov a dôsledne realizovali zmeny na génových sekvenciách. Aby pudy udržali kvalitné molekulárne štruktúry v sile oceľových lán. Nakoniec aby pudy vytvorili trvalé zmeny v prospech dlhovekosti a výkonnosti. Pudy sami vyberú miesto v tele, kde vytvoria systém trvalého geriatrického programu.

Tu si nájdete koordináty jedincov, ktorých spomienky sa preniesli mimozmyslovo do pamäti zasväcovaných osôb. Ide väčšinou o osoby, ktoré už nežijú, ale ich pozostatky sa nachádzajú na danom mieste.

01. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,K). Žil trvalo v jaskynnom prostredí a pomocou modifikácie svalových buniek vytvoril trvalý geriatrický liečivý program bezchorobnosti.

02. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,J). Žil trvalo v jaskynnom prostredí a pomocou modifikácie svalových buniek vytvoril trvalý geriatrický liečivý program bezchorobnosti.

03. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,I). Žil trvalo v jaskynnom prostredí a pomocou modifikácie svalových buniek vytvoril trvalý geriatrický liečivý program bezchorobnosti.

04. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F). Žil trvalo v jaskynnom prostredí a pomocou modifikácie svalových buniek vytvoril trvalý geriatrický liečivý program bezchorobnosti.

05. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,G). Žil trvalo v jaskynnom prostredí a pomocou modifikácie svalových buniek vytvoril trvalý geriatrický liečivý program bezchorobnosti.

06. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,G). Žil trvalo v jaskynnom prostredí a pomocou modifikácie svalových buniek vytvoril trvalý geriatrický liečivý program bezchorobnosti.

07. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,N). Žil trvalo v jaskynnom prostredí a pomocou modifikácie svalových buniek vytvoril trvalý geriatrický liečivý program bezchorobnosti.

08. Z oblasti Stred. Amerika. Zemepisná šírka a dĺžka (11,H). Žil trvalo v jaskynnom prostredí a pomocou modifikácie svalových buniek vytvoril trvalý geriatrický liečivý program bezchorobnosti.

09. Z oblasti Mexiko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,G). Žil trvalo v jaskynnom prostredí a pomocou modifikácie svalových buniek vytvoril trvalý geriatrický liečivý program bezchorobnosti.

10. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,D). Žil trvalo v jaskynnom prostredí a pomocou modifikácie svalových buniek vytvoril trvalý geriatrický liečivý program bezchorobnosti.

11. Z oblasti Mikronézia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,I). Žil trvalo v jaskynnom prostredí a pomocou modifikácie svalových buniek vytvoril trvalý geriatrický liečivý program bezchorobnosti.

12. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,Q). V blízkosti osoby udrel blesk. Prežil a vo svaloch sa vytvorili blastulové bunky, ktoré obnovovali poškodený organizmus. Liečil zvieratá.

13. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,P). V blízkosti osoby udrel blesk. Prežil a vo svaloch sa vytvorili blastulové bunky, ktoré obnovovali poškodený organizmus. Liečil seba.

14. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,L). V blízkosti osoby udrel blesk. Prežil a vo svaloch sa vytvorili blastulové bunky, ktoré obnovovali poškodený organizmus. Liečil výhradne seba.

15. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,J). V blízkosti osoby udrel blesk. Prežil a vo svaloch sa vytvorili blastulové bunky, ktoré obnovovali poškodený organizmus. Liečil úspešne ľudí.

16. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,J). V blízkosti osoby udrel blesk. Prežil a vo svaloch sa vytvorili blastulové bunky, ktoré obnovovali poškodený organizmus. Liečil iných ľudí.

17. Z oblasti USA. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,G). V blízkosti osoby udrel blesk. Neprežil hlavne pre to, že sa ho snažil liečiť liečiteľ a tak nedovolil vytvorenie blastulových regeneračných buniek zo svalov.

18. Z oblasti USA. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,F). V blízkosti osoby udrel blesk. Prežil a vo svaloch sa vytvorili blastulové bunky, ktoré obnovovali poškodený organizmus.

19. Z oblasti USA. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,E). V blízkosti osoby udrel blesk. Prežil a vo svaloch sa vytvorili blastulové bunky, ktoré obnovovali poškodený organizmus. Liečil zvieratá.

20. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,E). V blízkosti osoby udrel blesk. Prežil a vo svaloch sa vytvorili blastulové bunky, ktoré obnovovali poškodený organizmus. Liečil iba seba.

21. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,E). V blízkosti osoby udrel blesk. Prežil a vo svaloch sa vytvorili blastulové bunky, ktoré obnovovali poškodený organizmus. Liečil aktívne ľudí.

22. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,D). V blízkosti osoby udrel blesk. Prežil a vo svaloch sa vytvorili blastulové bunky, ktoré obnovovali poškodený organizmus. Náhodne liečil iných.

23. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,C). V blízkosti osoby udrel blesk. Prežil a vo svaloch sa vytvorili blastulové bunky, ktoré obnovovali poškodený organizmus. Liečil iba seba.

24. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,I). V blízkosti osoby udrel blesk. Prežil a vo svaloch sa vytvorili blastulové bunky, ktoré obnovovali poškodený organizmus. Dokázal pohľadom a silou vôle manipulovať s predmetmi.

25. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,M). V blízkosti osoby udrel blesk. Prežil a vo svaloch sa vytvorili blastulové bunky, ktoré obnovovali poškodený organizmus. Po údere blesku už nikdy nebol normálny.

26. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,K). V blízkosti osoby udrel blesk. Bol v bezvedomí. Zakopali ho po údere do zeme. Prežil a potom ho uctievali.

27. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,J). V blízkosti osoby udrel blesk. Prežil a vo svaloch sa vytvorili blastulové bunky, ktoré obnovovali poškodený organizmus. Už nikdy o sebe nevedel, stratil rozmer ľudskosť.

28. Z oblasti Egypt. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,G). V blízkosti osoby udrel blesk. Prežil a vo svaloch sa vytvorili blastulové bunky, ktoré obnovovali poškodený organizmus. Niekoľko dní bez vedomie. Žil ďalej.

29. Z oblasti Ukrajina. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,E). V blízkosti osoby udrel blesk. Prežil a vo svaloch sa vytvorili blastulové bunky, ktoré obnovovali poškodený organizmus. Preberal sa z bezvedomia aspoň pol roka.

30. Z oblasti Kaspické more. Zemepisná šírka a dĺžka (8,E). V blízkosti osoby udrel blesk. Prežil a vo svaloch sa vytvorili blastulové bunky, ktoré obnovovali poškodený organizmus. Stal sa objektom náboženského uctievania.

31. Z oblasti Sibír. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,E). Zámerne vošiel počas búrky do vody. Prežil a vrátilo sa mu vedomie. Žil v kláštore, počas búrok a bleskov sa modlil.

32. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,D). V blízkosti osoby udrel blesk. Prežil a vo svaloch sa vytvorili blastulové bunky, ktoré obnovovali poškodený organizmus. Vedomie seba sa mu vrátilo. Dokázal po tejto udalosti posúvať silou vôle a pohľadom po ploche menšie objekty.

33. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,D). V blízkosti osoby udrel blesk. Prežil a vo svaloch sa vytvorili blastulové bunky, ktoré obnovovali poškodený organizmus. Už nikdy o sebe nevedel, stratil rozmer ľudskosti.

34. Z oblasti Z. India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,H). V blízkosti osoby udrel blesk. Prežil a vo svaloch sa vytvorili blastulové bunky, ktoré obnovovali poškodený organizmus. Už nikdy o sebe nevedel, stratil rozmer ľudskosti.

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám. Pokiaľ cvičíte sami, robíte tak na vlastnú zodpovednosť. Tieto cvičenia, pokiaľ sa robia neodborne, môžu škodiť.

Pridaj komentár