Zasvätenie sa týkalo 5. ezoterickej cesty, ktorá je spojená s brušným mozgom v stene tenkých a hrubých čriev. Ide o neurónové zhluky veľkosti špendlíkovej hlavičky pospájané nervovými dráhami. V nich sa nachádzajú koordinačné centrá pre výživu tela, 4 pudy a tak isto správanie cicavcov, ktoré sa zapína, keď človek skoro úplne stlmí svoju rozumovosť.

Zasväcované osoby si na začiatku začali prezerať obrázky jaskýň a predstavovať si, ako prišli do nich zomrieť a nie uzdraviť sa. Prezeralo sa množstvo obrázkov jaskýň z celého sveta a pri každej sa jasne a úprimne definovala túžba v jaskyni zomrieť a nie uzdraviť sa.

Zasväcované osoby, pokiaľ už majú určité schopnosti psychicky sa dostávať zo svojho tela do okolitého prostredia, sa na miesto jaskyne aj psychicky napoja na diaľku, čerpajú z jaskynného prostredia informácie a energiu, ktorá tu preteká.

Zasväcované osoby si pri predstavovaní jaskýň vytvárajú rezonancie a akustiku na membránach svojho tela a to dovoľuje lepšie prenikanie do vnútra bunkových systémov. Zároveň si zasväcované osoby uvedomujú, že prostredie jaskyne obsahuje množstvo uzdravujúcich efektov, ktoré potrebujú pudy k samoliečbe organizmu: hlinu v jaskyni, rašelinu, kosti, výkaly netopierov, múmio, minerálne pramene a iné. Tak isto vnútro jaskyne pripomína ľudské orgány a systémy tela.

Zasväcované osoby si prezerajú obrázky kostí, obrázky skeletov mŕtvych chrobákov a začínajú sa 4. pudom v brušnom mozgu vyhrážať, že pokiaľ ich 4 pudy nebudú liečiť a uzdravovať, tak si človek ublíži a zmárni sa. Vyhrážanie je potrebné realizovať voči pudom pre to, aby zo seba vydolovali liečivé sily.

Zasväcované osoby si prezerajú anatomické obrázky orgánov a systémov tela a stále sa pri prezeraní vyhrážajú pudom, že svoj život ukončia predčasne, pokiaľ nebudú liečiť organizmus. Vyhrážanie je na rovine sugerácie a musí byť dôveryhodné a vytrvalé. Inak by sa pudy nepohli a nezačali by zasväcovanú osobu liečiť.

Zasväcované osoby si prezerajú aj anatomické obrázky na úrovni vnútorných štruktúr buniek. Ukladajú si obrázky do hlavy a vyhrážajú sa pudom, že musia dať do poriadku bunkové blany, bunkové orgániky, bunkové jadro, mitochondriálne jadro, chromozómy, gény a tiež molekulárnu úroveň.

Zasväcované osoby sa koncentrujú do oblasti hrubého čreva a vyhrážajú sa ublížením a mrzačeným jednotlivým pudom a to pudu sebazáchovy, pudu rozmnožovaciemu, pudu teritoriálnemu a pudu bunkovému. Systém vyhrážania prinucuje pudy, aby prispôsobili svoju činnosť aj zdravotným účelom, či už vyzdraveniu, alebo spomaleniu procesov starnutia.

Zasväcované osoby sa vyhrážajú pudu sebazáchovy a požadujú, aby prenikal do organizmu a modifikoval niektoré bunky v blanovitých oblastiach tela a odtiaľto ich presúval na choré miesta a hlavne do tukových buniek na povrchu tela. Ďalej prinucujú tento pud a jeho potenciál, aby zoskupil tukové bunky inak ako doteraz a zrealizoval takzvané tukové modifikácie. Zasväcované osoby si predstavujú a zároveň pud prinucujú, aby vytváral tukové modifikácie ako sú palcáky, dlaňovky, hviezdičky, mriežky, granátové jabĺčka, disky. Tieto tukové modifikácie potom postupne zabezpečia tvorbu až 10 miliónov užitočných látok, ktoré natekajú do tela a podieľajú sa na vnútorných liečebných procesoch.

Zasväcované osoby sa vyhrážajú pudu rozmnožovaciemu. Nahadzujú si miernu sexuálnu náladu, koncentrácia ide do epifýzy a nie hypofýzy a znovu sa pudom vyhrážajú. Prinucujú tento pud, aby modifikoval bunky chrupaviek na migrujúce bunky, ktoré sa premiestnia hlavne do orgánikov v bunkách, ktoré produkujú biochemické látky do tela. Prinucovanie ide až na úroveň produkcie veľmi liečivých látok vhodných pre organizmus a to hlavne v tukových bunkách.

Zasväcované osoby sa koncentrujú do pudu teritoriálneho a vyhrážajú sa mu nepríjemnosťami, pokiaľ nedá do poriadku imunitný systém. Tento pud modifikuje bunky okostice a presúva ich do oblasti kostnej drene, lymfatického riečišťa a systému detskej žľazy v strede hrudnej kosti. Tak isto si zasväcovaná osoba želá a vyhráža sa, aby tento pud v tele vytvoril doslova zoologickú záhradu na šľachtenie a tvorbu vhodných mikroorganizmov.

Zasväcované osoby sa koncentrujú do pudu bunkového v stene tenkých a čriev. Vyhrážajú sa mu, aby dal do poriadku všetky bunkové blany, orgániky v bunkách, chromozómy, génové sekvencie a všetky molekulárne štruktúry z organických uhlíkových prvkov. Má začínať modifikáciou buniek lymfatických váčkov a presúvať tieto modifikované bunky do vnútra buniek. Tento pud sa vzorovo stará o bunky, ich dlhovekosť a bezchorobnosť.

Zasväcované osoby si museli dávať pozor na to, aby neblokovali svojimi psychickými postojmi prienik týchto 4. pudov do tela. Pudom treba v plnom rozsahu odovzdať starostlivosť nad telom. Nechcieť sa liečiť sám, ani pomocou lekárov a liečiteľov. Pudy nie sú sexuálny votrelec, pudy nie sú malé dieťa, milenec alebo milenka. Pudy nie sú kamaráti, pudy sa neskúmajú, s pudmi sa nebojuje a to, čo pudy požadujú, sa vešteckými technikami zisťuje a potom vzorne plní či už počas dňa, ale aj počas nočného spánku.

Zasväcované osoby sa koncentrujú na systém vyhrážania sa pudu sebazáchovy, aby prenikal všade do tela. Modifikoval bunky blán v tele, liečil, čo je treba liečiť a hlavne modifikoval a usporiadal tukové bunky do útvarov ako sú palcáky, dlaňovky, hviezdičky, dlhé pásy, prerušované dlhé pasy, granátové jabĺčka a malé disky. Tieto modifikované tukové bunky v nových útvaroch majú produkovať dlhodobo asi 10 miliónov rôznych chemických látok. Tieto majú natekať do tela a šetriť orgániky v bunkách alebo nahrádzať ich klesajúcu produkciu z hľadiska starnutia organizmu.

Zasväcované osoby sa koncentrujú na svaly, šľachy, nosné svaly, kostrové svaly, srdcový sval. Uvedomujú si potrebu udržať svaly v dobrej fyzickej kondícii dostatočnou a vhodnou záťažou. Uvedomujú si, že svaly tela majú svoju obmedzenú životnosť a ich obnovu a to hlavne nosných a kostrových svalov treba zabezpečovať mikronatrhávaním. Srdcový sval potrebuje rýchly pohyb a šprinty, aby si udržal svoju kondíciu. Svaly potrebujú automasáž, lymfomasáž a akupresúrne tlaky na telo. Šľachy potrebujú pravidelný športový strečing. Dobré fungovanie chrupavkových kĺbov zabezpečujú chiropraktické cvičenia, pri ktorých chrupavky vydávajú praskavo chrupkajúci zvuk. Celé telo potrebuje raz za čas kyslíkové predýchanie a hučanie krvi v celom tele. Ozdravovanie svalov umožňuje aj hĺbková akupunktúra do svalov s mikropoškodením.

Zasväcované osoby sa koncentrujú na svoje bunky a vyhrážajú sa pudom v brušnom mozgu, aby pozmenili väčšinu deliacich buniek na trváce okrem buniek nervových zakončení, kožných buniek, bielych a červených krviniek.

Zasväcované osoby sa koncentrujú na pudy a vyhrážajú sa hlavne pudu bunkovému v stene tenkých čriev, aby vytvoril vysokú životnosť bunkových blán, orgánikov, bunkového jadra, mitochondriálneho jadra, chromozómov a génov.

Zasväcované osoby sa koncentrujú hlavne na pud rozmnožovací a vyhrážajú sa mu, aby naučil dávať podnety, čo treba jesť a v akej skladbe. Vyhrážajú sa pudom, aby zabezpečili optimálne vyživovacie pomery v tele, neznižovali prísun živín do tela alebo aby neprechádzali na tukovú chémiu a ukladanie tuku v tele.

Zasväcované osoby sa koncentrujú na pudy a vyhrážajú sa im s požiadavkou, aby chromozómy boli spevnené, aby všetky spolupracovali v bunke aj medzi bunkami. Zasväcované osoby dostávajú do oblasti chromozómov odtlačok organického života UFO III., ktorý zabezpečuje veľmi dobrú činnosť chromozómov.

Zasväcované osoby sa koncentrujú hlavne na pud bunkový s vyhrážaním, aby zlikvidoval nežiaduce zmeny na génových sekvenciách, aby sa posilnili a dynamizovali sekvencie dlhovekosti, vitality, čistenia toxických látok a oslabovali sa génové sekvencie pre starnutie.

Zasväcované osoby sa koncentrujú a vyhrážajú pudu bunkovému, aby sa nervový systém izoloval od organizmu a to hlavne v oblasti zmyslových senzorov, aby sa vytvorila silná génová sekvencia v nervových zakončeniach. Takáto zmena zabezpečuje vyššiu životnosť celej nervovej sústavy začínajúcej v nervovom uzle pod stredným mozgom.

Zasväcované osoby sa koncentrujú a vyhrážajú pudom a požadujú na úrovni prvkov v molekulárnych štruktúrach tvoriť šesťuholníkové väzby s väzbou na 18 uhlíkov a správnu viazanosť iných prvkov na uhlíkové väzby. Teda vytvárať v molekulárnych štruktúrach bunkových blán, orgánikov, chromozómov a génov uhlíkové väzby v tvare oceľových lán.

Zasväcované osoby sa koncentrujú a ukladajú do chromozómov UFO III. Ide o psychický kontakt cez bunky organizmu na organický život v kozme a uloženie drobných psychických objektov do chromozómov. Ide o efekt nútenia chromozómov do trvalej spolupráce a aktivity.

Zasväcované osoby sa programujú k neustálemu školeniu intelektu vzdelávaním. Pokiaľ človek neškolí do posledného dňa svoj mozog a intelekt, postupne stráca intelekt a nestačí držať krok s prítomnosťou. Treba rešpektovať, že je tu doba, keď sa treba až do smrti aktívne vzdelávať, pokiaľ chce byť človek trvalo úspešný.

Zasväcované osoby sa koncentrujú a vyhrážajú neurónovým bunkám sugeráciou neposlušného dieťaťa pripraveného chovať sa neadekvátne. Cieľom je vybudovanie v 6. neurónových oblastiach tela trvalo fungujúci geriatrický program, aby bol geriatrický systém prijatý neurónovými bunkami, fungoval natrvalo a nemusel sa znovu a znovu obnovovať. Geriatrický program v aktívnej podobe by mal trvať aspoň 3 roky.

Zasväcované osoby sa naučia techniku prekonávania depresií zo zmien a to prijatím depresie a postupným vychádzaním z depresie. Z depresie je človek von, keď môže voľne prechádzať z emócie strachu do emócie radosti, do emócie hnevu a do emócie smútku. Tak isto zasväcované osoby pestujú sexuálne emócie ako je žiarlivosť, zamilovanosť, žiaľ, násilníctvo. Všetko v rovine tolerantnosti a neporušovania dobrých mravov.

Zasväcované osoby sa vyhrážajú organizmu a usilujú sa o fyzickú aj mentálnu sexualitu. Pravidelne preplachovať telo pránickými a sexuálnymi energiami. U žien sugerácia tehotnosti aspoň raz za pol roka. U mužov pravidelná túžba vyrábať detičky, aj keď iba v mentálnej rovine.

Zasväcované osoby sa usilujú prebrať od zasväcovateľov pohybové koordináty a sami budovať pohybové automaty v mieche v súvislosti s geriatrickým programom. Všetko, čo sa deje v geriatrickom programe starostlivosti o zdravie, vyžaduje pohyb a ten zabezpečia preškolené bunky neurónov.

Zasväcované osoby sa naučia systému reiki ovládania energií a odovzdajú ho pod správu svojich pudov za trvalého vyhrážania sa. Ide o energie zvnútra atómov prvkov a ich optimálny prechod cez pudy. Tak isto prietok energií magmatického jadra Zeme, sexuálnych energií a energií z trávenia.

Zasväcované osoby sa koncentrujú a vyhrážajú sa pudom, aby zbudovali mriežkové modifikácie v hnedom tuku a vytvorili niečo ako operatívne zásoby vakcinačných látok pre stavy núdze a krízové situácie v organizme.

Zasväcované osoby sa naučia veštecky reagovať na chrípkové obdobia a tušiť, čo potrebuje organizmus na zvládnutie chrípky, angíny, zápalov a viróz. Zasväcované osoby musia prejsť vešteckým výcvikom.

Zasväcované osoby sa vedia koncentrovať do mozočku a využívať ho pre systém myslenia a tak zabrániť neprehľadnosti narastajúceho množstva spomienok uložených v neurónových oblastiach svojho tela. Psychická práca v mozočku dovoľuje zasväcovaným osobám neustále prijímať do seba extrémne množstvo informácií.

Zasväcované osoby sa naučia pracovať so svojimi spomienkami a zdravotnými procesmi cez systém autohypnózy, čo vedie k ovládnutiu geriatrických procesov aj počas nočného spánku. Významnú rolu tu hrajú stavy somnambulizmu, ktoré zasväcované osoby dokážu rozumne využívať.

Zasväcované osoby sa môžu naučiť prechod z ľudského spánku na zvierací spánok a autohypnotický spánok. Ide o náročný proces zmeny spánkového režimu. Umožňuje fungovať aj počas dňa v režime, že hypofýza ide na 50 % nočnej a 50 % dennej chémie. Čo dovoľuje organizmu neustále regenerovať, ale tak isto byť počas dňa v autohypnóze.

Zasväcované osoby sa usilovali vyhrážať pudom, aby prevzali optimálne riadenie energetickej úrovne v tele cez atómy prvkov, ktoré si skorej predstavujeme ako veľmi drobné guličky, v ktorých sa tvoria energetické výboje. Aj na tejto úrovni môžu byť poruchy a energia sa môže strácať do vnútra atómov, prípadne môže z tejto roviny prúdiť príliš veľa energie. Pudy pod vyhrážaním zmrzačenia prevezmú kontrolu a energetickú bázu dajú do náležitého poriadku.

Uvádzam koordináty zemepisnej šírky a dĺžky jedincov, ktorí sa v plnom zdraví dožili nepomerne viac ako 100 rokov a zároveň mali v skvelej kondícii zmyslové senzory ako sú oči, uši, jazyk, nosnú sliznicu a nervové zakončenia v koži. No v zásade dlhoveké osoby prichádzali o zmysly a ich vnímanie bolo veľmi zlé. U tých, ktorých zmysly zostali v skvelej kondícii, sa vždy vytvorilo priamo v génových sekvenciách posilnenie, ktoré doslova izolovalo celý nervový systém od organizmu.
Nervový systém začína v nervovom uzle pod stredným mozgom a odtiaľ idú veľmi silné nervové dráhy cez miechu v stavcoch chrbtice. Nervové dráhy ako zväzky idú k orgánom, tu sa rozvetvujú na drobné nervové vlásočnice a tieto si musia všade udržať svoju životnosť a výkonnosť. Tieto posilnené sekvencie génov útočia aj na génové sekvencie pôsobiace na starnutie. Zasväcované osoby prevzali mimozmyslovo informácie od daných osôb a zároveň cez zasvätenie dostali aj pohybové spúšťače týchto informácií, čo zasväcované osoby použijú pri cvičeniach ako zrýchlenie.

01. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,J).

02. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (3,F).

03. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,E).

04. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F).

05. Z oblasti Z. India Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,G).

06. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,E).

07. Z oblasti N. Guinea . Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (17,J).

08. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,Q).

09. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,J).

10. Z oblasti Stred. Amerika. Zemepisná šírka a dĺžka (12,H).

11. Z oblasti Stred. Amerika. Zemepisná šírka a dĺžka (11,H).

12. Z oblasti Aljaška. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,C).

Uvádzam koordináty zemepisnej šírky a dĺžky jedincov, ktorí tu majú svoje pozostatky alebo ešte žijú. Ide o jedincov, ktorí sa v plnom zdraví dožili nepomerne viac ako 100 rokov a zároveň mali v skvelej kondícii celý organizmus. V rôznych častiach tela vytvárali vhodné zásahy do génov, ktoré podporovali zdravie a dlhovekosť.
Pre lepšie pochopenie si predstavte vo všetkých bunkách ľudského tela bunkové a mitochondriálne jadrá, v ktorých sa nachádza okolo 80 chromozómov, v nich sa nachádzajú samostatne gény poukladané do retiazok. V jednom géne sa nachádza možno aj 40 génových sekvencií a tieto môžu byť dynamizované alebo utlmené. Doleuvedení majú dynamizované génové sekvencie vedúce k dlhovekosti a bezchorobnosti a zároveň génové sekvencie k starnutiu majú utlmené. Zasväcované osoby prevzali informácie od týchto zasväcovateľov aj ich pohybové spúšťače, ktoré zasvätené osoby použijú pri nácviku a preliečení.

13. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,K). Posilnená génová sekvencia využiť všetko v prospech dlhovekosti v organizme.

14. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,I). Posilnená génová sekvencia udržať systém mladosti a útočiť a obmedzovať sekvencie v génoch na génových retiazkach, ktoré sú nastavené na starnutie.

15. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (3,G). Posilnená génová sekvencia na dodávku toho najlepšieho pre výživu organizmu a spracovanie v tráviacom trakte.

16. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,F). Posilnená génová sekvencia pre perfektné čistenie organizmu od toxínov v rozumnej miere z dôvodu potrebnosti toxínov pre činnosť pečene a hypofýzy.

17. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,G). . Posilnená génová sekvencia pre perfektné čistenie organizmu od toxínov v rozumnej miere z dôvodu potrebnosti toxínov pre činnosť pečene a hypofýzy.

18. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,F). Posilnená génová sekvencia na dodávku toho najlepšieho pre výživu organizmu a spracovanie v tráviacom trakte.

19. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,F). Posilnená génová sekvencia pre činnosť srdca. Oblasť posilnenia génov si pudy vyberú spontánne, kde bude treba a nemusia to byť génové sekvencie v srdci.

20. Z oblasti Z. India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,H). Posilnená génová sekvencia pre udržanie činnosti a produkcie testosterónu.

21. Z oblasti Austrália. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,L). Posilnená génová frekvencia pre činnosť bielych krviniek a kostnej drene.

22. Z oblasti Borneo. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,I). Posilnené niektoré génové sekvencie pre oblasť psychického výkonu v šedej kôre veľkého mozgu.

23. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,Q). Posilnené sekvencie pre dlhovekosť a útočnosť voči sekvenciám génov riadiacich procesy starnutia.

24. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,I). Posilnené génové sekvencie pre špeciálny mikrobiálny systém v organizme v oblasti lymfatických uzlín.

25. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,I). Posilnené génové sekvencie útočiace a oslabujúce génové sekvencie starnutia.

26. Z oblasti Stred. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,H). Posilnená génová sekvencia na dodávku toho najlepšieho pre výživu organizmu a spracovanie v tráviacom trakte.

Zasvätenie prevádzal Saša Pueblo, ktorý sa psychicky napájal na záznamy do sveta mŕtvych spomienok, na živé osoby alebo ich zápisy v magmatických poliach. Zasväcované osoby si prezerali množstvo obrázkov jaskýň, chrobákov, kostí, mikroorganizmov, buniek, chromozómov, génov, minerálov, prvkov periodickej Mendelejevovej tabuľky, prezerali si obrázky molekulárnych prvkov a neustále sa vyhrážali pudom, aby realizovali v organizme všetky druhy zmien vedúcich k zdraviu a dlhovekosti. Zároveň Saša Pueblo mimozmyslovo ukladal do neurónov zasväcovaných osôb spomienky zasväcovateľov, ale aj ich pohybové vzorce typické pre dlhoveké osoby. Systém takéhoto zasvätenia sa priblížil k systému zasvätenia praktizovaného v Reiki zasvätení, kde sa pri zasvätení preberali spomienky zasväcovateľov a cez znaky aj pohybové vzorce týchto ezoterických osobností.

Celkovo je záujem realizovať geriatrický systém vo všetkých rovinách organizmu a teraz sme sa veľmi intenzívne zamerali práve na oblasť manipulácií s génovými sekvenciami. Nemáme na mysli genetické manipulácie s génmi, ale iba oslabenie alebo posilnenie génových sekvencií.

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám. Pokiaľ cvičíte sami, robíte tak na vlastnú zodpovednosť. Tieto cvičenia, pokiaľ sa robia neodborne, môžu škodiť.

Pridaj komentár