Požiadali ste ma, aby som veštecky overil, čo sa deje vo vašom organizme (predošlý profil B 163). Vediete si veľmi dobre, všetky oblasti vášho tela od buniek, bunkových orgánikov, chromozómov, génov, génových sekvencií a molekulárnej úrovne sú vo výbornej forme. Preverili sa najslabšie miesta a je možnosť geriatrické terapie dotiahnuť do špičkového stavu, kedy sa už pre zdravie a prevenciu skutočne nič viac nedá spraviť.

Geriatrická diagnostika bunkových blán: slabé miesta sú bunkové blany kostnej drene a treba prinútiť pudy, aby túto oblasť dali do poriadku.

Geriatrická diagnostika orgánikov v bunkách: slabé miesta sú epitelové bunky a ich orgániky. Treba prinútiť pudy, aby túto oblasť dali do poriadku.

Geriatrická diagnostika jadrových blán: slabé miesto je pečeň. Treba prinútiť pudy, aby túto oblasť dali do poriadku.

Geriatrická diagnostika chromozómov v jadrách: slabé miesta sú chromozómy nervových zakončení v tukových bunkách. Treba prinútiť pudy, aby túto oblasť dali do poriadku.

Geriatrická diagnostika génov v chromozómoch: slabé miesto nie je, gény sú všade v dobrej kondícii.

Geriatrická diagnostika génových sekvencií: slabé miesto sú sekvencie v pľúcach. Treba prinútiť pudy, aby túto oblasť dali do poriadku. Pudy pracujú na úpravách génových sekvencií v zmysle niektoré aktivizovať a niektoré ukľudniť. Aktivizovať treba všetky, ktoré podporujú zdravie, dlhovekosť a vitalitu. Utlmiť všetky, ktoré vedú k chorobe a rýchlemu starnutiu.

Geriatrická diagnostika molekulárnych štruktúr organických prvkov v bunkových blanách: najslabšie miesta, kde ešte nie sú molekulárne štruktúry ako oceľové laná sú bunkové blany kože. Treba prinútiť pudy, aby túto oblasť dali do poriadku.

Geriatrická diagnostika molekulárnych štruktúr blán bunkových jadier: najslabšie miesta sú tenké črevá a jadrá v nich ešte nedostatočné oceľové laná.

Geriatrická diagnostika molekulárnych štruktúr v génoch: najslabšie miesto je srdce a gény ešte neobsahujú úplné oceľové laná. Treba riešiť.

Geriatrická diagnostika molekulárnych štruktúr v génových sekvenciách: najslabšie miesto sú hrubé črevá a génové sekvencie ešte nemajú úplné oceľové laná. Treba riešiť.

Geriatrická diagnostika imunitný systém, detská žľaza, kostná dreň, biele krvinky (všetky stupne) a tvorba látok, mikroflóra: slabé miesta ešte niektoré úseky idúce u detskej žľazy do tela. Treba prinútiť pudy, aby to všetko dali do poriadku. Ostatné oblasti a procesy imunitného systému v poriadku.

Geriatrická diagnostika tukových modifikácií a ich natekanie do systému tela: modifikácia dlaňovky nedáva užitočné látky do tela. Nezhody medzi tráviacim systémom v tenkých črevách a tukovými bunkami. Treba riešiť.

Geriatrická diagnostika trvácnosti geriatrického systému v neurónových oblastiach a chromozómoch: geriatrický program v neurónoch je trváci. No pokiaľ by sa nič nerobilo, tak by padol asi za 6 mesiacov. Treba pokračovať v jeho udržiavaní vytrvalo ďalej.

Geriatrická diagnostika prienikov pudov do systému tela: pud sebazáchovy – slabý prienik do končatín a treba riešiť. Pud rozmnožovací – slabé miesto prieniku pľúca a treba riešiť. Pud teritoriálny – slabé miesto sú svaly a treba riešiť. Pud bunkový – slabý prienik dovnútra bunkových blán a nemá pod kontrolou, čo sa deje mikrobiálne v bunkových blanách a treba riešiť.

 

Pridaj komentár