Svet mŕtvych spomienok organického života a prieskum tohto fenoménu pre ezoterikov. Snaha spoznať, pokiaľ možno rozumne, všetko okolo tohto fenoménu. Prebádať názory a postoje k svetu mŕtvych.

V prvom rade treba rešpektovať skutočnosť, že je tu priestor, do ktorého vstupujú ľudské spomienky a aj sa tu uchovávajú. Teda svet mŕtvych je všade, či ide o tie najmenšie objekty ako atómy a častice, a tak isto sa nachádza v každej planéte, súhvezdí a galaxii. A nachádza sa aj v nekonečných vzdialenostiach od nás napríklad v kruhovitom priemere 400 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. A tak isto aj ešte v menších alebo väčších objektoch. Niet jediného miesta, kde by nebol.

Napríklad si zoberme fyzické telo ezoterika. Aj v ňom od splynutia vajíčka a spermie je priestor sveta mŕtvych. Pokiaľ plod v matke rastie, tak naberá do seba priestor sveta mŕtvych. Napríklad kozmická inteligencia vo svete mŕtvych spomienok vkladá do buniek plodu svoj vytvorený obal, aby nabral spomienky embrya a po smrti jedinca si tieto spomienky odniesol k sebe. Teda dokáže vstúpiť do priestoru fyzických buniek jedinca a to násilne a privlastniť si právo na spomienky embrya.

Treba si uvedomiť, že vo vnútri človeka sa nachádza priestor sveta mŕtvych a tento priestor je izolovaný a uzavretý v samotnom svete mŕtvych. Aj kozmická inteligencia zložená zo spomienok mŕtvej organickej hmoty je izolovaná v priestore sveta mŕtvych. Je potrebné mať o svete mŕtvych predstavu priestoru, ktorý preniká všetkým živým aj mŕtvym. Ale v tomto priestore sa nachádzajú do určitého útvaru izolované spomienky. A tieto útvary sa môžu priestorom sveta mŕtvych posúvať a presúvať. Keď rastú bunky embrya, tak ono zaberá aj časť priestoru sveta mŕtvych a vytvára si už za života svoj uzavretý obal, do ktorého nemá čo prenikať niečo zo sveta mŕtvych. Teda už bunky si nesú ochranný mechanizmus izolácie vo svete mŕtvych. Keď rastie embryo, tak sa zväčšuje aj množstvo izolovaného priestoru vo svete mŕtvych. Keď človek ukladá svoje spomienky do neurónov, tak ich zároveň ukladá aj do sveta mŕtvych. A toto si treba uvedomiť ako nutnú zákonitosť chápania väzby sveta živých a sveta mŕtvych spomienok. Dokonca aj anorganická hmota ako je jantár alebo kus skaly si vytvára uzavretý systém v priestore sveta mŕtvych. Vo svete mŕtvych je extrémne množstvo izolovaných objektov, v ktorých môžu byť uložené spomienky. Po smrti jedinca sa jeho spomienky dajú určitým postupom izolovať do kusa jantáru a odtiaľto ich dostane iba fyzické roztavenie jantáru.

Častica si vytvára v sebe izolovaný priestor vo svete mŕtvych. Izolovaný priestor si vyrába aj každá planéta, každá galaxia a každý kozmos napríklad o priemere 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov.

Keď amputujú ruku človeku, tak izolovaný priestor vo svete mŕtvych stratí svoju izolovanosť a otvorí sa. Je poškodený a môže do tohto priestoru vstúpiť objekt, ktorý nie je izolovaný v určitom tuhom objekte, ale je uložený voľne mimo priestor tuhých objektov. Tento záznam je na určitom fyzickom nosiči, ale dokáže vstúpiť do objektov tuhých, plynných a kvapalných a tu sa určitú dobu udržať. A to do doby, keď organická hmota odumrie a anorganická hmota sa roztaví.

Človek zomiera a telo už nevie udržať izoláciu vo svete mŕtvych, postupne sa rozpadá a môže sa stať a stáva sa súčasťou iných izolovaných spomienkových objektov, ktoré si dokážu udržať svoju izolovanosť aj po smrti bez toho, aby boli uložené do tuhého, kvapalného alebo plynného objektu určitej veľkosti. A toto je problém osoby, ktorá sa túži reinkarnovať. Aby po smrti udržala pokope svoj izolovaný spomienkový priestor. Pokiaľ by ezoterik budoval a uskladňoval do svojho izolovaného priestoru vo svete mŕtvych spomienky z neurónov na báze rozumového vnímania, tak by nedosiahol potrebnú izolovanosť. Takúto izolovanosť dosiahne, iba keď svoj izolovaný svet mŕtvych naplní inými spomienkami s čo najmenším prvkom rozumového chápania. A preto zvieratá a prírodní ľudia zapisujú do sveta mŕtvych lepšie ako dnešní mysliaci ľudia. Do prírodných ľudí môže lepšie natekať magmatické pole planéty Zem a v ňom aj magnetické záznamy o tom, čo robili každú sekundu života. Platí zásada, čím abstraktnejšia rozumnosť, tým menej záznamov z magmatického poľa Zeme sa dostane do izolovaného priestoru sveta mŕtvych spomienok. Po smrti sa izolovaný priestor vo svete mŕtvych rozpadne, ale nerozpadne sa vtedy, keď svoju izoláciu so spomienkami vybuduje na základe práce s magnetickými záznamami o sebe z magmatického jadra Zeme. A tu prichádzame v zásade k praktickému naplneniu reinkarnačných ambícií a udržaní svojej izolácie vo svete mŕtvych spomienok.

Preto pri vešteckom diagnostikovaní jedincov, ktorí veria v reinkarnáciu, vyhrávajú práve tí, ktorých psychika je viazaná na magnetické záznamy v magmatickom jadre Zeme a nie na spomienky vo svojich neurónoch prekrytých izolovaným priestorom sveta mŕtvych. Vzorom pre ukladanie spomienok do ohraničeného priestoru vlastného tela je dyslektik, ktorý má počas celého života detskú psychiku, žiadny stupeň rozumovosti a v pozitívnom duchu šúcha v ruke iba jeden predmet, napríklad pierka. Počas života sa do uzatvoreného priestoru sveta ukladajú veľmi husté spomienky, ktoré sa veľmi dobre zapíšu do sveta mŕtvych. A do určitej miery treba tento systém používať a so svojimi spomienkami v neurónoch alebo magmatických poliach sa doslova hrať a nemať pri tom žiadny plán a cieľ. Teda platí pravidlo, že do sveta mŕtvych sa slabo ukladá všetko rozumové a čo je tvorené a robené bez rozumovosti sa zapisuje v dobrej hustote a sile. Po smrti sa tieto záznamy ukladajú vcelku a nerozbitne do sveta mŕtvych spomienok ako ucelený a neporušiteľný objekt.

Na začiatku reinkarnácie je dobré ovládať rôzne druhy klinického vedomia a to klasické vedomie založené na stíšení organizmu a pozastavení činnosti určitých častí v orgánoch. Ďalej presun psychickej koncentrácie spontánne na šedú kôru veľkého mozgu a odtiaľto v pocite dymu rovno do voľného sveta mŕtvych spomienok. Tak sa to aspoň veštecky dá vnímať a ide o priamy prienik do sveta mŕtvych, ktorý sa dobre praktizuje vo svete mŕtvych do priemeru 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Tento svet mŕtvych je pod vplyvom odhadovo 1 bilióna čiernych dier podobných našej čiernej diere v našej Galaxii.

Potom je tu možnosť klinické vedomie prehnať cez bunkové štruktúry vlastného tela a takto ísť do sveta mŕtvych spomienok do vzdialenosti 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. A po návrate sa prináša ako fotokópia to, čoho ste sa dotkli vo svete mŕtvych svojím vlastným klinickým stavom. Takýto objekt je možné a potrebné potom zrušiť.

Pokiaľ chce ezoterik v klinickom vedomí prenikať za svet mŕtvych od 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov do 10 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov, tak sa v klinickom vedomí musí dostať do svojich atómov v tele a to za pomoci mozočku. A potom môže prenikať do sveta mŕtvych spomienok pod vplyvom anti čiernych dier, ktoré majú radi svet tuhých objektov a menia ich na tečúcu plazmu. Všetko sa dá testovať ku kozmickej inteligencii v uzavretom objekte UFO II. J3E.

Pokiaľ chce ezoterik klinickým vedomím prenikať do priestoru od priemeru 10 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov do priemeru 200 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov, tak musí svoje klinické vedomie prehnať cez mŕtve embryonálne bunky v dospelej osobe. Potom sa dostaví do sveta mŕtvych spomienok všetkej organickej hmoty, ktorá počas života mala v sebe pozostatky embryonálnych buniek. Tu nájde embryonálne kozmické inteligencie asi v počte 6 ako uzatvorený útvar v priestore mŕtvych spomienok.

Pokiaľ chce ezoterik prenikať od priemeru 200 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov do priemeru 400 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov, tak sa klinickým vedomím napojí na mŕtve bunky žijúcich zvierat a preniká do priestoru tohto sveta mŕtvych, kde nájde dve uzavreté kozmické inteligencie.

Pokiaľ chce ezoterik prenikať ďalej nad priemer 400 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov, tak sa musí psychicky v klinickom stave prepojiť na mŕtve bunky organického života v kozme. Na ďalší psychický prienik do priestoru musí nájsť ďalšie vhodné techniky.

Postupne sme v rôznych klinických stavoch navštívili kozmické inteligencie v šiestich ďalších kozmoch vo valci. Prešli sme to, čo nás zaujalo a nenatrafili sme na nič, čo by nebolo pre nás známe. Iba sme objavili rozpadavý útvar intelektuálne veľmi vyspelých spomienok a možno ich použiť na teoretické dotváranie správnejších predstav o priestore mŕtvych spomienok organickej hmoty v kozme.

Samozrejme, že sa budeme usilovať prenikať psychicky aj ďalej do vzdialenejších priestorov sveta mŕtvych spomienok, ale takéto prieniky k ďalším uzavretým objektom budú trvať aj niekoľko mesiacov putovania cez svet mŕtvych, kým dosiahneme ďalšie objekty vo svete mŕtvych spomienok.

Pokiaľ máte záujem spoznať svet mŕtvych, kliknite si Galérie. Mapy v ezoterike. Plazmatická škola.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.