Zasvätenie súvisí so 4. ezoterickou cestou, ktorej základ je v oblasti chrbtice a miechy v nej. Ide prevažne o systém ezoteriky, ktorý sa pestoval u prírodných ľudí v období od 50 000 rokov pred naším letopočtom do obdobia asi 6 000 rokov pred naším letopočtom. V tomto období psychické procesy v prevažnej miere vyvierali z miechy. V dnešnom období vyvierajú zo stredného mozgu v strede hlavy. V pravekej histórii vyvierali z brušného mozgu, kde sú uložené systémy zvieracieho správania.

Ezoterik sa musí časom naučiť vizualizovať si vo svojich predstavách chrbticu a v nej miechu, ktorá sa skladá z nervových dráh, bielej a sivej mozgovej hmoty. Miecha začína v strede hlavy pod stredným mozgom, ktorý je veľký ako orech. Pod ním sa nachádza nervový uzol, z ktorého sa šíria všetky druhy nervov, ktoré sa rozbiehajú do celého tela a odtiaľto doslova pramení celá miecha. Ide pod mozočkom v zadnej časti mozgu, cez krk, hrudnú časť, driekovú časť a končí v kostrči. Ezoterik sa musí naučiť koncentrovať cez mozoček do oblasti miechy vo vnútri stavcov chrbtice. Musí preniknúť psychicky do tejto oblasti a udržať tu koncentráciu.

Udržanie koncentrácie v mieche nie je jednoduchý proces a vyžaduje značné úsilie. Iba máloktorý ezoterik je od narodenia usadený prirodzene v tejto oblasti. Drvivá časť dnešných ezoterikov je usadená psychicky v strednom mozgu a odtiaľto pomocou 10 %-nej koncentrácie sa presunie do miechy a začne z miechy vyvíjať aktivitu. Ezoterik si uvedomuje, že miecha je plná neurónov, ktorých rozhodujúcou úlohou je riadiť všetko okolo pohybu a premiestňovania. Hýbe sa potrava v tele, hýbe sa kyslík pri dýchaní, hýbe sa krv, hýbu sa a premiestňujú chemické látky. Hýbu sa časti tela, veľké svaly, kostrové svaly, hladké svalstvo. Poznáme veľký pohyb celého tela, ale aj pohyb jemnej motoriky svalov tváre. Uvedomujeme si, že sa hýbu myšlienky a premýšľanie. Samozrejme, hýbu sa aj bioenergie v ľudskom tele.

Ezoterik sa naučí psychicky prenikať do miechy a v jej neurónoch sa aj usadí. Uvedomuje si, že sú tu uložené pohybové centrá zoskupené zhlukmi neurónov a v nich pohybové vzorce pre celkový vývoj dieťaťa v embryonálnom vedomí až po nacvičené pohybové vzorce správania, ako je systém čítania, písania, hovorenia a prípadne pohybové vzorce niektorých športových aktivít, určitých remeselných zručností alebo intelektuálnych schopností.

No v zásade ezoterika zaujíma hlavne vedomé prepojenie miechy na nervové platničky vo svaloch a zobudenie tohto systému. Ezoterik si uvedomuje, že aktívne prepojenie miecha a neurón na svalové platničky sa už u dnešných ľudí dostatočne nerozvinie a je potrebné ho intenzívne trénovať. Ide hlavne o systém kineziológie, kde treba obnoviť reakcie svalových platničiek ako nervových zakončení okolo svalov. Nervové platničky vo svaloch musia pri predstave, že by ste vypili pohár s jedovatou látkou, reagovať stuhnutím vo svaloch a nedovoliť takúto aktivitu. Naopak, pokiaľ by niekto išiel po pohári s pramenistou vodou, tak svalové platničky sa musia uvoľniť a dovoliť takýto pohyb. Pokiaľ sa napríklad bavíte s nejakou konkrétnou osobou a tá znovu a znovu klame, tak nervové platničky vo svaloch budú tuhnúť a postupne budú tuhnúť aj svalové bunky. Pokiaľ osoba hovorí pravdivé veci, tak svalové platničky sa uvoľňujú a ezoterik sa pri takejto osobe cíti dobre.

Ezoterik postupuje ďalej a naučí sa aj umeniu prútikárov, ktorí na nález vody, predmetu alebo nejakého objektu reagujú vytočením svalov na rukách alebo svalov na tele. Ezoterik sa sústredí na osobu vedľa seba a pokiaľ mu je táto osoba naklonená, tak mu napríklad točí hlavu doprava a keď mu nie je naklonená, tak doľava. Samozrejme, že každý ezoterik bude reagovať iným typom náznaku pohybu. A tento systém prútikárskej reakcie ezoterik uvedie v sebe do aktívnej činnosti. Samozrejme, iba v náznakoch, aby si tento pohyb nevšimla iná osoba.

Ezoterik ide ďalej a pokúsi sa prenikať cez miechu do nervstva v tele a odtiaľ do svalov. Ezoterik fyzicky cvičí a precvičuje pohyby zvierat, inšpiruje sa cvičeniami či kung, taj či, castaneda a tiež jogínskymi pozíciami podobajúcimi sa zvieratám. Ezoterik môže a nemusí cvičiť tieto cvičenia, postačí mu ich precvičovať na prstoch pred sebou alebo iba aktivitou a pasivitou vo svalových platničkách. Ezoterik vizualizuje predstavy svalov a cez tieto predstavy preniká do svalov v tele. Pri prieniku do nosných svalov pod kožou a vrstvou tuku použije prísne rovné a presné geometrické štruktúry a to hlavne rovné čiary. Pri psychickom prieniku do kostrového svalstva pod nosným svalstvom použije predstavy kľukatých a chaotických čiar. Na prienik do hladkých svalov použije silnú koncentráciu chcenia vôle a chuti tam preniknúť za každú cenu. Do srdcového svalu preniká cez rýchle šprinty. A ešte treba prenikať do brušných svalov a to tlakom rúk na oblasť žalúdočného svalu.

Ezoterik pokračuje v prieniku do miechy v autohypnotickom stave, ktorý sa podobá na stav zaspávania, ale bez strany vedomia. Rozumovosť je 40 %, už bežia snové predstavy a takto sa preniká do miechy a miechových neurónov. Prenikať sa môže do miechy aj v 20 %-nej rozumovosti cvičeného zvieraťa pri aktivizácii svalových platničiek, odkiaľ sa všetko riadi.

Ezoterik preniká do miechy cez sexuálne aktivity, či už mentálne, alebo fyzické. A ide hlavne o stavy rujnej sexuality zvierat, kde nejde ani tak o uspokojenie sexuálnych predstáv, ale plného nasadenia na oplodnenie a prijatie oplodnenia s tým, že svaly sa dostanú do stavu tranzu. Možno sa naladiť aj na systém uverenia zázraku a nespochybňovania ho. Pri sexuálnych aktivitách sa zatne päsť ruky a vyvoláva sa trasenie celého tela so zaťatými svalmi. Všetky tieto techniky prepájajú miechu a neuróny na svaly a svalové platničky. Inak zovierať päsť, až kým sa nezačne triasť celé telo. Už nevládzete zatínať svaly ruky a premôžete sa, celé telo sa trasie ako listy osiky pri brehu potoka.

Ezoterik preniká znovu do miechy a precvičuje zatínanie svalov, alebo rýchle kmitanie, prípadne švihanie prstami na rukách pred sebou. Vibrácie prenáša do miechy a rozrezonuje neuróny miechy. Tak isto to môže robiť cez hlasivky, v ktorých vydáva mantrické zvuky z indickej jogy. Všetko pomáha na prenikanie do miechy.

Ezoterik preniká do miechy na základe koncentrácie na predhistorické obdobia ako karbón, jura, trias. Ide o 100 miliónov rokov pred naším letopočtom a v mieche sa prebúrava do pohybových vzorcov tohto obdobia ľudskej histórie, to je už priame otváranie magnetických energií uložených v mieche. Všetko sa blíži k úrovni filipínskeho liečiteľstva.

Ezoterik pomocou mozočku preniká von z tela do magnetických pólov. Číta si o tejto problematike, ale hlavne do týchto magnetických pólov psychicky preniká a takto si kontroluje, či skutočne produkuje v mieche magnetické energie.

Ezoterik praktizuje aj cvičenia, pri ktorých sa točí, rotuje v rôznych pozíciách. Inšpiruje sa islamskými tanečníkmi, ktorí sa neustále na jednom mieste točia a točia, až kým neupadnú. Ide o dervišský tanec. Pomáha roztočiť neuróny miechy do točivých fenoménov.

Počas celodenného zasvätenia si zasväcované osoby precvičovali nasledovné stavy: cez mozoček 10 %-ná koncentrácia do miechových neurónov, do tela ide 80 % koncentrácie a tá sa rozkladá na 10 % koncentráciu do mozočku, 10 % na veštecký výkon v centre fantázie. Koncentrácia cez mozoček je najefektívnejšia forma koncentrácie do miechových neurónov v chrbtici, ale aj do miechových neurónov vo veľkom mozgu, strednom mozgu, mozočku, brušnom mozgu a gangliách okolo orgánov a systémov tela.

Psychický prienik do troch druhov svalov. Zasväcované osoby sa koncentrovali cez mozoček do troch druhov svalov a to cez miechu. Ide o to, aby sa otvorili staré systémy aktívneho prepojenia na svaly, ktoré sa ľudskou výchovou a celkovo civilizáciou zatvorili. Ezoterici si pri prieniku do nosného svalstva pod kožou a tukom tela predstavovali presné a rovné geometrické útvary s presnými čiarami. Pri prieniku do kostrového svalstva na povrchu kostí si predstavovali svet ako tie najkrivolakejšie čiary kreslené roztrasenou rukou. Možno si pri tomto druhu pomôcť aj fyzickým cvičením a to mierne ovisnutou hlavou, roztiahnutými prstami na ruke a podobne. Potom zasväcované osoby prenikali do srdcového svalu a to predstavou šprintov a okamžite rýchlou reakciou na zašprintovanie v zmysle „ide o život“. Tak isto sa prenikalo do hladkých svalov, ktoré sú určené hlavne na to, aby držali orgány zavesené v tele na kosti. Stačí predstava, ako sa zvnútra zdvíhajú a ťahajú orgány smerom hore. Všetko vedie k tomu, aby sa ezoterik prepojil cez miechu na všetky svaly v tele a oživil tento prírodný systém, ktorý sa zatvoril pôsobením ľudskej civilizácie.

Kineziologické reagovanie. Ide zase o oživenie systému miecha a miechové neuróny a hlavne reakcie nervových zakončení vo svaloch, ktoré voláme aj nervové platničky, ktoré vydávajú niečo ako bioenergetické impulzy. Niečo ako iskrenie a následná aktivita svalov. Ezoterik obnoví schopnosť reagovať cez svaly na nevhodné látky a veci pre jeho telo.

Prútikárstvo. Zasväcované osoby v sebe cez mozoček a miechu do svalov oživia prírodný systém reagovania na to, čo si človek myslí, alebo aký má postoj k ezoterikovi. Ezoterik si predstaví druhú osobu a celkovo osobnosť danej osoby. Cez mozoček sa skoncentruje na svaly a uvedie ich do stavu vodováhy alebo spojených nádob. Všetky svaly sú vyvážené a je v nich rovnaké napätie. Ide predstava osoby a náhla reakcia svalov v podobe vytočenia do určitej strany. Pri osobách voči ezoterikovi dobre ladených je pohyb vždy ten istý určitým smerom. Pri osobách negatívne ladených je vždy ten istý, ale iný druh myknutia a stočenia tela. Samozrejme, že prútikári tento systém využívajú na hľadanie vody, ropy alebo nerastov. Systém prútkarstva možno použiť aj na veštecký výkon stabilnosti seba, svojho okolia, kde sú ešte slabé a rizikové miesta.

Pohyb zvierat. Zasväcované osoby v koncentrácii cez mozoček do miechy musia v sebe obnoviť systém pohybu divokých zvierat. Najprv ide predstava o pohybe zvierat, jeho pozorovanie a potom cez miechu prepojenie na svaly a svalové platničky vo svaloch a na základe aktivity a pasivity vypohybovať pohyb divých zvierat cez svalové platničky alebo cez jemný pohyb prstov na rukách a nohách.

Prehistória. Ezoterik je osoba, ktorá pozná z knižiek prehistóriu planéty Zem, ktorá je stará 2 miliardy rokov pred naším letopočtom. Ezoterik vie a tuší, že miechové neuróny si pamätajú tieto pohybové vzorce a možno ich v nich aktivizovať a vyvolať. Až po vyvolaní týchto efektov možno hovoriť o magnetickej aure filipínskych liečiteľov. Pokiaľ nie je otvorený tento fenomén, tak nemožno hovoriť o filipínskom liečiteľstve a skorej možno hovoriť o reiki liečiteľstve. No ezoterikovi nejde o to, aby liečil iných ľudí, ale seba a hlavne filipínske liečiteľstvo použil na ezoterické účely.

Párenie. Aby mali energie filipínskeho liečiteľstva ráznejšiu dynamiku, je vhodné sa cez mozoček koncentrovať do epifýzy, čo je sexuálna hormonálna žľaza v strede hlavy vedľa hypofýzy. Ezoterik aktivizuje predstavy párenia sa zvierat a nie predstavy o sexuálnom vybití svojich potrieb. Pri párení zvierat ide o totálne nasadenie, ako keby to bol posledný okamih života. Možno použiť techniku dlhšie zaťatej ruky dovtedy, kým sa svaly tela nezačnú triasť od vysilenia. Hovoríme o tranzovom stave a rujnom stave. K tomu je vhodné vytvoriť energetickú predstavu v niektorej oblasti miechy. Ide o zhustené energie do tvaru menšieho zvieraťa so všetkým druhom páriaceho sa pohybu. To je ešte efektívnejší stav filipínskeho liečiteľstva.

Rotácia. Aby zasväcované osoby dosiahli vo filipínskom liečiteľstve ešte výraznejšie efekty, tak si predstavia, ako sa točili na kolotoči a tento stav prenesú aj na svalové platničky. Rotácia svalových platničiek sa prenesie do miechy a jej neurónov.

Blesky. Zasväcované osoby sa usilujú aj o ďalšie oživenie svalstva tela cez systém diaľkového napojenia na miesta aktuálnych búrok a nasávania energie tohto druhu do svalov. Tento systém dovoľuje, aby sa miecha a psychika ezoterika lepšie dostala do svalov vlastného tela. Organizmus má prirodzenú ochranu proti prieniku elektrického prúdu alebo elektrostatických výbojov a usiluje sa ich previesť cez svalovinu, aby nepoškodili orgány vo vnútri tela. A to je vynikajúca príležitosť k premosteniu filipínskych energií do systému svalov. Ide hlavne o typ liečby, kde energie z miechy otvoria cestu pudom v rámci geriatrickej liečby, pudy tu modifikujú svalové bunky na niečo ako blastulové bunky a tie následne môžu reparovať poškodené časti tela. Ezoterik, ktorému záleží na zdraví, sa usiluje o tento fenomén liečenia vlastného tela. A tak isto je tu jedinečné premostenie filipínskeho liečiteľstva a charizmaticko-náboženského liečenia cez vhodné zmeny svalových buniek. Systém bleskov možno využívať aj na veštecké výkony, kde sa nachádza a deje nejaké napätie a ako to využiť pre svoje ciele a záujmy. Hovoríme o systéme zdravého riskovania. Kde sa dvaja bijú, tam tretí môže niečo získať.

Magnetické póly. Zasväcované osoby sa cez mozoček na diaľku napájajú na magnetické polia planéty Zem a celý systém magneticko magmatických síl a vplyvov magnetického jadra planéty Zem. Ezoterik týmto prepojením kontroluje vhodnosť a správnosť otvorenia magnetických energií zo systému miechových neurónov. Pokiaľ sa ezoterikovi podarí aktivizovať miechu a filipínske energie z nej, tak sa usiluje, aby sa tieto energie dostávali do každej časti a do každej bunky tela. Nie je dobré, keď sú v tele časti, do ktorých filipínska energia z miechy nateká a zase oblasti, kde sa nevie dostať. Tento systém možno použiť aj na veštecký výkon, kedy treba zmeniť smer putovania životom, kedy je prostredie nevhodné pre zámery ezoterika a ktorým smerom ísť, aby sa dostavil úspech.

Dvojník zo seba. Pokiaľ chce ezoterik v oblasti filipínskeho liečiteľstva postupovať ďalej, musí tak urobiť výhradne tak, že si vytvorí na ďalšie napredovanie dvojníka zo všetkého, čo reprezentuje filipínske liečiteľstvo. Ezoterik sa napojí na poškodené epitelové bunky, spomína si na všetko okolo filipínskeho liečiteľstva a v aure pred ezoterikom sa začína tvoriť dvojník. Pokiaľ je ezoterik už zdatný v tvorení dvojníka, tak môže dvojníka tvoriť zo spomienok vo svete mŕtvych, z magnetických záznamov v magmatickom jadre planéty Zem, zo živých jedincov a podobne. Dvojník naznačí, ako sa vyvíjať ďalej v oblasti filipínskeho liečiteľstva. No dvojníka treba vždy po čase zlikvidovať, aby nezničil psychiku ezoterika. Teda systém budovania dvojníka odporúčam iba veľmi zdatným ezoterikom. Nebezpečenstvo dvojníkov a ich nevhodného uplatnenia vedie do rúk psychiatra.

Feng shui kompas. Zasväcované osoby si vytvorili dvojníka pod kontrolou Sašu Puebla. Dvojník sa nainštaloval a začal navádzať na to, ako zdokonaliť filipínske liečiteľstvo. Požadoval, aby sme si uvedomovali kompas, zorientovali sa podľa svetových strán. A pokiaľ sme robili systém Feng shui, tak sme ho mohli naplno rozvinúť.

Vnímať v predstáv planétu Zem ako drobné kocky. Potom dvojník zmontovaný zo spomienok na filipínskych liečiteľov požadoval, aby sme psychicky prenikali mimo telo a planétu Zem si predstavovali ako drobné kocky. Teda predstava, že planéta Zem je poskladaná z množstva kociek.

Zvieracie mozgy. Dvojník pokračoval v navádzaní na to, aby sme sa na diaľku prepojili na zvieracie mozgy a pochopili a precítili, že ich mozgy účinne spolupracujú s magnetickými pólmi planéty Zem. Zvieratá sa dokážu podľa reakcií magnetických pólov vhodne správať.

Hlava ako veľký kompas. Dvojník pokračuje v odporúčaniach pre meditujúce osoby a požaduje, aby sme sa prepojili na diaľku na veľký kompas a mali pocit, že mozog sa zmenil na veľký kompas.

Hlava ako 4 kompasy alebo 4 póly. Dvojník odporúča ďalej, aby sa mozog ezoterika podelil na 4 kompasy položené vedľa seba do štvorca a tento systém bol potom realizovaný v mozgu.

Po týchto cvičeniach pod stavom dvojníka sa začalo samotné zasvätenie. Saša Pueblo pripravil pre zasvätenie 36 záznamov mŕtvych alebo živých jedincov. Cieľom zasvätenia je mimozmyslové prijatie spomienok tých jedincov, ktorí mali otvorený systém filipínskeho liečiteľstva od embryonálneho stavu alebo boli do tohto systému zasvätení. Saša Pueblo bol v stave otvorenia filipínskych energií z miechy a k tomu dvojník, každý účastník dostal UFO odtlačok organického života v kozme. Tak isto boli aktivizované aj ďalšie systémy filipínskeho liečiteľstva. Zasväcované osoby dostali do seba mimozmyslovo spomienky, skúsenosti a pohybové vzorce týchto jedincov.

Filipínske liečiteľstvo a spomienky mŕtvej osoby. Po zasvätení si zasväcované osoby ešte precvičovali možnosti práce v magnetickej aure z miechy. Ide o systém privolania UFO odtlačkov organického života v kozme. Energetické stlačenie UFO odtlačkov organického života a následné liečenie seba samého. Takto možno uchopiť aj ezoterikom vytvorené drobné anti čierne diery, prípadne energetické stavy zomierajúcej osoby.

Dvojník z 36 filipínskych zasväcovateľov. Potom prítomné osoby vytvorili zo seba ďalšieho dvojníka a ten radil zasväcovaným osobám, aby nabrali do seba odtlačky anjelských sfér detských dyslektikov. Aby do seba dostali UFO odtlačky organického života v kozme. Potom dvojník požadoval prepojenie na všetky druhy magnetického vyžarovania a magnetických pólov planéty Zem.

Na záver treba podotknúť, že zasväcované osoby dvojníkov po zasvätení dôsledne zlikvidovali a Saša Pueblo previedol dôslednú kontrolu zlikvidovania dvojníkov. Nie je vhodné, aby takíto dvojníci operovali v psychike ezoterika.

Tu si nájdete koordináty zemepisnej dĺžky a šírky, ktoré sú zaznamenané na mapách. Ide o miesta, kde dotyční zasväcovatelia žijú, žili alebo sú tu ich pozostatky.

01. Z oblasti Filipíny. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,H).
02. Z oblasti Jáva. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,J).
03. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,R).
04. Z oblasti Filipíny. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,H).
05. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,F).
06. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F).
07. Z oblasti Sumatra. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,J).
08. Z oblasti Jáva. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,J).

09. Z oblasti Austrália. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,M).
10. Z oblasti Tasmánia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,N).
11. Z oblasti Borneo. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,J).
12. Z oblasti Borneo. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,I).
13. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,Q).
14. Z oblasti Filipíny. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,H).
15. Z oblasti Filipíny. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,I).
16. Z oblasti Filipíny. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,I).

17. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,G).
18. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,L).
19. Z oblasti Bermudy. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,F).
20. Z oblasti Južné Tichomorie. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,M).
21. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,J).
22. Z oblasti V. Antily. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,H).
23. Z oblasti Maskarenové ostrovy. Zemepisná šírka a dĺžka (9,K).
24. Z oblasti Austrália. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,L).

25. Z oblasti Madagaskar. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,K).
26. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,K).
27. Z oblasti S. Atlantický chrbát Zemepisná šírka a dĺžka (16,H).
28. Z oblasti Bermudy. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,F).
29. Z oblasti Bermudy. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,F).
30. Z oblasti Grónsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,B).
31. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,0).
32. Z oblasti Madagaskar. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,K).

33. Z oblasti Filipíny. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,I).
34. Z oblasti Filipíny. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,I).
35. Z oblasti Filipíny. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,H).
36. Z oblasti Austrália. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,L).

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám. Pokiaľ cvičíte sami, robíte tak na vlastnú zodpovednosť. Tieto cvičenia, pokiaľ sa robia neodborne, môžu škodiť.

Pridaj komentár