Duchovná cesta ezoterika do oblasti sexuálneho libida a oslobodenia sa od trvalej potreby rodiť a plodiť život. Jedinečná technika spoznania vlastnej sexuality, jej úplného uspokojenia až na úroveň buniek a dosahovania duchovnej úrovne hodnej Mont Everestu.

V prvom rade je potrebné zvládnuť základy tantry na rovine mentálnych predstáv a práce so sexuálnymi energiami, ako je spoznanie rozumových základov ľudskej sexuality a jej patologických prejavov. Tak isto zvládnuť tvorbu slobodných sexuálnych predstáv, aby vytvárali v hlave energeticky zahustený volt. Ten sa podobá zahustenej energii, ktorá postupne pri správnej kombinácii sexuálnych predstáv prenikne cez miechu až do oblasti pohlavných orgánov. V oblasti pohlavných orgánov ezoterik začne produkovať orgastickú energiu, ktorá je hustejšia a je tak isto vstrebávaná do buniek tela. Ezoterik sa dokáže skoncentrovať úplne do oblasti pohlavných orgánov a vnímať svet výhradne cez túto oblasť svojho tela. Môže sa zamýšľať veľmi múdro nad ľudstvom a ľudským osudom. Potom si môže ezoterik navodzovať stav stíšenia a pozastavenia činnosti časti orgánov tela. Tak isto fyzicky utlmuje dýchanie a navodzuje stav zomierania. Krv sa z orgánov preskupuje na 6 neurónových oblastí, kde sa nachádzajú neuróny. Orgány zostávajú bez krvi a z oblasti pohlavných orgánov začína vytekať špecifická energia, ktorá nateká do orgánov a buniek tela. A to je všetko, čo dokáže ezoterik v oblasti tantry a vlastnej sexuality dosiahnuť. Upozorňujeme iba na to, že tu prezentovaná tantra je mentálna tantra bez fyzického kontaktu a vydrážďovania. No jej techniky sa dajú doplniť do fyzického sexuálneho života a spraviť ho plnohodnotnejším. Ešte možno dosiahnuť stav ruje pri 20 % rozumovosti, kde nejde o sex, ale o splodenie potomstva a následného odmenenia organizmu žeravením miechy a vhodných efedrínov.

Vyzerá to tak, že ďalej to nepôjde a duchovnosť je na konci svojej cesty. Niektorí ezoterici by sa možno potešili a povedali by, že nám došiel dych, že v oblasti tantry nie je cesta ďalej. Ako to už býva zvykom, tak takýchto ezoterikov nepotešíme a oznamujeme im, že práve nastupuje to, čo voláme dvojník. A práve on dovoľuje zahájiť taký systém ezoteriky, ktorý sa tu ešte nerobil a bude smerovať zo základného tábora na Mont Everest a naspäť. Odprezentujeme vám tu vrcholový systém ezoteriky, ktorý ešte na našej planéte nebol praktizovaný.

Ezoterik sa v prvom rade vhodne sexuálne naladí, koncentráciu prevedie do epifýzy a vo svojich spomienkach uvoľní všetky sexuálne pocity, všetky sexuálne spomienky, či už zrakové, chuťové, čuchové zvukové, alebo hmatové. Zároveň sa na diaľku napojí na poškodené epitelové bunky a zo svojej hlavy začne pred sebou budovať niečo ako dvojníka, do ktorého vkladá svoje sexuálne spomienky. Ezoterik si uvedomuje, že hneď v začiatkoch môže byť dvojník aktívny a sám seba zmontuje tak, aby mohol čo najlepšie doslova ožiť a fungovať sexuálne.

Ezoterik v tomto stave potom zahajuje sexuálne cvičenia, ktoré sme opísali vyššie. Svojho dvojníka zmontuje do predstavy dokonalého partnera podľa vzoru ideálu, ktorý má vo svojej predstave. A dvojník môže zahájiť fungovanie, pri ktorom sa vám usiluje na duchovnej ceste tohto typu pomáhať. Dvojník takto zbudovaný sa usiluje iba o jedno a to splodiť s vami extrémne množstvo detí a nič iné. Núti vás do stavu mysle, kde je plodenie detí priorita číslo jedna a nič iné. Vo svojej mysli všetko odložíte a žijete iba pre plodenie organickej hmoty. Tento systém dovoľuje plne uspokojiť závislosť buniek na tom, aby prežili v nových rozmnožených bunkách. Jednoducho s týmto dvojníkom cvičíte všetky doteraz prezentované cvičenia a dovoľujete, aby ich doslova odcvičil sám za vás. Ezoterik nerobí nič, iba si želá, aby sa diala tantra tohto druhu. Ezoterik postúpil ďalej a dosahuje vyššiu úroveň uspokojenia svojich buniek dokonalým plnením plodenia, rodenia a dávania detičiek ako produktu prežitia biologického života. Samozrejme, že bunky tela sú extrémne spokojné, ale keď sa ezoterik odpojí od buniek a uvedomí si seba, tak má pocit, že bol zneužitý na reprodukčné účely. Teda dva rozdielne pocity. Zároveň ezoterik pracuje s dvojníkom na tom, aby ezoterik nadobudol pocit, že splodil nielen všetky deti tohto sveta, ale že splodil aj planéty, súhvezdia galaxie, kozmy a všetky bunky, prvky, atómy a častice. Je to extrémna forma fetišizmu plodenia a rodenia. V tomto stave sa ezoterik a dvojník rozrezonujú a sexuálne energie budú prenikať všade do kozmu a mikrokozmu častíc, sveta mŕtvych a aj k organickému životu v kozme bez toho, aby tam musel ezoterik prenikať psychicky. Psychika je ukotvená v tele. K tomuto stavu je možné pridať stav magnetickej aury filipínskych liečiteľov a pripraviť sa na bleskové prieniky do kozmu o priemere 4 bilióny krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Iba pripomínam, že sú to extrémne veľké vzdialenosti. A v tomto rýchlom prieniku všade, kde sa dá, zbiera informácie o všetkom, čo súvisí s plodením, rozmnožovaním a je to jedno, či je to zo živých ľudí, z informácií vo svete mŕtvych alebo organického života v kozme. Tvorí sa druhý dvojník a aj tento sa zmontuje postupne sám a to tak, aby ste mohli v ezoterickej ceste napredovať ďalej. Druhý dvojník ožíva a pokračuje v ďalšom uspokojovaní buniek v tele na potrebe rozmnožiť sa párením. Bunky nakoniec dostanú úplné uspokojenie a uvoľnia zo seba prísne kontrolované sexuálne libido človeka. Konečne sa ezoterik stáva slobodný na systéme požiadaviek svojich buniek a rovno z buniek vystupuje jeho sexuálna podstata vo forme energií. Bunky už netrvajú na tom, aby sa človek rozmnožil. Cez dvojníkov, ktorí sexuálnymi praktikami operujú na ezoterikovi, sa ezoterik oslobodzuje od diktátu buniek reprodukovať sa cez spojenie spermie a vajíčka a to absolútne. Z tela vystupuje sexuálna podstata, ktorá bude pripravená pokračovať v nastúpenej sexuálnej ceste. Na záver ezoterik poctivo likviduje jedného aj druhého dvojníka a výhradne si ponecháva iba spomienky na dvojníkov. Rozumný ezoterik si uvedomuje, že dvojník a hlavne sexuálny, je rizikový faktor a po cvičení musí byť dôrazne a bez milosti zlikvidovaný.

Ezoterická cesta je odteraz cestou dvojníkov a ich aktivít, ktoré si ezoterik preberá do vlastnej ezoterickej praxe. A ideme ďalej, do ezoteriky, ktorá sa tu ešte nerobila.

Pridaj komentár