Venujeme sa veštectvu, ktoré je vhodné pre účely duchovnej cesty. Zároveň tento druh vešteckých výkonov minimálne poškodzuje štandardný psychický stav. Dovoľuje ezoterikovi školiť svoje zmysly a to tak, aby vnímal, čo cvičí a kde to cvičí. Tento zápis má svoju fotodokumentáciu v Galérii zasvätení.

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ chcete dosiahnuť v tejto oblasti ezoterický pokrok, dajte sa zasvätiť. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám.

Ako je už zvykom, tak zasvätenie začalo teoretickou prednáškou o ezoterickom veštectve, ktoré je zamerané prednostne na sledovanie ezoterických stavov a menej na veštecké skúmanie iných ľudí a ich aktivít. Základom takéhoto druhu veštectva je vyhľadať v hlave centrum, kde človek dokáže vytvárať fantázie, napr. dať si do tejto oblasti predstavu medveďa a na hlavu mu dať vedro. Centrum fantázie umožňuje voľne kombinovať rôzne druhy spomienok, ktoré sú uložené v pamäti neurónov. Toto centrum sa podobá centru pre premýšľanie, ktoré funguje na základe zvukovej formy písmen abecedy. Centrum fantázie je pre ezoterické veštectvo najvhodnejšie a aj najbezpečnejšie miesto, aby sa veštecké vnímanie sveta nepomiešalo s bežným vnímaním sveta. Pre ezoterické veštectvo nie je vhodné robiť veštecký výkon v očných buľvách, ušnom bubienku, na jazyku v ústach, v sliznici nosa, ani vo svaloch rúk a tela. Ezoterický veštec sa vyhýba týmto oblastiam a necháva ich plne na pokoji.

Tak isto sa veštecký výkon nerobí v neurónoch zadného zrakového mozgu, kde je uložený obraz toho, čo práve vnímate. Tak isto sa veštecký výkon nerobí v inej časti šedej kôry veľkého mozgu. Veštecký výkon sa výhradne robí v centre fantázie. Ostatné centrá nie sú vhodné na veštecký výkon a robiť v nich veštenie znamená ich poškodzovať.

Do centra fantázie sa neustále prisúvajú spomienky z pamäte. Tu sa s nimi pracuje. Aby ste spomienky z pamäte vyberali rýchlo a efektívne, tak sa to nerobí pohybom očí, ale výhradne 10 prstami ľavej a pravej ruky. Prsty slúžia ako 10 očí a plne nahradia oči. Zároveň oči sú šetrené a oddychujú.

V ďalšom kroku je potrebné sa naučiť vytvárať mnohorozmerné objekty v oblasti centra fantázie. Ide o to, že keď si spomeniete napríklad na zápalkovú škatuľku, tak si spomeniete hneď na ostatné škatuľky, ktoré ste videli zhora, zdola, sprava, zľava, zozadu, spredu a z iných uhlov pohľadu. Všetko naraz s tým, že všetky pohľady na škatuľku sú naraz v jednom okamihu. Hovoríme o sochárskom mnohorozmernom vnímaní objektu. Takýto objekt z centra fantázie treba pretlačiť na zadný zrakový mozog a odtiaľ cez nehybné oči rovno na papier položený na stole. Prípadne premietnuť na stenu pred sebou.

Potom nasleduje technika rozchodenia mozgu predstavami chodenia v prednom mozgu v zadnom mozgu, v pravom spánkovom mozgu, v ľavom spánkovom mozgu, na povrchu veľkého mozgu, na povrchu spodného mozgu. Tejto technike hovoríme rozchodiť mozog všetkými smermi. Z hľadiska psychologického hovoríme, že sme si rozšírili vedome z veľkosti pingpongovej loptičky na veľkosť skoro futbalovej lopty. Tak isto koncentrácia na zaostrenie zmyslov a to hlavne zrakového a sluchového sa robí v neurónoch týchto oblastí a nie v očných buľvách alebo ušných bubienkoch.

Potom je tu technika prísunu nervového vzruchu z niektorého orgánu tela napríklad žalúdka. Nervový vzruch sa vedie do oblasti centra tvorenia fantázie a k nemu sa pridáva obrázok zdravého alebo chorého orgánu. Takto možno vnímať, v akom stave je orgán, ako funguje a doslova veštecky vnímať, čo sa s ním deje.

Nasleduje kontrolný veštecký systém a to sú svaly ruky a kyvadlo do prstov. No treba na začiatku spraviť test správnosti pohybu kyvadla a to je dať si pred seba zdravú potravinu a pokazenú potravinu. Kyvadlo vždy pri škodlivej potravine stuhne a ani sa nepohne. Naopak, pri zdravej a čerstvej potravine sa pohybuje rýchlo a dynamicky.

Toto sú základné veštecké techniky, ku ktorým sa dodáva ešte sugerácia presunutých orgánov, dvoch orgánov, zbytkov dvojčaťa, mŕtvych buniek a podobne. Všetko zlepšuje vyhliadku na dobrý a spoľahlivý veštecký výkon na vlastnú duchovnú aktivitu. Túto sugeráciu treba udržať počas celého zasvätenia.

Na základe výskumu a hľadania ciest zjednodušenia sme prišli na techniku nahodenia kozmického vedomia okolo orgánov tela a do tohto stavu sme potom napúšťali veštecké výkony na všetko v hmotnom svete okolo nás. Podrobnejšie o kozmickom vedomí: Kozmos sekcia. Tento stav veštectva dovoľuje napojiť sa na kozmické energie z planét súhvezdí a galaxií. A následne na ľudí, zvieratá, veci a magma záznamy o živote ľudí.

Špecializovaný veštecký výkon sa robí do sveta mŕtvych spomienok už zomretých ľudí alebo spomienok vyhynutej organickej hmoty. Na to je potrebné stíšiť orgány tela a to iba niektoré, nikdy nie srdce, prejsť na povrch šedej kôry veľkého mozgu, prepnúť neuróny a odtiaľ ísť ako foto turista do sveta mŕtvych. Nechuť sa niečoho dotýkať a niečo zo sveta mŕtvych brať okrem foto toho, čo tam vnímate. Foto zo sveta mŕtvych sa vkladá do centra fantázie a testuje sa rôznymi obrázkami zo spomienok. To je vhodný veštecký výkon pre zistenie, čo je reálne vo svete mŕtvych.

Zasvätenie viedol Saša Pueblo, učil dotyčných používať pre veštecké výkony kozmické, klinické a kabalistické vedomie. Zasvätené osoby dostali odtlačky do svojej psychiky a môžu využívať prevzaté skúsenosti rôznych zasväcovateľov. Záverom tu uvádzame zoznam jedincov, ktorých spomienky boli použité pri zasvätení.

Veštecké výkony jedincov cez kozmické vedomie, ktoré prezentujeme v Kozmos sekcii.

01. Z oblasti Čína. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,F). Kozmické vedomie, rozumové vnímanie. V tele zbytky hormonálnych žliaz svojho dvojčaťa.

02. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,F). Kozmické vedomie, silne rozumové a racionálne. Žiadne symbolické predstavy a vedecký prístup. Mal drobné útvary na povrchu orgánov.

03. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (3,E). Kozmické vedomie do kozmu a často aj na rovinu mikrosveta. Zvláštne tukové útvary v tele.

04. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,L). Kozmické vedomie a psychický prienik do reálneho kozmu. Ganglie zvláštne a prienik do kozmických energií.

05. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F). Kozmické vedomie zvukové a prienik do hĺbok kozmu.

Veštecké výkony jedincov do sveta mŕtvych, o ktorých podrobnejšie pojednávame v Plazmatickej škole.

06. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,D). Veštecké vnímanie sveta mŕtvych spomienok. Prienik cez bunkové vedomie do sveta mŕtvych. V rozsahu do vzdialenosti a rozsahu vzdialenosti našej slnečnej sústavy.

07. Z oblasti Z. India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,G). Veštecké výkony do sveta mŕtvych. V tele množstvo mŕtvych buniek.

08. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,F). Veštecké výkony do sveta mŕtvych. V tele rôzne kostné pozostatky z dvojčaťa.

09. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,Q). Kozmické vedomie cez mŕtve bunky a klinickú smrť do sveta mŕtvych spomienok.

10. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,J). Veštecké výkony pragmatické cez bunkové vedomie, ktoré sa realizovalo psychickým prienikom cez živé aj mŕtve bunky. Snažil sa vnímať svet mŕtvych čo najreálnejšie.

Veštecké výkony jedincov, ktorý sú psychicky usadený v mozočku a podrobnejšie: Kaabala škola.

11. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,F). Mal rezonujúcu myseľ cez poškodené nervové zakončenia. Na rezonancii a kmitaní nervových zakončení prenikal do vnútra buniek, to mu otváralo 7. duchovnú cestu cez neuróny v jadre bunky. A k tomu sa pridalo znakové veštectvo z mozočku.

12. Z oblasti Rusko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,D). Veštecké schopnosti cez mozoček a schopnosť všetky spomienky dávať do znakovej podoby.

13. Z oblasti Egypt. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,G). Mal dvojitý mozoček po nenarodenom dvojčati. V tele mal rôzne kusy z dvojčaťa. Zaznakoval vo svojej mysli stavby a vedel odhadnúť statické nedostatky v plánovanej stavbe.

14. Z oblasti Grónsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,C). Kozmické vedomie okolo orgánov a k tomu mozoček, ktorý všetko pri psychickom prieniku premenil v kozmickom priestore na znaky.

15. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F). Cez mozoček dokázal vo vešteckom výkone zaznakovať energie a potom vybrať tie najvhodnejšie.

Pridaj komentár