Teoretická úvaha k transformácii zmyslov na ezoterické zmysly. V zásade má každý človek cvičené a školené zmysly v prvom rade na to, čo sa deje v jeho okolí. Oči prijímajú obrazy a zadný zrakový mozog tieto obrazové signály vyhodnocuje. Registruje v neurónoch zadného zrakového mozgu zmeny a adekvátne reaguje. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Veštectvo MP3.

Človek prijíma zvukové podnety cez ušný bubienok v uchu. Zvukový podnet sa prenáša na neuróny spánkových lalokov a koná trvalé vyhodnocovanie zmien. Na zistené zmeny reaguje určitou aktivitou. V neurónoch spánkových lalokoch beží trvalá sluchová aktivita. Takýmto spôsobom sú prijímané vône a trvalo vyhodnocované v neurónoch predného mozgu. Z jazyka sú prijímané chuťové podnety a trvalo vyhodnocované spodnou časťou neurónov veľkého mozgu. Tak isto sú prijímané cez svaly podnety pohybové do temennej oblasti mozgu. Všade sa reaguje na podnety zvonka a organizmus určitým spôsobom reaguje.

Človek však svoju pozornosť prenáša aj dovnútra svojho tela a hlavne na proces vnútorného premýšľania. Premýšľanie beží najčastejšie vo zvukovej podobe a to v prednej časti mozgu. V tejto oblasti je časť neurónov navyknutá na to, že vydáva určité zvukové efekty, ktoré človek vedome usmernil do zvuku písmen abecedy.

Človek si vyvinul aj schopnosť vlastnej koncentrácie na niečo vonku alebo v sebe. Centrum tejto schopnosti sa sústrediť a koncentrovať svoju pozornosť na niečo je v neurónoch temenného mozgu. Z tohto centra sa vie človek skoncentrovať napríklad do očných buliev, do ušných bubienkov, do jazyka, do nosa a svalov na tele. Tak isto sa vie skoncentrovať na proces vnútorného premýšľania pomocou zvukov.

No na vyberanie spomienok z pamäte potrebuje človek najčastejšie koncentráciu do očných buliev a pohybom týchto buliev je schopný vyberať spomienky z pamäte. Teda ide o to, čo už niekedy prežil a potom uložil do pamäte a podľa potreby si vyberie tieto spomienky. A môžeme povedať, že si spomenul. No na to, aby si spomenul, potrebuje centrum fantázie a vybraté spomienky v podobe neurónových záchvevov pretlmočiť do obrazu, zvuku, vône, chuti alebo predstavy pohybu. Pokiaľ si človek spomenie na niečo, tak má pocit drobných nervových záchvevov, ale nič nepočuje a nič nevidí. Musí tieto nervové záchvevy premeniť v centre fantázie na spomienku. V tomto centre fantázie človek vytvorí obraz, pocit, zvuk, vôňu a chuť.

Za bežných okolností sa človek málokedy koncentruje dovnútra svojho tela. Spraví tak iba pokiaľ dostáva z tela napríklad pocity bolesti. A tu niekde začína prvý rozdiel medzi bežným človekom a ezoterikom, ktorý sa naučí koncentrovať do tela a niektorých častí viacej a intenzívnejšie ako bežný človek. Dokonca k základnému výcviku ezoterika patrí naučiť sa koncentrovať do každej oblasti svojho tela a k tomuto účelu si berie na pomoc poznatky medicíny a to hlavne medicínsky atlas.

Ezoterik sa naučí koncentrovať na úroveň orgánov v tele a tak isto sa musí naučiť vyhodnocovať nervové impulzy z oblasti orgánov. Ezoterik sa koncentruje na srdce. Zároveň v oblasti pre fantáziu si spomenie na dve srdcia, jedno je zdravé a druhé choré. Nervový vzruch z fyzického srdca napúšťa do jednej aj druhej predstavy. Zisťuje, ktorá predstava prináleží k prijatému nervovému vzruchu. To je už veštecký ezoterický výkon. A takto musí ezoterik školiť všetky svoje zmysly, aby vedeli vyhodnotiť z tela prichádzajúci nervový vzruch.

Keď si niekto spomína na niečo, do centra fantázie príde iba nervový vzruch z neurónov a tie sa prekódujú do určitých hmatových, čuchových, obrazových a zvukových pocitov. Aj tu funguje prekódovanie nervového vzruchu z pamäte. To si málokto uvedomuje, že keď si na niečo spomíname, tak nám neuróny z mozgu pošlú iba množstvo nervových impulzov do oblasti centra pre fantáziu. Skutočné spomienky zostávajú v neurónoch a opustia ich iba počas klinickej smrti, ktorá prechádza do reálnej smrti.

Ezoterik sa musí naučiť skoncentrovať do orgánov a systémov svojho tela. Hovoríme o makrosvete. No musí sa vedieť skoncentrovať aj do buniek a na to už potrebuje schopnosť rozkmitať vyvrátené oči dovnútra, končeky prstov, hlasivky v hrdla alebo pobrušnicovú blanu v brušnej oblasti. Tento stav mu dovoľuje koncentráciu a psychický prienik do buniek tela. K tejto koncentrácii si požičia atlas buniek ľudského tela. Najlepšie autentické fotografie z elektrónových mikroskopov. A znovu prijaté nervové impulzy z určitého množstva buniek sa musí naučiť dekódovať v centre fantázie.

Bežný človek nedokáže vnímať bioenergie, ktoré sa tvoria v organizme, tak isto neovláda techniku vnímania prietoku magmatických energií cez organizmus a úplne nedostupné bude vnímanie energií z kozmického priestoru ako je napríklad slnečná a mesačná. No ezoterik sa musí naučiť koncentrovať sa na tieto pochody v tele a získať o nich nervový vzruch. Najčastejšie sa tak deje cez zmyslové centrá v spánkových lalokoch, ktoré majú na starosti spracovanie sluchových podnetov. Ezoterik nebude takéto vyhodnotenie robiť v neurónoch spánkových lalokov, ale v centre fantázie pre obnovenie spomienok. Ezoterik nikdy nevyhodnocuje nervový vzruch z vlastnej koncentrácie v zmyslových centrách či už v zrakovom mozgu, spánkovom mozgu, temennom mozgu, prednom mozgu. Vždy všetko vyhodnocuje v centre spomínania a fantázie. Do centra fantázie privedie nervový vzruch z určitej oblasti tela a tu ho vyhodnotí cez spomienky zvuku hučania trafostanice, vysávača alebo motorčeka.

Tak isto sa ezoterik na rozdiel od bežného človeka naučí vyberať spomienky na základe práce mikropohybu svalov na prstoch a rukách a nebude to robiť bežne cez svaly očí a koncentráciu na očné buľvy. Tak isto nie cez podobný systém ucha, jazyka, sliznice nosa a svalov tváre. Všetko príliš zaťažuje a poškodzuje tieto oblasti. Ezoterik nevyhodnocuje nervový vzruch z tela na neurónoch zmyslových centier ale v centre fantázie, kde robí proces spomínania.

Dokonca ezoterik sa naučí koncentrovať priamo do neurónov v zmyslových centrách videnia, počutia, čuchania, chutnania, pohybu priamo bez sprostredkovania pohybu svalov prstov. To je najlepšia technika. Tak isto sa ezoterik naučí aktívne koncentrovať do centra premýšľania a centra fantázie. Vyzerá to asi tak, že keď sa do diaľky skoncentruje bežný človek, tak zaostrí cez koncentráciu do očných buliev. Ezoterik zaostrí v zadnom zrakovom mozgu a priamo v neurónoch a očná buľva a okolie zostáva v kľude. Má to veľkú výhodu nevysiľovania a nepreťažovania očí.

Ezoterik veštecky pracuje vždy v centre fantázie a tu realizuje veštecké výkony. Naučí sa naraz do centra fantázie vložiť napríklad o sebe množstvo spomienok na svoju postavu. Ide o fotografie, ale aj spomienky, keď sa videl v zrkadle. Všetky tieto spomienky sa ezoterik naučí spojiť a vytvoriť o sebe priestorovú predstavu ako sochár. Tak isto môže ezoterik popracovať na mnohorozmernej predstave napríklad kocky. Postupne sa naučí naraz a to pripomínam v jednom okamihu vidieť kocku zhora, zdola, zboku, zľava, sprava, zozadu a spredu. Môže kocku vidieť aj z rôznych uhlov. Všetko zrealizuje v centre fantázie. Ezoterik takéto priestorové vnímanie vybuduje postupne v rámci nácviku.

Aby sa ezoterikovi pracovalo v mozgu rýchlo, môže si rozšíriť vedomie na povrch veľkého mozgu. Keby sa bežný človek testoval vo vnútri hlavy, tak by zistil, že jeho vedomie vo vnútri hlavy je o veľkosti pingpongovej loptičky. Niekedy menej niekedy viac. A v prípade vešteckých výkonov v centre fantázie je potrebné rýchle prisúvanie spomienok z pamäte do centra fantázie. To sa ťažko robí s bežným vedomím, ktoré je najčastejšie v strede hlavy. A tak ezoterik pre vnímanie svojej duchovnej cesty potrebuje rozšírené vedomie. Dosahuje ho technikou predstáv chodenia po ulici v prednej časti hlavy, v zadnej časti hlavy, v ľavej a pravej časti v oblasti spánkových lalokov. Robí rozšírenie vedomia hore predstavou chodenia po rebríku a do spodnej časti mozgu sa dostáva predstavou lezenia do studne.

Z centra fantázie je potrebné presunúť vzniknuté veštecké obrazy do zadného zrakového mozgu a odtiaľ cez očné buľvy na papier pred sebou, kde má nakreslenú postavičku. To už ezoterik pracuje v aure svojho tela.

Pre ezoterika je najvhodnejšie robiť veštecké výkony v centre fantázie a k tomu pridať kozmické vedomie, ktoré je dopodrobna prepracované v Kozmos sekcii. Cez kozmické vedomie môže ezoterik psychicky prenikať všade, kde to potrebuje. Výnimku tvoria spomienky mŕtvych ľudí a zvierat, kde treba ovládnuť klinické vedomie opísané v Plazmatickej škole. Tak isto sa veštecký výkon robí v centre fantázie. No v zásade treba, aby ezoterik dokázal robiť veštecké výkony v každej oblasti duchovna.

Treba si uvedomiť, že ezoterické veštectvo je trochu iné ako bežné veštectvo veštíc a astrológov a celkovo osôb venujúcim sa klasickému veštectvu napríklad cez tarotové karty.

Pridaj komentár