Novšia teoretická štúdia o siedmych duchovných cestách, ktoré by mal za svojho života absolvovať ezoterik. Sú doplnené o ďalšie dôležité kombinácie jednotlivých duchovných ciest. Ezoterik si tu vhodne uvedomí svoje duchovné ciele a lepšie pochopí, kadiaľ sa má uberať duchovná cesta a čo na nej treba dosiahnuť. Ezoterik túto štúdiu môže pojať ako strategický cieľ na svojej duchovnej ceste.

PRVÁ DUCHOVNÁ CESTA VEĽKÉHO MOZGU
Úvaha o tom, kam budú naše kroky viesť na duchovnej ceste do budúcich dní. Pohľad na 7 duchovných ciest, čo sme v nich dosiahli, kam sa budeme uberať ďalej a čo budeme musieť zvládnuť.

Moderný ezoterik si uvedomuje, že ezoterika ako duchovná cesta musí do seba nabrať poznatky dnešnej doby a aktualizovať duchovnú cestu. Tak isto si moderný ezoterik uvedomuje, že treba vešteckými metódami skúmať tých, ktorí realizovali duchovnú cestu. Tak isto si uvedomuje, že duchovná cesta by nemala stáť na chorobných stavoch.

Na základe vešteckého bádania a skúmania, ktoré môžeme zaradiť do kategórie nepriamych dôkazov, sme vytýčili 7 možných duchovných ciest. Dali sme im aj pevný základ a to do oblasti výskytu neurónov v ľudskom tele.

Teda je tu prvá možnosť duchovnej cesty cez neuróny veľkého mozgu a touto cestou idú zvyčajne osoby, ktoré prežili klinickú smrť alebo precvičili techniky, ktoré tento stav navodzujú. V ezoterike hovoríme o klinickej ceste, v medicíne hovoríme o prežití klinickej smrti. Pri klinickej smrti alebo cvičeniach sa ľudské vedomie a ľudská koncentrácia presúva na povrch veľkého mozgu a odtiaľto má možnosť prenikať do zvláštnej dimenzie, kde sú uložené spomienky ľudí a zvierat. Tak isto sú tu uložené spomienky organického života v kozme, ktorý zomrel alebo úplne vyhynul. Treba si uvedomiť, že nie každý si musí byť vedomý, že prešiel procesom klinickej smrti. Môže sa tak udiať počas embryonálneho vývoja alebo počas nočného spánku a vtedy si toho nie sú osoby vedomé. Ďalší problém je, že osoby síce prežili klinickú smrť, ale si nič nepamätajú. Aj ezoterik, ktorý nacvičuje klinickú psychiku, nemusí vedieť zmyslami vnímať, čo robí a kde sa psychicky prebúral. Ezoterik potrebuje prejsť vešteckým naladením zmyslov, aby procesy klinickej cesty mohol aj vhodne vnímať.

Klinická cesta sa snaží o prieniky do tejto dimenzie sveta, nejde tu o psychický prienik do svojich spomienok a predstáv fantázie. Niektorí môžu skutočne prenikať iba do svojej prebujnenej fantázie. A o to ezoterikovi nejde. Ezoterik kopíruje stavy tých, ktorí klinickou smrťou prešli. Vo svete mŕtvych skúmame spomienky ľudí a zvierat. Naším záujmom je spoznať zákonitosti fungovania tohto sveta a naše skúmania konfrontovať s doterajšími názormi. Nečakám, že bežný laik pochopí, o čom tu píšem, kým sám neprejde procesom klinických cvičení a nepresvedčí sa. Sprostredkované informácie nie sú priamym dôkazom. Ten si musí zadovážiť každý sám. A preto nemá žiadny zmysel niekoho o týchto pravdách presviedčať. Môžete naraziť na nepochopenie a výsmech.

Pokiaľ sa zvládol základný výcvik klinickej cesty, tak je možné začať svet mŕtvych skúmať, zisťovať, čo tam je a ako sa to správa. Aj na takéto bádanie je potrebné špeciálne školenie zmyslov, aby to mohol ezoterik vo svete mŕtvych bádať. Je potrebné skúmať to kolektívne a usilovať sa o racionálny pohľad toho, čo sa vo svete mŕtvych deje. Nie je to jednoduchý proces, ale určite sa postupne zvládne aj vďaka nepriamym vedeckým metódam bádania určitých javov a procesov. Vo svete mŕtvych spomienok sú najzaujímavejšie anjelské sféry, ktoré vytvorili niektorí ľudia, ktorí sú celý život ako malé deti, majú trvale väčšiu detskú žľazu a celý život robili niečo iba s jedným materiálom. Po ich smrti sa ich spomienky uložia do sveta mŕtvych ako spomienky. Názov anjelské sféry dostali pracovne, ale aj preto, že sa objavujú v detskej psychike a detská psychika vie s nimi komunikovať lepšie ako myseľ dospelej osoby. Tak isto zavážil fakt, že tieto sféry porušujú zákon pravdepodobnosti a pokiaľ sú súčasťou ľudskej psychiky, tak tieto osoby sú viac úspešnejšie.

Vo svete mŕtvych sú potom už zaujímavé iba spomienky organického života mimo planétu Zem. Pravdu povediac ľudstvo sa v tomto smere nemá čím pochváliť a vzťah k svetu mŕtvych je viac negatívny a bez záujmu. No to neplatí o niektorých vyhynutých formách organického života, ktoré vedeli veľmi dobre o tejto dimenzii sveta a dokonca bola ich hlavným cieľom. V prípade ľudí ide iba o ojedinelé akcie. Skôr spomienky sa stávajú súčasťou iných, veľmi silne zoskupených spomienok. Tieto sme označili pojmom kozmické inteligencie. Ide iba o označenie a nič viacej. Všetko musí dostať svoj názov, aby sme rozumeli, o čom píšeme a hovoríme. Bádanie a skúmanie kozmických inteligencií sa z oblasti našej Zeme už presunulo hlbšie do našej Galaxie a našich súhvezdí. A bude pokračovať nekonečnými diaľavami sveta mŕtvych spomienok organickej hmoty celého kozmu a celej jeho histórie. Už nebudeme skúmať všetko, ale sa zameriame na špeciálne úkazy, ich pozorovanie a hľadanie zákonitostí, ako to všetko funguje.

Výsledkom ovládania klinického vedomia je zaujatie iného postoja voči tomu, čo sa deje s našimi spomienkami po smrti. Ezoterikovi nie je jedno, čo sa bude diať s tým, čo nameditoval a usiluje sa, aby jeho spomienky zostali pokope a naďalej aktívne fungovali vo svete mŕtvych spomienok. Ezoterik sa vzdáva nereálnych predstáv o svete mŕtvych a berie to, čo tento čudný a pre bežných ľudí nepochopiteľný svet dáva. Ezoterik zmení hodnotový rebríček a svoje spomienky v neurónoch tela považuje za to najcennejšie, čo môže byť. Dá svojim spomienkam hodnotu a vážnosť. Tak isto sa usiluje o reinkarnáciu podľa zásad sveta mŕtvych. Nesmrteľnosť spomienok a ich vytrvalého pokračovania v zhromažďovaní mŕtvych informácií ľudí a zvierat. Tak isto informácií, ktoré vytvoril iný organický život v kozme. Je na každom, aby si slobodne vybral, ako bude žiť a čomu dá prednosť. Nie je tu snaha vás presviedčať o správnosti toho, čo tu prezentujem. Iba vás informujem o takejto možnosti. Je na vás, či sa sami presvedčíte o tom, čo tu tvrdím.

DRUHÁ DUCHOVNÁ CESTA STREDNÉHO MOZGU
Úvaha o tom, ako sa realizuje duchovná cesta práve cez oblasť stredného mozgu. Stredný mozog sa nachádza v strede hlavy a je veľkosti orecha, vo vnútri má asi 24 zhlukov neurónov. Je nutné používať v ezoterike medicínske pojmy, aby ezoterik vedel, o čom píšem a kde sa to má cvičiť.

Druhá duchovná cesta sa týka snových pochodov a snových spomienok, ktoré sú uložené práve v oblasti stredného mozgu. Keď ezoterik zatvorí, oči, zaľahne a začne sa ponárať do nočného kľudu, ktorý voláme spánok, tak aktivitu preberá práve stredný mozog a ostatné neurónové oblasti sa dostávajú do pasivity. Stredný mozog prechádza z denného režimu do nočného. Človek stráca rozumové vnímanie a prechádza do vnímania na základe určitých snových symbolov. Môžeme to nazvať sny.

V ezoterickej literatúre sa hlavne písalo o tom, že si treba počas noci zapisovať sny a pôsobiť na snové pochody cez bylinky, rôzne pyramídy a podobne. To sú nebezpečné techniky, ktoré môžu poškodiť klasický ľudský spánok. Vhodnejšie sú techniky autohypnózy. Ide o stav skľudnenia a stíšenia. Ezoterik príde na hranicu zaspatia a už nejde ďalej k strate kontroly nad sebou. V tomto stave sa trvalo udržuje a môže svet okolo seba alebo v sebe vnímať na základe určitých snových symbolov. Rozumovo racionálne vnímanie je blokované a ezoterik sa ocitne rozumovo na úrovni dieťaťa materskej škôlky. V tomto stave môže ezoterik veštecky v centre fantázie vnímať všetko ako v sne. Ezoterik sa ponára do seba a vníma svoje vnútro cez postavy zvierat, bytostí a podobne. Ezoterik sa skoncentruje v tomto autohypnotickom stave napríklad na svoje srdce a vníma ho ako veľkého 7- hlavého draka, ktorý požiera ovce. Všetko je v poriadku, v centre fantázie veštecky dekóduje tieto snové symboly ako intenzívnu činnosť srdca. Takto prejde všetky orgány a časti tela. Vždy všetko vníma v snových symboloch a je to v poriadku.

Ezoterik si v tomto snovom stave nahodí stav klinickej smrti a preniká do sveta mŕtvych spomienok. Podrobne popisujem techniky v Plazmatickej škole. Všetko napríklad vníma ako svietiacu hviezdu a okolo množstvo drobných anjelikov. V centre fantázie to veštecky dekóduje ako prienik do sveta mŕtvych spomienok. Napríklad si ezoterik nahodí kozmické vedomie, ktoré popisujem v Kozmickej sekcii. Všetko v autohypnotickom stave vníma ako lezenie po veľkom drakovi, prípadne strome alebo podobne. Keď sa to dekóduje v centre fantázie rozumovo, tak psychicky prenikám do kozmu. Keď prenikám psychicky do oblasti reálneho Slnka, tak to vnímam ako svetelnú postavu s krásnym srdcom. Pokiaľ to dekódujem v centre fantázie, tak prenikám psychicky k astronomickému Slnku. A takto by sme mohli prenikať do energií vlastného tela alebo energií magmatického poľa. Všetko je v poriadku, nastúpili sme cestu vnímania sveta na základe snových symbolov.

Netreba podceňovať tento typ duchovnej cesty, jednoducho ľudia v minulosti nemali tak vyvinuté logické vnímanie a jasné vnímanie reality. No ezoterik chce byť univerzálny a robiť všetky duchovné cesty. Čo keď v reinkarnácii mu bude práve chýbať takéto vnímanie sveta?

TRETIA DUCHOVNÁ CESTA MOZOČKU
Duchovná cesta realizovaná cez mozoček, ktorý sa nachádza v zadnej časti hlavy. Ide o oblasť výskytu neurónov, ktoré dovoľujú ezoterikovi vnímať svet v sebe aj okolo seba pomocou geometrických znakov. Je to cesta kabaly, ktorá psychicky operuje z tejto časti tela a všetko sa vníma pomocou znakov.

Ezoterik má tendenciu prenikať do tejto oblasti psychicky a usadiť sa tu koncentráciou a silou vôle. Po psychickom prieniku do tejto oblasti dokáže ezoterik pomocou centra fantázie vnímať, ako mozoček sníma všetky procesy v tele a prepracováva ich do tvaru geometrických konštrukcií a množstva kombinácii rôznych bodov, úsečiek, priamok a geometrických útvarov. Mozoček spracováva enormné množstvo informácií a aby tento neustály tok informácií zvládol, tak ich kóduje do znakov a značiek.

Ezoterik preniká do každej z 20. častí a ovláda ich svojou vôľou. To mu dovoľuje v prvom rade pracovať s veľkým množstvom informácií aj z oblasti ezoteriky. Až keď sa ezoterik venuje meditáciám a duchovnej ceste mnoho rokov, je potrebná pomoc mozočku, ktorý s enormným množstvom informácií pracuje rád a nahradí ľudský spôsob myslenia, ktorý nedokáže naraz pracovať s takým množstvom informácií. Pokiaľ ezoterik nezvládne duchovnú cestu cez mozoček, nebude mu sprístupnená cesta do ezoteriky ganglií, ktorých je veľké množstvo a sú okolo každého orgánu, každej časti tela. Pod gangliami si predstavujte drobné špendlíkové hlavičky plné neurónov. Bežná ľudská myseľ sa dokáže naraz koncentrovať tak akurát na 10, ale nie na 500 ganglií. To je za bežných okolností vylúčené, ale cez mozoček je to možné. Teda pokiaľ ezoterik nezvládne duchovnú cestu cez mozoček, je blokovaná cesta aj do ezoteriky ganglií.

Ezoterik musí zvládnuť duchovnú cestu mozočku aj z dôvodu psychického prieniku do neurónov v bunke. Nedá sa poriadne ani spočítať, koľko má človek v tele buniek a je úplne nemožné preniknúť psychicky naraz do všetkých buniek tela. No s mozočkom to nie je žiadny problém. Čím po mozočku žiadate extrémnejšie množstvá, tým radšej ich spracuje. A tak duchovná cesta mozočku je vstupná brána do dvoch oblastí: duchovná cesta ganglií a duchovná cesta buniek.

Ezoterik potrebuje duchovnú cestu mozočku aj do sveta mŕtvych spomienok, do psychického prieniku do kozmických diaľav, do magnetických záznamov v magmatických poliach Zeme, ale aj jednotlivých planét. Tu sú uložené spomienky ľudí a zvierat celej histórie ľudstva. Ezoterik bude potrebovať mozoček aj pri reinkarnačných pochodoch okolo svojich spomienok, ktorých je v mozgu uložené extrémne množstvo. A bez mozočku sa bude programovanie a špeciálne ošetrenie spomienok všetkého druhu robiť tak isto veľmi ťažko. Jednoducho robiť ezoteriku bez duchovnej cesty mozočku sa nedá a skôr či neskôr ezoterik narazí na potrebu realizovať aj duchovnú cestu mozočku.

Tak isto ezoterik bude potrebovať pri rôznych prienikoch do kozmu a sveta mŕtvych rýchlo vyhodnocovať miliardové vzdialenosti vo svetelných rokoch. Bez mozočku a znakov, ktoré produkuje, ťažko vyhodnotí to, čím prechádza a kde sa má koncentrovať. Ezoterický prieskum je bez mozočku a duchovnej cesty cez mozoček galejnícka práca s mizernými výsledkami.

ŠTVRTÁ DUCHOVNÁ CESTA MIECHY
Duchovná cesta, pri ktorej ezoterik preniká do neurónov miechy. Miecha a neuróny sú uložené v chrbtici. Neuróny sú skoncentrované v strede miechy do hrúbky tenkej nitky, ktorá ide zo stredu mozgu až po kostrč. Nie je jednoduché pre ezoterika sem psychicky preniknúť aj z dôvodu tenkej vrstvy neurónov.

Ezoterik má znovu možnosť prenikať do miechy na rozumovej báze a to najlepšie pomocou röntgenových snímok vlastnej chrbtice. Ide o rozumový prienik tak dobrý na veštecké zdiagnostikovanie stavu chrbtice. A to je asi všetko. Možno do miechy prenikať v autohypnotickom stave a vnímať tento prienik na základe snových procesov. Možno na základe rezonancií Silva školy prenikať do buniek miechy. Ale my do miechy chceme prenikať za účelom hlbšej komunikácie a otvorenia toho, čo neuróny miechy dokážu. A na takýto prienik je potrebný špeciálny prístup, pri ktorom sa dáva viac pozornosti na samotný pohyb ako na objekty alebo predmety. A ďalej si treba uvedomiť, že na psychický prienik do miechy treba všetko vyjadrovať pohybom a všetko ovplyvňovať iba cez pohyb. Teda pokiaľ likvidujete škodcu na poliach, tak to spravíte výhradne cez miechu a budú to určité pohyby s určitými predmetmi. Má to svoj účinok, ale nie tak silný ako vyzbierať škodcu, prípadne ho posypať chemicky. Už nehovoriac o likvidácii škodcu biologicky alebo geneticky. Pokiaľ chcete hovoriť o magickom ovplyvnení škodcu, tak musíte to vyjadriť cez určitý rituál a nie hovorovo alebo o tom napísať.

A k tomuto prieniku je najvhodnejšie použiť staré klasické čarodejnícke rituály, ktoré sa tradíciou odovzdávajú v rodinnom zväzku alebo ako základ kmeňového konania. S takýmto materiálom treba seriózne pracovať a preniknúť do miechy realizovaním v predstavách s tým, že pozornosť je zameraná na pohyb v magickom rituáli. V žiadnom prípade tu nechcem kriesiť tento typ myslenia. Ale ide o to, aby sme ovládli fenomén pohybu.

A tento fenomén dovolí napríklad v kozmickom vedomí, aby sme psychicky prenikali stabilnejšie a silnejšie. Tak isto pri psychickom prieniku do sveta mŕtvych spomienok je klinický prienik silovo istejší a jasnejší. Nehovoriac o potrebe reinkarnačných ambícii, kde vybraté spomienky treba dôsledne ritualizovať.

Duchovná cesta cez miechu vedie do všetkých 7. neurónových duchovných ciest a dáva im silu pohybu a silu psychického uchopenia každej duchovnej cesty.

PIATA DUCHOVNÁ CESTA BRUŠNÉHO MOZGU
Duchovná cesta do brušného mozgu, ktorý sa nachádza v stenách tenkých a hrubých čriev. Ide tu o piatu duchovnú cestu do neurónov, ktoré sú v črevách a majú tvar špendlíkových hlavičiek poukladaných husto vedľa seba.

Znovu je tu možnosť prenikať do brušného mozgu na základe röntgenových snímok a to vlastných čriev, prípadne na základe anatomických obrázkov. Takýto prienik cez systém rozumu dovoľuje iba veštecké zdiagnostikovanie danej oblasti. No ezoterik sem bude prenikať na základe stavu dieťaťa v materskej škôlke. Ide teda o prienik na základe symbolov a nie rozumový. Na prienik sa používa predstava jaskyne. A tu je niekoľko možností. Do jaskýň sa môžu dávať predstavy úcty k životu. A to sú skoro všetky náboženské systémy, ktoré majú úctu k životu, vzájomnému pomáhaniu, láske a súcitu. To je cesta uctievačov života. Je možná cesta aj uctievačov deštrukcie a nenávisti voči životu, ľudskej dobrote a láske. V žiadnom prípade ezoterik nejde touto cestou a v plnej miere ju odsudzuje. Ezoterik tu je v pozícii uctievača stavov blížiacich sa smrti. Ezoterik si stavy blížiace k smrti váži mimoriadne a akt smrti považuje za ten očakávaný okamih odchodu v podobe spomienok do sveta mŕtvych. Tak isto ezoterik svoju koncovú duchovnú cestu smeruje nie do sveta živých, ale do sveta mŕtvych.

Ezoterik sa pudom v brušnom mozgu vyhráža výhradne mentálne v centre fantázie smrťou a sebapoškodením. Robí tak zámerne, aby v črevách prinútil pudy, aby sa starali o jeho zdravie až na úrovni buniek. Ide o pud sebazáchovy, ktorý chráni človeka, aby si neublížil. Ide o pud rozmnožovací, ktorý núti človeka k rozmnožovaniu a ide o pud teritoriálny, ktorý pomáha človeku orientovať sa v priestore. Tieto pudy je možné prinútiť, aby sa veľmi vzorne starali o dlhovekosť, život bez chorôb s veľmi dobrou mikroflórou v tele. No ezoterik si uvedomuje, že tieto pudy bez vyhrážok nebudú realizovať veci okolo dlhovekej bezchorobnosti.

Posledný štvrtý pud je v neurónoch tenkých čriev a má na starosti orgániky v bunkách a delenie buniek. Aspoň si to myslíme. Aj tu je nutnosť vyhrážania sa pomocou určitých symbolov. Je potrebné cez toto centrum realizovať všetky prieniky do buniek. Brušný mozog nedovolí také rezonancie a kmitanie, aby poškodili bunky a ich jadrá. Čo ezoterik musí rešpektovať. A preto pokiaľ realizuje aj 7. duchovnú cestu dovnútra buniek, tak musí ísť cez brušný mozog v tenkých črevách.

Cez brušný mozog je duchovná cesta mimoriadne atypická a skôr smeruje do oblasti starostlivosti o ezoterikove fyzické, ale aj psychické zdravie. A to ezoterik rešpektuje a nerobí nikdy svoju duchovnú cestu na úkor zdravia a šťastného osudu.

ŠIESTA DUCHOVNÁ CESTA DO GANGLIÍ
Šiesta duchovná cesta ide cez psychický prienik do ganglií v tele. V zásade sú tri centrá ganglií a to sú dve ganglie veľkosti palca ruky v hlave, za žalúdkom a za mechúrom. Na tieto veľké ganglie nadväzujú menšie ganglie veľkosti špendlíkovej hlavičky a tých je veľké množstvo. A pokiaľ chceme k nim prenikať, je potrebné ovládať ezoteriku mozočku.

Ezoterik môže psychicky prenikať do ganglií na základe anatomických obrázkov tejto oblasti. Ide o rozumový prienik. Ezoterik do ganglií môže prenikať na základe symbolického myslenia, ktoré stojí na vyjadrovaní sa pomocou obrázkov. Myseľ dieťaťa z materskej škôlky. Ezoterik môže do ganglií prenikať z pozície zvieraťa, alebo inak povedané, ako malé dieťa. Ezoterik môže prenikať do ganglií znakovo cez mozoček. Ezoterik môže prenikať do ganglií cez miechu ako prejav pohybu v gangliách. Ezoterik môže prenikať do buniek ganglií na základe brušného mozgu v tenkých črevách a k tomu rezonovanie membrán, ktoré sa učí v Silva škole.

Ganglie sú v koži a ezoterik sem prenikne za účelom dosahovania stavov stigmatikov, ktorí majú po tele rany. Rany sa nasugerujú, ezoterik im uverí a sugeratívne sa ganglie presunú na rôzne miesta. Zmyslom stigmatického vedomia je silná aktivita spomienok po smrti človeka.

Ganglie sú v nervovom systéme a psychický prienik sem dovoľuje prenikať do všetkých častí výskytu neurónov. Psychické prieniky do neurónov by mali kopírovať nervovú sústavu a ganglie na nej. Ezoterik by nemal robiť psychické prieniky do tela mimo nervový systém, mohlo by to poškodzovať psychiku.

Ganglie sú okolo orgánov a neurónových oblastí. Psychický prienik do ganglií vedie k jednej z najvýznamnejších duchovných ciest a to je kozmické vedomie, ktoré dovoľuje ľudskej mysli prenikať do reálneho kozmu. A v podstate je do najhodnotnejšia duchovná cesta.

Ganglie sú na lymfatickom riečišti a ezoterik sem preniká za účelom vnímania bioenergií vlastného tela, ktoré sa produkujú priamo v bunkách alebo ako proces trávenia. Ezoterik sugeratívne v predstavách premiestňuje všetky ganglie do jedného miesta v tele.

Ganglie sú okolo hormonálnych žliaz a sugeráciou premiestnenia všetkých do jedného miesta môže vnímať záznamy o ľudských osudoch v magnetických poliach Zeme, ale aj iných planét.

Ganglie sú aj okolo krvného riečišťa. Ezoterikov psychický prienik do tejto oblasti dovoľuje plastické a až priestorové vnímanie predstáv v centre fantázie.

Ganglie sú aj v kostiach. Prienik do ganglií dovoľuje ezoterikovi veľmi racionálne vnímanie duchovnej cesty.

Ganglie sú aj v tuku ľudského tela. Psychicky prienik do týchto ganglií tuku dovoľuje ezoterikovi vnímať veľmi dobre biochemické pochody, ktoré súvisia s orgánikmi v bunkách.

Ganglie sú aj vo svaloch ľudského tela. Psychický prienik do týchto ganglií dovoľuje vnímať magnetické a elektrické energie, ktoré prúdia z planét do ľudského tela.

Ganglie sú aj v chrupavkách ľudského tela. Psychický prienik do ganglií chrupaviek dovoľuje ezoterikov vnímať dobre sexuálne energie vlastného tela.

Sami môžete vidieť, že táto oblasť duchovnej cesty poskytuje množstvo možností, ale najhodnotnejšie je kozmické a stigma vedomie.

SIEDMA DUCHOVNÁ CESTA DO BUNIEK
Posledná duchovná cesta, pri ktorej treba použiť duchovnú cestu cez mozoček a zároveň duchovnú cestu cez brušný mozog v tenkých črevách. Základom takejto cesty je Silva škola, ktorá sa zaoberá kmitaním, vibrovaním a rezonanciou niektorej oblasti membrán ľudského tela. Napríklad hlasivky a špeciálny spôsob dýchania. Pobrušnica a tlak svalov žalúdka na ňu. Sú aj iné možnosti.

Ezoterik znovu preniká do určitej oblasti výskytu malého množstva neurónov aj v samotných bunkách. Znovu sem môže prenikať rozumovo za pomoci elektrónových obrázkov buniek, orgánikov buniek a jadier buniek. Tak isto sem môže prenikať zo zvieracej mysle na základe pohybov buniek. Môže sem prenikať symbolicky a vnímať to pomocou obrázkov. No podmienka je, aby vždy prenikal do určitého množstva buniek veľkosti malej guličky a nikdy nie do jednej bunky. Tak isto už musí ovládať duchovnú cestu mozočku a duchovnú cestu brušného mozgu uloženého v tenkých črevách.

Základom zostane vždy rezonujúca, kmitajúca a vibrujúca myseľ. Táto duchovná cesta je domovom Silva techník. Ezoterik sa musí naučiť rozvibrovať membrány svojho tela a cez tieto prenikať dovnútra buniek. Je to jedinečná cesta, na ktorú sa môžu napájať hlavne cesty ganglií do kozmického vedomia a cesta veľkého mozgu do sveta mŕtvych spomienok.

Ide v podstate o to, že psychický prienik do buniek tela dovoľuje, aby sa všetky zmyslové centrá podieľali na prienikoch komickým vedomím do kozmu alebo sveta mŕtvych spomienok, prípadne do svojich spomienok alebo do magma energií pretekajúcich objektmi okolo nás. Ezoterik si musí zvyknúť na takýto netradičný stav, kde sa na vnímaní všetkého podieľajú priamo bunky celého tela a to je veru úplne iné vnímanie duchovných procesov ako je bežné.

No to jedinečné pre bunkovú ezoteriku je kozmické vedomie prepojené na bunky tela a kontaktujúce organickú hmotu. Organickú živú hmotu v kozme možno kontaktovať cez kozmické vedomie aj bez bunkového vedomia. No pokiaľ dosiahnete úroveň spojenia kozmického a bunkového vedomia, je možné sa s organickou hmotou v kozme kontaktovať úplne inak ako iba cez kozmické vedomie. Z takéhoto kontaktu vzniká odtlačok v psychike človeka. Možno to opísať ako energetický odtlačok, ktorý sa podobá niečomu ako keby ste mali balón na hlave alebo na tele. Tento fenomén vzniká práve pri kontakte cez kozmicko bunkové vedomie.

No upozorňujem, že tieto odtlačky v sebe nesú určitý stupeň intelektu, pôsobia do psychiky človeka a hlavne na jej činnosť. Ezoterik môže prijímať takéto odtlačky do svojej psychiky, ale iba na čas a potom musí zvládnuť techniku ich likvidácie. Prípady, ktoré sme veštecky prešetrovali, nakoniec mali veľké duševné problémy. No nie všetky takéto balónové odtlačky sú devastačné. V niektorých kultúrach prijímali niektorí jedinci tieto odtlačky a menili svoje psychické vnímanie. Pre ezoterika na duchovnej ceste je to jedinečná možnosť ďalších duchovných ciest. Takýto odtlačok nechá pôsobiť do svojej psychiky, uvidí, ako sa zmení jeho vnímanie a čo nové bude môcť vnímať. Po čase sa ho bezpodmienečne zbaví. Odporúčam, aby nikto v tomto smere neexperimentoval, pokiaľ neovláda ostatné duchovné cesty. Psychické riziko je vysoké.

Táto oblasť dáva jedinečné možnosti iných pohľadov na svet, ktoré nie sú možné bežnou ľudskou mysľou. Tieto úkazy možno nájsť aj v oblasti UFO prípadov, avšak nie všetky prípady UFO musia súvisieť s touto oblasťou ezoteriky.

DRUHÁ A TRETIA DUCHOVNÁ CESTA VEŠTECTVA
Pohľad na prepojenie dvoch duchovných ciest a to duchovnej cesty do mozočku a duchovnej cesty do stredného mozgu. Ide o vzájomné vedomé prepojenie týchto dvoch ciest, ktoré nakoniec vo vzájomnej spojitosti vytvárajú základ vešteckých výkonov do všetkých duchovných ciest.

Ezoterik si uvedomuje, že je potrebné transformovať zmyslové centrá v šedej kôre veľkého mozgu a prispôsobiť ich na vnímanie duchovnej cesty. Musí si vybudovať veštecké zmysly, ktoré sa dokážu skoncentrovať do centra fantázie, kde ezoterik prisúva napríklad nervové podnety z tela, nervové podnety z pamäte. Tak isto do centra fantázie vo veľkom mozgu prisúva magmatické záznamy, ktoré realizuje magnetické pole zemského jadra, ale aj iné jadrá iných planét kozmu. Tak isto musí ezoterik do centra fantázie presúvať odtlačok spomienok vo svete mŕtvych. Ezoterik posúva do centra fantázie aj odtlačok spomienky inej osoby a tu ju dokáže dekódovať. Ezoterik do centra fantázie presúva aj svoje vlastné symbolické snové spomienky, ale aj iných ľudí. Tak isto ich vie správne dekódovať. Do centra fantázie sa presúvajú aj podnety energetické z vlastného tela aj mimo telo. Do centra fantázie sa prisúvajú aj podnety z psychického prieniku do kozmického priestoru a k rôznym objektom v kozme. Do centra fantázie sa presúvajú aj podnety z mozočku v podobe geometrických tvarov a tieto treba tiež dekódovať. Ezoterik do centra fantázie presúva impulzy z mikrosveta na základe kmitania, vibrovania a rezonovania (Silva škola).

Ezoterik sa jednoducho musí naučiť zmyslovými centrami vnímať, čo sem presunul a zároveň to dekódovať čo najracionálnejšie. Nie je to jednoduchý proces, pretože mozog človeka nie je prispôsobený takémuto mimozmyslovému vnímaniu a je potrebné sa vešteckému vnímaniu sveta vycvičiť ako sa len dá. Veľa ezoterikov realizuje duchovnú cestu a nie sú schopní túto cestu vnímať. Veštecky školené zmysly sú najťažším orieškom pre ezoterika na duchovnej ceste a túto prekážku je treba odstraňovať. Ezoterik si uvedomuje, že každá duchovná cesta potrebuje špecifický veštecký výkon.

Ezoterik je osoba, ktorá pre veštecké výkony využije prepojenie dvoch oblastí a to je mozoček a stredný mozog v strede hlavy. Ezoterik zámerne a vedome prepojí pri meditácii tieto oblasti a zároveň musí strácať na čas vešteckého výkonu svoje ego, svoje túžby a vlastnú identitu. Na určitý čas je schopný sa stať napríklad orgánom svojho tela. Ezoterik zabudne na seba a nasugeruje si, že sa cíti ako svoje srdce. Ezoterik zabudne na seba a stáva sa na určitý čas niekým iným. Ako to dokáže matka voči svojmu dieťaťu, ktorá zrazu cíti, že jej dieťa je v nebezpečenstve. Matka stráca svoju identitu a cíti sa plne ako svoje dieťa. Vytvára niečo ako kolektívne vedomie dvoch jedincov. Pripomína to stav siamských alebo jednovaječných dvojčiat. Keď je syn v nebezpečenstve, tak aj matka je v nebezpečenstve, aj keď je v bezpečí domova. Keď matka cíti nebezpečenstvo, tak ho vie preniesť mechanizmom mozoček a stredný mozog aj na syna a varovať ho, aby sa nebezpečenstvu vyhol.

Systém prepojenia mozoček a stredný mozog dovoľuje prepojenie aj na anjelské odtlačky v ľudskej psychike a dovoľuje tušiť, kadiaľ vedie cesta k dosiahnutiu úspechu v pozitívnej línii. Tak isto prepojenie na anjelskú sféru schémou mozoček a stredný mozog dovoľuje ovplyvňovať iné osoby aj v dobrom slova zmysle. Ezoterik týmto systémom sa môže stať aj stromom, určitým miestom a vytušiť nebezpečenstvo. Ezoterik sa môže stať aj zvieraťom a vytušiť nebezpečnú šelmu a jej región. Ezoterik sa môže stať planétou a lepšie ju vnímať. Ezoterik sa môže stať spomienkou na mŕtvu osobu. Ezoterik sa môže stať spomienkami v magmatických poliach Zeme. Ezoterik sa môže stať organickou formou života niekde v kozme.

Ezoterik použije schému duchovnej cesty mozočku a stredného mozgu ako základ vešteckého vnímania do všetkých 7 duchovných ciest cez neurónové oblasti. Koncentrácia na stredný mozog a mozoček dovoľuje sugeratívne a mentálne prehodenie stredného mozgu na miesto mozočku a mozoček sa prehodí na miesto stredného mozgu. V tom momente, ako to spravíte, sa vo vás vytvára nová dimenzia kópie toho, čím v tom momente chcete byť.

7 DUCHOVNÝCH CIEST A AURA OKOLO NÁS
Aurický obal tvoria bioenergie ľudského tela, magnetické energie planét, prachové častice. Každá zo 7 duchovných ciest sa realizuje nie priamo v tele, ale na jeho povrchu.

Je to špecifická oblasť, ktorá zachytáva každú zo 7 duchovných ciest ezoterika cez 7 neurónových oblastí. Ide o to, že každú duchovnú oblasť treba odcvičiť a do určitého stupňa ovládnuť a potom je možné toto ovládnutie presúvať silou vôle a koncentrácie do aury okolo ľudského tela.

V prípade prvej duchovnej cesty cez veľký mozog je aurický obal okolo hlavy ako motocyklová helma a všetko, čo cvičíte v hlave pre zámer dynamizácie, presunúť do tohto prostredia aury a dosahovať väčšiu dynamiku ako keby sa to robilo v tele.

V prípade druhej duchovnej cesty, ktorá ide do stredného mozgu, je aurický obal okolo celého tela vo vzdialenosti asi 10 centimetrov od tela. Duchovná cesta snových symbolov v autohypnotickom stave sa zámerne natláča do miechy okolo tela a pracuje sa v aure z dôvodu silnejšej dynamizácie.

V prípade tretej duchovnej cesty, ktorá ide cez mozoček, sa tak isto geometrické útvary a znaky presúvajú do aury okolo celého tela, ktorá má lúčovitý charakter z jedného bodu z mozočku. Lúčovitá aura je vzdialená od povrchu tela asi 10 centimetrov a geometrické objekty sa vytláčajú zámerne pre prvok dynamizácie do tejto aury na povrchu tela.

V prípade štvrtej duchovnej cesty cez miechu v chrbtici sa aura nachádza od povrchu asi jeden meter. Všetky magické pohyby z neurónov aury sa presúvajú zámerne na povrch tela do tejto aury.

V prípade piatej duchovnej cesty brušného mozgu v črevách sa aurický obal tvorí okolo tela ako priestorové kužele a môžu byť rôzneho množstva. Všetko, čo sa realizuje v tejto oblasti, sa presúva do týchto kužeľov so zámerom o razantnú dynamizáciu.

V prípade šiestej duchovnej cesty cez ganglie svojho tela sa tvorí aura okolo tela ako veľký kotúč od tela vzdialený aj pol metra za podmienky, že ezoterik prenikol psychicky do všetkých ganglií svojho tela a osamotené aurické obaly sa zliali do jedného celku. Ezoterik sem do tohto obalu nad povrchom tela zámerne presúva všetky psychické operácie a to je kozmické vedomie a stigmatické vedomie. No ezoterik môže presúvať aj iné vedomia z oblastí ganglií.

V prípade siedmej duchovnej cesty, ktorá vchádza do jadier buniek, sa tak isto tvorí aura okolo buniek alebo zhlukov buniek a drobné guličky. Pokiaľ ezoterik prenikne do všetkých buniek na základe zvládnutia Silva rezonancií membrán a spolupráce s mozočkom, tak potom v aure vytvorí množstvo väčších guľovitých objektov. A ezoterik ako v predchádzajúcich prípadoch všetko z buniek tlačí do aury na povrchu tela za účelom dynamizácie.

7 DUCHOVNÝCH CIEST A AUTISTICKÁ REINKARNÁCIA
Všetky duchovné cesty sa spájajú v ľudskej pamäti vo forme spomienok. Ezoterik si váži svoje spomienky v neurónoch a pracuje s nimi za účelom vytvorenia určitého balíka informácií, ktoré po jeho smrti budú pokračovať v duchovnej ceste nekonečnom sveta mŕtvych spomienok. Ezoterik sa stáva uctievačom klinickej smrti, pochodov okolo zomierania a nakoniec aj sveta mŕtvych spomienok.

Ezoterik vytrvalo pracuje na všetkých 7. duchovných cestách, ktoré sú viazané v jeho tele na 7 neurónových systémov tela. Neustále veštecky báda a skúma spomienky tých, ktorí realizovali niektorú zo 7 duchovných ciest a je jedno, či títo jedinci robili duchovnú cestu vedome alebo nevedome, prípadne to bolo z dôvodu chorobných stavov u týchto jedincov. Ezoterik by rád prinášal priame a overené dôkazy, ale keďže všetko ide cez psychické procesy, tak priamy dôkaz nie je možný a nepriame dôkazy budú vždy spochybniteľné. Kto sa chce presvedčiť, či prinášame pravdivosť, musí sám absolvovať rôzne druhy ezoterického výcviku a presvedčiť sa osobne cez seba. Bohužiaľ, inej cesty niet.

Ezoterik si uvedomuje, že všetko okolo 7 duchovných ciest ukladá do svojich spomienok do neurónov. A takýchto oblastí ukladania spomienok má ezoterik v sebe sedem. Každá oblasť výskytu neurónov má svoj archív spomienok. Ezoterik vedome preniká do týchto archívov a vedome pracuje so spomienkami, ktoré majú byť súčasťou reinkarnácie. Hovoríme o reinkarnačnom balíku spomienok, ktoré majú po smrti ezoterika prejsť do sveta mŕtvych a tu vyvíjať posmrtnú aktivitu. Táto posmrtná aktivita stojí na programovaní toho, čo tieto spomienky majú robiť a čo majú dosahovať. Toto programovanie nemôže byť ľubovoľné a musí kopírovať zákonitosti vo svete mŕtvych na základe vešteckého bádania sveta mŕtvych spomienok. Na základe tohto bádania ezoterik ustupuje od naivistických predstáv o posmrtnom živote.

Ezoterik si je vedomý, že jeho spomienky po jeho fyzickej smrti môžu vďaka jeho záujmu zostať v celku a naberať ďalšie informácie a ďalej ich spracovávať. Vo svete mŕtvych je to o práci s vlastnými spomienkami a ich trvalým kopírovaním. Vo svete mŕtvych ošetrené spomienky môžu naberať ďalšie spomienky ako foto turista, ktorý si fotí to, čo sa deje v organickom svete, ale aj vo svete mŕtvych spomienok organického života. Tak isto spomienky ezoterika, ktoré sú špeciálne ošetrené cez stavy stigmatického vedomia, magického vedomia, cez kultové objekty, cez záujem o vlastné orgány, cez záujem o foto detských spomienok, o foto buniek tela a kostí, sa po smrti podieľajú na zbieraní spomienok tej organickej hmoty, ktorá nemá záujem o svet mŕtvych a jej spomienky sa dostanú do sveta mŕtvych.

Pokiaľ má reinkarnačný balíček ezoterika potenciálne dostatočnú silu, môže doslova konzumovať aj všetko, čo je slabšie a obsahuje vhodné spomienky. Je to prirodzený proces vo svete mŕtvych. Podmienkou je, aby naberanie spomienok priamo alebo ako foto kópia posilňovalo reinkarnačný balíček priamo vo svete mŕtvych a dávalo mu stále silnejší potenciál. Ezoterikove spomienky putujú alebo pôsobia vo svete mŕtvych do nekonečných nekonečností a do nekonečného priestoru. Je tu možnosť sa aj dostať priamo do organických foriem života, ale za podmienky, že to bude posilňovať to, čo zanechá za sebou vo svete mŕtvych. Tak isto reinkarnačný balíček fotí všetky záznamy z magnetických polí kozmu, ktoré mu vyhovujú.

Ezoterik neustále preniká do kozmických diaľok astronomického kozmu a trvale ho spoznáva. Ukladá tento mechanizmus do svojich spomienok, aby fungoval aj po smrti ezoterika. Trvalo skúma a báda nekonečné diaľky sveta mŕtvych spomienok a vo svojich spomienkach si vytvára na takýto systém návyk trvalého charakteru. Ezoterik už za svojho života musí zmeniť vzťah k svojim spomienkam a pracovať s nimi tak, aby tento návyk sa stal trvalou súčasťou sveta mŕtvych spomienok. Duchovná cesta ezoterika nikdy nekončí a smrť je iba prechodom tam, kde je priateľom večnosť, nekonečnosť a nesmrteľnosť, no v inom zmysle ako sa to vysvetľovalo doteraz.

Nikoho o týchto postojoch nemám chuť presviedčať a ani o tom viesť diskusiu, pokiaľ dotyčná osoba nezvládla stavy klinickej smrti, nechodí do sveta mŕtvych a dáva prednosť svetu živej hmoty pred svetom mŕtvych spomienok. A možno by sa mal každý ezoterik zamýšľať nad tým, čo je to duchovná vyspelosť a čím ju merať. Ja si dovolím tvrdiť, že vzťahom k svetu mŕtvych spomienok.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.