10 šamanov kmeňa Evenkov: Muma, Zawada, Huda, Huum, Zapa, Mudavi, Zooba, Znuba, Ivana, Amupa.

Zahájili sme dlho očakávanú sériu zasvätení najvýznamnejších zasväcovateľov kmeňa Evenkov. Všetci mali jedno spoločné a to, že mali poškodený veľký mozog a zvyčajne niektorá časť ich mozgu nefungovala. Ďalej mali rôznym spôsobom mutovanú nervovú sústavu. Zároveň často chodili do kómy, a tak isto klinickej smrti. Pod klinickou smrťou si predstavíte stav, keď človek dodýcha a už nefunguje, krv sa navalí do neurónových oblastí a nastupuje fáza smrti. Teda u všetkých sa vyskytli spoločné stavy v blízkosti hranice smrti. Vlastne už hlbšie duchovné stavy v živom tele asi nie sú možné. Teda vybrali sme takých šamanov, u ktorých boli najhlbšie možné stavy psychickej patológie a patológie ľudského tela.

Všetkých vybratých šamanov Evenkov sme veštecky ošetrili a zistili, akú patológiu vlastne mali a čo sa v nich dialo. Vešteckými technikami sme zisťovali, že sa im otvárali oblasti amigdaly a vytvárali sa v nich určité energetické postavy poskladané z rôznych predstáv. U šamana Muma to bola postava zmontovaná zo zvieracích koží. U šamana Zawadu to bola postava ducha zmontovaného z častí zvierat. U šamana Huda bola vytvorená energetická postava z kusov hadov. U šamana Huum bolo energeticky vytvorená postava z rýb. U šamana Zapa to bola postava zložená napoly z vtákov a koží zvierat. U šamana Mudavi bola energetická postava zmontovaná z peria a sivastej hmoty. U šamana Zooba sa objavila energetická postava veľkého zatočeného hada. U šamana Znuba bola vytvorená energetická postava z častí hlodavcov. U šamana pod pracovným označením Ivana to bola postava z častí jašteríc. U šamana Amupa bolo energetické telo vytvorené z machu a lístia.

Počas zasvätenia som sa stal médiom a na základe prieskumu šamanov kmeňa Evenkov vybral 10 najlepších z celej histórie tohto šamanského rodu. Tentokrát som zasväcoval pomocou svojich chodidiel plne na základe pokynov historických zasväcovateľov Evenkov. Narobilo to trochu problémy, ako pokladať chodidlá na zasväcované osoby. Nakoniec si zasväcované osoby otočili stoličky tak, aby mali vzadu voľný chrbát. Zosal som na šedú kôru veľkého mozgu informačné pole historických šamanov rodu Evenkov. Vešteckými schopnosťami som sledoval pokyny jednotlivých informačných polí šamanov. Vždy chceli aby som položil na chrbát danej osoby celé chodidlo a zasväcovaná osoba sa začala cez chrbát tlačiť dozadu. Tento stav uvoľňoval priechod do mozgu a celého tela. Cez tento kanál položenej nohy sa skopírovala postava ducha z aurického obalu. Kópia sa presunula dovnútra tela zasväcovanej osoby. Takto sa môže zasvätená osoba bez problémov kontaktovať s božstvom alebo duchom zasväcovateľa z rodu Evenkov. Zasvätená osoba si za účelom liečby, meditácie alebo vešteckého zasvätenia vždy môže z tejto roviny vytiahnuť niektorú postavu ducha alebo božstva.

Zasväcované osoby si pred sebou kreslili veľkú postavičku a spolu ju napĺňali obrázkami rôznych zvierat ako boli časti medveďa, hada, potkanov, vtákov, rýb. Tak isto z častí rôznych jašterov, z machu a lístia. Zasväcované osoby si potom mohli ľahšie predstaviť, o čom to vlastne všetko bude.

Pri všetkých rituáloch sa v realite žijúcich šamanov používalo množstvo mäsa, krvi, ľudských orgánov. Úplne reálne robiť magické rituály sa nedalo z dôvodu etického a praktického. Tie zvieracie by sa dali aj zohnať. Všetko prebiehalo vo forme rituálnej s tým, že som zosával informačné polia zabíjaných ľudí a zvierat podľa okolností. To dostatočne postačilo realizovať rituály v ich štandardnej rovine. Namiesto nasekaných ľudských a zvieracích častí slúžili obrázky zvierat. Namiesto krvi tu bola vodou riediteľná červená farba. Mali sme aj čerstvé mäso na navodenie vhodnej nálady.

Zasvätenie prebehlo bez komplikácií a odteraz budeme môcť šamanizmus cvičiť v jeho najhlbšej podstate a nie iba ako beletristickú fantáziu. Dotyčná zasvätená osoba si navodí stav zo zasvätenia a bude precvičovať šamanstvo inak ako doteraz a to vždy v spojení s niektorým historickým zasväcovateľom rodu Evenkov. Tak isto sa každej zasvätenej osoby budú doteraz napísané knižky o šamanoch zdať ako uletené sprostosti. Celkovo to bol fantastický zážitok preniknutia do skutočného šamanstva.

VIAC FOTOGRAFIÍ V GALÉRII ZASVÄTENÍ – ZASVÄTENIE EVENKOVIA 3B.

Pridaj komentár