Ego. Koncentrácia na ego. Spomienky na ego. Neurónové oblasti. Spomienky iba spomienky a žiadna fantázia. Budovanie sily vôle zo spomienok. Zo spomienok to ide do neurónových oblastí samé. Tento zápis bol zhotovený na základe meditačných cvičení a má aj svoju autentickú zvukovú nahrávku MP 3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Spomienka na počítač ako centrum riadenia niektorej oblasti ľudského tela. Obrázok šrotoviska ako nefungujúce centrum. Veštecký výkon za použitia spomienok a iba spomienok. Kmitajúce objekty zo zasvätenia. Energetická liečba na základe fantázie a vytváranie predstáv bez použitia spomienok. Liečba pomocou fantázie toho, čo bude zajtra a pomocou kmitajúcich objektov. Príprava na tvrdé technické zasvätenie Silva.

Pokračujeme do vnútra Silva techník. Máme za sebou nižšie formy zasvätenia do kmitajúcich objektov, ktorých základ sú zvuky v podobe úderov na kovové predmety. Teda skôr zvuky ako kmitajúce objekty vzniknuté na základe kmitania, vibrovania a blikania. Tento stupeň zasvätenia postačuje na súčasnú úroveň. Kmitajúce objekty sa dostali do aurického obalu zasvätenej osoby na základe odkopírovania týchto objektov z aury historických osôb do aury zasvätených osôb. Okolo objektov získaných zasvätením vzniká množstvo otázok. Treba si uvedomiť, že osoby, ktoré počas svojho života vytvorili vo svojej aure kmitajúce a vibrujúce objekty, mali určitým spôsobom poškodené nervové zakončenia. Vytvárali v aure objekty, ktoré obsahujú ich získané skúsenosti. Teda takéto objekty môžu so zasvätenou osobou aktívne spolupracovať, a pokiaľ má záujem, odovzdávať jej svoje skúsenosti.

Meditáciu sme začali práve takouto aktivizáciou kmitajúcich objektov a vzájomnou spoluprácou s objektmi. Meditácia je istejšia a dá sa razantnejšie napredovať. Rozhodujúci moment Silva meditácie je pracovať výhradne zo spomienok. Teda si spomeniete, ako sme cvičili Silva techniky v minulosti a v žiadnom prípade nepoužívate fantáziu a vnútorné premýšľanie. V predstavách si vyberiete obrázky kmitania, vibrovania, rezonancie a najlepšie je si to vybrať v podobe drobných bodiek. K tomu si vyberiete anatomické predstavy veľkého mozgu. Kľudne ich môžete spojiť navzájom. Teda ich akoby položíte na seba, predstava veľkého mozgu zo spomienok a spomienka na blikanie a kmitanie. Nesmie sa používať fantázia. Niektorým meditujúcim to robilo problém z dôvodu prebujnenej fantázie. Treba neustále pracovať kombináciou spomienok a nie cez fantáziu. Vyberiete zo spomienok všetky neurónové oblasti, môžete iba drobné časti a spojíte ich bez použitia fantázie do jedného celku; k tomu pridáte spomienky na blikanie, vibrovanie a rezonancie. K tomu pre dobrý prienik pridáte spomienky úsmevov z fotografií. Tak isto obrázky z telešopingovej reklamy sladkého lákadla. Všetko spolu spojíte a vytvoríte efektívny veštecký výkon iba za použitia spomienok uložených v pamäti. Pokiaľ sa vám nedarí spomínať na minulé udalosti, tak stačí si spomenúť na niečo silne emocionálne, alebo si zoberiete fotografie z detstva a postupne sa naučíte poriadne si spomínať aj na tie najdetailnejšie spomienky. Chce to trpezlivosť a chuť ovládať svoje spomienky efektívnejšie ako doteraz. Kto dobre ovláda vyberanie spomienok, ten môže vybrať čo najviac obrázkov neurónových oblastí a spojiť ich do filmovej podoby alebo doslova do plastickej priestorovej podoby. Samozrejme, bez použitia fantázie a bez žiadneho doplnenia o niečo, čo nie je spomienka.

Takýto systém dovoľuje efektívne preniknutie do neurónových oblastí a testovanie centier riadenia v šedej kôre veľkého mozgu. Testuje sa pomocou spomienky na fungujúci počítač, kde sa dá vsunúť, tam je dobré centrum. Kde nejde, tam je nefungujúce centrum. Pokiaľ do danej oblasti vsuniete predstavu vrakoviska počítačov, tak centrum je poškodené, funguje zle, treba ho opraviť alebo v niektorých prípadoch vytvoriť nanovo. To je vlastne sila ľudskej mysle, že sa v neurónových oblastiach trpezlivým opakovaním aj niekoľko rokov vytvorí nové centrum, ktoré dokáže ovládať nefunkčné centrá alebo obnoviť zle fungujúce centrá.

Druhou silou Silvovky je posilňovanie vôle a chuti riešiť zdravotné problémy, či už fyzické, alebo psychické. V spomienkach si predstavíte kalendár a usilujete sa vyberať spomienky, kde máte silu vôle a potierate spomienky, keď sa vám nechcelo prijať zmenu a stratili ste chuť a výdrž. Programovanie zo spomienok použijete vtedy, keď ste stratili chuť opraviť poškodené centrá alebo vybudovať nové fungujúce centrá.

Silva technikami sa dajú budovať a opravovať centrá v šedej kôre veľkého mozgu a tiež v ďalších 5. centrách. Centrum dostatočnej sily vôle sa dá budovať aj pomocou programovania zo spomienok. Pri liečbe energiami je treba naopak zablokovať spomienky a používať iba fantáziu a voľnú tvorivosť toho, čo bude zajtra. Fantázii sa medze nekladú. Fantázia môže byť doplnená o fyzické kmitanie prstami a k tomu sa dajú pridať kmitajúce objekty zo zasvätenia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.