Astrológ Baumgarten Hans, Nemecko. Becker Wilhelm, Nemecko. Bender Hans, Nemecko. Beneš Jozef, Slovensko. Benjamine Elbert ,Amerika. Bernard Sylvestris, Anglicko. Béróssós, Gréko. Bethor Alexander, Nemec. Beutel Tobias, Nemecko. Bianchi Francesco, Taliansko.

Baumgarten Hans, Nemecko. Poškodené zadné zrakové centrum. Venoval sa astrológii skôr ako matematickému dôkazu. Cibril si svoje matematické schopnosti. Aplikoval do matematiky.

Becker Wilhelm Nemecko. Oslabená nervová sústava mozgu. Klasická astrológia založená skôr na logike veci a veštecky získaných poznatkoch. Pedant, precízne sa venoval astrológii. Dlho mu niečo trvalo, ale bol detailný a presný. Všetko overoval a dával pod vplyv logiky. Rád sa vracal k vešteckým zisteniam a znovu robil nové a detailnejšie. Zaujímavá technika detailu.

Bender Hans, Nemecko. Oslabená nervová sústava. Drobné uzliny na nervstve a veštecké objekty v aure okolo fyzického tela. Nevenoval sa veštectvu priamo, skôr o ňom zbieral fakty a testoval veštecky nadaných ľudí. Nemám pocit, že by sa bol dopracoval k niečomu rozumnému. Používal veštecky nadané osoby na parapsychologický výskum, kde zadal viacerým overiť tú istú úlohu a problém. Vyhodnocoval rozdiely a spoločné faktory. Veštecké výkony boli preňho viac inšpiráciou ako serióznosťou.

Beneš Jozef, Slovensko. Mal na nervovej sústave drobné uzlinky. Prešiel klinickou smrťou a čiastočne nemal dostatočne vyvinuté nervstvo. Jeho psychika operovala z úrovne ganglií. Veľmi sa veštectvu nevenoval, skorej chodil do vnútorného sveta veštcov a tadiaľ robil veštecké výkony. Voľne sa túlal stavmi blízkymi klinickej smrti. Mal sklony zisťovať nerasty, tektonické trhliny a katastrofy. Deštruktívne miesta ho nejako intenzívne priťahovali. Vedel vycítiť patogénne schémy.

Benjamine Elbert, Amerika. Chorľavé a mŕtve svaly. Viac inklinoval k virguli a veštectvu cez svaly. Niečo ako kineziológia. Behal po podujatiach a hľadal podporu pre modernú astrológiu. Pracoval s virguľou, ale moc sa tým nechválil. Celkovo aktívne podporoval nové v astrológii.

Bernard Sylvestris, Anglicko. Nervstvo zvieracie v zadnej časti mozgu. Aurické veštecké objekty. Uložený podvedomím v mieche, odkiaľ operovala jeho psychika. Veľa čítal okolo astrológie, snažil sa uplatniť nové metódy do astrológie. Striedavo oblačno. Spolupracoval so slepou osobou a tá bola vo vešteckých výkonoch jedinečná. Nechodila a bola na vozíku. Nervstvo tela mala nefunkčné. Iba hlava a ruky. Špiritistka komunikujúca so svetom mŕtvych v aurickom obale. Zaoberala sa skutkami deštruktívnych ľudí. Spolupráca s políciou.

Béróssós, Grécko. Poškodená nervová sústava. Otvorený vnútorný priestor. Všade astrálne konštrukcie. Tento priestor sa otvorí po sugerácii umŕtvenia celej miechy. Jeho miecha bola zničená. Povaha a podvedomie uložené v gangliách. Nosili mu robiť hlavne tajní zvedovia profily ľudí. Zaujímali ich neduhy ľudí a ako ich využiť. Zisťoval zámery niektorých ľudí. Vernosť v tajných službách. Rád robil veštecké profily ľahkým ženám na bohatých klientov. Pracoval v podstate pre tajné služby. Ošetroval spolky a zisťoval ich nebezpečnosť. Príliš dobrodružná povaha a niekedy nebol celkom pri zmysloch. Často získal informácie aj od špicľov a iných ľudí. Potom to veštecky overoval, či je to tak. No moc to nevonia veštectvom. Skôr o dobre informovanej osobe. Aj to prostredie napovedá o mnohom.

Bethor Alexander, Nemec. Zle rozvinutá nervová sústava. Usadený v mozočku podvedomím, odkiaľ celý život operoval. Spájal astronómiu o hviezdach s astrológiou. Snažil sa vystihnúť podstatné veci a určité zásady. Opieral sa o vedecké poznatky a dopĺňal svoju intuíciu a logiku aj vešteckými zisteniami. Pragmatický prístup k astrológii. Niekedy mu to vôbec nešlo a inokedy bol výkonný a výborný. Neistota, kedy to príde, brzdila jeho veštecké schopnosti.

Beutel Tobias, Nemecko. Bol celkom zdravý. Usadený v strednom mozgu. Klasická knižná astrológia. Vytvoril astrologický profil a zaniesol ich vešticiam a slepým osobám. Tie ho napravovali vo vešteckých výkonoch a postupne si našiel vhodnú metódu, ktorá bola celkovo presná. Celý život pracoval na tom, aby dosiahol úroveň nadaných jedincov. Množstvo horoskopov a tvrdá drina. Hlavne robil a robil. Dobrá úroveň.

Bianchi Francesco, Taliansko. Pol zrakového mozgu mŕtva alebo silne poškodená. Usadený vo veľkom mozgu. Klinická smrť. Množstvo literatúry a posadnutosť veštectvom. Neustále a trvalo. Všetky oblasti veštectva. Venoval sa vlastnej duchovnej ceste a rozpracovával techniky vnímania svojho vlastného vnútra. Spojil veštectvo a anatómiu, veštectvo a chémiu. Celkovo sa snažil využívať veštecké výkony do intelektuálskej oblasti a pre jednotlivé oblasti vytváral špeciálne veštecké techniky. Bol žiadaný ľuďmi zaoberajúcimi sa remeslu a hľadaniu nových postupov výroby. Ináč sa hral na blázna. No vnútri to bol mozog a učil záujemcov novému pohľadu na svet. Zavádzal veštectvo do všetkých oblastí vzdelania. Montoval sa aj do varenia piva. Skúmal aj tajomstvá kláštorov. Komunikoval s informačnými poliami mŕtvych. Usiloval o rozum a múdrosť.

Pridaj komentár