Energie ľudského tela: klasické, magnetické, magmatické, sexuálne, energie vlastné, energie zo živých zdrojov. Energie zo zasvätenia v podobe aurických objektov. Spolupráca objektov zasvätenia a učenie, ako pracovať s energiami. Liečiteľstvo a iný prístup v podobe duchovnosti voči energiám a liečbam. Tento zápis má aj svoju autentickú nahrávku z energetickej meditácie v podobe MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme v pravidelnom prieniku do energetickej ezoteriky. Možno ju podeliť na niekoľko častí a to podľa druhu energie. Prvý druh energie tvoria vlastné štandardné energie. Skúste sa skoncentrovať na svoje telo a uvedomujte si biochemické pochody, ktorých výsledkom je aj vytvorená energia, ako pri všetkých chemických procesoch. Za normálnych okolností nemá energia sexuálny charakter. No môžu byť medzi nami jednotlivci, ktorí štandardne a neustále fungujú na sexuálnych energiách. To zistíte tak, že si nahodíte sexuálne predstavy a keď sa energie nemenia, tak máte štandardné sexuálne energie. Pokiaľ sa vaše energie zmenia, tak bežíte na normálnych nesexuálnych energiách. Sústredíte sa na svoje energie vo fyzickom tele a koncentráciu s pozornosťou posúvate po celom tele. Pri tom používate hlavne fantáziu a silnú tvorivosť podľa možností nepoužívate vyberanie spomienok. A pokiaľ si vyberiete spomienky, tak ich ihneď vo voľnej fantázii pomeňte. Uvedomte si, že práve dobrá fantázia tvorí mimoriadne dobre energie v celom tele.

Predstavujete si vo fantázii, ako sa napájate na zemské magmatické jadro a pociťujete buď cez hlavu, alebo chodidlá príchod magmatických energií. Pokiaľ sa koncentrujete do šedej kôry veľkého mozgu, stredného mozgu alebo mozočku, tak magmatizmus by mal natekať zhora. No nemusí to tak byť, prítoky energií môžu byť blokované a treba ich otvoriť napríklad aj meditáciou feng shui techník a techník okolo bonsai technológie pestovania. Pokiaľ pocítite prítok magmatizmu zhora, treba sa ho naučiť rozvádzať do celého tela. Nezabúdajte, že sú 4 druhy magmatických energetických pulzácií. Pokiaľ sa koncentrujete do miechy, chrbtice, brušného mozgu a ganglií, tak magmatizmus nateká cez plochu chodidiel. Toto platí všeobecne. Tí, ktorí majú zasvätenie do energetických objektov, začnú prácu s objektmi ako začiatok. Objekty im naznačia, ako postupovať, najčastejšie žiadajú vytvoriť v predstave maketu kompasu alebo buzoly. Potom sa k aktivite aurických objektov pridáte aj vlastnou aktivitou.

Potom sa vo vnútri seba skoncentrujete na potenciál zosávania energií z iných živých zdrojov ako je človek, prírodný človek, zviera, rastlina a mikroorganizmy. Kto má za sebou zasvätenie, tak na začiatok požiada energetické objekty, aby mu nastavili vhodné zosávanie bioenergie, a potom sa k tomuto zosávaniu pridá vlastnou aktivitou. Takto sa postupne učíte od objektov, aby vám ukázali, ako najoptimálnejšie pracovať pri zosávaní energií z iných živých biologických zdrojov. Najčastejšie chcú, aby ste si okolo seba vytvorili predstavu trubiek, cez ktoré sa preháňa energetický vietor. Tvar, miesto a umiestnenie trubiek je individuálna záležitosť u každej osoby.

Postúpime k procesu práce s biomagmatickými energiami v ľudskom tele. Osoby, ktoré sú dostatočne citlivé, si môžu používaním elektromagnetov v ich prítomnosti vytvoriť efekt zoskupovania bioenergie do tvaru magnetu. Stačí si vytvárať predstavy magnetov v tele a vytvárajú sa bioelektromagnetické energie, ktoré sa správajú podobne ako normálny magnet. Kto bol zasvätený do magnetických objektov v aure začína prácu požiadaním objektov. Po navodení na určité predstavy a postupy sa k nim pridáte a takto sa postupne naučíte pracovať s magnetickými energiami efektívnejšie ako doteraz.

Na to, aby ste energie dokázali vnímať aj veštecky, je potrebné sa stať senzibilným veštcom. Postup je jednoduchý, treba sa silne skoncentrovať do spánkových lalokov. Tu treba začať vyberať zo spomienok zvuky. V žiadnom prípade netvoriť zvuky vo fantázii, ani zvukové spomienky svojvoľne nemeniť. Veštecký výkon vždy musí ísť cez prácu so spomienkami. V podstate senzibilom sa stanete, keď sa cez šedú kôru veľkého mozgu naučíte energie v tele počúvať ako elektrické napätie. Veštecký výkon musí byť tak precvičený, aby ste nerušili a nepozmeňovali už vytvorené energie. Kto má za sebou veštecké zasvätenia, tak využije pri nácviku objekty a tie mu postupne ukážu správnu cestu k senzibilite. To je schopnosť, ktorá dovoľuje komunikovať s informačnými poliami energií v tele a aj mimo tela. Chce to výcvik a vytrvalosť.

Pridaj komentár