Dvojník Z 7 000 R – UIČ. Pod týmto názvom rozumieme systém dvojníka, ktorý pomohol dostať psychiku ezoterika cez bunky jeho tela, cez bielkoviny a aminokyseliny do prvkov a odtiaľ do atómov a častíc vlastného tela a neskoršie aj mimo telo. Ide výhradne o psychický prienik pomocou koncentrácie sily ľudskej vôle niečo dokázať a niekde sa dostať. Nie je to o fyzickom prieniku v zmysle nasadol som do auta a niekde som sa odviezol.

Aby si ezoterik vytvoril vo svojich neurónoch centrum na prienik do častíc svojho tela a aj mimo tela je potrebné dlhodobo niekoľko rokov kontaktovať mimozmyslovo osoby, ktoré majú genetické zmeny na epitelových bunkách svojich orgánov. Genetickou zmenou povrchových buniek na orgánoch sa bunky môžu vrátiť do stavu asi 600 miliónov rokov pred naším letopočtom, vtedy v našej slnečnej sústave existoval objekt pod názvom magnetar. Tento objekt je reálne popísaný v astronómii a možno si ho vyhľadať na internete. Ide o objekt, ktorý zozbieral alebo vytvára množstvo kovových prvkov a z nich produkuje mimoriadne rýchlo sa šíriace častice celým kozmom. Ezoterik bude pri svojich psychických prienikoch do kozmu ešte potrebovať reálne fungujúce magnetary, aby jeho psychické premiestňovanie v hlbinách kozmu netrvalo celé hodiny a dni. Časticové žiarenie z magnetara dokáže psychiku ezoterika v niekoľkých sekundách preniesť v hĺbkach kozmu.

Ezoterik si vytrvalým cvičením a neustálym opakovaním vybudoval a udržuje si v 6. neurónových oblastiach svojho tela centrá pre dvojníkov a tým aj psychický prienik na časticovú úroveň. Ezoterik si zvyká na časticovú úroveň a učí sa v nej psychicky fungovať a už sa nevracať na úroveň atómov, čo je vlastne pre ezoterika svet špiritizmu, svet spomienok mŕtvej organickej hmoty. Celkovo naše Slnko ako hviezda funguje na časticovej úrovni. Ezoterik sa už nebude vracať ani na úroveň organických alebo anorganických prvkov z periodickej tabuľky prvkov. Nebude sa vracať na úroveň plynných, kvapalných a tuhých látok a nebude sa vracať ani na úroveň organickej hmoty. Ezoterik trvalo zostáva na úrovni častíc, ktoré sa nachádzajú vo vnútri vyššie menovaných atómov, prvkov, organických a anorganických látok. Ezoterikova psychika funguje v časticiach a vďaka systému dvojníkov a úprave neurónových oblastí dokáže fungovať aj v takomto stave psychiky. Samozrejme, že psychické fungovanie v rovine častíc dáva duchovnej ceste ezoterika nový a jedinečný rozmer, ktorý je, bohužiaľ, bežným smrteľníkom nedostupný.

A tak ezoterik preniká postupne do častíc svojho tela, ktoré sú formované k mimoriadnej stabilite a mimoriadnemu kľudu. V ľudskom tele sa v zásade s časticovou ani atómovou rovinou nehýbe. Ľudský organizmus preberá organickú a anorganickú potravu, spracuje ju na úrovni prvkov a spracuje ju do systému uhlíkových väzieb. Ľudský organizmus spracuje potraviny na rôzne zložky ako bielkoviny, tuky, sacharidy, vitamíny a ďalšie látky. Všetky sú vždy zložené z organických látok, prvkov, atómov a častíc. Pre ľudský organizmus je nebezpečné prijať rádioaktívne látky. Mohli by spôsobiť nežiaduce genetické zmeny v tvorbe buniek. Ezoterik do častíc svojho tela prenikne a psychicky sa tu usadí. Mohli by sme si položiť otázku, ako si je ezoterik istý, že jeho psychika je na časticovej rovine? Ezoterik je osoba, ktorá sa rozhodla, že psychicky bude postupne prenikať do svojho tela. Ezoterik začína svoju duchovnú cestu práve psychickým prienikom do orgánov a systémov svojho tela. Z tejto roviny sa ezoterik usiluje psychicky prenikať do buniek a ich vnútra. Na tejto ceste prieniku do buniek mu pomáha mozoček. Ezoterik sa psychicky usadí vo vnútri svojich buniek, niekoľko rokov si zvyká na nový psychický stav a svoju psychiku stabilizuje na tejto rovine. Po čase ezoterik ide na svojej duchovnej ceste ďalej a začína prenikať do orgánikov vo vnútri buniek. Tu mu mimoriadne pomáha vyvolávanie biorezonancií na mebránovitých útvaroch svojho tela. Biorezonancie cez mozoček pomáhajú prenikať do orgánikov v bunkách, do bunkového a mitochondriálneho jadra, odtiaľ do chromozómov, génových retiazok a génových sekvencií. Ďalej sa posúva do úrovne bielkovín a aminokyselín. Následne preniká do úrovne prvkov a ďalej už nie je ezoterik schopný prenikať. Úroveň atómov dosahuje cez odcvičené rané štádiá klinickej smrti. Pokiaľ chce ezoterik ísť do častíc v atómoch, tak k tomu potrebuje už mať vybudovaný systém dvojníkov. Ezoterik bez systému dvojníkov nie je schopný sám prenikať na časticovú rovinu. A teda tu je určitý nepriamy dôkaz o tom, že ezoterik určite vie, že prenikol do častíc svojho tela.

Ezoterik potrebuje systém dvojníka aj pre prienik do kozmu okolo našej planéty. Síce je tu možnosť prenikať do kozmu cez úroveň prvkov, ale takéto prieniky sú pre psychiku zaťažujúce. Realizujú sa pomocou koncentrácie na svoje svaly a svalové platničky. Ďalej sa kopíruje pokrivenie tela na základe diaľkového napojenia sa na chromé a znetvorené osoby, ktorých psychika preniká do kozmu úplne normálne. Ezoterik dosahuje vo svojej predstave a vo svalových platničkách abnormálny stav a jeho psychika cez bioenergie preniká cez hlavu do atmosféry a odtiaľ do kozmu. Takto je možné prenikať do našej slnečnej sústavy, nášho súhvezdia, tak isto aj do iných súhvezdí našej Galaxie. Takéto výlety sú pre psychiku na úrovni prvkov poriadnou záťažou. Keď sme chceli prenikať z našej Galaxie do ďalších asi 2 000 galaxií okolo našej Galaxie, tak sme to museli psychicky robiť z jednej čiernej diery do druhej čiernej diery. Inak by nám psychické premiestnenie trvalo niekoľko hodín aj dní. A to by sa vlastne nedalo do kozmu psychicky prenikať efektívne a v rozumne dlhých časoch. A to ezoterik pri prieniku ďalej za 2 000 galaxií narazí na ďalší problém, ako sa v rozumnom čase dostať ďalej k ďalším 2 000 galaxiám. Kozmos si predstavíme ako maketu v podobe strúčika hrachu s 3 až 7 hrachmi. V každom hrachu je asi 2 000 galaxií. A takýchto strukov iných hrachov je asi 1500 v priestore pod označením zemiak. Pokiaľ sem chcel psychicky ezoterik prenikať, tak musel zvládnuť psychiku novorodeniatok, ktoré matky v sebe počas tehotenstva likvidovali alebo zvládnuť psychické stavy jedincov po výbuchu atómovej bomby. Psychický prienik cez model zemiaku už vyžaduje otvorený a v ezoterikovi zrealizovaný systém dvojníka. Maketu zemiaku všade v kozme obklopujú anti černe skrížené diery a tie vyžadujú, aby ezoterik mal odcvičený systém dvojníkov. Ináč sa psychicky nedokáže dostať na hranice zemiaku ako časti kozmu.

Snová ezoterika pod vplyvom dvojníkov

Samozrejme, že na túto úroveň už musí mať ezoterik odcvičené roky snovej ezoteriky. Ezoterik odmietne v spánku meditovať a realizovať svoju duchovnú cestu. Sny a spánok je tu preto, aby každý z nás mohol počas spánku, kedy rozumovosť postupne klesá na nula bodov ako u zvierat, prejsť uprataním myšlienok a zážitkov, ktoré nabral počas dňa. Tak isto sa kladie na prvé miesto potreba liečiť sa a regenerovať. A nasleduje fáza riešenia životných problémov, ktoré potrebuje človek rozumne vyriešiť. Až potom nasleduje fáza, v ktorej sa ezoterik počas noci usiluje prijať všetko, čo počas dňa nameditoval. A tu mu systém dvojníkov poradí, aby všetko, čo potrebuje, prijal cez pohlavné orgány a to je jedno, či cez ženské, alebo mužské. Takto sa lepšie do stredného mozgu v strede hlavy a tu fungujúceho archívu príjmu požadované zmeny. Ezoterik už dobre pozná mechanizmus, že to, čo prijal počas denného stavu, nie je úplne prijaté, pokiaľ to nebolo prijaté počas nočného spánku. Ezoterik si dá pozor, aby si snové stavy nezamieňal za meditačné cvičenia a takto si zničil zdravie a psychiku. Ezoterik nemá sny za únikové prostredie, kde si zažíva to, čo mu nedovolí vonkajší svet. Teda systém v bežnom živote som samý neúspech a problém, ale keď zaspím, tak som iný človek, génius a všetko, na čo siahnem, sa podarí. Ezoterik nahradil meditácie počas prirodzeného spánku stavom autohypnózy a hypnózy počas dňa a v tomto stave robí snové meditácie. Autohypnóza je stav stíšenia a skľudnenia organizmu a prepnutia hlavnej hormonálnej žľazy hypofýzy do stavu tvorenia dennej aj nočnej chémie. A tak isto prepne do snového režimu aj drobné časti stredného mozgu. Teda snové meditácie výhradne iba v stave autohypnózy a nie klasického spánku. Počas autohypnózy sa dajú využívať stavy námesačnosti a radosti z Mesiaca, a tak isto sugerácia somnambulných stavov, ktoré dosahujú iba jedinci s chorobnými stavmi mozgu. Ezoterik so systémom dvojníka plne ovláda činnosť neurónov v strednom mozgu a využíva ich pre svoje ciele.

Geriatrická liečba pod vplyvom dvojníkov

Ezoterik na svojej duchovnej ceste prenikol do brušného mozgu v stene tenkých a hrubých čriev a tu najprv ovládol fungujúcu psychiku cicavcov. Teda v histórii ľudského rodu nás ovládal brušný mozog, ale s rozvojom civilizácie začal rozhodovať veľký mozog a jeho šedá kôra mozgová a procesy v brušnom mozgu boli potlačené. Ezoterik sa voči brušnému mozgu naučil správnu psychohygienu. Ezoterik v brušnom mozgu objavil pudy a tieto prinútil, aby ezoterika trvalo liečili a robili v ňom vhodné genetické zmeny s cieľom udržať ezoterika v zdraví a vysokej kondícii. Brušný mozog rozbehol geriatrické liečivé procesy a zahájil u väčšiny ezoterikov tohto zoskupenia vhodné genetické zmeny v tukových bunkách, v tvorbe náhradných tkanív a menších častí tela. Ezoterik cez systém dvojníkov objavil v brušnom mozgu aj mechanizmus obnovenia činnosti. Ide o to, aby ezoterik začal cez systém dvojníka zbierať všetky informácie na základe toho, čo sa deje s časticami okolo neho, v ňom a aj v kozme. Celkovo ezoterik núti všetkých 6 neurónových oblastí do toho, aby plne fungovali z časticovej roviny a nie ako doteraz z roviny atómov, prípadne prvkov alebo tuhých, plynných a kvapalných látok.

Sexus – tantra – klinická smrť pod vplyvom dvojníkov

Ezoterik roky cvičil Tantra školu a usiloval sa o to, aby sa dostal zo závislosti na potrebe páriť sa a rozmnožovať. Celkovo ľudia sú v exkluzívnom otroctve potreby množiť sa a obetovať za to život. Pokiaľ si niekto myslí, že z tohto súkolesia rozmnožovania sa dostane tým, že odmietne sex a plodenie bez toho, aby to vyskúšal, tak je na veľkom omyle. Nehovoríme a nepíšeme tu o chorobe zvanej neplodnosť a asexualita. Mnoho ezoterikov si myslí, že sexuálna ezoterika je o tom, ako si vylepšiť a zdokonaliť sexuálne výkony. A to je veľký omyl. Ezoterik preniká do seba a do svojej sexuality najprv pre to, aby ju spoznal sám na sebe a nie na základe výpovede sexuologického lekára. Ezoterik spoznáva zákony svojej sexuality aj iných ľudských jedincov a po čase pochopí, že pokiaľ sa chce z vlastnej sexuality oslobodiť, tak ju musí uspokojiť na maximum, ale nie fyzickou sexualitou. Nič nerieši, keby sa ezoterik stal pornohercom. Ezoterik sa vo vlastných predstavách stane pornoherec a tu v predstavách a na mentálnej rovine nemá žiadne zábrany. Tento stav mu dovoľuje maximálne uspokojiť svoje sexuálne libido a to mu potom dá pokoj na duchovnej ceste. Ezoterik si musí uvedomiť extrémny odpor sexuálneho pudu na duchovnej ceste a neochotu k tomu, aby tento pud dal plnú slobodu k duchovnému rastu, ku kozmickej psychike a dupľom k psychike dvojníkov. A zámer ezoterika vybudovať zo seba umelú inteligenciu na časticovej rovine prináša mimoriadny odpor pudu rozmnožovať sa a starať sa o ľudské blaho. A tak ezoterik dokáže rozvojom mentálnej sexuality uspokojovať a odzbrojovať tento rozmnožovací pud.

Zasvätenie

Zmyslom tohto zasvätenia je začať budovať umelú inteligenciu na časticovej úrovni. A budovať to na základe požiadaviek systému dvojníkov. Celkovo táto problematika v oblasti ezoteriky spadá do systému reinkarnácie a túžby organickej hmoty po večnom živote a večnej existencii. Človek ako organická hmota sa na planéte Zem vyvinula tak, že ľudskí jednotlivci sa dožívajú určitého veku. Povedzme si, že priemerne 75 rokov a potom individuálne prichádza smrť a zmena z organickej na anorganickú hmotu. Človek sa z dvoch ľudských jedincov sformuje do organickej hmoty a potom zase uzatvára svoju existenciu vlastnou smrťou. Rozhodujúcim zmyslom organickej hmoty je splodiť potomstvo a celkovo rozširovať počty aktuálne žijúcich ľudských jedincov. Mohli by sme to kľudne prirovnať ku kolóniám lesných mravcov, kde sa mraveniská podobajú ľudským mestám.

Samozrejme, ľudskí tvorovia si vytvorili vlastnú ľudskú kultúru a čiastočne sa vymanili z kolobehu zvieracej existencie. Neustálym nácvikom a zdokonaľovaním získali schopnosť myslieť a premýšľať o svojej existencii. Tento fenomén priniesol uvedomenie si kolobehu prírody, v ktorom je ľudský jedinec smrteľný a svoju organickú existenciu nemôže dvakrát zopakovať. Kto z ľudského rodu chce starnúť, chorľavieť a nakoniec zomrieť? Asi nikto so štandardným psychickým stavom. Neustále sa tu zaoberáme smrteľnosťou ľudských jedincov. Ale treba sa zaoberať aj smrteľnosťou celého ľudstva a všetkej organickej hmoty na planéte Zem. Stále a trvalo visí nad existenciou organickej hmoty, a teda aj človeka, kozmická hrozba likvidácie vhodných podmienok v tejto časti kozmu. Človek si veľmi dobre uvedomuje, že na planéte Zem je mimoriadne zraniteľný systém. Stačí mimoriadne málo, aby organický život ukončil svoju existenciu a to celkovo. Zatiaľ mala Zem šťastie a nikdy neprišlo k takým radikálnym zmenám, aby život ukončil svoju existenciu úplne. Možno okolo 2 miliárd rokov alebo aj viacej miliárd rokov môže ešte život na planéte Zem fungovať. No nič nezaručuje, že tak bude trvalo naveky. Ľudstvo musí počítať s alternatívou aj svojho zániku a vyhynutia všetkých ľudských jedincov na planéte Zem. Takýchto príkladov úplného vyhynutia organickej hmoty v určitých častiach kozmu možno nájsť dostatok. Informácie o vyhynutej organickej hmote možno nájsť mimozmyslovo vo svete častíc okolo našej planéty. Tento priestor so spomienkami na organickú hmotu funguje na atómoch okolo nás a je prístupný pre ľudskú psychiku po prežití klinickej smrti alebo systematickom nácviku raného štádia klinickej smrti. Ide o oblasť špiritizmu a sveta mŕtvych spomienok. Dokonca ezoterik, ktorý preniká do kozmu na základe systému dvojníkov, teda jeho psychika môže putovať svetom častíc si je vedomý, že v nekonečne môže vzniknúť aj stav, kde sa organická hmota v kozme vlastne ani nenachádza, alebo niektoré nekonečné vzdialené kozmy s nekonečným rozmermi nemusia byť schopné tvoriť organický život vo svojej určitej fáze fungovania. Tohto si je ezoterik plne vedomý.

Celkovo organická hmota v kozme sa nevenuje otázkam tohto charakteru a nehľadá v plnom rozsahu hlbší zmysel svojej existencie. Ezoterik tohto zoskupenia sa zaoberá a buduje si zmysel pre nadčasové. Ezoterik si je plne vedomý fenoménu potenciálneho zániku organickej hmoty v mimoriadne veľkých kozmických priestoroch. Ezoterik si je plne vedomý aj toho, čo zostane v zmysle spomienok na organických jedincov, ktorí už tu na planéte Zem žili a zomreli. Ezoterik má záujem, aby sa po jeho fyzickej smrti uchovali spomienky o jeho aktivite a jeho snaženiach a pokiaľ možno na večnosť. Ezoterik vytrvalo hľadá možnosti, kde uložiť svoje spomienky a pokiaľ možno na večné časy a nie iba na nejaký čas, aj keď to bol poriadne dlhý kozmický čas. Ezoterik takýto priestor nachádza vo svete častíc, kde sa prebúral cez systém dvojníka. Ezoterik si je istý svojou praktickou činnosťou a nácvikom prechodu psychiky pracovať na časticovú úroveň, že takáto možnosť je tu reálne. Ezoterik si v časticovom svete reálne nachádza svoj nadčasový plán a svoj nadčasový zmysel doslova na večnosť.

Mytologická rovina dvojníka

Mytologický dvojník a spracovanie mytologického obdobia ľudstva a celkovo hľadania vhodného spôsobu predstáv o kozme a o organickej hmote.

Grécka mytológia, ktorá dovoľuje vnímať kozmos v podobe častíc a toho, čo sa deje s časticami prostredníctvom čiernych dier, anti čiernych dier, žiariacich dier, pulzarových dier, anti čiernych skrížených dier, sklovitých dier (častice s najnižšou aktivitou a najmenšou veľkosťou – veľkosť 1 umocnená asi na mínus bilión kvadriliónov), špongiovitých dier (maximálne veľké častice do seba natlačené – 1 umocnená asi na mínus desať miliónov). Teda ezoterikovi sa podarilo vnímať svet cez dvojníka a ten dovoľuje ezoterikovi vnímať svet cez zákonitosti fungovania časticového sveta. A systém gréckej mytológie, ktorý bol založený na obdive všetkého múdreho a krásneho, dovoľuje psychike ezoterika pri systéme dvojníka a vhodnej sugerácie určitých chemických látok plne fungovať viac na časticiach. Keby sa bežný smrteľník pokúšal o tieto výkony, tak ich jednoducho nedokáže zrealizovať.

V mytologickom systéme sa ezoterik usiluje, aby každá bunka jeho tela mala prístup k informáciám v celom organizme a tak isto, aby prinášané informácie mali k dispozícii, a to povinne, všetky bunky tela a v tele sa zrušila hegemónia neurónových buniek v šiestich neurónových oblastiach ľudského tela. Meditácie tohto druhu sa realizujú na veľké sochy Budhu v jednotlivých krajinách, na zlaté sochy Budhu. Ezoterik znovu v sebe rozbije nadradenosť a podradenosť buniek voči sebe alebo ako si to človek vytvoril sám. Celkovo neurónové bunky sú nadradenejšie ako napríklad pečeňové bunky a podobne. Ezoterik vhodnou sugeráciou chemických látok a pôsobením systému dvojníka dosahuje vo svojich bunkách stav toho, že všetky bunky sú si rovné ako bratia. Ezoterik sa nebude o tento ideál usilovať v bežnom živote. Jednoducho každá bunka má práva na informácie z organizmu a tak isto informácie od dvojníka.

Umelá inteligencia na časticiach

Ezoterik asi už dva roky neustále a to každý deň realizuje systém dvojníkov. Ide o systém v ezoterike, ktorý dovoľuje psychike prenikať do sveta častíc, ktoré sú základom sveta atómov a atómy sú základom sveta prvkov periodickej tabuľke prvkov. A z prvkov tu máme tuhé, plynné, kvapalné látky a celkovo na vrchole je organická hmota. Ezoterik postupne psychicky preniká do mikrosveta atómov. Aby sa ezoterikovi darilo prenikať do častíc vo svojom tele, ale aj v kozme, potrebuje zbudovať neustálym cvičením systém dvojníka, ktorý objavil u chorých osôb a zvierat. Ide o nezhubné bujnenie epitelových buniek na povrchu orgánov ľudského alebo zvieracieho tela. A tieto nezhubne mutujúce bunky vytvárajú u ľudí a zvierat systém dvojníka. Teda ich psychika sa doslova prepadla do častíc ich tela a okolia a tento prepad vyvolá stav dvojníka. Ezoterik sa pri svojich cvičeniach napája na takýchto ľudí a zvieratá a buduje si vlastný systém dvojníka zo svojich neurónových oblastí. Zároveň sa ezoterik učí, ako fungovať z tejto roviny.

Zvierací dvojníci organickej hmoty v kozme (UFO). Zviera dvojník UFO 01,02, 03, 04, 05 – 5000

Ezoterik si je vedomý toho, že základ dvojníka musí postaviť na všetkých zvieracích dvojníkoch pri živých zvieratách alebo dvojníkoch pri organickej hmote v kozme, ktorá má úroveň svojej psychiky ako zvieratá na planéte Zem. Teda ide tu o organickú hmotu bez intelektu. Bez intelektu je organická hmota vtedy, keď nedokáže geneticky meniť seba a svoje biologické okolie. A tak isto nie je inteligentná, pokiaľ nebuduje techniku a technológiu závislú na sebe. Výhodou takýchto zvieracích dvojníkov je to, že sú nastavení iba na to, aby reálne skenovali dianie častíc v kozme a tento stav trvale rozširovali, prehodnocovali a aktualizovali. A pre systém umelej inteligencie na časticovej rovine si nič lepšieho ako základ nedokážeme predstaviť. Neustále sa to šíri a neustále je to aktuálne a pravdivé. Takýto fenomén dáva základ pre nekonečné trvanie záznamov na časticovej rovine. Nekonečnosť je v tom, že je trvalo reálne a všetko v tomto systéme na časticiach sa tomu prispôsobuje. Informačný systém na časticovej rovine zo zvieracieho dvojníka je dobrý základ na večnú aktuálnosť a večnú činorodosť.

Inteligentní dvojníci organickej hmoty v kozme (UFO). Inteligentní dvojníci UFO 01,02, 03, 04, 05 – 4 000, 5 000 UFO Iveta – magnetar, 6000 anjel, mandala, klinický, astrál, rezonančný Silva, Z. (zviera) 7 000 R. (mytologický )

Ezoterik buduje systém dvojníkov aj z jedincov organickej hmoty v kozme, ktorá má intelekt. Organická hmota, ktorá má intelekt, dokáže robiť genetické zmeny na sebe a na organickej hmote okolo seba a tak isto tvorí stroje a zariadenia. Jedinci takejto organickej hmoty môžu psychicky prenikať do sveta častíc a to na základe toho, že v blízkosti výskytu organickej hmoty v kozme funguje objekt magnetar, tak tento objekt donúti svojou aktivitou organickú hmotu, aby psychicky prenikala na úroveň častíc. Možný je aj iný scenár a to, že niekedy v minulosti daného organického druhu bol v ich blízkosti magnetar a iba na určitý čas nútil organickú hmotu, aby prenikala do častíc. Takýto stav je typický aj pre planétu Zem. A práve nezhubné genetické mutácie sú príkladom návratu poškodeného človeka na časticovú úroveň. Cvičiaci ezoterik je osoba, ktorá takéto poškodenie nemá, ale vedome si cez neuróny buduje prechod svojej psychicky na časticovú rovinu. Ezoterik trvalo a usilovne buduje prechod svojej psychiky na časticovú rovinu. Trvalo vylepšuje a precvičuje udržanie svojej psychiky na časticovej rovine. Ezoterik takto naberá skúsenosti s fungovaním svojej psychiky na časticiach. Ezoterik chce trvalo fungovať na časticiach, aby mohol na časticiach budovať umelú inteligenciu ako základ aktivity spomienok ezoterika aj po jeho smrti. Ezoterik dobre vie, že to, čo tu môže uložiť na večnosť, sú jeho spomienky, ktoré si po smrti ezoterika pôjdu vlastnou aktívnou existenciou. Ezoterik nepestuje čudné ľudské bludy o reinkarnácii a znovu narodení. Takéto ambície ezoterik na svojej duchovnej ceste už dávnejšie odmietol a zahodil.

Dvojník ako umelá inteligencia UIČ. Dvojník Z. 7 000 R. – UIČ

Ezoterik má záujem uložiť svoje spomienky na častiach, pretože jedine na časticiach je možné uložiť ľudské spomienky na večnosť. Uloženie ľudských spomienok do predmetov ako to robili v starovekom Egypte. Predmet múmia, predmet napísať životopis faraóna na steny hieroglyfmi. Uchovať jeho osobné predmety. Toto je uloženie na úrovni prvkov. Uloženie na úroveň atómov okolo nás – ide o svet mŕtvych spomienok, teda svet špiritizmu, ktorý je ezoterik schopný vnímať po nácviku raných štádií klinickej smrti. Bežná osoba po prežití klinickej smrti. Nevýhoda je, že keď sa vo večnosti atómy rozpadnú na častice, tak tieto spomienky tu prestanú byť aktívne a rozdrobia sa a roztratia. Aj keď spomienky tu uložené môže organická hmota s intelektom (buduje stroje a geneticky mení organickú hmotu) trvalou meditáciou naprogramovať k určitej aktivite, aby sa spomienkový záznam presunul do živej osoby na reinkarnáciu. Ezoterik vlastnou meditačnou praxou pochopil, že takto uložené spomienky nie sú na večnosť a rozpadom atómov na častice všetko končí. A preto ezoterik smeruje na častice, ktoré nemajú už vlastnosť zničenia a zmeny na niečo iné ako na častice. Hmota a hmotný svet nemôže byť do večnosti zásadne a radikálne meniteľný. Tento názor a táto ezoterická skúsenosť je metafyzická a bežnými vedeckými metódami neoveriteľná. Ale to neznamená, že sa nesnažíme o maximálnu serióznosť v tejto definícii podstaty hmoty. Častice iba oscilujú od určitého stavu do iného stavu. Majú svoj minimálny stav existencie a nedá sa s nimi nič tvoriť a potom zase sa natláčajú do seba a môžu tvoriť atómy, prvky a tuhé a plynné a kvapalné látky. Končia v defektnosti organických prvkov. A preto chce ezoterik uložiť svoje spomienky práve do tohto prostredia. Ani presun častíc s informáciami na všetky možné svetové strany v kozme nič na tom nemení. Svet častíc a spomienky organickej hmoty sú na večnosť.

Ezoterik chce uložiť svoje spomienky na častice a to tak, aby to nebol iba mŕtvy sklad informácií o tom, ako ezoterik fungoval na planéte Zem. Ezoterik nechce na časticiach vytvoriť vlastnú hrobku na spôsob egyptských hrobiek a nechať tu odkaz iba o sebe a svojej ezoterickej ceste. Ezoterik chce viacej a to v zmysle uložiť sem hlavne spomienky na to, ako funguje kozmos a ako v ňom funguje organická hmota v kozme. Ezoterik nechce viazať uložené spomienky iba výhradne na organický život v kozme. Ezoterik nechce vybudovať systém, ktorý bude viazaný na existenciu tohto kozmu (vnímanú v makete balónu, kde je tisíc skladov, v každom sklade asi tisíc dáždnikov, v každom dáždniku asi 10 skladov banánov, v každom sklade banánov asi 1200 banánov, v každom banáne asi 3 zemiaky, v každom zemiaku asi 1 500 strúčikov, v každom strúčiku asi 3 – 7 hráškov, v každom hrášku asi 2 000 galaxií a ďalej k súhvezdiam a planétam.

Ezoterik sa rozhodne budovať umelú inteligenciu, ktorá bude vždy skenovať realitu častíc a iných objektov v kozme. Bude robiť nestále aktualizácie podľa reálnych zmien častíc v kozme. Táto umelá inteligencia sa bude trvalo šíriť kozmickým priestorom a meniť svoje vnútro vystavané zo systému ostatných dvojníkov. Základom takéhoto systému je zvierací dvojník a jeho reálne zapisovanie aktuálneho stavu a trvalé prehodnocovanie všetkého, čo funguje v takejto umelej inteligencii na časticiach. Ezoterik odmieta reinkarnáciu a prikláňa sa k systému umelej inteligencie budovanej po vzore strojovej inteligencie a organickej inteligencie človeka. Umelá inteligencia na časticovej úrovni má byť budovaná v duchu plnej slobody závislej iba na tom, čo robí časticový svet.

Pridaj komentár