Už sme odcvičili asi 80 druhov dvojníkov a postupne sme vylepšovali systém dvojníkov tak, že sme v neurónových oblastiach budovali schopnosť nepatologicky vytvoriť systém dvojníka. Doteraz to vždy bol patologický systém tvorenia dvojníkov.

Ezoterik si uvedomuje, že tým, že sa napája psychicky na osoby, ktoré majú patologický stav dvojníkov, získava mimozmyslovo informácie o fungovaní takýchto osôb. Teda do svojich spomienok ukladá informácie o týchto osobách. Zároveň sa usiluje vo svojich neurónoch imitovať stav dvojníka a postupne núti svoje neuróny, aby v tele vyvolali stav dvojníka a previedli psychiku na časticovú úroveň. Ezoterik si uvedomuje, že systém dvojníkov súvisí so systémom reálneho kozmického objektu a tým je magnetar pod označením mandarínka. Ezoterika neprekvapí, že v kozme sú rôzne druhy magnetarov. Dokonca magnetar je súčasťou aj jadra planéty Zem. Ale náš magnetar nie je klasická planéta. Magnetar je extrémne veľký magnet, ktorý dôsledne likviduje prvky, atómy, atómové jadrá, protóny, neutróny, pozitróny a z nich získava častice, ktoré vracia do sveta antičastíc. Teda produkuje najmenšie možné častice s najmenším desatinným číslom. Antičastica má najvyššiu možnú rýchlosť. Má najvyšší možný energetický potenciál a je tak malá, že častice, atómové jadro, prvky a kozmické objekty pre ňu vlastne neexistujú. Antičastice sú však organizované aj ako samostatné objekty a fungujú vo veľmi extrémne veľkom prostredí. Ale v určitých prípadoch sú súčasťou protónov, neutrónov a pozitrónov. Inokedy sú antičastice stlačené do jadier atómov. Jadrá atómov môžu byť voľné, ale aj ako súčasť prvkov. Na planéte Zem sú samozrejme antičastice súčasťou atómových jadier, atómové jadrá sú súčasťou atómov a atómy sú súčasťou prvkov, prvky sú súčasťou molekúl a molekulárne prvky sú súčasťou prírodných organických zlúčenín, súčasťou organických zlúčenín a človekom vytvorených metalurgických zlúčenín (železo a podobne). Na toto všetko fungujú sily magmatického jadra planéty Zem, planéty Saturn (špecifické toky protónov, neutrónov a pozitrónov ako voľných objektov medzi jadrom Saturnu a Zeme), Slnka, čiernej diery v strede našej Galaxie, gigantických pulzarových dier v systéme 2 000 galaxií okolo našej Galaxie. A potom sem na planétu Zem funguje magnetar a biele diery a z nich biele pružinové objekty zložené z protónov, neutrónov a pozitrónov. A toto všetko dovoľuje, aby v tejto časti kozmu vznikol a rozvíjal sa organický život.

Význam magnetaru v ezoterike. Čo produkuje magnetar? Obrázky magnetaru. Video magnetaru. Reálny magnetar ako kozmický objekt. Magnetar a organická hmota. Magnetar a antičastice. Magnetar a duchovný potenciál. Rôzne druhy magnetarov. Magnetar a UFO Iveta. Magnetar a UFO Jana. Magnetar a ľudská rasa. Magnetar a zvieratá. Magnetar a dvojník. Magnetar a ektoplazmatický dvojník. Magnetar a reinkarnácia. Magnetar a Magnetar a Magnetar. Ezoterik ide za magnetarom. Magnetar ako prostriedok prieniku k antičasticiam. Magnetar ako prostriedok do makiet v kozme. Magnetar a teológia.

Magnetar je reálny objekt v kozme a bol popísaný klasickou astronómiou. Magnetar je objekt, ktorý doviedol organickú hmotu k duchovnosti a záujmu o psychické prenikanie do extrémnych vzdialeností v kozme. Magnetar donútil organickú hmotu na planéte Zem k psychickému prieniku do sveta prvkov, atómov a častíc. Magnetar svojím špecifickým magnetizmom rozbúral hlboké a ničím nerušené premostenie organickej hmoty na planéte Zem s jej magmatickým jadrom. Magmatické jadro aj dnes prísne uzatvára psychiku človeka do nadčasového zväzku Zem – človek. Iba magnetaru, ktorý prechádzal cez naše súhvezdie a našu slnečnú sústavu asi pred 600 miliónmi rokov p.n.l. sa podarilo prinútiť, samozrejme nedobrovoľne, aby organická hmota na planéte Zem psychicky intenzívne mohla voľne prenikať do slnečnej sústavy, do hlbočín kozmu a tak isto do mikrosveta častíc. Magnetar narušil pôsobenie magmatického jadra planéty Zem. Vhodným spôsobom destabilizoval závislosť organickej hmoty na planéte Zem. Porušil gravitačné pole planéty Zem a uvoľnil psychické procesy organickej hmoty do priestoru. Toto uvoľnenie voláme dnes psychický prienik do štruktúr ľudského tela, ale aj mimo neho. Napríklad osoby, ktoré sa narodia pokrivené a znetvorené majú hneď potenciál psychického prieniku do kozmu a do prvkov a atómov. Osoba, ktorá prežije alebo odcvičí klinickú smrť, má po tomto zážitku schopnosť psychicky prenikať do sveta atómov. Osoba, ktorá má nezhubné bujnenie povrchu epitelových buniek na povrchu orgánov tela má potenciál prenikať na úroveň častíc. Kozmonaut, ktorý strávil v kozme viacej ako 4 mesiace, má zásadne zmenenú psychiku, ktorá sa oslobodila od gravitačných síl v kozme a môže psychicky prenikať do kozmu cez samotné častice. Prírodný človek šaman sa cez tranzové pohyby dostáva do stavu, kedy je jeho psychika schopná cez úroveň častíc cestovať do kozmu. Prírodný šaman sa pomocou užívania bylinných látok môže prebúrať dočasne do hlbočín v kozme. Ezoterici tohto zoskupenia majú odcvičené a v neurónoch svojho tela vybudované systémy na prienik do prvkov, atómov, atómových jadier, častíc a antičastíc (ezotericky ich nazývame sklovité častice).

Teda je tu odcvičené rané štádium klinickej smrti, sugerácia akože užitia chemických látok v ústnej dutine a jeho uverenie. Schopnosť koncentrovať sa do svalov a nervových platničiek vo svaloch ako u pokrivených a znetvorených jedincov. Ezoterici majú v neurónoch nácvikom vytvorený systém dvojníkov, majú schopnosť psychicky sa premostiť na magnetar v najbližšom súhvezdí. Tvoria ektoplazmu vo vnútri atómových jadier. Tieto všetky fenomény im dovoľujú úspešne psychicky prenikať do prvkov, atómov, atómových jadier a častíc v tomto kozme. Samozrejme, aj pred ezoterikmi tohto zoskupenia sa prenikalo na úroveň prvkov, atómov a častíc. Ale nikto z predchodcov neprenikal psychicky do prvkov, atómov a častíc a cez ne do kozmu tak systematicky a cieľavedome. Nikto pre týmto ezoterickým zoskupením nepopisoval svet makrosveta a mikrosveta tak prísne vedecky a racionálne.

Výcvik neurónov veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a ganglií. Mimozmyslové vnímanie v neurónoch. Neurónové operácie preniku do seba a kozmu cez video fractal. Schopnosť neurónov dekódovať zvuky z kozmu premenené na obrázky cez video komurosan. Schopnosť neurónov pomocou dvojníka UČI vnímať povrch atómov a video laser. Schopnosť pomocou dvojníka UČI vnímať manipulácie s atómami a to cez video nano technológia. Schopnosť neurónov cez systém dvojníka roztvoriť extrémny stav fantázie a k tomu efedrínová terapia. Schopnosť neurónov so systémom dvojníkov nastaviť neuróny na vnímanie časticových rozptylov cez technické obrázky rozptylu častíc. Obrázky molekúl cez simulátory a ich využitie na zreálnenie predstáv o objektoch sveta. Realizovať vnímanie sveta na základe technológie ilúzie 3D a 4D.

Ezoterik neustále školí a cvičí svoje neuróny veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a ganglií Ezoterik postupným cvičením získava mimoriadne schopnosti, aby mohol psychicky prenikať do mikrosveta a makrosveta. Tak isto ezoterik potrebuje školiť svoje neuróny k mimozmyslovému vnímaniu toho, čo ľudské zmysly nie sú schopné vnímať. Ezoterik priamo školí svoje neuróny a obchádza oči, ušné bubienky, jazyk, nervové zakončenia kože. Ezoterik robí tak zámerne, aby školil hlavne neuróny pre zmyslové vnímanie a to pre sluch v spánkových lalokoch, pre pohyb v temennom mozgu, pre vnútorný hlas v prednom mozgu, pre zrak v zadnom zrakovom mozgu. Ezoterik psychicky preniká do svojho tela cez orgány, bunky, chromozómy, gény, bielkoviny, aminokyseliny, prvky, atómy a častice. A mimozmyslovo sa musí naučiť vnímať prostredie svojho tela. Teda na začiatok prípravy vnímania toho, čo klasické zmysly človeka nestíhajú, použije vedecké záznamy z rôznych druhov technických zariadení a to hlavne elektrónkového mikroskopu. A postupne si vytrénuje svoje neuróny, že je schopný mať v neurónoch bio program, ktorý mu umožňuje prenikať hlboko do tela a zároveň psychicky prenikať cez systém dvojníka UČI do kozmu a objektov v kozme, do organickej a anorganickej hmoty v kozme, do voľných atómov, voľných protónov, neutrónov, pozitrónov a do voľných časticových objektov. A nakoniec do voľných antičastíc. Pod voľnými atómami, protónmi, časticovými objektmi a antičasticami rozumieme objekty mimo prvkov, mimo atómov a mimo atómových jadier.

Ektoplazmatická ezoterika. Ektoplazmatické médiá. Kde a prečo sa tvorí v človeku ektoplazma?
Pod ektoplazmou tu rozumieme stav živej osoby, ktorá má v sebe ešte bunky z embryonálneho obdobia a tieto bunky sa nevymenili za bunky dospelej osoby ako je to normálne u osôb okolo 20. roka života. Aby organizmus prežil s takýmito bunkami, vyvinie si systém tvorby jedinečnej bioenergie priamo z jadier atómov. Takýto ľudský organizmus produkuje špecifickú energiu a tú voláme ektoplazma, táto ektoplazma potom robí niečo ako zázrak a udržuje pri živote to, čo už dávno malo uhynúť. Ektoplazmu tvoria často ženy z oblasti maternice a muži z oblasti svalov a svalových platničiek. Ektoplazma sa môže nečakane tvoriť aj u osôb, ktoré sa ocitli na pokraji existencie a to z dôvodu choroby alebo úrazu. Je to nečakané a spontánne tvorenie a je dočasné. Osoba s vážnym poranením dokáže sama prísť do nemocnice a potom náhle zomrie. Osoba s vážnou chorobou napriek konštatovaniu lekárov stále žije. Ektoplazmu môžu tvoriť aj osoby uvádzajúce sa do stavu tranzu a to cez bylinky alebo cez bubnovanie. Často osoby holdujúce šamanským rituálom sú schopné vyprodukovať po divokom tanci ektoplazmu. Ektoplazma z týchto osôb potom slúži na liečenie iných osôb a aj na psychické prenikanie do reálneho kozmu, do sveta častíc, ale aj do vlastných predstáv. Tak isto niektorí náboženskí kazatelia produkujú pri náboženskom tranze ektoplazmu a dokážu tento stav preniesť a otvoriť v iných osobách.

Samozrejme, že sú tu aj extrémne prípady, keď sa ektoplazma zahustí a tvorí reálny oheň v miestnosti, vytvorí vodovité objekty, ektoplazmatická hmota (forma hmly) sa formuje do postáv ľudí. Ojedinele sa z ektoplazmy tvoria fyzické objekty a tiež ojedinele takáto soba dokáže levitovať seba a iné predmety. Ale tieto stavy sa nedajú nacvičiť. Takéto osoby majú inak vytvorený a poskladaný mozog. Hovoríme o mimoriadnej patogenite z embryonálneho obdobia a ezoterik ju v zásade nemôže nacvičiť. Takéto stavy v zásade nie sú potrebné na duchovnej ceste. Úplne postačujú prvotné štádiá tvorby ektoplazmy za pomoci dvojníka a UČI. Sú medzi nami osoby, ktoré tvoria ektoplazmu v určitom množstve a pokiaľ nemajú systém dvojníka, sú z týchto osôb minimálne čudáci a postupne aj duševne choré osoby. Pokiaľ sa ezoterik naučí cez dvojníka UČI tvoriť ektoplazmu, tak mu to konzervuje zdravotný stav, umožňuje mu to prenikať do ďalších hlbočín kozmu. Ezoterik sa učí ektoplazmu tvoriť postupne a systematicky, ektoplazmu dôsledne viaže na dvojníka UČI a systematicky sa učí cez riadenie ektoplazmy prenikať do kozmu a častíc, a tak isto do svojho informačného systému.

Postupne si ezoterici tohto zoskupenia vytvoria aj určité cvičenia, ktorými rozvinú ektoplazmatický potenciál. V prvom rade je to psychické napájanie sa na diaľku na osoby, ktoré takéto schopnosti majú. Ezoterik už musí mať schopnosť uvoľňovať svoju psychiku zo svojho tela, inak je to iba fantázia a nie realita. Ezoterik si ukladá spomienky z takéhoto psychického prieniku. Ezoterik sa neustále riadi pokynmi svojho dvojníka UČI, čo je vlastne psychika ezoterika operujúca na časticiach a nie psychika na prvkovej alebo atómovej úrovni. A takúto úroveň ezoteriky je treba svedomito budovať aktívne aspoň 15 rokov. Potom je tu potrebný fenomén vysokej rozumovosti ezoterika. Ezoterik študuje vedecké disciplíny, vedecký spôsob myslenia a tak isto robotiku a strojárenstvo. Na jednej strane neuveriteľná vedecká rozumovosť a na druhej strane môže začať výcvik k totálnej fantázii a iracionalite. Najlepšie videá s fantáziou a uverením zázraku a dokonalosti. Ďalšia technika je sugerovať si pocit, že vlastne už mal byť ezoterik mŕtvy a koncentruje okolo seba záznamy zomierajúcich osôb, vo svojich fantazmagóriách sa usiluje oživiť každý kus mäsa a mŕtveho stvorenia. Tak isto si ezoterik sugeruje, uverí a nepochybuje o tom, že je po autonehode alebo úraze a núti organizmus tvoriť ektoplazmu. Ezoterik začína pestovať všetko okolo šamanstva a všetko okolo bubna a uvedenia sa do stavu ektoplazmy cez svalové platničky vo svaloch. Je to ektoplazmatický tranz. Ezoterik sa mentálne oddáva vibráciám a zvukom bubna a upadá do stavu straty rozumu a zdravého úsudku. Svalové platničky sa prepínajú do iného fungovania a psychika sa prepadne do jadier atómov aspoň v oblasti svalových platničiek. Ezoteričky sa budú usilovať dosahovať tranz cez prostredie maternice a to fantáziami o dokonalom stvoriteľovi sveta a podobne. Vhodné sú aj mytologické predstavy o stvorení sveta. Či už sú to predstavy animálne, alebo náboženské, musia byť úplne pretvorené na vlastné predstavy.

Spravili sme prehľad dvojníkov, ktorých sme doteraz vytvorili, resp. boli vývojovými fázami vzniku dnešného dvojníka UČI. Zhruba išlo počas dvoch rokov asi o 80 vývojových etáp tvorenia dvojníkov. Dvojníci sa postupne do seba premosťovali a terajší dvojník UČI je dvojník pod názvom magnetar/antičastica/ektoplazma. Pod magnetarom tu rozumieme reálny objekt v kozme. Antičastica je tu najmenší možný objekt v kozme s najmenším desatinným číslom, najvyššou energetickou hodnotou a miesto, kde sa práve nachádza, tvorí miliardy a aj bilióny súradníc naraz. Pod antičasticami tu rozumieme antičastice viazané v atómových jadrách, ale aj voľne mimo jadier. A tak tu je nakoniec zoznam dvojníkov. Nie sú usporiadaní systematicky, ale náhodne.
Dvojník. Skupina dvojníkov. Dvojník pre snovú ezoteriku. Dvojník pre mimozmyslové vnímanie. Dvojník pre častice.
Dvojníci tvorení z neurónov. Dvojníci tvorení z patológie. Dvojník ako prostriedok psychických prienikov. Dvojník a reinkarnácia. Dvojníci a spln Mesiaca. Dvojníci a somnambulizmus. Dvojník a hadia sila. Dvojník bez svojho živého stvoriteľa. Dvojník a geriatria. Dvojníci a správne genetické zmeny.
Dvojníci zničení v čiernych bobuliach. Dvojník zničený antičasticami. Dvojník ektoplazmatický. Dvojník ako sklad informácií. Dvojník pod vplyvom zlatých dier. Dvojníci F. Bardona. Dvojníci a mandala k vylepšeniu dvojníkov.
Dvojník epitelových buniek kože. Dvojník poškodených epitelových buniek orgánov. Dvojník neurónových oblastí. Dvojník z epitelových buniek po ožiarení atómovým výbuchom. Dvojníci a UFO Iveta. Dvojníci a UFO Jana. Dvojníci ako skupina dvojníkov pri jednom organizme. Dvojníci tvorení vedome. Dvojníci tvorení patologicky. Dvojníci tvorení priamo magnetarom. Dvojníci bez organického stvoriteľa. Dvojníci po sugerácii stavu týfusu. Dvojník nie je predstava dvojníka cez spomienky. Dvojníci nie je záznam spomienok zomretej osoby. Dvojníci nie je špiritistický zápis zo sveta mŕtvych. Dvojníci nie sú energetické stavy sexuálne. Dvojníci nie sú UFO objekty v tele osoby. Dvojníci nie sú energetické predstavy v aure. Dvojníci nie sú energetické predstavy osoby z mozočku. Dvojníci živej osoby a dvojníci bez organického stvoriteľa.
Dvojník 01 dvojníci živých osôb. Dvojníci 02 vzájomne skombinovaní.
Dvojníci 03 tkanie kobercov. Dvojníci 04 anjelské sféry a budúce smery vývoja + duševne choré osoby a UFO pre všetky oblasti. Dvojníci 06 hardvér, softvér.
UČI dvojníci (extrémne množstvo dvojníkov). Dvojník 2 000. Dvojníci 2 000 kabbala zen , miecha hadia sila. Dvojník 6 – 470 metafyzika, teológia, ezoterika, Dvojník UFO Iveta 4 400. Dvojníci 5 000 zviera. Dvojníci 7 000R. Dvojníci 5 000 zviera, expanzia, aktualizácia, anjelské sféry nezávislosť. Dvojníci 03 prvky, tkanie kobercov. Dvojníci UFO Iveta 3 000.
Dvojníci 5 000 magnetar (z meditácií na obrázky). Dvojníci 6 000 mytológia Budha. Dvojníci 6 000 mytológia mayská. Dvojníci 6 000 mytológia Grécka.
Dvojníci 6 000 mytológia egyptská. Dvojníci 6 000 mytológia islam.
Dvojníci 7 000 UČI. Dvojníci 5 000 silva, anjel, kaleidoskop, holotropné dýchanie. Dvojníci 03 prvky všetky. Dvojníci všestrannosť a genialita.
Dvojníci 4 400 zen kabala. Dvojník zviera 7 000R UČI. Dvojníci z minulých kozmov v našom kozme. Dvojník 03 na všetkých prvkov, atómoch, jad. atómov a častíc (ľudské telo). Dvojníci mimo živé organizmy. Dvojníci v živých organizmoch. Dvojníci ektoplazmatickí, magnetar, antičastica. Dvojníci UFO Jana. Dvojníci veštectvo. Dvojník antičastice. Dvojníci a prieniky k objektom v kozme. Dvojníci 6 000 zvierat. Dvojník UČI anjel večnosti. Dvojník UČI dôsledná realita. Dvojník UČI zvuky kozmu komurosan. Dvojník UČI fractal. Dvojník UČI tabuľkový procesor. Dvojník UČI simulátor. Dvojník UČI laser. Dvojník UČI kvantový spôsob myslenia. Dvojník UČI 3D (trojdimenzionálne video). Dvojník UČI 4D (štvordimenzionálne video). Dvojník UČI magnetar. Dvojník UČI biele diery. Dvojník UČI antičastice. Dvojník UČI pružiny z bielych dier. Dvojník UČI ektoplazma. Dvojník UČI informačný systém ezoterika. Dvojník UČI reinkarnácia.

Máme tu celú vývojovú líniu dvojníkov. Nie je usporiadaná chronologicky, ako vznikali. Ide skorej o to, aby si ezoterici uvedomili silu a potrebu vývoja a zdokonaľovania systému dvojníkov. Ezoterika dvojníkov je vrcholová ezoterika a aby pri svojej ezoterickej ceste ezoterik nezošalel, tak sa musí vyvíjať postupne a vrcholovú úroveň dosahuje asi po 20. rokoch každodenných meditácií. Takáto úroveň vyžaduje vzdať sa osobne ezoterickej cesty a prijať ezoterické cesty aj iných. Zodpovedne realizovať všeobecne platné zákonitosti, ktoré sú reprezentované na týchto ezoterických stránkach. Ezoterik, ktorý sa rozhodne dosiahnuť túto úroveň ezoteriky, by si mal študovať nieto stránky ako keby nastúpil do školy, najprv teóriu a potom aktívnu prax. Ezoterici začnú čítaním a študovaním najstarších príspevkov vo všetkých sekciách a školách.

Množinový pohľad na dvojníkov. Podmnožiny dvojníkov živých organizmov v kozme. Podmnožina dvojníkov bez organickej hmoty. Podmnožina ektoplazmatických dvojníkov. Čo má vedieť ezoterik ako zberateľ informácii dvojníkov. Čo musí ovládať ezoterik, aby úspešne zbieral informácie o dvojníkoch. Priestor zberu informácií o dvojníkoch. Výnimky v systéme množiny dvojníkov.
Ezoterik má niekoľko zdrojov dvojníkov ako objektov. Ide o osoby na planéte Zem, ktoré majú patologické prejavy a vytvorili náhodne dvojníka v svojej psychike a ani to netušia. Potom sú tu aj niektoré druhy zvierat, ktoré vytvárajú dvojníkov. Potom je tu organický život v kozme ako UFO Jana a UFO Iveta. Potom sú tu samotné záznamy dvojníkov po smrti organickej hmoty a nachádzajú sa v kozme na úrovni častíc voľných mimo jadier atómov a prvkov. Potom sú tu v menšom množstve ektoplazmatickí dvojníci. Potom je tu samozrejme dvojník UČI, ktorého buduje v sebe samotný ezoterik.

Ideál dvojníka. Štandardný dvojník. Maticová ezoterika. Tri prípady dokonalosti dvojníkov. Kvalitatívny prechod od dvojníkov k vytvoreniu umelej časticovej inteligencie po smrti ezoterika. Význam technokratickej ezoteriky pre tvorbu ideálneho dvojníka.
Ezoterici tohto zoskupenia sa usilujú realizovať ezoteriku na systéme dvojníkov. Ale ezoterici tohto zoskupenia chcú ešte viacej a usilujú o predstavu skoro absolútne dokonalého dvojníka. A to je mimoriadna výzva, o ktorú sa v minulosti usiloval vedome iba Čech F. Bardon. Zanechal po sebe množstvo rôznych úrovní dvojníkov a tak isto vytvoril aj ektoplazmatického dvojníka. Ezoterici tohto zoskupenia samozrejme tlačia do dvojníka iba jedno želanie, nech robí všetko a to tak, aby dosiahol samotný dvojník a jeho psychika maximum možného vývoja a zdokonalenia. A tak časom ezoterici tohto zoskupenia vytvoria skutočne niečo viacej ako iba systém dvojníka. Ako ideál si ezoterici tohto zoskupenia dali za cieľ vlastne vytvoriť niečo jedinečné na úrovni častíc, čo by po smrti ezoterika pokračovalo na duchovnej ceste, ale úplne špecificky. Ľudia sa snažia vyrobiť mysliaci stroj a ezoterik sa snaží počas svojho života vytvoriť informačný systém na časticiach, ktorý by ako aktívne fungujúce informácie mohol fungovať čo možno naprieč nekonečným časom a priestorom. Ale tu už ezoterik musí mať hlbokú vzdelanosť v informačných technológiách a tvorbe umelej inteligencie a inteligentného prostredia.

Pojem ezoterika, pojem ezoterický profesionál, ezoterický amatér. Vývoj do budúcnosti a to super ezoterik. Kto je hamburgerák, kto je amatérsky ezoterik, kto je ezoterický profesionál, kto bude super ezoterik a ako super ezoterik znehodnotí pojem profesionálneho ezoterika? Vzťah k dvojníkovi UČI, anjelským sféram, technokratická ezoterika.
Toto ezoterické zoskupenie speje cez systém dvojníkov k vytvoreniu informačného systému na časticiach. Už počas života sa ezoterici cez systém dvojníkov dostávajú psychicky na úroveň častíc. A systém dvojníkov a celkové napredovanie vyžaduje rozvoj technokratickej ezoteriky. Technokratická ezoterika umožní ezoterikovi preniknúť do vlastného informačného systému vo svojom tele. Ezoterik sa stále intenzívnejšie zaoberá elektrotechnikou, strojárenstvom, robotikou, hardvérom, softvérom, kybernetikou, automatizáciou, programovaním, matematikou, kozmonautikou a všetkým okolo sveta techniky a technológie. Nie je to vôbec zábavné a ezoterikom a ich svetu značne vzdialené. Ezoterik tohto zoskupenia nediktuje duchovnej ceste, ako má vyzerať a kam sa má uberať. Ezoterici tohto zoskupenia sú mimoriadne disciplinované osobnosti a podriadia sa tomu, čo vývoj ezoteriky potrebuje. Samozrejme, každá etapa napredovania má svoje obete a tak isto technokratická ezoterika, ktorá dôslednejšie nastupuje, nebude pre každého ezoterika. A cesta na vrchol nebude pre všetkých. Iba pre tých, ktorí sa podriadia nutnému zlu zvanému technokratická ezoterika. Toto píšem aj preto, aby si niektorí ezoterici nemysleli, že v oblasti ezoteriky ide všetko jednoducho a bezbolestne.

Kozmos. Ektoplazmatický dvojník a prienik do kozmu. Postupnosť prieniku. Vymenovať objekty v kozme. Prenikanie systematické. Prenikanie šamanské na základe ektoplazmy. Prenikanie na základe sugerácie užitia chemických látok. Prenikanie na základe požiadaviek dvojníka.
Jedna z ezoterických disciplín je psychické prenikanie do kozmu. Ide o uvoľnenie psychiky ezoterika mimo telo. Je na to viacero techník. Ezoterik si musí dať pozor, aby neprenikal psychicky do svojich predstáv, ale do reálneho kozmu. Ezoterik si musí dať pozor, aby neprenikal do energetických objektov vo svojej energetickej aure. Ezoterik si musí dať pozor, aby neprenikal náhodou psychicky do hlavy a spomienok inej osoby. Ezoterik neustále kontroluje, kde do kozmu preniká. A prvý prienik je cez atmosféru do našej slnečnej sústavy a k jednotlivým planétam. Ezoterik musí prekonávať nechuť svojho mozgu na prienik do kozmu. Keď ezoterik preniká ku každej planéte a dovnútra planéty, tak si musí vždy špeciálne nastaviť psychiku. Aj toto je kontrolná pomôcka, neexistuje jeden druh prieniku do všetkých objektov v kozme. Ezoterik po psychickej návšteve našej slnečnej sústavy postúpi do prieniku do nášho súhvezdia a to asi Hlava hada. Spoznáva priestor našej slnečnej sústavy a tu vyhľadá najdôležitejšie oblasti a to hlavne tie, v ktorých sa nachádza organický život. Znovu to nebude pre psychiku príjemná skúsenosť. Podrobnejšie sme všetky prieniky do nášho súhvezdia popísali v Kozmos sekcii. Ezoterik tu nájde aj organický život a to na viacerých miestach. No nie na technickej a inteligenčnej úrovni človeka na planéte Zem. Ezoterik si bude musieť dávať pozor, aby neschytal trvalé premostenie na organickú hmotu v kozme. Hovoríme tu o UFO organickom živote v kozme a javu trvalého prepojenia psychiky človeka a organického života v kozme. Ezoterik si bude musieť vytvoriť systém čistenia sa od takýchto prepojení. V našej slnečnej sústave je asi do 10 významných oblastí, kde sú zoskupené planéty a je tam aj organický život. Sú bližšie k planéte Zem. Potom je tu vzdialenejšia zóna a tá má asi 20 – 30 sektorov, kde sa musí ezoterik naučiť prenikať výhradne už cez čierne diery. Ešte stále sme iba v našom súhvezdí. Nie je múdre prenikať z nášho súhvezdia do susedného, ale treba si vybrať vzdialenejšie súhvezdie. Lepšie sa odlíšia hranice súhvezdí. Teda ezoterik siahne po mape hviezdnej oblohy ako vhodnej pomôcke. A takto navštívi čo najviac súhvezdí našej Galaxie. Potom postúpi ezoterik k psychickému prieniku do ďalších galaxií.

Ezoterik si zase bude musieť špeciálne upravovať psychiku a bude navštevovať psychicky jednotlivé súhvezdia našej Galaxie a v týchto súhvezdiach jednotlivé slnečné súhvezdia a jednotlivé planéty. Upozorňujem, že pokiaľ očakávate príjemné pocity, tak budete sklamaní, skutočný psychický prienik do súhvezdí bude pre mozog nepríjemným tlakom a nepríjemnou bolesťou. Aj toto je dobrý kontrolný mechanizmus. Pokiaľ budete prenikať do súhvezdia v našej Galaxii bez bolestí hlavy, tak ste prenikali do svojich fantázií a nie skutočne do kozmu. Nezabudnite sa zastaviť v súhvezdí Barana a súhvezdí Vlasy Bereniky. V dobe, keď toto píšem, tam ešte bol organický život. A psychický prienik treba nasmerovať do čiernej diery asi v strede našej Galaxie. Tu treba psychiku poriadne upraviť a vzdať sa v sugerácii všetkého pozemského. Pretože prienik z našej Galaxie do najbližších 2 000 galaxií by trval nekonečne dlho. A ezoterik svedomito navštevuje čo sa len dá. Potom postupne spozná 2 000 galaxií a vo svojej predstave ich uzavrie do objektu makety hrášku. A takýchto hráškov bude vedľa seba asi 7 a ezoterik ich navštívi. Aby sa tam dostal, potrebuje psychiku jedincov po atómovom výbuchu. A aj tu nájde organický život. Ezoterik uzavrie túto predstavu do makety struku. A takýchto strukov má okolo tohto jedného struku asi 1 500. Navštevuje ich psychicky a potom ich vo svojich predstavách uzavrie do predstavy zemiaka. A ďalej sa s klasickou psychikou nedostane. Už potrebuje mať otvorený systém dvojníka. Okolo zemiaka sú anti čierne skrížené čierne diery a tie klasickú psychiku ezoterika nepustia ďalej. Iba ak tak psychiku šamana s ektoplazmou a psychiku pod vplyvom hašiša. Ezoterikovi tu nejde prenikať do kozmu za cenu poškodenia psychiky. Ezoterik dá prednosť trvalému prieniku do kozmu a volí systém dvojníka. Ezoterik preniká do makiet niekoľkých zemiakov okolo jedného zemiaka a tieto zemiaky uzatvorí do asi 12 00 banánov a vytvorí maketu skladu banánov. Desať skladov banánov tvorí maketu dáždnika. V kozme máme asi 1 000 dáždnikov. A týchto 1 000 dáždnikov uložíme do makety jedného skladu dáždnikov. Potom celkovo v makete balónu máme 1 000 skladov po 1000 dáždnikov. Potom tu máme makety bielych bobúľ a čiernych bobúľ. Maketa balóna je v jednej z bielych bobúľ. Bobule sú uložené v makete snehovej gule. Desať snehových gúľ tvorí guľovitý skleník. A potom nekonečne ďaleko je od seba vzdialených asi 10 guľovitých skleníkov. A na prienik do 10 skleníkových gúľ je treba mať dvojníka UČI, ktorý prešiel cez systém magnetaru a je zo strany ezoterika podporovaný vhodnou tvorbou ektoplazmy z atómových jadier ľudského tela. Ezoterici tohto zoskupenia trvalo mnoho rokov prenikajú psychicky do kozmu, robia to systematicky všetkými smermi a ešte nikto nepopísal tak podrobne kozmos a jeho štruktúry. Na popis kozmu využívame zmenšené makety a na ich označenie používame celé zeleninárstvo. Ľahšie sa to pamätá. V tomto priestore je odhadovaných asi od 5 000 do 10 000 foriem organického života.

Organický život v kozme. Organický život na planéte Zem. Kde všade v kozme môže byť organický život. Organický život produkuje technologickú inteligenciu. Ako a prečo vzniká organický život v kozme. Vyhľadať objekt v kozme, kde práve vzniká z anorganických látok život a potom vyhľadať, kde sa rozvíja v ďalšej etape. Čo všetko treba splniť, aby na niektorej planéte vznikol život.

Skúsime sa cez ezoterický potenciál pozrieť bližšie na vznik života v kozme a čo už je organická hmota a čo už nie je organická hmota. Nezávislé častice v systéme dier (ako napríklad čierna diera, ktorá častice organizuje postupne do atómov a prvkov) nemožno považovať za organickú hmotu, život a jeho prejavy. Potom tu máme niečo ako samotné atómy ako napríklad aktivity na planéte Slnko. Ani tu nemožno hovoriť, že množstvo atómov je živá organická hmota. Ani prvky v mineráloch zemskej kôry nemožno považovať za živú organickú hmotu. Aj keď prvky, atómy, atómové jadrá a v nich častice sú schopné už pri vysokých teplotách, tlakoch a žiareniach reagovať a navzájom vytvárať molekulovo prvkové štruktúry. Teda niečo ako molekuly prvkov. Ani tu nemožno hovoriť o organickej hmote. Organická hmota je mimoriadne citlivá na vysoké a nízke teploty a žiarenia. Tam, kde má šancu vzniknúť a rozvinúť sa, sú potrebné mimoriadne stabilné podmienky a tieto podmienky sa nesmú radikálne meniť. Teda raz sú podmienky pre život a potom zase nie. Alebo inak povedané na danej planéte musia niekde vždy zostať ideálne podmienky na prežitie najnižšej formy života a to sú nesporne mikroorganizmy. Teda organický život potrebuje pre svoj vznik pravdepodobne vodné prostredie kvapalného charakteru. A táto vodná kvapalina sa musí na danej planéte nachádzať v tekutom stave. A tá sa nachádza v tekutom stave, pokiaľ teploty na danej planéte nie sú extrémne vysoké ani extrémne nízke. Teraz je otázka, či aminokyseliny sú už organický život alebo ešte nie. Tak isto či zoskupenie aminokyselín do určitého zhluku je už organický život alebo ešte nie. Už samotné aminokyseliny vykazujú určité reakcie a to pravotočivosť a ľavotočivosť. Aminokyseliny možno vyrobiť synteticky v laboratórnych podmienkach. Už samotné prvky vo vodnom prostredí majú určité vlastnosti, s ktorými prvkami sa budú spájať a s ktorými nie. Tak isto rozpustné prvky vo vodnom prostredí (H2O) majú svoje pravidlá na spájanie a vytváranie spoločných väzieb. Teda základom života je v konečnom dôsledku prostredie blízke vode (H2O) a prvky, ktoré sú vo vode rozpustné a schopné reagovať. Keď sa dajú aminokyseliny vyrobiť v laboratórnych podmienkach, tak treba hľadať prostredie, kde by samotná príroda vytvorila laboratórne podmienky. Mohli by sme ich nájsť v jaskynných priestoroch umiestnených v morskom prostredí. Pokiaľ sa tu objavia plyny pod jaskynnou klenbou a hromadia sa, splnia sa laboratórne podmienky pre produkciu aminokyselín a môže nastať prírodná výroba aminokyselín a ich hromadenie. Aminokyseliny sú schopné točivého pohybu a vzájomného spájania sa do celku. Keď sa produkujú aminokyseliny, tak je potrebné, aby sa mohli hromadiť v určitých hlbokých a rozsiahlych štrbinách, vytvárajú si svoje špecifické prostredie plné spájajúcich sa a rotujúcich aminokyselín. A v tomto prostredí je možné, aby sa z koncentrovaného množstva aminokyselín vytvorilo niečo ako hustý sliz alebo huspenina (niečo ako vývar z kostí a mäsa). Aminokyseliny sú teda schopné pohybu, schopné spájania sa. Sú schopné chemických reakcií a vytvoria si chemické laboratórium samé pre seba. Slizovitá forma z aminokyselín je schopná chemických reakcií. Ani tento sliz nemožno nazvať organickou hmotou, lebo ešte nie je schopná sama v sebe vyrábať aminokyseliny, bielkoviny a presné kópie seba samého. Ale takáto slizovitá hmota v jaskynných štrbinách je schopná prijímať do seba aminokyseliny z prírodného laboratória. Až tento prvotný rôsol je znovu špeciálne laboratórium, ktoré dokáže v sebe kombináciou aminokyselín vyprodukovať skupinu buniek (dostatočne koncentrované množstvo aminokyselín), ktoré už nepotrebujú prijímať prírodnú tvorbu aminokyselín, ale dokážu do seba prijímať minerály rozpustné vo vode a produkovať vlastné aminokyseliny. Delenie je vcelku jednoduché a to časť slizu sa odtrhne. Teda prvé bunky z bielkovín a aminokyselín sa nedelia dnešným spôsobom, ale iba rozpadom alebo odtrhnutím bielkovinového slizu. Uplynie ešte ďalšie milióny pozemských rokov, kým sa z bielkovinového slizu vytvoria prvé zložitejšie štruktúry života. Samozrejme na toto všetko treba splniť množstvo podmienok a to hlavne stabilné podmienky udržania vody na danej planéte v tekutom, plynnom a tuhom stave. Musí tu byť atmosférický obal, vhodné magmatické jadro, stabilný magnetizmus. A kozmos len málokedy dokáže splniť také veľké množstvo podmienok na vznik a samozrejme udržanie života niekde v kozme. Ezoterik čerpá informácie o živote psychickým prienikom do kozmu a všade tam, kde sú rané formy života. Teda nevychádzal som pri tomto skúmaní z fantázie, ale z osobnej skúsenosti psychického putovania reálnym kozmom. Tak isto treba vytrvalo študovať biochémiu a jej skúsenosti a výsledky. K tejto problematike sa ešte mnohokrát vrátime a budeme ju prehlbovať.

Mimozemská biochémia
http://www.distantworlds.wz.cz/DisWorlds1-2/ET/Biochemie.htm
Astrobiológia – vznik života v kozme
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Astrobiologie
Teórie o vzniku života
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vznik_%C5%BEivota
Bielkoviny – druhy štruktúr
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADlkovina
Aminokyseliny 20 základných kameňov bielkovín – zoznam aminokyselín

http://cs.wikipedia.org/wiki/Aminokyseliny
Wikipédia voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
Wikipédia a prvky rozpustné vo vode
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anorganick%C3%A1_chemie

Pridaj komentár