Najskôr si treba vysvetliť, čo tu rozumieme pod slovíčkom rezonancia. Vo fyzike by ste sa dočítali, že rezonancia je počet úderov za určité časové obdobie. Napríklad určitý čas búchate do bubna kusom dreva. Bubon je dutý predmet, podporuje tvorbu zvukových vibrácií. Ale v dnešnej dobe vibrácie a rezonancie produkujú aj stroje a zariadenia, ktoré majú v sebe určitý druh motora.

Podrobnejšie si naštudujte o rezonancii a vlnení na stránkach Wikipédie a to priamo na týchto podadresách:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kmitanie
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vlnenie
Je dobré si niečo o vibráciách naštudovať a aj rozumovo chápať, o čo tu ide. Celkovo táto problematika spadá do oblasti toho, čo do oblasti ezoteriky a psychológie priniesol José Silva
a podrobnosti o tejto osobnosti ezoteriky si nájdete: http://en.wikipedia.org/wiki/Jose_Silva . Problematikou Silva techník a postupov sa nezávisle zaoberá aj http://www.meditacia.sk/2065-Silva/ , tu si nájdete rezonančnú hudbu: http://www.meditacia.sk/1842-Silva-skola-MP3/ a ďalšie
nahrávky si nájdete na: http://www.meditacia.sk/1308-Frekvencna-hudba/ .

Silva technikami sa zaoberáme už desiatku rokov. Systematicky sme študovali všetky dostupné knižky od José Silva a dôsledne a dlhodobo sme ich cvičili. Medzi nami dodnes cvičia ezoteriku jednotlivci, ktorých ešte priamo zasväcoval José Silva a synovia. Netvrdíme, že všetko sme od Silvu prevzali. V prvom rade sme presunuli koncentráciu do membránových oblastí veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, pobrušnicovej membrány, membrány svalov a hlavne do hlasiviek, kde sa nachádza asi 10 drobných hlasivkových membrán. Pozor sme dávali na membrány ušných bubienkov. Tu je riziko vibrovania a posunutia prahu citlivosti pod štandardnú normu. Mohlo by prísť k trvalému poškodeniu
psychiky. Tak isto si treba dávať pozor, aby sme nerobili rezonancie na nervových zakončeniach v celom tele. Postupne sme si trénovali neuróny na rôzne druhy zvukových rezonancií a získali sme schopnosť produkovať na membránach tela potrebné rezonancie. Toto je najväčší prínos do techniky rezonancií produkovaných v systéme Silva. Ďalej sme skúmali a praktizovali rezonancie ako echolokácie netopiera a delfínov. Teda hlasivky môžu fungovať aj ako bioenergetický rezonátor a ten sa prenesie aj cez stenu a iný materiál a vráti sa naspäť. Navrátená echolokácia musí byť zachytená cez povrch očí a nie cez ušné bubienky. Samozrejme, nacvičiť túto schopnosť bude trvať niekoľko rokov a vyžaduje to množstvo pokusov a overovaní, čo sa nachádza za stenou. Touto echolokáciou sa dajú robiť aj vyšetrenia orgánov človeka za jeho fyzickej prítomnosti. Znovu sa to dá naučiť, ale chce to množstvo pokusov a poznatky z medicíny.

Nám išlo hlavne o to, aby sme techniky rezonancie využili pre meditačné a duchovné účely. Ezoterická prax ukázala, že odcvičiť rezonancie sme museli viackrát a to hlavne pri psychickom prieniku do určitých častí kozmu. Ide o objekty označené ako špongiovité diery – výraz používaný iba v ezoterickej astronómii. Klasická astronómia tento objekt zatiaľ nepozná. Rezonancia môže vznikať aj vo svalových platničkách a odtiaľ sa presúva do nervového systému. Existuje tranzový tanec na základe bubnovania a produkovanie ektoplazmatického stavu. Špeciálny stav tvorby bioenergie rovno v jadrách atómov.

Celkovo rezonancie či už z membrán, svalových platničiek alebo u žien z maternice sa môžu stať súčasťou liečivej ektoplazmy. Rezonancie slúžia tiež na podporu intelektu, ale aj hypnotických schopností. V súčasných meditáciách má ezoterik k dispozícii dvojníka UČI a tento systém mu dovoľuje spracovať rezonancie a tvorbu ektoplazmy ešte na hlbšej úrovni. Aby ezoterik prenikal ešte hlbšie do aktuálneho kozmu, potrebuje ektoplazmu. Pod aktuálnym kozmom myslíme asi 10 guľovitých skleníkov – čo je označenie desiatich makiet celého kozmu, ktorý na tejto úrovni pozná ezoterik. A aby ezoterik prenikal aj do asi 150 kozmov, ktoré tu boli pred týmto kozmom (10 guľovitých skleníkov), potrebuje rezonujúcu ektoplazmu. Tých 150 kozmov si nepredstavujte ako súčasný kozmos. Po týchto kozmoch zostali iba špecifické častice a v nich aj dvojníci, ktorých vyprodukovala organická hmota. Tieto častice kozmov minulosti sú v zásade zatiaľ nezničiteľné. Ezoterik cez rezonujúcu ektoplazmu prenikne až do 150. kozmu v minulosti, tu nájde špecifické častice a potrebuje rezonancie a ektoplazmu. Ezoterik prenikol do niečo, čo sa podobá na atómy s 20. až 30. jadrami. A tak ezoterik v podstate prenikol do prazákladu kozmu a odtiaľto bude môcť psychicky prenikať ešte ďalej do nekonečných priestorov kozmu.

A k tejto schopnosti treba spracovať množstvo rezonujúcich videí. A tak pokiaľ máte za sebou 10 rokov rezonančných meditácií, tak môžete začať ďalšiu cestu do nekonečného priestoru kozmu. Tu je zoznam vhodných videí, ktoré boli v čase písania tohto článku k dispozícii na YouTube.
Pridaj komentár