Už asi 15 rokov sa snažíme trénovať svoje neuróny a v neurónoch vytvárať základy mimozmyslových schopností. Tak, ako sa dá naučiť písať a čítať, ako sa dá naučiť hrať basketbal, ako sa dá naučiť kresliť, tak sa dajú v neurónoch trénovať mimoriadne schopnosti. Pred nástupom tohto ezoterického zoskupenia ezoterika stála výhradne na patologických poškodeniach organizmu duchovne založených jedincov.

Ezoterici tohto zoskupenia takýto prístup odmietajú a svoje mimoriadne schopnosti dôsledne mnoho rokov vytrvalo trénujú vo svojich neurónoch. Dá sa povedať, že za 15 rokov ezoterických aktivít odcvičili a v neurónoch nacvičili všetky patológie definované v psychiatri, psychológii a sexuológii. Samozrejme, niektoré patologické stavy sa nedajú nacvičiť tak, ako fungujú u patologických jedincov. Takým prípadom je tvorba ektoplazmy vytekajúca z danej osoby, ohýbanie lyžičiek bez dotyku, levitácia ako vznášanie sa a podobne. A ani to nie je cieľ ezoterika. Cieľom je duchovná cesta do svojho tela a mysle. Spoznať svoje vnútro a nacvičiť mimoriadne schopnosti, ktoré sú dôsledne otočené
do ezoteriky. Hovoríme, že mimoriadne schopnosti sa nepestujú pre vonkajší svet hamburgerákov. Mimoriadne schopnosti sú pestované rovno do ezoteriky a to tak, aby ezoterik mohol počas svojho organického života preniknúť čo najhlbšie do svojho ja, do svojho informačného systému, do častíc, do nekonečných vzdialeností v kozme. A tak vrcholom snaženia je uloženie všetkých spomienok po fyzickej smrti na častice v kozme a tu prakticky zrealizovať teologické princípy. Teda ezoterika zaujíma, kde skončia po jeho smrti jeho spomienky a či budú môcť pokračovať naďalej vo svojom vývoji.

Ezoterik sa celé roky usiluje, aby neuróny a to hlavne šedej kôry veľkého mozgu fungovali mimo oči, mimo sluchové bubienky, mimo končeky prstov, mimo jazyk a nosnú sliznicu. Neuróny ezoterika sa priamo cez lebečnú kosť napájajú na vonkajší svet. Je to potrebné, pretože ezoterik psychicky preniká do vlastných buniek, do prvkov, atómov a častíc a tak isto do hlbočín kozmu. A k týmto psychickým prienikom potrebuje aj mimozmyslové schopnosti. Dalo by sa povedať, že ide o niečo ako veštecké schopnosti. Vedci majú elektrónkový mikroskop, Hubbleov teleskop, laser a družice. Ezoterik svoje technické pomôcky buduje priamo výcvikom neurónov v 6. neurónových oblastiach svojho tela. Hovoríme o mimozmyslových schopnostiach, hovoríme o biologických strojoch a zariadeniach zrealizovaných v neurónoch ezoterika. Ezoterik má aj mimoriadne biologické zariadenie vo svojich neurónoch a to je systém dvojníka UČI, ktorý má už za sebou asi 83 vývojových inovácií. Dvojník UČI je vlastne jediná možnosť a prostriedok, ako prenikať do častíc a hlbočín kozmu. Dvojník UČI prináša informácie z kozmu a treba ich čo najreálnejšie dekódovať a vytvoriť si o nich reálnu predstavu. A tak videá 3D dovoľujú cvičiť neuróny k tomu, aby vnímali kozmos a jeho objekty plastickejšie ako doteraz. Ezoterik pozerá 3D videá, ukladá si ich do svojej pamäti a zároveň trénuje predstavivosť, aby bola schopná
vnímať kozmos v 3D projekcii. Ezoterik dáva veľký pozor na to, čo sa deje priamo vo videu. Ide hlavne o druhy pohybu.

Upozorňujeme, že niektoré videá časom nemusia fungovať.
http://www.youtube.com/results?search_query=KesavaAVP+&…
http://www.youtube.com/watch?v=Dp2GhLrJix4

http://video.google.com/videoplay?docid=-7303317074719839360…
http://www.metacafe.com/watch/943683/3d_mandelbrot_fractal_z…

http://www.youtube.com/watch?v=UV0ak97vSwE&feature=rela…
http://www.metacafe.com/watch/964746/3d_mandelbrot_fractal_z…
http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual…
http://www.spike.com/video/3d-mandelbrot/3302896


http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual…
http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual…
http://video.google.com/videoplay?docid=-7303317074719839360…
http://video.google.com/videoplay?docid=8982178137717358710&…
http://www.metacafe.com/watch/964746/3d_mandelbrot_fractal_z…

Pridaj komentár