Zasvätenie bolo venované ezoterike dvojníkov. Organická hmota vyprodukovala množstvo dvojníkov, ktorí po smrti organickej hmoty zostávajú na úrovni atómov a častíc ako nekonečné a časovo nemenné objekty. Špeciálne sa chceme venovať dvojníkom, ktorých po sebe zanechal organický život v kozme, ktorý bol pred naším kozmom.

Na začiatok si uvedomíme, že tu je náš kozmos o priemere 100 triliónov krát 1400 biliónov krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Do tohto priestoru prenikáme psychicky a do oblastí, kde už nevieme preniknúť sami a to sú oblasti výskytu skrížených anti čiernych dier, prenikajú za nás dvojníci. A celkovo už do štruktúr kozmu prenikajú výhradne dvojníci. Ešte by som spomenul, že oblasť skrížených anti čiernych dier je oblasť, kde rýchlosť zmien beží v zlomku sekundy ako keď do ohňa hodíte tenký papier. Teda v tomto priestore sa akákoľvek vec v zlomku sekundy zmení na niečo iné.

Aby sme si vedeli lepšie predstaviť kozmos o priemere 100 triliónov krát 1400 biliónov krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov, tak nasekaní dvojníci, ktorých sme cez zasvätenia vyprodukovali, nám poskytli vhodnú predstavu cez určitú maketu 4 000 kusov banánov poukladaných v priestore okolo seba. Dovnútra týchto banánov v predstavách treba vložiť asi 5 vreciek zemiakov po 5 zemiakoch. Do každého zemiaku treba vložiť predstavu asi 1000 strukov hrášku, v každom hrášku asi 7 guľatých hrachov a v každom hrachu asi 12 oblastí po 2 000 malých lentiliek. V tomto prípade sú lentilky vlastne galaxie. Aj my žijeme v jednom guľatom hrášku, kde je lentilka ako naša Galaxia.

Tu musí nastúpiť uvedomenie si, že tento kozmos v tomto čase je, ale predtým nebol, ale zato tu bol iný kozmos s inou organickou hmotou a potom tu bolo v minulých časoch ešte takýchto 5 kozmov, po týchto kozmoch ešte do minulosti času sa nedá nájsť nič. Samozrejme na úrovni planét, súhvezdí, galaxií z týchto kozmov nezostalo nič. Ale predsa niečo zostalo a to svet dvojníkov na úrovni častíc a atómov. A naším záujmom bude, aby sme realizovali aktívny kontakt do týchto predhistorických kozmov a prebrali k životu tu nehybných dvojníkov, ktorých v predhistorických kozmoch stvoril organický život. Nemožno tvrdiť, že sme jediní ľudia a jediný organický život v našom kozme, ktorí kontaktovali tento svet dvojníkov. Takíto jedinci boli a stačilo, aby mali vytvorených dvojníkov z poškodených epitelových buniek, tento kontakt do týchto kozmov pred naším kozmom bol a je možný aj dnes. A toto chceme naplno využiť a cez vlastných nasekaných dvojníkov chceme kontaktovať týchto 5 kozmov pred našimi kozmami.

Najprv vyhľadáme jedincov a ich spomienky vo svete mŕtvych, tak isto magnetické záznamy v magmatickom jadre planéty a žijúce ľudské osoby, ktoré majú teraz otvorený tento systém. Prevezmeme si ich skúsenosti. Potom budeme kontaktovať dvojníkov, ktorých takéto osoby zanechali za sebou na úrovni atómov a častíc. Účel kontaktovania je nechať tieto spomienky pôsobiť a vytvoriť zo spomienok vlastných dvojníkov pre kontakty voči dvojníkom v 5. kozmoch pred naším kozmom. Neskoršie budeme kontaktovať aj UFO organický život a od nich spomienky vo svete mŕtvych spomienok, tak isto ich dvojníkov, ktorých zanechali po svojej smrti na úrovni častíc a atómov. Tak isto UFO organický život, ktorý má v sebe alebo pri sebe aktívneho dvojníka.

No v prvom rade necháme na 6 neurónových oblastí pôsobiť spomienky ľudských jedincov, živých jedincov, ktorí majú teraz kontakt na dvojníkov z minulých kozmov v tomto priestore. Tak isto necháme na seba pôsobiť všetko, čo tieto osoby tvoria alebo vytvorili. Tak isto necháme pôsobiť na seba dvojníkov, ktorých v našom kozme a terajšom svete atómov a častíc po sebe zanechali mŕtvi ľudskí jedinci. Budeme uplatňovať magickú reč, aby sme si na tento druh dvojníkov spevnili psychiku a potom sami kontaktujeme dvojníkov v 5. kozmoch pred naším kozmom.

Po tomto základe, ktorý budeme neustále zdokonaľovať a prehlbovať, si vytvoríme vlastných dvojníkov pre kontaktovanie dvojníkov v týchto kozmoch, ktoré boli pred našimi kozmami. Budeme prenikať a doslova oživovať aj dvojníkov v týchto minulých kozmoch za účelom vlastného duchovného rastu. Je potrebné sa zamyslieť a nechať si cez dvojníkov vysvetliť otázky okolo pojmu čas, vzdialenosť a priestor. V prvom rade je potrebné vnímať, že dvojníci nemajú problém so vzdialenosťami a rýchlosťou premiestnenia. Chcem sa ako človek premiestniť z Bratislavy do Prahy a bude mi to trvať dopravnými prostriedkami pár hodín. Ale dvojníci sa cez atómy a častice presunú z jednej oblasti do druhej v zlomku sekundy. A dvojníci sa presúvajú v našom kozme (4 000 banánov) v zlomkoch sekundy z jedného banánu do druhého banánu. Dvojníci sa kozmom presúvajú tak rýchlo, že nemá zmysel pre nich vnímať vzdialenosti. Pre pravekého človeka dostať sa z jedného kontinentu na druhý trvalo niekoľko generácií potomkov. Dnešnému človeku trvá premiestnenie lietadlom na druhý kontinent iba pár hodín. Dvojníkom to bude trvať pár sekúnd. A tak isto sa dvojníci dokážu v zlomku sekundy posúvať do spomienkových záznamov a do toho, čo zostalo z minulých kozmov. Dá sa povedať, že by to pre ezoterika bolo doslova nemožné.

A preto ezoterik potrebuje na tento presun do toho, čo zostalo z minulosti, dvojníkov a bez nich to vlastne nie je ani možné. Ezoterik by si nemal mýliť presun do času minulého ako spomínanie zo spomienok. Teda spomenúť si, čo sa uložilo z jeho života v jeho pamäti. A tak isto tu nehovoríme o možnosti presunúť sa psychicky do kolektívnych záznamov ľudskej histórie v neurónoch miechy. Tu možno veštecky vnímať historické epochy o minulosti vzdialenej až 2 miliardy rokov pred naším letopočtom. Tak isto tu nemáme na mysli spomienky, ktoré zostali po smrti organického života na planéte Zem alebo v kozme. Tak isto tu nemáme na mysli okamžitú fantáziu v ľudskej hlave alebo inej organickej hmote v kozme. Tak isto tu nemáme na mysli vytvorené makety, obrázky alebo digitálne projekcie.

Ďalej je treba zaoberať sa aj otázkou času. Čas tu vnímame ako proces, že sa niečo deje. Človek sa narodí, dospieva, starne. Tieto všetky zmeny možno vnímať, vtedy hovoríme, že sa niečo deje a toto dianie je čas. Rastie strom, príde človek a strom spíli. Niečo sa udialo a niečo sa zmenilo. A toto je zmena v danom čase. Športovec zabehol určitú trať za toľko a toľko minút a sekúnd. A to je dianie v čase. Na meranie času používame prístroje, ktoré merajú sekundy, minúty, hodiny, dni, mesiace, roky, tisícročia atď. Čo sa týka dvojníkov, tak či už v našom kozme (4 000 banánov), alebo v kozmoch, ktoré boli pred naším kozmom 1, 2, 3, 4, 5 po smrti svojho organického stvoriteľa zostávajú v nehybnej zmene a teda nič sa s nimi nedeje a to skoro na večnosť. Dvojníci sú vlastne spomienky organického života v kozme (4 000 banánov) a v kozmoch, ktoré boli pred naším kozmom, ktoré sa podarilo uložiť na úroveň atómov a častíc. Sú po smrti svojho stvoriteľa v úplnej a nemennej dokonalosti. Samozrejme, že ezoterik sa cez vlastných nasekaných dvojníkov nakoniec dostane do kontaktu aj s dvojníkmi z večnosti.

Existujú aj výnimky a touto výnimkou v našom kozme, ale aj v kozmoch pred naším kozmom sú dvojníci, ktorých organický stvoriteľ využil na to, aby svoje spomienky a túžby po reinkarnácii prepísal na úroveň atóm a častíc. A to tu v žiadnom prípade nehovoríme o svete mŕtvych spomienok a reinkarnácii do tohto priestoru prvkov. Takúto reinkarnáciu realizoval F. Bardon. Ale v kozmickej histórii je týchto prípadov omnoho viacej a budeme ich osobne skúmať. Pokiaľ organická hmota, ktorá je už dostatočne vyspelá, uloží do dvojníka svoje spomienky, tak dvojníci sa stávajú aktívni a neupadajú do pasivity vo svete atómov a častíc. Tieto prípady budeme pozorne skúmať.

Na začiatok zasvätenia sme sa cez vlastných nasekaných dvojníkov napájali na spomienky tých, ktorí tvorili dvojníka, ale sa do neho nereinkarnovali. A postupne sme tieto spomienky zo sveta mŕtvych spomienok dostávali na 6 neurónových oblastí. Ide o veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miechu, brušný mozog, ganglie a v nich chromozómy, gény a génové sekvencie. Naši nasekaní dvojníci sa v priestorovej mandale podobnej futbalovej lopte preskupujú, aby účinne mohli kontaktovať spomienky vo svete mŕtvych a intenzívne školiť naše neurónové oblasti. Pokračovali sme v tom, že sme kontaktovali magnetické záznamy v magmatickom jadre planéty Zem. Naše nasekané kúsky dvojníkov sa znovu preskupili do priestorovej mandaly a to tak, aby účinne presunuli magnetické záznamy osôb, ktoré tvorili dvojníkov. Zase cez našich nasekaných dvojníkov pôsobíme na svoje neurónové oblasti a takto ich preškoľujeme pre aktivity voči dvojníkom vo svete atómov a častíc. Potom sme kontaktovali živé osoby, ktoré majú špecifických dvojníkov, ktorí sa snažia kontaktovať hlavne dvojníkov a hľadať o dvojníkoch aj rôzne skúsenosti v priestore nášho kozmu (4 000 banánov). Takýchto živých ľudí s dvojníkmi necháme pôsobiť na svojich 6 neurónových oblastí a cez našich nasekaných dvojníkov preškoľujeme 6 neurónových oblastí. Potom sa napojíme na dvojníkov, ktorých vytvorili ľudia a po smrti týchto ľudí sa ich dvojníci uložili do nehybnosti vo svete atómov a častíc. Zároveň cez svojich nasekaných dvojníkov, ktorí sa zase preskupili do novej mandaly, využívajú systém magických geometrických štruktúr, aby sme posilnili svoje neuróny ku kontaktu s dvojníkmi.

Teda celkovo naším cieľom je vytvoriť dvojníkov a použiť ich na to, aby nám reálne a trvalo otvorili cestu do 5. kozmov, ktoré boli v minulosti pred naším kozmom (4 000 banánov). Zase naši nasekaní dvojníci upozornili, že do 5. kozmov pred naším kozmom sa dostával organický život cez dvojníkov vcelku iba výnimočne a nie trvalo a dlhodobo. Ezoterik očakáva, že vlastní nasekaní dvojníci mu pomôžu trvalo otvoriť archívy dvojníkov v 5. kozmoch pred naším kozmom a budeme môcť trvalo skúmať a cez vlastných nasekaných dvojníkov prenikať do týchto archívov plných dvojníkov. A za týmto účelom potrebujeme vytvoriť špeciálnych dvojníkov.

Dvojník č.1
Znovu sme preskupili svojich nasekaných dvojníkov do mandalového objektu. Ide o veštecky vnímateľný energetický objekt s kúskami dvojníkov, ktoré sme postupne vytvárali. Dvojníkov možno vnímať, iba keď skupiny neurónov odpojíme od nervstva a zmyslov ako sú očné buľvy a napojíme ich na skupinu vybratých kúskov dvojníkov usporiadaných do mandál. Tieto mandaly plne vybratých kúskov dvojníkov sú náhradnými očami pre ezoterika, ktoré umožnia ezoterikovi vnímať svet dvojníkov. Ezoterik sa cez svojich nasekaných dvojníkov prepojí na osobu, ktorá má poškodené epitelové bunky, spojí svoje bunky s poškodenými epitelovými bunkami a vytvorí pred sebou energetický objekt UFO. Ako keď cez bunky kontaktoval organický život v kozme mimo planétu Zem. Pokiaľ ezoterik nezvládol UFO ezoteriku, tak takéto objekty nedokáže vytvoriť a účinne tvoriť dvojníkov. Dvojník sa energeticky vytvára pred ezoterikom. V hlave ezoterika je požiadavka na to, aby mu tvoriaci sa dvojník sprístupnil trvalý kontakt do kozmov, ktoré boli v minulosti pred našimi kozmami a tu sa nachádzajúcich dvojníkov, ktorých stvoril organický život v týchto minulých kozmoch.

Napojili sme sa na nezhubne zmutované bunky, premostili sme ich na vlastné bunky a vytvorili si pred sebou UFO odtlačok vo veľkosti človeka. Ide o energetický objekt, do ktorého sa postupne ukladali informácie a to podľa požiadaviek tvoreného dvojníka. Zasväcované osoby majú vo svojej mysli plán stvoriť dvojníka pre prienik do kozmov, ktoré boli pred naším kozmom (4 000 banánov).

Tvoriaci dvojník najprv požadoval, aby sme ho nechali zahustiť energie v ňom samotnom. Kopíroval si svet atómov a častíc do seba. Potom požadoval, aby sme mu dali všetky informácie o atómoch a časticiach, ktoré kúsky dvojníkov uložili do zasväcovaných osôb. Potom dvojník požadoval, aby sme s ním psychicky za pomoci dvojníkov prenikli do čiernych dier v banánoch číslo 17 a 472. Tieto tvoria objekty v našom kozme, ktorý má takýchto gigantických objektov asi 4 000 banánov. Potom požadoval presun do čiernych dier v kozme, kde sa tieto menia na anti čierne diery. Tu si do seba ukladal rôzne špecifické častice. Potom požadoval, aby sme doň vkladali plastické predstavy pyramíd. Sám sa pomocou pyramíd podelil na určité kusy asi tak 50 kusov a tieto sám zošľachťoval v pyramídach a to tak, aby z nich mohli prúdiť atómy, častice, ktoré sa bežne v našom kozme nevyskytujú, ale boli typické pre kozmy minulé, ktoré boli pred naším kozmom (4 000 banánov). Tento dvojník bude slúžiť ako kľúč alebo brána na to, aby mohli naši dvojníci prenikať reálne a trvalo do týchto kozmov minulosti a dvojníkov v týchto kozmoch.

Týchto 5 kozmov sme objavili zo spomienok osôb, ktoré mali dvojníkov a náhodne iba na zlomky sekúnd otvárali svety dvojníkov minulých kozmov.

Dvojník č.2
Začali sme ho podobným spôsobom tvoriť pred sebou a dvojník na začiatok požadoval, aby sme doňho dávali všetky variácie pyramidálnych tvarov. Tak isto požadoval informácie a premostenie do čiernych dier, ktoré sa menia na anti čierne diery. Dvojník začal zbierať a postupne kontaktovať organický život v našom kozme (4 000 banánov), ktorý má niečo na spôsob ľudských dvojníkov. A tvoriaceho dvojníka hlavne zaujímali náhodné cesty do kozmov pred naším kozmom. Tak isto zbieral, kde sa len dalo, všetky informácie o minulých kozmoch, ktoré boli pred naším kozmom. A pokiaľ boli iba planou fantáziou, tak ich prepísal do reálnej predstavy o prieniku a svete dvojníkov v kozmoch, ktoré boli pred našimi kozmami. Potom dvojník prelaďoval tretie oko z miechy zasväcovaných osôb, aby zasväcované osoby dovideli do týchto kozmov pred naším kozmom (4 000 banánov). Dvojník sám seba upravil cez pyramídy do menších častí.

Dvojník č.3
Nasledovala tvorba ďalšieho dvojníka a ten zberal znovu všetky tvary pyramíd a ukladal ich do seba ako informácie. Potom sa vydal do sveta mŕtvych spomienok organického života, ktoré sa sem dostávali po smrti ľudí. Zavítal do oblasti rovníka a tu vo svete mŕtvych spomienok ľudského rodu kontaktoval tvary, ktoré vznikali v starom Egypte v pyramídach. Prevažne išlo o transformácie odtlačkov anjelských sfér detských dyslektikov na božstvá starého Egypta. Preberal odtiaľto špecifické informácie a informoval o tom, že sa transformuje na naše zmysly a cez kúsky týchto dvojníkov budeme môcť vnímať dvojníkov v kozmoch, ktoré boli pred naším kozmom. Ide o vešteckú techniku, pri ktorej sa neuróny veľkého mozgu na viacerých miestach zablokujú, aby nekomunikovali s nervstvom okolo a so zmyslami. Prepnuté neuróny sa cez energie napoja na kúsky tohto dvojníka, ten svoje kúsky zoskupí do priestorovej mandaly a vytvorí nám objekt na vnímanie dvojníkov v kozmoch, ktoré boli pred našimi kozmami.

Dvojník č.4
Dvojník sa pri tvorbe hneď od začiatku neformoval do tvaru postavy človeka, ale do tvaru priestorovej pyramídy, čo bolo výnimočné a nečakané. Potom sa vydal do nášho astronomického kozmu, čo je priestor (4 000 banánov) o priemere 100 triliónov krát 1400 biliónov krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Stred tohto priemeru je v našej Galaxii. A tu mimoriadne rýchlo vyhľadával vhodné anomálie, ktoré dovoľujú prenikať nasekaným dvojníkom v tvare malých pyramíd do kozmov v minulosti. Dvojník upozornil, že žiadny organický život nášho kozmu nemal trvalé kontaktovanie dvojníkov v kozmoch, ktoré boli pred naším kozmom. Na to, aby bolo trvalé premostenie na dvojníkov v tomto kozme, je potrebné neuveriteľne rýchlo sa pohybovať respektíve skákať v kozme a vyhľadávať oblasti, kde sa tvoria vhodné atómy a častice, ktoré to dovolia. A takýto rýchly presun psychiky v kozme by sme jednoducho sami nezvládli. Teda vyzerá to tak, že niekde v kozme sa vytvorí anomália na pár sekúnd, ktorá dovolí nahliadnuť k dvojníkom v minulých kozmoch a v zlomku sekundy sa zatvorí a dosť. Aby sa dalo pozerať a prenikať k dvojníkom v minulých kozmoch, musí dvojník zasväcovanej osobe neustále v stotinkách sekundy hľadať vhodné anomálie v našom kozme. Teda dvojník na vyhľadávanie anomálií behá po celom našom kozme a keď zanikne za pár sekúnd jedna anomália, vyhľadá inú. Znovu upozornil, že pokiaľ niektorí ezoterickí jedinci mali informácie o dvojníkoch z minulých kozmov, tak zvyčajne iba zozbierané spomienky z náhodného kontaktu k dvojníkom minulých kozmov.

Celkovo zasvätenie a tvorba týchto druhov dvojníkov, ktorí vlastne prijali tvar pyramíd a každý ich kúsok prijal tvar pyramídy, dovolí dnešnému ezoterikovi trvalo a neustále mať kontakt k dvojníkom v kozmoch, ktoré boli pred naším kozmom. Tu si treba uvedomiť, že toto je skutočné psychické putovanie do času minulého. Ostatné bolo hlavne putovanie do spomienok o čase minulom.

A na záver upozornenie, že pokiaľ nemáte za sebou množstvo rokov precíznych meditácií a dôsledný vývoj a chcete robiť iba túto ezoteriku, tak si môžete psychicky ublížiť.

Pridaj komentár