Zasvätenie do znakov historických zasväcovateľov. Zasväcoval Saša Pueblo. Geometrické tvary, ktoré boli nekonečne krát obkreslené a silne nabité. Zmysel tohto zasvätenia. Práca po zasvätení s geometrickými tvarmi. Toto zasvätenie má aj svoj archív obrázkov. Vyhľadaj v Galérií zasvätení.

Celkovo toto zasvätenie obsahovalo 16 rôznych postupov, pri ktorých bolo zmyslom pochopiť, ako to fungovalo u niektorých siamských dvojčiat. Pod siamskými dvojčatami tu rozumieme dvoch rôzne zrastených jedincov. Zrastenie bolo možné ktoroukoľvek časťou. Prípadne v ľudskom jedincovi boli rôzne pozostatky dvojčaťa, trojčaťa alebo viacerých osôb.

Snažili sme sa napodobniť spôsob fungovania s pozostatkami dvojčaťa. Vybrali sme si tých, ktorí robili pomocou kresby určitú komunikáciu s dvojčaťom. Keď chcelo jedno z dvojčiat zdvihnúť ruku, tak muselo najprv nakresliť nejaký geometrický útvar a potom mohlo prísť k dvihnutiu ruky. Teda je tu určitá väzba na to, že keď chcelo jedno z dvojčiat niečo spraviť, tak muselo niečo nakresliť. Keď chcelo jedno dvojča niečo premiestniť, muselo to najprv obkresliť. Potom sa predmet dal preniesť na iné miesto. Tak isto pokiaľ nejako reagovalo jedno siamské dvojča, tak to druhé to ukľudnilo a uspokojilo po určitej kresbe.

Zasväcovateľ Saša Pueblo nemal pri tomto už štvrtom zasvätení do duchovných znakov žiadne problémy. Všetko išlo, ako bolo naplánované. Saša Pueblo dozeral, aby sa zasväcované osoby dobre naladili na zasvätenie a mali chuť všetky svoje spomienky, ale aj okolitý svet, vnímať ako geometrické tvary. Potom už nebolo treba moc námahy odkopírovať určitým magickým, ale aj hypnotickým pohybom geometrické znaky od historických zasväcovateľov rovno do aury zasväcovanej osoby. Tieto geometrické útvary budú základom kabalizovania ezoteriky. Pod kabalizáciou ezoteriky treba rozumieť schopnosť všetko v ezoterickom dianí previesť do geometrických útvarov a schém. Teda napríklad máme obrázok urobený priamo na zasvätení. Tento obrázok prevedieme do podoby rozumového textu. Teda opíšeme, čo sa na obrázku deje a zároveň obrázok priamo zjednodušíme do geometrických tvarov ako sú body, úsečky, priamky, trojuholníky a podobne.

Celkovo zasvätenia nám v prvom rade slúžia na to, aby sme v ezoterike napredovali inak ako doteraz. Doteraz sme ezoterické napredovanie stavali na poznatkoch a skúsenostiach z ezoterickej literatúry alebo literatúry, ktorá sa dotýkala ezoterickej problematiky. Teraz budeme vešteckými metódami získavať poznatky z objektov zasvätenia, ktoré každý zasvätenec má v sebe a v aure ich vie dať do aktivity. Jednoducho to budú iné skúsenosti ako tie z literatúry.

Odkopírované objekty od historických zasväcovateľov poskytujú vedomosti a zručnosti praktikov. Prípadne objekty za zasvätenú osobu robia určité výkony ako je veštenie a liečenie. To je dôležitá pomoc, ktorá sa oceňuje pri rozsiahlych vešteckých skúmaniach a porovnávaniach.

Postupne zavádzame meditačné cvičenia s objektmi zo zasvätenia. Tieto cvičenia nám dovolia prevziať skúsenosti historických zasväcovateľov a postúpiť v ezoterike ešte ďalej ako doteraz. Všetko treba robiť postupne a nájsť tie najvhodnejšie mechanizmy práce s objektmi zasvätenia. Tešiť sa môžu aj tí, ktorí neboli na zasvätení a nemajú v aure objekty zasvätenia, pretože budeme postupne zverejňovať skúsenosti zo spolupráce s objektmi zasvätenia v jednotlivých školách a sekciách. Objekty nám prinesú nové pragmatické skúsenosti a jednoznačne pozmenia doterajšie prístupy k ezoterike.

Aj v samotnom spôsobe zasväcovania prichádza k vývoju. Doteraz sme odkopírovali objekty od historických zasväcovateľov, ktorí mali nejako poškodené nervstvo a to dovoľovalo tvorbu objektov v ich aure počas ich života. Tento prístup je obmedzovaný práve poškodením nervstva u historických zasväcovateľoch. A pri niektorých stavoch nemôžu objekty pracovať. Jedná sa o stavy mysle, ktoré spadajú do stavov klinickej smrti alebo stavov veľmi podobným klinickej smrti. Teda prílišné utíšenie a skľudnenie. Prípadne ide o stavy, ktoré sa realizujú v pyramidálnej ezoterike. Tak isto stavy mediálne, keď sa meditujúci prepadá do posmrtného záznamu, ktorý je uložený v kostnom systéme. Ide vlastne o kópiu všetkých spomienok uložených v pamäti veľkého mozgu. Čo je vlastne normálna myseľ a z tejto sa robí kópia do kostného systému. Vtedy sa tiež nedá pracovať s objektmi od historických zasväcovateľov.

Tak isto sa nedá pracovať s objektmi od historických zasväcovateľov, keď sa robí ezoterika priamo v aure okolo človeka. V tomto stave je meditujúci skoncentrovaný do aury okolo seba a bráni činnosti objektov. A časť ezoteriky sa robí priamo v aurickom obale.

Tak isto sa systém zasväcovania tohto druhu nedá praktizovať pri ezoterike magmatických polí zeme. Do magmatických polí treba prenikať práve cez rané štádiá klinickej smrti a to výronom energie, vedomia a koncentráciou mimo telo a mimo auru. Objekty zo zasvätenia za týchto okolností nemôžu pracovať. Tak isto pri prenikaní do predmetov rôzneho druhu treba použiť výron energie a vedomia cez rané štádiá klinickej smrti. Ide o veštecké výkony za účelom zisťovania, kto a čo robil s objektmi. Napríklad môže ísť o stavby pyramíd. Všetko sa zisťuje cez rané štádiá klinickej smrti, ktoré v ezoterike volajú aj astrálne putovanie.

Tak isto tento druh zasvätenia sa nedá praktizovať pri teraz žijúcich zasväcovateľoch a osobách, ktoré sa venujú ezoterike. Napríklad môžu mať aj objekty okolo seba v aure, tak isto majú poškodené nervstvo, ktoré im dovoľuje tieto objekty vytvárať, no nemožno ich touto metódou odkopírovať. Treba postupovať inak ako v doterajších zasväteniach.

Preto pripravujeme iný spôsob zasväcovania ako doteraz. Opustíme techniku skopírovania objektov a budeme kopírovať posmrtný informačný záznam, a tak isto to môžeme robiť aj u živých zasväcovateľov. Zasväcovaným osobám sa pod hypnotickým stavom vyvolaným hypnotickými technikami odkopíruje časť spomienok a aj schopností s nimi pracovať. Je to iná technológia zasväcovania ako doteraz.

Tak isto v prípade uplatnenia výhradne hypnotických techník zasväcovania je možné nielen preniesť od zasväcovateľa poznatky, ale aj ich schopnosti a to je už tiež zaujímavá záležitosť. Tak isto cez hypnotické techniky možno lepšie upravovať vnútorné prostredie zasväcovanej osoby pre účely ezoterických schopností. Doterajšie techniky boli založené na magických rituáloch. To je určitá kombinácia objektov a to tak, aby sa mohli preniesť objekty od historických zasväcovateľov, ktorí mali poškodené nervstvo počas života do aury zasväcovanej osoby. Vhodnejšia bola táto technika a hypnotické techniky sa tu používali iba ako jemné ukľudnenie zasväcovanej osoby.

Pridaj komentár