Zasvätenie do životných energií, ktoré sa spracúvajú v aurickom obale okolo zasväcovanej osoby. Zasvätenie do 6. neurónových oblastí: veľký mozog a aura okolo hlavy, stredný mozog a aura na povrchu tela, mozoček a aura v tvare lúčov k povrchu tela, miecha a aura pol metra okolo tela, brušný mozog a v aure kužeľovité lúče idúce z tela von, ganglie pri orgánoch a aura v tele ako sklenené futbalové lopty.

Pod aurickým obalom tu chápeme energie z tela, ktoré sa vytvárajú ľudskom tele pri biochemických pochodoch. Aurický obal môže obsahovať magmatické energie zemského jadra, zosatú energiu z iných živých zdrojov ako sú ľudia, zvieratá, rastliny a mikroorgnizmy. Aurický obal ďalej obsahuje molekuly vzduchu, svetlo a prachové častice.

Pri zasvätení sa do aury dostávajú kópie objektov z historických zasväcovateľov. Zasväcovateľ zobudí historický odkaz niektorého zasväcovateľa. Ja sa stávam médiom a vhodným rituálom prenesiem alebo lepšie povedané skopírujem objekty do aury zasväcovanej osoby. Objekty sú vlastne energetické bublinky, ktoré majú v sebe uložené informácie z aktivít zasväcovateľa.

Objekty v aure zo zasvätenia pracujú na tom princípe, že zasvätená osoba si spomenie na zasvätenie a objekty sa znovu v aure zo spomienok vytvoria a čakajú na príkaz vo vnútri fyzického tela. Želáte si to a to a oni to zrealizujú podľa svojich možností. Keď prestanete myslieť na želanie, tak sa uložia do stavu pasivity a nepracujú. Nie je žiaduce, aby ste zisťovali, či objekty pracujú alebo nie. Narušíte ich činnosť. Nie je žiaduce chcieť objekty ovládať alebo im nebodaj prikazovať. Nie je žiaduce spochybňovať sa. To všetko narúša ich činnosť.

Naopak, je žiaduce, aby ste vo vnútri celého fyzického tela robili všetko pre to, aby objekty v aure fungovali čo najaktívnejšie. Všetko prispôsobujete tomuto mechanizmu.

Zasväcované osoby robili pri zasvätení určité vybrané magické rituály. Používali erotické obrázky, kvety, farebné kriedy, kresbu hadov a špirál. Lepili z erotických obrázkov trubičky, trhali a strihali erotické obrázky. Robili aj spoločné rituály, hlavne kreslili čiernych hadov a rôzne geometrické objekty.

Vlastne tu nešlo o erotické zasvätenie. Účastníci síce používali erotické obrázky, ale snažili sa vo vnútri seba mať iba jemné erotické naladenia. Cieľom zasvätenia bolo dostať do aurického obalu zasväcovanej osoby energetické objekty, ktoré dokážu zosať a spracovať sexuálnu energiu vhodným spôsobom. Ide o to, aby sexus energiu vhodne namiešali pre odstresovanie a regeneráciu. A tu potom nejde o sexuálne zasvätenie v pravom slova zmysle. Ide o zasvätenie, ktoré umožní v aure spracovať sexuálne energie iných osôb a zvierat. Ide o jedinečné spracovanie za účelom liečby a terapie. Teda vhodnejšie je použiť výraz životná energia z aury.

Pri zasvätení sa dbalo, aby sa nikto nedostával do vnútorného hlbokého erotizmu, pri ktorom by sa aktivizovala spodná časť tela. Bolo treba hlavne aktivizovať objekty v aure, ktoré mali spracovať cudziu energiu.

Zasväcované objekty mali tvar tenkých a dlhých hadíkov. Niektoré objekty tohto druhu na spracovanie sexuálnej energie iných mali tvar stočeného hadíka a nesú v sebe informáciu o erotických rituáloch. Ostatné objekty vo veľkosti a tvare tenkých hadíkov majú v sebe skryté informácie na rôzne kombinácie zosatia a miešania sexuálnej energie.

Zasvätená osoba dostala do seba objekty v tvare hadíkov, ktoré sa potom špeciálne u každého nastavili na vhodné zosávanie a kombinovanie sexuálnych energií iných a v žiadnom prípade vlastných sexus energií.

Podľa originálnych zasväcovacích rituálov by bolo treba mať holé osoby, toto sa nahrádzalo obrázkami a zosatím sexuálnych energií živých osôb. Tak isto v skutočných rituáloch by bola potrebná prítomnosť živého hada. Zase poslúžil obrázok a zosatie životnej energie hada. Využil som tu takúto schopnosť práce so sexuálnymi energiami.

VIAC FOTOGRAFIÍ NÁJDETE V GALÉRII ZASVÄTENÍ- ZASVÄTENIE DO ŽIVOTNÝCH ENERGIÍ 1B.

Pridaj komentár