Sexus ezoterika. Sexus energia. Vlastná sexus energia. Sexuálne spomienky. Sexuálna fantázia. Sexuálne energie iných ľudí. Sexuálne energie zvierat. Patológia sexuálna. Mentálna sexualita. Fyzická sexualita. Erotogénne zóny. Koncentrácia do seba. Spoznanie vlastného najhlbšieho v sebe. Transformácia sexuálnych aktivít. Aura sexus. Zasvätenie sexus. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach. Zatiaľ nie je k dispozícii z technických príčin.

Pokračujeme v nácviku sexuálnej ezoteriky. Už niekoľko rokov aktívne cvičíme všetko, čo poskytujú knižky a osobné skúsenosti tantrikov. V prvom rade sme si uvedomili rozdiel medzi mentálne prevádzanou sexuálnou ezoterikou a fyzickými sexus aktivitami. Duchovná cesta a transformácia sexuality nie je o fyzickej sexualite prevádzanej s partnerom alebo sexuálnym objektom.

Ide tu o to, aby ste koncentráciu zmyslov na vonkajšie erotické objekty presunuli do vnútra tela a psychiky. V prvom rade na erotické spomienky, či už v podobe obrazovej, zvukovej, čuchovej, hmatovej alebo pohybovej. Koncentrácia je otočená dovnútra a vychádza zo šedej kôry veľkého mozgu, kde sa nachádzajú zmyslové centrá. Pokiaľ si nechcete poškodiť psychiku, tak veštecké výkony nerobte cez oči a ušné bubienky. Všetko cez šedú kôru veľkého mozgu.

Postupne sa ponárate do seba a do spomienok napúšťate sexuálnu fantáziu. Všetko sa tvorí vo vnútri hlavy a tu sa to aj hromadí. Hovoríme o sexuálnom volte, ktorý sa hromadí v hlave a bude pochodovať spravidla cez miechu do oblasti podbrušia. Tento volt v hlave sa nesnažíme rozpúšťať v tele. Mohlo by to mať negatívny vplyv na sexuálne vzrušenie. V hlave vytvárate také sexuálne predstavy, ktoré sexus volt v hlave silne dynamizujú. Potom ho predstavami o sexuálnych obrazoch presúvate do miechy. Na každom úseku miechy vytvárate také sexuálne predstavy, ktoré otvárajú miechu a všetko postupuje do podbrušia.

Nepriechodnosť sexuálnych energií cez miechu ovplyvňuje aj fyzickú sexualitu. Niekedy je treba aktívne liečiť celú miechu, aby sa stala priechodná pre sexuálny volt. Treba využiť všetky druhy terapií, ktoré dovolia priechodu sexus energií. Ďalej je potrebné, aby ste mali voľnú sexuálnu fantáziu a predstavy. Treba oddeliť mentálnu fantáziu, ktorá dovoľuje všetko, od fyzickej a vonkajšej sexuality, ktorá je v rámci zákona a etiky.

Voľná vzrušivá fantázia bez zábran je prvým krokom na ovládnutie vlastnej sexuality. Patologické predstavy ľudskej osobnosti musia vvzrušovať a nie vyvolávať negatívne pocity. Treba dôsledne odstrániť.

Koncentráciu držíte v spodnej časti podbrušia a najlepšie v pohlavných orgánoch. Tu vzniknutú energiu posielate priamo do kostnej hmoty a odtiaľ do tela. Všetky oblasti takto upravenou sexuálnou energiou dôsledne napĺňate. Neustále máte v pocite a v predstavách obrazy sexuálneho vyvrcholenia. Netreba tieto energie tu dynamizovať. Mohlo by to prispieť k poškodeniu tvorby sexuálnej energie a navodeniu chorobného stavu zvaného ketanázia. Teda abnormálna tvorba sexus energie. Pokiaľ chcete dosahovať vyššie energetické grády, tak iba systémom zosávania cudzej sexuálnej energie z vhodných sexuálnych objektov. Energia sexus sa zosáva tak, že sa napojíte na kosti dotyčnej osoby, sexus energie zosajete cez kosti dotyčnej osoby, potom do vlastnej aury a odtiaľ do vlastných kostí. Potom z vlastných kostí do jednotlivých orgánov. Orgány buď odstresujete, alebo liečite. Vždy naberáte také energetické zdroje, ktoré navádzajú stav liečby alebo odstresovania. Zosávate na akúkoľvek vzdialenosť a akúkoľvek sexus energiu a vhodne ju kombinujete do každého orgánu zvlášť. Takýmto systémom nezničíte prirodzenú sexualitu.

Pridaj komentár