Šaman ezoterika. Vedomie miechy. Vedomie prírodného človeka. Spomienky a reálne predstavy tvrdej a drsnej prírody. Príroda, ktorej sa nedotkla ľudská ruka. Prienik do miechy. Aura ezoterika. Aurický obal okolo tela osoby cvičiacej šamanskú ezoteriku. Aura a predstava zväčšenia tela, ktorej cvičiaca osoba uverila. Energie v šamanstve a to vlastné, energie zosaté z iných prírodných zdrojov. Magnetické energie magnetovca. Magmatické energie z magmatického jadra zeme. Energie spracované v aurickom obale. Objekty zasvätenia a to veštecké, energetické, magnetické, magmatické a magické. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v dohľadnej dobe v nahrávkach.

Cvičenia sme zahájili koncentráciou na sluchové, zrakové, čuchové a chuťové spomienky z prírody. Treba sa viac sústrediť na drsný a triezvy pohľad na prírodu. Zároveň intenzívne blokujeme spomienky na civilizáciu. V tomto stave sa postupne koncentrujeme na jednotlivé časti tela alebo na jednotlivé orgány. Najlepšie je do tela prenikať cez miechu v chrbtici. Niekomu sa môže do miechy koncentrovať ťažko a to z rôznych dôvodov. Najčastejšie preto, že má v mieche určité disharmónie alebo chorobné stavy. Potom treba danú oblasť intenzívne liečiť všetkými dostupnými prostriedkami a v liečbach vydržať, až kým nebude miechou bezproblémovo prechádzať. Cez miechu prenikáte do všetkých oblastí tela.

Potom nasleduje koncentrácia do neurónových oblastí tukového orgánu. Všetok ľudský tuk. Neurónové tukové centrá sa nachádzajú medzi miechou a kožou po celej dĺžke a končí až na lebke v zadnej časti. Sem sa skoncentrujete a tu vyvoláte tvorbu biochemických látok. Vyhnete sa tak tvorbe meditačnej chémie v bielom mozgu, štítnej žľaze alebo v inej hormonálne žľaze. Neničte si zbytočne biochémiu tela. V daných tukových centrách presadzujete tvorbu biochémie, ktorá podporuje stav šamanského vedomia.

Keď rozviniete šamanské stavy každej časti tela, tak postúpite do šamanského veštectva. Ide o to, aby ste sa naučili veštecky vnímať, čo sa deje vo vašom organizme. Na začiatok sa treba naučiť vnímať, či ste všade nastavili šamanský stav prírodného človeka. Používate obrazovú formu veštectva. Potom je možné uplatňovať aj senzibilné veštectvo, ktoré je založené na skúmaní vnútra meditujúceho na základe sluchu a nie zraku. Teda vnútro skúmate sluchom a naučíte sa vnímať energetické stavy zvukovo.

Pokračujeme v práci s bioenergiami v šamansky nastavenom organizme. Musíme sa naučiť vnímať energetický stav pomocou senzibility a potom sa naučiť manipulovať s energiami. Najlepšie sa s energiami manipuluje pomocou koncentrácie do oblasti, kde sa energia nachádza. Treba rozlišovať sexuálne energie, vlastné energie, zosaté zo živých zdrojov ako stromy, rastliny, zvieratá a prírodní ľudia. Vyhýbame sa zosávaniu energie z ľudí. Najlepšie je však zosávať bioenergiu v prírodných rezerváciách, kde je minimálny zásah ľudskej ruky.

Pokračujeme v nácviku magickej ritualistiky, ktorú potrebujete pre manipuláciu v šamanskom vedomí. Nepoužíva sa tu klasická vnútorná reč, ale magické pohyby, magické zvuky, magické predstavy. Bližšie Magická škola. Aby ste praktizovali šamanstvo, je potrebné ovládať aspoň základy magickej reči. Prípadne sa dať zasvätiť a do aury si nechať vložiť magické objekty, ktoré za vás budú realizovať potrebnú magickú komunikáciu s vaším vnútrom.

Nasledoval prvok prevzatý z čínskych techník. Ide o techniku, že si vsugerujete, že ste šialené zviera a tomuto stavu uveríte bez pochybností. Potom odmietnete všetko ľudské a hlavne všetko psychické a všetko duchovné. Jednoducho pocitom drsného reálna potlačíte všetko psychické. Je to stav, keď ste šialený a namiesto liečby všetko psychické v sebe udusíte fyzickým telom. Vo vás sa psychické neprejavuje, iba fyzické. Zároveň stupňujete fanatizmus zvládnuť všetky extrémne situácie v prírode. Realizujeme skutočný drsný a krutý šamanizmus zvládnuť všetky fyzické situácie. Nejde o intelekt a klasickú silu vôle, je to jedinečný stav v psychike prírodného človeka. Vo vnútri cvičiaceho cítiť húževnatosť schopnosť zvládnuť každú extrémnu fyzickú situáciu. Vyhýbate sa fantázii a do seba natláčate fyzickú hmotu, ktorá drví a potláča psychické. Pravý opak toho, čo sa cvičí v Indii. V tomto smere nás bude čakať ešte veľa práce. V aure sa pri tomto stave pociťuje hustá energia, ktorá lezie do všetkého psychického a nič iné ako hmotu tela nerešpektuje.

Pokračovali sme vo fyzickej liečbe a to tak, že sme v rukách držali špeciálne nabité kamene. Potom sme mali v ruke pierka, virguľu, kúsky dreva. Zároveň sme si vsugerovali predstavu o zväčšení tela. Uveriť a v priestore zväčšených orgánov tela pracovať s rôznymi pomôckami, ktoré držíme najčastejšie v ruke. Realizujeme energetickú liečbu.

Nasleduje posledná časť cvičení, kde precvičujeme zasvätenie, pri ktorom boli do aury vložené počas zasvätenia rôzne objekty. Ponoríme sa do stavu zasvätenia a postupne pracujeme s orgánmi, ktoré sa nachádzajú v aure šamanského vedomia.

Pridaj komentár