Aratos zo Solu, 250. pred naším letopočtom – Grék. Argoli Andreas, 1600 nášho letopočtu – Talian. Arnalde de Villanoa, 1200 nášho letopočtu – Španiel. Arroyo Stephen, americký astrológ. Aššurbanibal, 600 pred naším letopočtom. Bacon Roger, 1200 nášho letopočtu – Angličan. Bailey E. H., 1960 – Angličan. Balbillus, 54 nášho letopočtu – Riman. Berbault André – Francúz. Barlet F. C., 1920 – Francúz.

Aratos zo Solu, 250 pred naším letopočtom, Grék. Zaujímal sa hlavne o reálny kozmos, usiloval sa nájsť väzby na astrologické staré spisy. Znechutený sa odvrátil od astrológie a venoval sa bádaniu kozmu.

Argoli Andreas, 1600 nášho letopočtu, Talian. Neporiadnik a chaotik. Niekedy špičkové výkony, inokedy prepadáky. Hlavne sa venoval zbieraniu astrologických spisov a tu bol celkom užitočný.

Arnalde de Villanoa,1200 nášho letopočtu, Španiel. Šikovný špekulant. Dokázal výborne skombinovať dve veci a to astrológiu a zarábanie peňazí. Na veštecké výkony a tvorbu liečiv mal svojho pomocníka a duševne problémovú osobu. Táto osoba dokázala dobre stanovovať diagnózu a určovať vhodnú liečbu. Úspešnosť španielskeho lekára bola jasná.

Arroyo Stephen, americký astrológ. Začneme od peňazí. Dokázal vytvoriť sieť spolupracovníkov a z astrológie dostatočne dobre žil. Astrológia ako biznis pre duševne labilné osoby, ako si to v duchu myslel.

Aššurbanibal, 600 pred naším letopočtom, Novosírčan. Venoval sa aktívne astrológii. Sám bol dobre vybavený a robil veštecké výkony na okolité národy a tiež sa venoval teórii odhadu. Pozorne sledoval, čo odhadoval, nechal preverovať svoje veštecké predtuchy. Pozoruhodne prepracoval presnosť svojich odhadov a tušení. Zmýšľal značne vedecky. Tomu sa dá povedať „pán astrológ“.

Bacon Roger, 1200 nášho letopočtu, Angličan. Astrológ ako sa patrí. Pozoroval hviezdy. Kreslil ich pohyb a o pohybe planét zapisoval, čo sa dalo. Astrológii neveril a skorej za ňu skrýval triezvy záujem o kozmos. Pomáhal reálnym astronómom.

Bailey E. H., 1960, Angličan. Nesporne robil astrológiu z potešenia a z pocitu, že treba dopriať duši trochu úletu a fantázie. Jednoducho si cibril myseľ.

Balbillus, 54 nášho letopočtu, Riman. Zbieral všetko o astrológii a dával si vyrábať na rôzne udalosti horoskopy a veštby. Potom informoval cisára o zradcoch a spiknutiach. Podieľal sa na zavraždení Nera. Sám nerobil veštecké ani astrologické výkony.

Berbault André, Francúz. Pán astrológ, ktorého zaujímali hlavne tučné príjmy z takejto aktivity. Pritom používal veštecké médiá, aby si pozisťoval, čo sa dalo. Vytvoril skupinu veštcov a veštíc. Potom to montoval do reči astrológie. V tíme mal aj značne duševne choré osoby. Zaujímavý štýl práce.

Barlet F. C., 1920, Francúz. Posadnutý astrológ, ktorý bol svojou metódou tak posadnutý, že zabudol aj na kontrolu toho, čo vyprodukoval novodobými astrologickým metódami za použitia počítačovej techniky a astrologického softvéru. Nič zaujímavé. Psychické vedomie usadené mozočku. Posadnutý skôr výpočtami ako tým, čo sa má astrologickým výkonom zisťovať.

Máme tu dva smery, ktoré sa miešajú a to je smer venovania sa astronómii ako vede o kozmických telesách a astronómii ako vede o vnútornom ľudskom svete a osude. Objavuje sa tu fenomén využiť pre svoju kariéru čudákov a osoby schopné veštiť. No zároveň osoby, ktoré boli pre ľudskú spoločnosť neakceptovateľné a to hlavne kvôli psychickému stavu. Objavuje sa tu aj schopný astrológ, ktorý svoje astrologické predpovede dával overovať a snažil sa čo najviac priblížiť k realite. A to je správny prístup k vlastnému zdokonaľovaniu vešteckých výkonov.

Pridaj komentár