Mávam bodavé bolesti hlavy v ľavej spánkovej časti, hlavne v záťažových stresových situáciách, príliš citlivo reagujem na zmeny /napr. po jedle, nedostatok spánku, veľké teplo vonku alebo v miestnosti/, čo sa prejavuje búšením srdca a niekedy to prejde až do tŕpnutia prstov na rukách, ktoré sú úplne ľadové, k stiahnutiu v hrdle, problémy s dýchaním.

Požiadali ste ma, aby som sa venoval vášmu zdravotnému stavu. Keďže som nenašiel žiadne vážnejšie zdravotné problémy, veštecky som sa pozrel do vášho podvedomia. Jeho základom je šamanská psychika. Vaša duša je silne spriaznená s prírodou. Máte schopnosť pomáhať iným ľuďom.

Zdravotný stav
Nenachádzam žiadne vážnejšie zdravotné problémy. Pozornosť by mala ísť do oblasti štítnej žľazy. Dá sa predpokladať, že neprodukuje optimálne všetky hormonálne látky. Odporúčam ju preliečiť.

Psychický stav
Aurický obal je mierne vyosený z fyzického tela. V zásade je vám bližšie duchovné ako fyzické. Treba sa pre vyváženie fyzického a psychického venovať aj cvičeniu Či kung alebo Thai chi. Tieto cvičenia spevňujú fyzické.

Povaha
Bežní ľudia sú usadení v strednom mozgu, vy ste netradične usadená v gangliách. Ide o vrstvu psychiky, ktorá súvisí s najstarším vývojom človeka. Takýchto osôb sa nájde veľmi málo. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá koná v jednoduchých duchovných schémach. Danú psychickú oblasť raz ovládate, a potom táto oblasť ovláda vás. Nestabilné psychické prostredie. Utiahnutosť, neistota.

Sexus povahy
Sexuálne centrum je umiestnené v ústnej dutine. Charakterizuje to obrázok vnútornej uzavretosti do seba a nasmerovania sexuality do vnútorného sveta.

Pred narodením
Počas tehotenstva sa problémovo rozvíjala nervová sústava ako celok, je to spojenie klasickej ľudskej nervovej sústavy a zvieracej nervovej sústavy. Teda určité vhodné predpoklady na liečiteľstvo a šamanstvo.

Astrológia veľkého mozgu
Skúmam neuróny veľkého mozgu. Vnímam tu astrálne obrazy neustáleho boja medzi ľudským a zvieracím.

Astrológia stredného mozgu
Skúmam astrálne neuróny stredného mozgu. Nachádzam tu jednoduché šamanské schémy vytvorené z kostí a pozostatkov hmyzu. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá má magicko-rituálne schopnosti a dokáže úspešne liečiť ľudí. Negatívny vzťah k civilizácii.

Astrológia mozočku
Nachádzam tu postavy prírodných ľudí v kožušinách. Na konci je šaman. Teda vaše podvedomie chce žiť ako prírodní ľudia. Keď chcete úspech a podporu podvedomia, tak treba žiť čo najviac v súlade s prírodou.

Astrológia miechy
Skúmam neuróny miechy. Nachádzam tu postavy indiánov s množstvom peria. Charakterizuje to, že šťastný osud budete mať vtedy, keď sa budete venovať práci, ktorá súvisí s dejinami, históriou prírodných ľudí. Pokiaľ si vyberiete niečo iné, tak chorobnosť, smútok, prípadne depresie.

Astrológia brušného mozgu
Skúmam neuróny v oblasti hrubých a tenkých čriev. Charakterizuje to obrázok chorých a utrápených zvierat. V praxi to znamená, že nemáte na veľa vecí dostatok energie a vnútorná uzavretosť je aj kvôli tomu, že táto oblasť je príliš pasívna. Mali by ste sa zaujímať o fyzickú prácu v prírode, na chate. To by pomohlo otvoriť aj túto oblasť.

Astrológia ganglií
Táto oblasť je vám po duchovnej stránke nedostupná. Riadia ju náboženské predstavy a obrazy. Pre vás by bolo vhodnejšie venovať sa pohanským tradíciám.

Astrológia snová
Skúmam snové podvedomie. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá sa v snoch nedokáže ubrániť svetu šamanov a pohanskej kultúre. Pomôže, keď si budete pred spaním čítať o pohanských tradíciách.

Rodová karma
Skúmam vplyv predkov na váš terajší osud. V rode cestovateľ, archeológ, zaujímal sa o všetko pohanské a prírodné.

Pôrod
Pokiaľ sa pozriem na okolnosti vášho pôrodu, tak vnímam silný konflikt medzi novodobými náboženstvami a pohanskými tradíciami. Pohanské tradície boli potlačené. Treba sa k nim vrátiť.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené v ranom detstve. Počas života sú možné zmeny. Celková vzrušivosť: na mužov prírodného naturelu. Povrchová vzrušivosť: na lovecké zbrane. Pohlavná vzrušivosť: na mužov a život v prírode. Citová vzrušivosť: na zvieratá a starostlivosť o ne.

Traumatické udalosti
Okolo vašej postavy je množstvo čiernych bodov. Traumu vám spôsobuje civilizácia, technika, škola, budovy.

Morálka a etika
Okolo vás sú čierne tenké pásiky. Ste mierne negatívna, ale všetko je v rámci normy.

Špecifiká
Vzhľadom k tomu, že máte kombináciu ľudskej nervovej sústavy a čiastočne zvieracej a máte na nervových dráhach uzliny, tak ste schopná vkladať iným ľudom do aurického obalu liečivé a ochranné objekty. Využite svoje schopnosti pre dobro iných.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.