Klasické veštectvo. Zasvätenie. Hypnózy. Aurické veštectvo. Trvalé znaky v aure. Pokiaľ veštíte správne, znaky sú v aure. Runové veštectvo. Indická astrológia. Numerológia. Čínska astrológia. Astrológia klasická. Zasväcovacie rituály. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3.

Je to v poradí už druhý kurz veštectva so zasvätením. Ide vlastne o úroveň vešteckých schopností, ktoré sa u zasvätenej osoby objavujú vždy, keď sa snaží veštecky niečo zisťovať. Jednoducho, keď zisťuje, čo protivník chystá, tak sa objavujú runové znaky z konárikov v aurickom obale. Ide o jednoduché znaky z dlhšej a kratšej paličky, ktoré sa v jednom bode spájajú. Znaky vyzerajú ako veľké písmená abecedy. Pokiaľ zasvätená osoba správne odhaduje zámery protivníka, tak sú runové znaky v aurickom obale.

Dotyčná zasväcovaná osoba kreslí asi desať minút runové znaky, ja jej čítam hypnotické formulky a uvádzam ju do hypnotického stavu. Zároveň ju za jej chrbtom hypnotizujem energetickými ťahmi. Potom do svojho tela prijímam dušu alebo informačné pole osoby, ktorá praktizovala za života runové znaky v aurickom obale. Teda fakticky ja iba zasvätenie sprostredkujem cez moje fyzické telo. Za chrbtom zasvätenej osoby robím rôzne pohyby a sledujem, ako sa znaky z duše veštca prenesú do aurického obalu zasvätenej osoby. Ide o dve úrovne a to sú malé písmená rún a veľké, asi metrové runové písmená. Ide spravila o 4 veľké znaky a okolo množstvo malých znakov.

To isté spravím pri indickej astrológii, pri ktorej treba produkovať sexuálne energie a do aury idú znaky veľkých a malých geometrických kryštálov. Indická astrológia dovoľuje vnímať a opravovať predstavy reality o tom, čo chceme robiť. Zreálňujú sa pohľady na to, čo chceme robiť. Pokiaľ nemáme správne predstavy, tak znaky kryštálov miznú.

Potom je tu zasvätenie do numerológie. Dotyčné zasväcované osoby si na predložku kreslia číslice. Uvádzam ich do hypnotického stavu čítaním hypnotických formuliek. Potom za ich chrbtami realizujem energetické ťahy. Zároveň som do seba prijal dušu numerológa, ktorý operoval numerologickými znakmi. Uviedol som sa do vhodného stavu a určitými pohybmi som sa usiloval preniesť celý systém do aurického obalu zasväcovanej osoby. V niektorých prípadoch som musel zasvätenie robiť niekoľkokrát.

Nasledovalo zasvätenie do čínskej astrológie zvierat ako je potkan, had, byvol a ďalšie. Čínsky astrologický horoskop výborne slúži na analyzovanie pracovných záležitostí. Dotyčné osoby si kreslili čínske astrologické znaky. Znovu som ich uvádzal do hypnotického stavu, robil hypnotické ťahy za ich chrbtom. Išlo o energetické ťahy. Potom som znovu prijal do seba informačné pole čínskeho astrológa a snažil som sa robiť také čikung pohyby a pozície, ktoré prechádzali do aurického obalu zasväcovanej osoby.

Pokračovali sme zasväcovaním do klasickej astrológie, ktorá v prvom rade slúži na zisťovanie toho, či kroky človeka budú v budúcnosti úspešné alebo neúspešné. Znovu čítanie hypnotických textov, znovu hypnotické ťahy za chrbtom dotyčnej osoby. Znovu zosatie duše a informačného poľa mŕtveho veštca a prenesenie znakov do aury dotyčnej osoby. Na kreslenie astrologických značiek som používal zapálenú sviečku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.