Ľudské dýchanie. Techniky dýchania. Fyzické dýchanie a bioenergetické efekty. Jogínsky dych. Sila rotácie bioenergie ľudského tela. Joga má svoju bioenergiu.

Pokračujeme v základnom prieskume jogínskych techník a v rámci toho hľadáme bioenergetický systém jogy. Vychádzame z praktickej predstavy, že každý systém ezoteriky musí mať aj svoje špecifické energetické fenomény. Tak to musí byť platné aj pre jogínsku prax. Hľadanie v tomto smere zhoršuje to, že významní jogíni sú spopolňovaní a špiritisticky sú vlastne nedostižní. Ďalej jogínski guruovia zúfalo bránia svoje skúsenosti a usilujú sa ich dávať len Indom. Pokiaľ sa objaví cudzinec, tak dostane všetko možné, len nie skutočné zasvätenie. Na tento fenomén si sťažovalo už v literatúre viacero nadšencov jogy. Napríklad František Bardon, ktorý vo svojich knižkách zdôrazňuje nepriateľský postoj žijúcich jogínskych ezoterikov. Túto skutočnosť môžem len potvrdiť. Pri prieskume jogínskych techník som si užil svoje.

No vráťme sa k podstate problému, ktorým sa tu chcem zaoberať a to je spojenie bioenergetickej aktivity s procesom dýchania. Na prvý pohľad by sa zdalo, že jogín sediaci v asáne ani nedýcha. Nedajte sa však mýliť. Zdanlivo spiaci jogín intenzívne pracuje so svojím dychom a pritom manipuluje s bioenergetickými potenciálmi. Vždy sa mi zdalo čudné, že európski ezoterici nemali žiadne bioenergie. Mal som pocit, a tak isto aj ostatní, že je to normálny stav. Teraz už viem, že jogíni dostatočne nepochopili a nepraktizovali umenie pranajány a to je spojenie fyzického dýchania a dýchania bioenergetického. Preto by som každému jogínovi odporučil, aby si dal spraviť Reiki zasvätenie. Tým sa mu otvoria bioenergetické centrá v mozgu a brušnom mozgu.

Jogínski adepti a jogínski majstri odcvičili množstvo dychových cvičení, ale nikdy ich poriadne nespojili s bioenergetickým dýchaním. Klasický výcvik pranajány začína ovládnutím fyzického dýchania: spomalenie dychu, rytmické dýchanie, zrýchlené dýchanie, minimálne množstvo dychu v pľúcach a dodychovanie. Maximálne naplnenie pľúc vzduchom, tri vydýchnutia a zadržanie dychu bez vzduchu v pľúcach. Plné nadýchnutie a pobuchovanie po pľúcach, dýchanie nosom, dýchanie ústami v rôznom tvare, dýchanie so zapadnutým jazykom, dýchanie so zvukovými efektmi, dýchanie cez ľavú dierku, dýchanie cez pravú dierku a ďalšie a ďalšie techniky. No toto je iba nácvik dychových cvičení bez energetickej podstaty.

Základom dychových techník súvisiacich s pranajánou je aurický obal okolo fyzického tela jogína. Do aurického obalu je potrebné v oblasti úst prisúvať bioenergiu na základe Reiki znakov a tieto pomocou molekúl vzduchu vdychovať. Zároveň pri pránickom dýchaní pociťujete molekuly vzduchu, ale aj bioenergiu, ktorou sú molekuly vzduchu nabité. Teda nádych alebo výdych a zároveň pocit, ako silou vôle rotujete s bioenergiou.

Pre senzibilne ladenú osobu to vyzerá tak, ako keby jogín doslova pri dychových cvičeniach fajčil. No dym, ktorý tu rotuje, sú bioenergetické potenciály, ktoré praktizuje aj Reiki škola. V nácviku jogínskeho Reiki budeme intenzívne postupovať.

Pridaj komentár