Podstatou každej terapie je dobrá diagnostika, ktorej základom sú poznatky z psychológie, psychiatrie, sexuológie a tiež prekvapivo z marketingu. K týmto odborným poznatkom a skúsenostiam sa pridávajú špecializované veštecké schopnosti.

Tu sú základom odborné poznatky a potom výnimočná schopnosť vešteckého prenikania do mysle veštecky ošetrovanej osoby. Bežné veštecké výkony veštíc nie sú dostatočne kryté odbornými skúsenosťami, a teda takáto veštecká rada podá o veci informáciu, ale nenavrhuje vhodné riešenie. A to je problémová stránka vešteckého výkonu. Inak sa bude k problému stavať vzdelaný alebo školený veštec, ktorý o vzťahu dvoch ľudí pojedná psychologicky. Psychologicky znamená, že pozná množstvo prípadov a množstvo možných prístupov. Klasická veštica iba vie o vzťahu, nevie sa odborne pýtať a nevie presne a hlavne odborne formulovať otázku pre veštecký výkon. Výpoveď veštice je hodnotná, ale nie odborne fundovaná. Teda často veštica iba informuje, ale nejde na koreň problému a neponúka variantnosť možných riešení.

Skoro vždy sa snažím spraviť komplexnú prehliadku dotyčnej osoby, ktorá má určité problémy. Pri prehliadke dodržiavam zásadu komplexnosti. Snažím sa veštecky pozrieť na dotyčnú osobu ako celok a nie ako na časť niečoho. Teda prekontrolujem zdravotný stav, prekontrolujem psychický stav a tak isto osudovosť do budúcnosti. K tomu robím špeciálnu náboženskú diagnostiku, ktorá dobre odkrýva, čo sa deje v neurónoch dotyčnej osoby. Komplexný prístup by mal zostať základom alternatívneho veštectva.

Pokiaľ sa vo vešteckej prieskume nájdu určité disharmónie a chorobnosti, tak treba hľadať priechodné možnosti realizácie určitých terapií. Spravidla spravím diagnostiku na diaľku a osobné stretnutie do jedného týždňa. Pri osobnom stretnutí vediem rozhovor, ktorý vysvetľuje, čo som diagnostikoval, ako som diagnostikoval a aké sú možnosti. Dôležitý je aj záujem diagnostikovanej osoby pracovať na odstránení problémov. V rozhovore sa spomínajú aj možné vývojové tendencie do budúcnosti, pokiaľ sa bude robiť to a to.

Tu často narážam na nechuť bojovať a zmeniť vnútornú osudovosť. Len málokedy sa dá pomôcť ihneď. Terapiu si nemožno mýliť s pohotovosťou. Základom terapie je určitá postupnosť, konzultovanie zmien a nácvik nových vzorcov správania. Nie je to jednoduché pre toho, kto ešte pracuje, má rodinu a iné záujmy.

Pri úspešnej terapii je nutnosť pracovať na sebe aktívne a dlhodobo. Spôsob života, choroba, zvyky – to vytvára v nás určité návykové mechanizmy, ktoré treba rozbúrať. Potom treba pochopiť nové vhodnejšie návyky a nakoniec vytvoriť zručnosť v nových návykoch a postupoch. Ku koncu zostáva nutnosť udržať si nové návyky opakovaním a zdokonaľovaním.

Dokonca dotyčný si môže vytvoriť dlhodobý návyk a neustále skúmať svoje zabehnuté postupy a pokiaľ to vyžadujú okolnosti, tak ich aj meniť. A veru je čo meniť. Nielen, že sa meníme z hľadiska veku, ale sa menia aj vonkajšie okolnosti. A pokiaľ chceme byť dlhodobo zdraví a úspešní, tak sa musíme meniť a prispôsobovať. Preto je vhodnejšie viesť terapiu k návyku neustále sa meniť a prispôsobovať zmeneným podmienkam.

Tým, že ezoteriku robím v širokom spektre, dokážem preplachovať, kontrolovať a meniť všetky zákutia svojej duše. Dbám o to, aby som sa menil nielen v súlade s mojím vnútorným rastom, ale pozorne sledujem, aké zmeny sa dejú aj vo vonkajšom svete. Teda je tu duchovná cesta do hlbín vlastnej duše, ale takým štýlom, pri ktorom si dlhodobo udržím fyzickú aj psychickú výkonnosť. Zároveň musím zohľadňovať aj vonkajšie marketingové okolnosti. Ide o vývoj v hospodárskej sfére a schopnosti byť konkurencieschopný a zároveň nepochovať duchovný rast. Nie je to jednoduchá pozícia, zarábanie peňazí nesmie prerásť do rozmeru, keď na duchovný rast už nezostáva žiadny čas.

Pridaj komentár