Sexuálne napätie. Sexuálne vzrušenie. Zamilovanosť. Erotogénne zóny. Orgazmus. Orgastická ejakulácia. Dráždené nervové platničky.

Pokračujem v dôslednom preverovaní všetkého, čo súvisí s erotikou a ezoterikou. Cieľom je aj v tejto oblasti ezoteriky spraviť poriadok a jasno, jasnejšie ako orgazmus samotný. Žiadny anál, ale čistá vec zamilovanosti.

Takýto prieskum a nácvik robím mnoho rokov a priznám sa, že akosi sa z erotickej džungle neviem vymotať. Je to pochopiteľné, komu by sa v erotickom opojení a erotickom vydráždení chcelo premýšľať. A tak to v lámaní ľadovej frigidity trvá trochu dlhšie.

Najprv som si prešiel všetku dostupnú ezoterickú literatúru, čítal som ju, praktizoval a veci okolo erotiky som chápal stále menej a menej. Potom som sa rozhodol, že s erotikou začnem pekne od gruntu a to štúdiom psychologickej a sexuologickej literatúry. Teda už môj klasický postup spraviť z ezoteriky alternatívnu ezoteriku, kde na prvom mieste je sexuologická odbornosť a potom ezoterická schopnosť.

Tak som sa pustil do štúdia sexuológie a postupne sa zo mňa stáva sexuológ. Zároveň som začal v liečiteľskej praxi robiť veštecké výkony do tejto oblasti. Pokračovali klasické cvičenia tibetskej ezoteriky, potom metódy indickej sexuálnej ezoteriky. Študoval som si aj dejiny manu a tabu sexuality ľudského rodu, ľudské patologické sexuálne prejavy, sexuálne správanie zvierat a ich rujné prejavy. Extrémne ma zaujal rujný výkon kanca, ktorý dal do spermoaktivity toľko výkonu, že potom odpadol v nervovom trase svalov do rajskej nepríčetnosti.

V prvom rade som si uvedomoval, že množstvo sexuálnych ezoterikov boli pekne choré osoby zrelé na hospitalizáciu na psychiatrii. Samozrejme nemal som chuť sa stať duševne úchylnou osobou v tejto oblasti. Začal som si uvedomovať, že treba vytvoriť taký systém ovládnutia sexuálnych prejavov, ktorý by neviedol k rozvoju sexuálnej úchylnosti. Naopak, sexuálne meditácie majú podporovať sexuálny štandard. Teda svojím sexuálnym prejavom neničiť seba a neprovokovať neadekvátnosťou svoje okolie.

Na druhej strane som si uvedomil možnosť hĺbky sexuálnych meditácií. Sexus som postupne začal považovať za cestu na dno vlastného ja. Treba si uvedomiť, že potreba rozmnožiť sa a zachovať ľudský rod je mimoriadne silná a tým aj táto zložka ľudského ja je extrémne húževnatá a odolná.

Postupne som si osvojil všeobecné sexuologické poznatky. Terapeutickou praxou som získaval poznatky z terénu a praktického života. Výcvikom na sebe som si osvojoval prax tých, ktorí sa venovali sexuálnej ezoterike. Stal som sa sexuológom, ktorý sa rozhodol zvládnuť a spoznať vlastné sexuálne vedomie a podvedomie.

V prvom rade bolo treba prekonať všeobecnú ostýchavosť hovoriť a zaoberať sa vecami sexuálnymi. Postupne som si začal uvedomovať tri úrovne sexuality a to ľudskú, zvieraciu a sexualitu prírodného človeka. Postupnou meditáciou sme vytvorili fenomén pochopenia a mentálneho zvládnutia ľudských sexuálnych úchyliek. Zase zásada jasne pracovať na základe sexuologickej patológie a dostať sa cez ňu.

Dôležitým momentom bolo zistenie, že tantrizmus je možné robiť aj bez fyzickej sexuality, teda v meditačnej skupine, pričom meditujúci sedia a sexualita je ich vnútorná záležitosť. No musí sa dodržiavať úroveň koncentrácie a aktivity v nervových platničkách.

Predstavíte si napríklad určitý ľubovoľný geometrický tvar. K tejto predstave geometrického tvaru pridáme určitý stupeň erotična. V prvom rade pocit určitej vzrušivosti a sexuálneho napätia. Potom môžete postupovať ďalej a ku geometrickému tvaru pridáte pocit zamilovanosti. Spomeniete si na zamilovanosť a tento pocit rozviniete s tým, že ho pridáte ku geometrickému tvaru a vzájomne to spojíte.

Potom pokračujete ďalej a ku geometrickému tvaru pridáte pocit sexuálneho dráždenia v erotogénnych miestach. V prvom rade si na takéto chvíle spomeniete, ale aj koncentráciou prejdete cez nervovú sústavu k danému erotogénnemu miestu a už samotnou koncentráciou na toto miesto vyvoláte v svalovine daného miesta nervový vzruch. Ide o aktivitu v nervových platničkách v hĺbke svalov. Táto fyzická aktivita vyvolaná z vnútra je potrebná a nutná na dosiahnutie vhodného stavu. Pokračujete ďalej a ku geometrickému tvaru pridáte pocit orgazmu alebo ejakulácie. Spomeniete si na sexuálne vyvrcholenie a zároveň koncentráciou do svalov v oblasti pohlavných orgánov vyvoláte energetický efekt, ktorý sa intenzívne podobá pravému orgazmu alebo ejakulácii. V tomto prípade sa z oblasti pohlavných orgánov zdvíha zvláštna bioenergia, ktorá prúdi do celého tela.

Tento postup v sexuálnej ezoterike zaručuje, že sa nestanete erotomanmi a fetišistami. Pri prístupe, že vedome k niečomu pridáme erotické energie a erotické stavy, neriskujeme trvalý stav erotomana. Namiesto predstavy geometrického tvaru používame ľubovoľné predstavy a ľubovoľné meditačné stavy. Takto sa bezpečne otvára cesta do hlbín sexuálnej ezoteriky.

Pridaj komentár