Klasická ezoterika. Moderná a novodobá ezoterika. Vzdelanie a ezoterika. Ezoterická škola. Ezoterické osnovy. Ezoterické predmety. Ezoterické schopnosti.

V tomto príspevku porovnám klasickú a alternatívnu ezoteriku. Ezoterik víkendového charakteru síce robí duchovnú cestu, ale nemusí ju robiť dostatočne aktívne a zodpovedne. Jeho snaženie môže zostať v rovine liečby a relaxu. Tento typ ezoterika si často vysvetľuje veci bez racionálneho pohľadu a namiesto jasného pohľadu sa z neho stáva beletristický ezoterik, ktorý je šťastný, že veci si vysvetlil po svojom a to mu stačí. Je už druhá vec, či jeho vysvetlenie alebo prístup má štipku racionality a zodpovednosti. U niektorých ezoterikov všetko prerastie k páviemu princípu, ezoterika je iba pekné perie na predvádzanie sa pre inými ezoterikmi. Môžu to byť aj komerčné dôvody, veď ilúzie a fantázie sa predávajú veľmi dobre.

Na druhej strane je alternatívny ezoterik a to je osoba, ktorá na prvé miesto v ezoterike dala vzdelanosť, potom duchovnú cestu a mimoriadne schopnosti. Nie že by duchovná cesta stratila zmysel, iba dôsledne vychádza z novodobých poznatkov svojej doby. Teda základom je napríklad medicínska vzdelanosť, psychologická a psychiatrická vzdelanosť. K tomu všetkému vzdelanosť polyhistorická.

Je to presne tak ako u alternatívneho lekára, ktorý vyštudoval vysokú školu medicíny a k svojej odbornosti pridá výnimočné schopnosti a jedinečné technické vybavenie. Nepostupuje tak ako prírodný liečiteľ, u ktorého základom sú mimoriadne schopnosti a často absentujú zozbierané skúsenosti v rámci medicíny.

Napríklad je tu masérka, ktorá si spravila masérsky kurz. Pritom má iba stredné umelecké vzdelanie. Teda tu vidieť absenciu medicínskeho vzdelania. No masérka sa rozhodne stať alternatívnou masérkou a postupne sa oboznámi so všetkými spôsobmi masáže, liečby cez fyzické telo. Skôr sa stáva osteopatkou, ktorá je rozhodnutá liečiť ľudí cez svaly, kožu, tuk a kosti. Klasický masér zostáva pri športovej a relaxačnej masáži. Masérka, ktorá sa zaujíma o zdravie masírovanej osoby, sa stáva liečiteľkou. Ďalší jej postup speje k tomu, aby si doštudovala seriózne anatomické poznatky a k tomu celú patológiu chorobnosti ľudského tela. Keď sa chce stať alternatívnou liečiteľkou, tak sa musí z masérky stať osteopatkou, ktorá bude liečiť ľudí cez pohybovú sústavu a musí získať kvalitné medicínske vzdelanie alebo celkovo vzdelanosť v medicíne, prioritne v anatómii a patológii.

Pokiaľ sa chce stať bežný človek ezoterikom, tak je potrebné, aby ezoteriku zobral ako niečo vážne a zodpovedné. Musí získať základné schopnosti ako je veštectvo, práca s bioenergiami, špiritizmus a ďalšie. Keď sa chce stať alternatívnym ezoterikom, tak potrebuje zvládnuť základy z anatómie, patológie a histórie ľudstva. Bez tohto prvku zostane iba ezoterikom a nie alternatívnym ezoterikom. A to je zásadný rozdiel.

Keď nie je moderná vzdelanosť, tak je anachronizmus. Anachronizmus je zaostalosť, neúspešnosť a úpadok.

Aby bola alternatívna ezoterika, musí byť dobová vzdelanosť. Dobová vzdelanosť obsahuje anatómiu, patológiu, psychológiu, psychiatriu, sexuológiu. K tomu náboženskú a šamanskú históriu.

Aby bola alternatívna ezoterika, musíme vedieť, čo je alternatívna, čo je ezoterika. Alternatívna je rozdielna ako doteraz, teda v opozícii s doterajším prístupom, ktorý je bez ezoterických zákonitostí, ezoterického výskumu, overovania a bez inštitúcie školy v zmysle klasických škôl.

Kto nevie, čo je alternatívna ezoterika, má klasickú ezoteriku založenú na výpovedi osobností ezoteriky a opičenia sa po týchto autoritách. Ináč povedané zoologický ezoterizmus, ešte ináč povedané beletristický ezoterizmus, prípadne zábavnú a relaxačnú ezoteriku.

Keď máte alternatívnu ezoteriku, tak potom iba alternatívnu ezoteriku a zákonitosti duchovnej cesty do hlbín vlastnej duše na základe všeobecne platných skúseností.

Žiadna alternatívna ezoterika nemôže byť zoologickou ezoterikou. Alternatívna ezoterika musí byť ezoterikou osobnosti, ktorá sa zrkadlí sama v každom z nás na základe všeobecne platných zákonitostí. Nerobím si svoju duchovnú cestu, ale prerábam ju na všeobecne platnú cestu. Moja duchovná cesta sa stáva súčasťou všeobecne platnej cesty všetkých nás, ktorí chcú zákonitosti a nie opičenie, nie fantáziu, nie iracionalitu.

Každá zoologická ezoterika sa stane alternatívnou ezoterikou, pokiaľ absorbuje moderné poznatky každej doby a jej historickú podobu. A tiež pokiaľ bude absorbovať aj veci okolo reinkarnácie. Pod reinkarnáciou rozumieme programovanie aktivít po klasickej smrti.

Vtedy a len vtedy je alternatívna ezoterika, keď vieme, že máme potrebnú vzdelanosť a nepraktizujeme zoologickú ezoteriku.

Len a len vtedy, keď bude alternatívna ezoterika, nie je zoologická ezoterika. Zoologická ezoterika sa stala súčasťou ezoterickej histórie. Alternatívna ezoterika sa zmení, pretože zmena je základom ľudskej histórie. Teda je zákonité, že príde čas a alternatívny ezoterický prístup sa stane ezoterickou minulosťou. Bude tu iná ezoterika a nebude tu alternatívna ezoterika.

Znovu a znovu tu bude pokus oživiť zoologický ezoterizmus a potlačiť alternatívny ezoterizmus, ako tu bude vždy snaha potlačiť zoologický ezoterizmus a prejsť do alternatívneho ezoterizmu. Už teraz sme dali základ na potlačenie alternatívneho ezoterizmu do niečoho, čo ešte nepoznáme, ale vieme o nutnosti vývoja a nutnosti zmeny.

Kto vie, čo je to nutnosť zmeny, tak vie, čo je do gorila a čo je to zoologický ezoterizmus. Kto vie, čo je to človek, vie o možnosti alternatívneho ezoterizmu.

Znovu a znovu si pripomíname kar zoologického ezoterizmu. Zdravíme gorily. Zdravíme šimpanzov. Zdravíme vás, ľudí. Len a len alternatívna ezoterika a duch robí človeka stále inteligentnejšieho. Zdraví vás démon pokroku. Nazdar šimpanzice. Už si si dal banán?

Nikdy a za žiadnych okolností nedovolím, aby gorily dostali do dominancie zoologickú ezoteriku. Som alternatívny a nikdy za žiadnych okolností nezavraždím gorilu v sebe.

Alternatívna ezoterika, alternatívna ezoterika a nič iné iba nutnosť budúcnosti. Gorila zostáva, zoologizmus zostáva a alternatívna ezoterika predpovedá svoju apokalypsu.

Zoologizmus a alternativizmus ezoteriky. Vývoj z niečoho do niečoho. Ako keď niečo do nás vchádza a niečo vychádza. A možno je to iba zdanie pôrodu a budúcich iných ezoterík.

Zoomorfizmus prechádza do alternativizmu ako nutnosť plodiť niečo nové vo výplodoch ľudského ducha. Ľudský duch je spermograficky plodný ako vajíčko samotné.

Keby nebol vývoj, tak by nebol zoologický ezoterizmus, alternatívny ezotrizmus a nebol by ani ďalší ezoterický smer. Prekliaty vývoj. Kliatba zmeny je tu ako potkaní mor, ktorý sa vybúril na ľudskom rode. Nekonečne vytrvalá morová rana, ktorú žiadny čas nezahojí.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.