A 336 – Obličkový záchvat – 2005-03-05 21:19:00


Matka dostala pred časom akútny obličkový záchvat a liečila sa ambulante. Symptomy boli krv v moči a obrovská bolesť. Po čase sa jej uľavilo, ale teraz ju previezli do nemocnice, lebo sa symptomy vrátili. Vraj má v jednej obličke nejaký nález, ale doktori nevedia čo.Prosím o analýzu a doporučenie, ako jej ja možem pomocť.

Saša Pueblo – Obličkový záchvat – 2005-03-05 21:21:16


 

Je potrebné nechať veľmi dobre vyšetriť obličky a zistiť stav v ohrozenej obličke. Musí zostať pod lekárskou kontrolou a zvážiť jej zotrvanie v organizme. Ďalšou problémovou oblasťou je neadekvátna imunitná reakcia bielych krviniek, ktoré devastujú jednu obličku a tiež sa pustili do lymfatických uzlín. V tele je príliš veľa baktérií. Treba nasadiť imunitné látky, ktoré nahradia lymfatické uzliny. No celý problém je na psychickej úrovni. Neuróny mozgu a celého tela likvidujú časti organizmu. Mozog sa domnieva, že v organizme je stav akútnej rakoviny, no to sú chaotické informácie. Treba sa zaoberať aj psychikou matky. Požiadajte ma o vypracovanie náboženského a vešteckého profilu.

Diagnostika Silva objekty: geometrický útvar sa objavuje na jednej obličke.

Diagnostika reiki bioenergia: nedostatočne aktívna oblasť miechy a celej chrbtice. Ostatné oblasti v poriadku.

Diagnostika kyvadlom: obkresľuje všetky orgány okrem jednej obličky.

Diagnostika Silva údržba: všade prebieha údržba a oprava. Na jednej obličke sa snažia o jej intenzívnu opravu a rekonštrukciu. Nie je v dobrom stave. Druhá oblička funguje dobre.

Diagnostika automatickou kresbou: cez oblasť obličiek ide mimoriadne hrubá čiara. Naznačuje na zlú zdravotnú situáciu jednej obličky.

Diagnostika rezonančná: poukazuje na problémovú obličku, ktorá je bez života a je pasívna.

Diagnostika echolokačná: všetky orgány odrážajú echolokačný signál, iba jedna oblička tak nerobí.

Diagnostika astrálna: ponáram sa energeticky do tela dotyčnej osoby. Od chorej obličky ma to vedie k lymfatickým uzlinám, ktoré z neznámych príčin devastujú práve jednu aj druhú obličku.

Diagnostika totemovým zvieraťom: totemový vlk vyhrýzol chorú obličku a odnáša ju k lekárom. Silná hrozba nutnosti operácie.

Diagnostika šamanským hlasom: privádza ma to znovu k chorej obličke. Cítim ju ako niečo príliš nebezpečné pre organizmus. Treba ju dať vyšetriť a zvážiť, či ju ponechať alebo čo s ňou spraviť. To rozhodnú lekári.

Diagnostika prvkov v organizme: cítiť dlhodobo mierny nedostatok minerálov.

Diagnostika vyživovacie pomery: všetko v poriadku až na chorú obličku, kde výživa neprúdi a je blokovaná.

Diagnostika aurického vyžarovania: žiadne anomálie, iba chýba celkové bioenergetické vyžarovanie v oblasti obličky na povrch tela, je tu energetická diera.

Diagnostika sexus energia: znovu sa objavuje chorá oblička s drobnými bunkami vo vnútri.

Diagnostika náboženské energie: naznačuje na to, že oblička je v zlom stave a dá sa domnievať, že už skoro nepracuje.

Diagnostika najhoršieho miesta: oblička.

Diagnostika autopilota: veľký mozog má obrazy zlikvidovať obličky. Mozoček tak isto, snaha zlikvidovať obličky. Stredný mozog sa usiluje obličky chrániť. Miecha v chrbtici má vlastné problémy a odpojila spojenie jednej obličky s mozgom. Blokácie v mieche, zápalový proces v oblasti obličiek. Celkovo silná pasivita miechy. Brušný mozog sa usiluje chrániť aspoň jednu obličku. Hormonálne oblasti sú neutrálne. Lymfatické uzliny agresívne devastujú jednu obličku. Svalový mozog útočí na obličky. Kožný mozog sa snaží aktívne chrániť jednu obličku. Najaktívnejší devastátor sú lymfatické uzliny.

Diagnostika imunitná: až príliš málo starých a chorých buniek. Skôr je tu riziko neadekvátnej reakcie. Organizmus až príliš likviduje aj zdravé bunky. Počet tarotových kariet madony je 30, to je často pri roztrúsenej skleróze. Neadekvátna imunitná reakcia likviduje obličku, miechu a paradoxne aj lymfatické riečište.

Diagnostika bakteriálna: je už za hranicou rizikovosti a treba matke dodávať imunitné látky na likvidáciu baktérií v tele. Počet čiernych tarotových kariet je hlboko pod rizikovou hranicou.

Diagnostika toxicity: všetko v poriadku, oblička likviduje dostatočne z tela odpad.

Diagnostika hormonálna: na vek matky v norme, až na lymfatický systém a detskú žľazu, ktoré produkujú príliš veľa bielych krviniek, ako keby v organizme bola rakovina, čo nie je pravda. Takto zdecimovali už jednu obličku.

Diagnostika náboženská: dotyčná má nesprávne postoje na náboženstvo, čo jej pôsobí na psychické pochody v mozgu. Treba sa na to pozrieť osobitne.

Diagnostika psyché: aurický obal je okolo fyzického tela stabilný a možno hovoriť o dobrej psychickej kondícii.

Diagnostika špiritistická: poukazuje na rizikovosť chorej obličky v organizme. Treba vyšetriť a zvážiť, čo s ňou. Tak isto treba dlhodobo nasadiť imunitné látky, ktoré by bojovali s baktériami.

Diagnostika feromónová: vyciťujem príliš agresívne biele krvinky, ktoré vybíjajú svoju aktivitu v obličke a chutia im aj lymfatické uzliny.

Saša Pueblo

 

A 336 – Obličkový záchvat – 2005-04-28 18:57:01


Chcela by som vás poprosiť o opätovnú diagnostiku špecializovanú na obličku.

Saša Pueblo – Obličkový záchvat – 2005-04-28 18:58:13


Vypracoval som špeciálnu diagnostiku na problémovú obličku. Situácia sa v organizme nevyvíja dobre. Už to nie je len problém lokálny, ale problém imunity celého organizmu. Oblička by sa mohla stať územím na deštruktívne aktivity. Nasadenie liečby a užívanie látok podporujúcich imunitu je akútne. Vyhľadajte vhodné lieky na doplnenie imunitných látok v tele.

Diagnostika Silva objekty: v chorej obličke množstvo geometrických útvarov hlavne v spodnej časti, to sú trvale poškodené miesta v rozsahu jednej tretiny.

Diagnostika reiki bioenergie: oblička nemá aurický obal. V jednom bode silné energetické vyžarovanie. Drobné svetielka na viacerých miestach typické pri onkologických pacientoch. Iba začínajúce blikanie, nie celé kotúče ako pri silnej a aktívnej rakovine. Keď do obličky pošlem energiu, stráca sa.

Diagnostika kyvadlom: kyvadlo obličku neobkresľuje a je nehybné. Na jednom mieste kreslí krúžky veľkosti desaťkoruny. Ďalší objekt je v hornej časti, tento má v strede drobné svetielka. Väčší objekt iba príliš pasívne miesto a poškodené bunky.

Diagnostika automatickou kresbou: vytvára sa z chorej obličky jemná tenká kresba. Pri onko pacientoch sú kresby čierne a hrubé. To tu nie je.

Diagnostika rezonančná: lymfatický systém, ktorý súvisí s obličkami, je poškodený a metamorfovaný do strapčekov, značne pasívny.

Diagnostika echolokačná: iba niektoré časti obličky neodrážajú echolokáciu. Cítiť dvojitý stav, niečo sa silne čistí a upratuje a niektoré časti sú deštruované. Posun vpred, v obličke sa dejú priaznivé vplyvy.

Diagnostika astrálna: ponáram sa do obličky a zisťujem, že zatiaľ je plná moču a pasívna. Zato druhá stíha a funguje výborne.

Diagnostika totemové zviera: zviera neodnáša obličku na operáciu, ale ju žuje a ohrýza. Posun k liečbe.

Diagnostika hlasivkami: vnímam tu madonu s dieťaťom na troch miestach. Sú tu neštandardné bunky. Imunitný systém celkovo je asi 5krát pod hladinou rizika. Celková imunitná situácia sa zhoršuje. Vnímam nevhodné lieky a nevhodnú stravu.

Diagnostika sexus: naznačuje na nervovú pasivitu a slabú aktivitu nervových zakončení v obličke. Značná časť nervových zakončení je poškodená a zničená. Blokovaná biochémia nervového vzruchu.

Diagnostika autopilota: skúmam vzťah neurónov voči obličke. Veľký mozog: blokácie. Mozoček nemá vo svojej predstave obličku a ďalšie orgány. Miecha sa snaží obličku liečiť. Brušný mozog ničí a požiera obličku. Ďalšie ganglie v tele buď pasívny prístup, alebo ničenie. Stredný mozog ničí predstavu o obličke.

Diagnostika bakteriálna: rýchlo sa zhoršuje a dostáva do pásma rizika.

Saša Pueblo

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.