Účastníci zasvätenia si vypočuli krátku prednášku o veštectve. Potom sa aktívne skoncentrovali do miechy v chrbtici a nahodili si čo najviac prírodných spomienok. Nasledovalo zahájenie prvého magického rituálu za účelom vhodnej komunikácie so silami v aurickom obale. Dotyčné osoby si vytvorili z čerstvo nasekaných konárov pred seba drevenú mriežku. Jednotlivé časti drevenej mriežky pospájali drôtom a špagátmi zároveň si pripravili drobnejšie kamienky. Jedny boli biele a druhé si čiernymi fixkami zafarbili. Jednotlivé kamene umiestnili do drevenej mriežky za vešteckým účelom. Keď dokončili magické napojenie na sily v aure, realizoval som individuálne zasvätenie u každej osoby.

Po prvom zasvätení dotyčné osoby zrealizovali ďalší rituál, ktorý im mal dovoliť robiť veštecké výkony cez zemské magmatické sily. Dotyčné osoby použili vytvorenú mriežku a do mriežky povkladali kúsky hovädzieho masa. Zároveň som každej osobe zosal informačné pole a bioenergiu práve zabitého zvieraťa, bolo jedno, kde sa zabitie realizovalo. Keby to robili originál šamani, tak by pri rituáloch zabili živé zviera. Do konštrukcie nahádzali kúsky surového mäsa a posypali ich pieskom. Všetko robili tak, aby dokázali aktívne komunikovať s magmatickými silami v aurickom obale. Zároveň paličkou kreslili do piesku znaky. Znovu som individuálne prikročil k zasväteniu do vešteckých výkonov cez magmatické sily.

Nasledovala komunikácia s aurickým obalom cez magický rituál. Účelom bolo robiť veštecké výkony v aure na hranici klinickej smrti. Znovu dotyčné osoby využili drevenú mriežku a všade naukladali kúsky rozbitého skla. Išlo o sklené črepiny, ktoré sa špagátikmi pozväzovali, aby vytvárali zvláštnu atmosféru svetelných efektov. Zároveň z kúskov drôtov realizovali rôzne znaky. Tieto znaky uložili do konštrukcie. Ďalej do konštrukcie vložili ostrý predmet – ihlicu, nožnice alebo nôž. Po vhodnom naladení som každého individuálne zasvätil do najhlbších vešteckých stavov.

Po určitej prestávke sme pristúpili k zasväteniu do magickej ritualistiky, ktorá priamo súvisí s magickými výkonmi v aurickom obale. Dotyčné osoby postupne na biely papier pred sebou obkreslili svoju dlaň a pri kresbe zapálili sviečku. Zároveň zasväcované osoby robili drobné magické pohyby, ktoré zaznamenali ceruzkou na papier pred sebou. UPOZORNENIE. Treba si uvedomiť, že dotyčné osoby nekreslili veštecké znaky, ale zaznamenali dráhu mikropohybu v aurickom obale. Je to úplne niečo iné, ako niečo kresbou označiť. Zasväcované osoby museli robiť také drobné pohyby, pri ktorých strácali energiu a prehlbovali veštecký stav.

Nasledovala séria 5. zasvätení z mojej strany. Každá osoba bola zasvätená individuálne do všetkých piatich oblastí. Dotyčné osoby na kresbu ruky so značkami hádzali drobné kamienky, na ktoré kreslili znaky. Respektíve zaznamenali na drobné kamienky dráhu mikropohybov ruky. Zároveň zaznamenávali dráhu mikropohybu priamo na papier pred sebou, kde mali nakresanú ruku v kruhu. Neustále prebiehalo z mojej strany zasväcovanie do techník magického veštectva v aurickom obale.

Pokračovali sme v tom, že sme na nákres ruky v kruhu pridali drevenú konštrukciu v tvare štvorca. Drevená konštrukcia vytvorila okolo kresby drevený rám. Na kresbu hádzali kamienky so zápisom mikropohybu ruky. Teda vytvorili určité kresby. Pre nás to je záznam o pohybe v aurickom obale. Zase z mojej strany neustále bežali ďalšie individuálne zasvätenia.

Dotyčné osoby na zasvätení nakreslili do dreveného rámu k ruke a kruhu menšiu maketu vlastného chodidla. Ďalej si zobrali do rúk krátke drevené paličky. Aj na povrch paličiek zaznamenali dráhu mikropohybu vlastnej ruky. S takto označenou paličkou zaznamenávali do kresby magické pohyby ruky s paličkou. Z mojej strany pokračovali individuálne zasvätenia do magickej práce v aurickom obale.

Nasledoval posledný magický rituál. Dotyčné osoby zobrali surové vajíčko a zaznamenali na jeho povrch mikropohyb vlastných prstov v aurickom obale okolo seba. Potom si zobrali väčšie skaly a aj na tieto skaly zaznamenali kresbou mikropohyb ruky a aurickom obale. Ešte stále bežali individuálne zasvätenia do šamanskej ritualistiky aplikovanej vo vešteckých výkonoch.

Cieľom zasvätenia je zvýšiť veštecké schopnosti, a to všeobecne a zároveň vytvoriť automatické mechanizmy na magické veštectvo cez aurický obal.

VIAC OBRÁZKOV NÁJDETE V GALÉRII ZASVÄTENÍ – VEŠTECTVO 4B.

Pridaj komentár